Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zvláštní orgány města

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:45 - Hrubcová Danica

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava (16 členů)

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje primátor města k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi a rovněž primátor je její předsedou.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (9 členů)

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností , sleduje působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně právní ochraně dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (8 členů)

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „bezpečnostní rada“) je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace.

Rada seniorů statutárního města Ostrava (10 členů)

Radu seniorů ustavil primátor města. Je seznamována se současně řešenou problematikou, má možnost předkládat dotazy, náměty a podněty k příslušným odborům a vedení města k řešení závažných otázek, zejména rozvoje města, bezpečnosti, bydlení, dopravy, sociální a zdravotní problematiky, kultury, školství, volného času, sportu a dalších oblastí společnosti.