Únor 2015

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Ze zasedání zastupitelstva

  4 Hledáme Dům roku 2014

  5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo!

  7 Seriál o sociálních službách

  8 Vy se ptáte, radnice odpovídá

11 Návraty Webbera a Prokofjeva

12 Matláškovi hudbou posedlí

16 Vyšlo kalendárium 2014

V případě použití evropské dotace na výstavbu Pavilonu evoluce v zoo město Ostrava nepochybilo

Řízení proběhlo podle pravidel


Hru se slovíčky za čtvrt miliardy město vyhrálo. Auditorský orgán Ministerstva financí přistoupil na argumentaci Ostravy a rozhodl, že dodatečnou změnou kvalifikačních podmínek při zadávání veřejné zakázky na výstavbu Pavilonu evoluce v ostravské zoo nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků výběrového řízení a tudíž město nepřijde o dotaci 122 milionů korun a k tomu nemusí zaplatit pravděpodobnou pokutu.

Případ se týká roku 2011, tedy minulého volebního období, kdy firma Seller Moravia zajišťující realizaci výběrového řízení doplnila po konzultaci s ředitelem zoo do schválených zadávacích podmínek například požadavek, aby zhotovitel pavilonu měl zkušenost se stavbami pro zvířata. Město podalo k auditu ministerstva rozklad a dosáhlo toho, že auditní orgán uznal jeho námitky. „Což je pro Ostravu dobrá zpráva,“ komentoval primátor Tomáš Macura.

Pavilon evoluce je v historii ostravské zoo nejdražší projekt. Celkově si vyžádal 143 milionů korun. Stane se novým domovem šimpanzů či kočkodanů Dianiných, ale také afrických prasat – štětkounů kamerunských a jiných menších zvířat. V současnosti v něm bydlí čtyři šimpanzí samice, které si na nové prostředí postupně zvykají, poté se k nim připojí dva samci, bratři ze Zoo La Vallee des Singes ve Francii. Přestože je pavilon hotový, je nesnadné stanovit, kdy se otevře návštěvníkům. Podle mluvčí zahrady Šárky Kalouskové potřebují šimpanzí páry delší dobu na vzájemné soužití, teprve poté bude pavilon zpřístupněn návštěvníkům. Pravděpodobně na podzim se skupina rozroste ještě o dvě nepříbuzné chovné samice z jiné zoo. Celkově se v Pavilonu evoluce počítá s chovem deseti až 15 šimpanzů.

Pravděpodobně koncem února by měl být také zpřístupněn nový vstupní objekt do ostravské zoo. Pro návštěvníky tu bude například obchůdek nabízející suvenýry, v horním patře také přednáškový sál. Otevření nového vstupu má zpoždění kvůli dodatečnému doplnění projektové dokumentace, podle toho se dokončují např. klimatizace, požární zabezpečení objektu i pokladen aj.

Zoo Ostrava má za sebou mimořádně úspěšný rok. Poprvé v historii překročil počet návštěvníků půl milionu. Zájem stále roste, protože zoo se rozrůstá a přináší novinky. Posledních deset let se tvář zahrady významně změnila díky bohatým investicím ze strany města Ostravy i evropským dotacím. Řada nových nebo opravených pavilonů a výběhů kvalitativně zlepšila podmínky chovu jednotlivých druhů zvířat. Ve spolupráci s desítkami dalších zoo po celém světě se ta ostravská obohatila o nové druhy zvířat, loni v ní přibylo další ostravské slůně, kterému se navzdory nezájmu matky a problémy s kojením zatím dobře daří, což jen potvrzuje, že odborníci zoo se mu mimořádně věnují.

Dlouholetí příznivci ostravské zoo tvrdí, že tvář zahrady i služby se výrazně změnily k lepšímu. Podle agentury CzechTourism patří Zoo Ostrava mezi deset nejnavštěvovanějších cílů v ČR. Pro zajímavost – od svého založení v 50. letech minulého století (tehdy v městské části Kunčičky), prošlo branami ostravské zoo zhruba 19,5 milionu návštěvníků. (bk, g)

Televizní debata přinesla podněty, naznačila řešení

Návrat lidí do centra bude trvat déle


Z historického centra Ostravy, zejména z Masarykova náměstí a přilehlých ulic, se v posledních letech vytrácí život. Hlavně v odpoledních, večerních hodinách a o víkendech nic nepřipomíná živoucí třistatisícovou metropoli, třetí největší město země. Nové vedení města neutěšená situace nenechává chladným. Chce najít řešení, dát lidem prostor pro nápady a návrhy. V neposlední řadě hodlá zasypat příkopy vyhloubené mezi radnicí a centrálním obvodem.

