Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (10 členů)

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností , sleduje působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně právní ochraně dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí.
předsedkyně: PaedDr. Ivona Klímová
členové: Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM
  Mgr. Lukáš Grochal
  Mgr. Tereza Hübsch Hesounová
kpt. Bc. Radomír Ipri
  Mgr. Petr Kausta
  PhDr. Linda Nováková Palatá
Ing. Marta Szücsová, MBA
Bc. Jolana Tomanová
  Mgr. Gabriela Grygarová, tajemnice komise

Podle ust. § 106, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a ust. § 38, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise pro sociálně-právní ochranu dětí zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu.