Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Brownfields

Poslední změna: Pondělí 06.03.2017 09:51 - ${modifier}

Na území statutárního města Ostrava existuje pro investory několik velmi zajímavých příležitostí pro jejich aktivity na pozemcích "brownfields". Orientační odhad celkové rozlohy území dotčeného bývalou průmyslovou činností činí 8,9 % plochy města Ostravy (19,04 km2). Dvě hlavní oblasti, Karolina a Dolní oblast Vítkovice, jsou pozůstatkem zlaté éry Ostravy jako významného centra průmyslu. Třetí oblast, rozvojové území Ostrava-Hrušov, není typickou lokalitou brownfields, má spíše charakter "sociálního brownfieldu".

Město Ostrava si plně uvědomuje, že v jeho průmyslové minulosti leží zároveň klíč k budoucnosti, tudíž je pro něj transformace brownfields prioritou. Tyto lokality nacházející se v centru a jeho okolí hrají významnou úlohu v plánech na obnovu a rozvoj města, proto se jim dostane patřičné finanční a politické podpory.

Město je zatím pouze v pozici iniciátora a koordinátora projektů z důvodu faktu, že není jediným vlastníkem žádného území brownfields. Je nezbyté připravit rozvojové, technicko-ekonomické a územně-plánovací dokumenty, úzce spolupracovat se soukromým sektorem a vytvořit týmy s ohledem na multidisciplinární charakter problematiky.

Pokud jde o rozvoj brownfields v Ostravě, je město plně připraveno jakkoliv pomoci při koordinaci veřejných i soukromých projektů a spolupracovat s experty z domova i zahraničí.

Dolní oblast Vítkovice

Vitkovice

Hrušov

Hrusov

Mapa brownfields

BRF_2010