S prvním počinem přišel ostravský primátor Tomáš Macura, který pozval k panelové diskuzi o oživení centra města šest osobností. V pořadu Do centra!!! vysílaném regionální televizní stanicí Polar debatoval se starostkou obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petrou Bernfeldovou, ředitelem multižánrového kulturního centra Cooltour na Černé louce Andrejem Harmečkem, ředitelem developerské společnosti provozující Novou Karolinu Lubošem Kočím, předním českým architektem, tvůrcem Dolní oblasti Vítkovice Josefem Pleskotem, majitelem strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group Janem Světlíkem a hlavním architektem města Ostravy Cyrilem Vltavským.

Moderátor pořadu Petr Bohuš poskytl v úvodu hostům minutu na jejich vidění problému. „V centru bydlí málo lidí, což je důsledkem konverze velké části bytového fondu na nebytové prostory v devadesátých letech. Chybí obecně akceptovaná definice toho, co centrum města vlastně je,“ poukazuje primátor. Starostce Bernfeldové v minulých letech chyběla komunikace zainteresovaných stran. Kromě krize vidí také šanci na zásadní proměnu Ostravy pro příští stovky let Jan Světlík. Architekt Pleskot požaduje změnu pohledu na město, v němž éru industriální vystřídala postindustriální. Vyzývá k odmítnutí partikulárních zájmů ve prospěch globálního přístupu. Jeho kolega Vltavský upozorňuje na specifika polycentrické Ostravy, kterou tvoří tři velké samostatné obvody – satelity.

Bydlení, první ze čtyř témat diskuse, je důležitým předpokladem oživení centra. Velice dobře si to uvědomují představitelé města. Obvod Moravská Ostrava a Přívoz v centru vlastní 119 bytů, což je pouze 8 procent bytového fondu ve městě. Nájemné v nově obsazovaných bytech se pohybuje kolem 87 Kč/m2. Většina domů v centru patří společenství vlastníků bytových jednotek. Bernfeldová připomíná, že už před lety začali s překolaudováním kanceláří na byty. Problém je v nutnosti stoprocentního souhlasu vlastníků. Pro ředitele Světlíka bude klíčové, jak se podaří motivovat právě soukromé majitele nemovitostí. Se zajímavým srovnáním historického vývoje centra Prahy a Ostravy, který může být pro nás do budoucna příkladem, přichází architekt Pleskot. Podobnost situování Staroměstského a Václavského náměstí s našimi Masarykovým náměstím a ulicí 28. října je pozoruhodná. Debatující se shodují, že bydlení v centrech měst patří ve světě k nejžádanějším. Dosáhnout toho v Ostravě musí být společným cílem a úkolem pro politiky, soukromý a firemní sektor, instituce, jednotlivce.

Nebytové prostory, další z témat, mající přímou souvislost s byty, otevřel ostravský primátor. Jak zdůraznil, nebytové prostory mají sloužit k poskytování služeb obyvatelům a návštěvníkům centra. Město chce maximálně podpořit dobré nápady, dohnat léta chybějící komunikaci s podnikateli. Světlík navázal na otázku kvality služeb, která podle něj v centru často pokulhává, poukázal na vysoké nájmy za prostory, nepružnost některých úřadů. Kočí na příkladu Brna, kde navzdory hypermarketům centrum ožívá, naznačil, že světlo na konci tunelu existuje.

Třetí bod večera, parkování v centru, se pro většinu panelistů nejevil zásadním. Kulturní zařízení Cooltour na Černé louce je podle Harmečka doslova obklíčeno parkovišti. Placených míst bývá dostatek, problém mohou mít ti, kteří chtějí v centru parkovat zdarma. Problém zde nevidí ani primátor, který sám do centra chodí vesměs pěšky nebo jezdí na koloběžce. Uvědomuje si ale, že přilákat sem lidi vyžaduje zajistit parkování. Za nejlepší považuje to podzemní.

