Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Brownfields

Poslední změna: Pondělí 06.03.2017 09:51 - Hejlková Aneta

Na území statutárního města Ostrava existuje pro investory několik velmi zajímavých příležitostí pro jejich aktivity na pozemcích "brownfields". Orientační odhad celkové rozlohy území dotčeného bývalou průmyslovou činností činí 8,9 % plochy města Ostravy (19,04 km2). Dvě hlavní oblasti, Karolina a Dolní oblast Vítkovice, jsou pozůstatkem zlaté éry Ostravy jako významného centra průmyslu. Třetí oblast, rozvojové území Ostrava-Hrušov, není typickou lokalitou brownfields, má spíše charakter "sociálního brownfieldu".

Město Ostrava si plně uvědomuje, že v jeho průmyslové minulosti leží zároveň klíč k budoucnosti, tudíž je pro něj transformace brownfields prioritou. Tyto lokality nacházející se v centru a jeho okolí hrají významnou úlohu v plánech na obnovu a rozvoj města, proto se jim dostane patřičné finanční a politické podpory.

Město je zatím pouze v pozici iniciátora a koordinátora projektů z důvodu faktu, že není jediným vlastníkem žádného území brownfields. Je nezbyté připravit rozvojové, technicko-ekonomické a územně-plánovací dokumenty, úzce spolupracovat se soukromým sektorem a vytvořit týmy s ohledem na multidisciplinární charakter problematiky.

Pokud jde o rozvoj brownfields v Ostravě, je město plně připraveno jakkoliv pomoci při koordinaci veřejných i soukromých projektů a spolupracovat s experty z domova i zahraničí.

Dolní oblast Vítkovice

Vitkovice

Hrušov

Hrusov

Mapa brownfields

BRF_2010