Debata se rozproudila u závěrečného tématu – kultury a společenského života. Mnozí se divili, proč bylo mezi neuralgické body centra města zařazeno něco, co funguje. Od výborných divadel, přes širokou nabídku galerií, kulturní centrum, kluby. Bernfeldová připomněla úspěch vánočních trhů, Macura „coloursovský“ Festival v ulicích, nabízí se doplnit akce jako např. Folklor v ulicích, Lidé lidem, Ostravský koník, Zažít Ostravu jinak, Shakespeareoff apod. „Plzeň má titul, Ostrava kulturu,“ shrnul známý mecenáš umění Světlík patrně za všechny přítomné fakt, že město piva se na úkor Ostravy stalo Evropským městem kultury 2015.

Jedna televizní beseda Do centra!!! nemohla vyřešit letitý problém vylidňování centra Ostravy. Jen poodhalila příčiny a důsledky dnešního stavu. Naznačila, jak postupovat dál. „Centrum nelze řešit izolovaně jen z pohledu jeho historické části. Chci co nejdříve zřídit pracovní skupinu, která se bude oživením centra Ostravy zabývat. Na dnešní debatu určitě navážou další. Je to jen začátek dialogu s občany o věcech, které je trápí,“ dodal na závěr primátor Tomáš Macura.

Záznam besedy můžete vidět na webu TV Polar (http://polar.cz/porady). (vi)

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Nová rubrika Ostravské radnice se setkala s poměrně velkým ohlasem čtenářů. Zajímali jste se o využití a budoucnost stadionu Bazaly, čipování psů, průjezdnost křižovatek, cestování v městské hromadné dopravě, nezaměstnanost a další oblasti života ve městě. Otázky a odpovědi čtěte na stranách 8 a 9. Čekáme na vaše další dotazy.(r)

Absence složenek za odpad zásadní vliv neměla

Občané dluží přes 214 milionů


Skutečnost, že radnice přestala rozesílat složenky s výzvou k zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu, neměla na nárůst nedoplatků zásadnější vliv. Celkem město Ostrava vloni na „poplatcích za odpad“ vybralo 122,6 milionu korun, což představuje plnění na 95 procent.

Suma nedoplatků v objemu asi šest a půl milionu korun je zcela v trendu předchozích let. Stojí za ní obecně špatná platební morálka, specifické složení obyvatel města a špatná finanční situace řady rodin. Větší problém je, že lidé dluží na poplatcích za odpad už celkem 134 milionů korun, tedy víc, než stanoví roční předpis.

Spolu s nezaplacenými 80 miliony korun za dopravní pokuty objem pohledávek města vůči občanům narostl na 214 milionů korun. Radnice chce v této situaci prověřit způsob vymáhání pohledávek a výběr peněz pro městskou pokladnu zlepšit. (bk)˝


 

Strana 2

Magistrát obstál, rezervy mají v některých obvodech a organizacích

Kontroly odhalily nedostatky


Odbory ostravského magistrátu si vedou víceméně bezproblémově, chybičky se dají najít v některých městských obvodech a u příspěvkových organizací města. Tak vyznívá roční zpráva o výsledcích interních auditů a finančních kontrol, provedených v roce 2014 odborem interního auditu a kontroly.

Při patnácti auditních šetřeních a mimořádném šetření zaměřeném na evidenci závazků z právních úkonů v odborech magistrátu nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek. Hodnocení přiměřenosti a účinnosti finančních kontrol ve všech 23 městských obvodech prokázalo, že v úřadech Ostravy-Jihu a Hrabové nebyly přes upozornění z loňského ledna nastaveny kontrolní mechanismy způsobem, který by zaručoval nápravu nedostatků nebo přijetí opatření k jejich předcházení.

„Vzhledem k tomu, že po loňských komunálních volbách jsou na těchto radnicích noví lidé, kteří nedostatky nezpůsobili, dostaly obvody lhůtu k nápravě do 31. května 2015. Pokud v termínu závady neodstraní, může jim rada města v souladu se statutem krátit transfer peněz z výtěžku loterií až o dvě třetiny,“ nastínil stanovisko rady primátor Tomáš Macura. Obvod Jih by tak přišel až o 22 749 tisíc korun, Hrabová o 177 tisíc korun.

Odborníci na interní audity a kontroly provedli také 17 veřejnosprávních kontrol, z nichž bylo 11 zaměřeno na hospodaření příspěvkových organizací města a šest na hospodaření příjemců městských dotací. Nejzávažnější nedostatky zjistili u Městské nemocnice Ostrava a Komorní scény Aréna. V případě nemocnice zpochybnili postup při zadávání veřejných zakázek, u divadla šlo o porušení rozpočtové kázně ve výši přes 82 tisíc korun. (bk)

Změny v magistrátu


Rada schválila od 1. 1. 2015 organizační změny v magistrátu. Zrušen byl odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu a zřízen odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu. Rada města dále rozhodla o změně názvu odboru ekonomického rozvoje na odbor strategického rozvoje. Změněn byl název odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. U odboru kultury a zdravotnictví došlo ke změně názvu na odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit. (or)

Ostrava už „neválčí“ se státem


Statutární město Ostrava nebude podávat ústavní stížnost na zamítavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně z listopadu loňského roku a po téměř pěti letech ukončí právní spor s Českou republikou kvůli špatné kvalitě ovzduší ve městě.

Pře začala žalobou na stát podanou na jaře 2010 dřívějším vedením města. Letos v lednu se nová městská rada ztotožnila s názorem primátora Tomáše Macury, že kvalitu ovzduší v Ostravě nezlepší žádná právní bitva, ale konstruktivní spolupráce se státem.

První rozhovory mezi zástupci statutárního města Ostravy a ministrem životního prostředí vlády ČR Richardem Brabcem už proběhly. Podle předběžných dohod by se Ostrava měla stát místem realizace pilotního projektu masivnější modernizace lokálních topenišť, do něhož by se mohli díky změněným dotačním podmínkám zapojit i lidé s nižšími příjmy. (bk)

Ze zasedání zastupitelstva města


Za Kovala Furmančík

Ve složení Zastupitelstva města Ostravy došlo ke změně. V souvislosti s obviněním z korupčního jednání rezignoval na členství v tomto orgánu a v jeho finanční komisi zastupitel Vladislav Koval (ANO 2011). Na zasedání zastupitelského sboru o tom informoval primátor Tomáš Macura.

„Chci Vladislavu Kovalovi poděkovat. Přestože je přesvědčen o své nevině a proti obvinění podal stížnost, dokázal vyvodit z případu, který se ho týká, závěry rychle, důsledně a nekompromisně. Je to postup, kterého si vážím. Mám za to, že stejně by se měl zachovat každý politik, který se ocitne v podobné situaci. To je cesta ke zlepšení politické kultury,“ konstatoval primátor. V zastupitelstvu i ve finanční komisi zastupitelstva Vladislava Kovala nahradil Ivo Furmančík.

V pořadí třetí zasedání ostravského zastupitelstva ve volebním období 2014 až 2018 se konalo 28. ledna. V úvodu jednání zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého spisovatele a čestného občana města Oldřicha Šuleře. Vyslechli ostravského senátora Petra Kolibu, který se přišel představit a nabídnout spolupráci při hájení zájmů občanů České republiky a města Ostravy. Jako zástupci zřizovatele Městské nemocnice Ostrava se seznámili s jejím novým ředitelem Jaroslavem Luxem.

V průběhu zasedání zastupitelé projednali 35 programových bodů. Na absolutní většině z nich panovala shoda napříč politickým spektrem. Bouřlivější diskusi vyvolalo až projednávání nominací do dozorčích rad a představenstev městských podniků a příspěvkových organizací. Opoziční zastupitelé zpochybňovali především nominace dvou zástupců ČSSD, kteří čelí různým obviněním, resp. podezřením. Po doplnění seznamu nominovaných osob o zástupce opozice byl přesto i tento bod schválen v navrhovaném znění.

Mezi důležité dokumenty schválené v průběhu 3. zasedání zastupitelstva patřilo Memorandum o spolupráci s ČR, Agenturou pro sociální začleňování úřadu vlády. Hlavním cílem této spolupráce je „snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni a také tvorba celostátních strategií vytvářejících legi­slativní a finanční podmínky na podporu sociálního začleňování.“ (bk)

Aktuálně

Rada má komise


Rada města rozhodla 6. ledna o zřízení 15 komisí. S výjimkou dvou 9členných budou ostatní 13členné. Snížil se počet osob v komisích z 239 v minulém volebním období na 187. Ve standardní 13členné komisi mají hnutí ANO 2011 čtyři zástupce, ČSSD 3, KSČM a Ostravak 2, KDU-ČSL a ODS po 1. Orgány rady města jsou komise: kultury, pro sport a volný čas, pro vzdělávání, vědu a výzkum, sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, pro děti a mládež, pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, životního prostředí, dopravy a komunálních služeb, investiční, architektury a rozvoje města, pro cestovní ruch a prezentaci města, pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, pro majetek a hospodářskou správu, pro ekonomický rozvoj, právní, muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická. (or)

Radní Grygar rezignoval


Člen Rady města Ostravy Libor Grygar (ČSSD) rezignoval ze zdravotních důvodů na svou funkci. Primátorovi Tomáši Macurovi to dopisem oznámil 28. ledna. Nového radního zvolí zastupitelé na svém nejbližším zasedání 4. března. Libor Grygar zůstává městským zastupitelem. (r)

Jaroslav Lux ředitelem


Rada města Ostravy na své schůzi 27. 1. jmenovala ředitelem Městské nemocnice Ostrava od 1. 2. 2015 MUDr. Jaroslava Luxe, který má zkušenosti s řízením Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovické nemocnice a naposledy působil jako náměstek ředitele nemocnice v Havířově. Lux uspěl ve výběrovém řízení v konkurenci devíti uchazečů. Výběrové komisi předsedal primátor Tomáš Macura, byli v ní zástupci města a odborníci z řad lékařů. Doporučení komise a následné rozhodnutí rady bylo jednoznačné. Nový ředitel bude mít silný mandát k realizaci potřebných změn ve vedení a hospodaření MNO. (vi)

Zastupitelstvo v březnu


Zastupitelstvo města Ostravy nemá v měsíci únoru jednání na programu. Čtvrté zasedání proběhne ve středu 4. března od 9 hodin v Nové radnici. Schůzi, která je veřejná, mohou zájemci sledovat z galerie velkého sálu. (r)


 

Strana 3

Anketa

Znáte recept na oživení středu města?


Anna Kunštátská, Sl. Ostrava: „Nemělo se stavět nákupní centrum na Karolině. Vystěhovaly se tam další obchody, které mi tady chybějí. Starším lidem dělá problémy na Karolinu dojít a hlavně se tam orientovat. Urychleně by se měla opravit Textilie-Ostravica. Pokud jsou na náměstí akce, ráda je navštěvuji. Bydlím na Kamenci, jsem tam spokojená. Určitě je ale spousta lidí, kteří by chtěli bydlet přímo v centru. To by jeho oživení rozhodně pomohlo.“

Petr Kačmařík, Mor. Ostrava: „Smůla centra je v tom, že řadu značkových obchodů stáhla Nová Karolina. Jsem zklamaný z toho, jak vypadá. Nehodí se do 21. století. Škoda, že se před lety nepodařilo realizovat návrhy z architektonické soutěže města. Třeba studentské koleje by oživení centra pomohly. Byl jsem na besedě s novým majitelem Ostravice. Překvapilo mě, že se ptal občanů, co má s tím objektem dělat. Problém vidím i v tom, že mladí z Ostravy utíkají.“

Lucie Tajzlerová, Val. Meziříčí: „Studuji VŠB a v Ostravě žiju půldruhého roku. Bydlení nedaleko od Masarykova náměstí jsem sehnala rychle a jsem s ním spokojená. Do centra chodím pravidelně. Je fajn, když tady jsou akce. Hezkou atmosféru měly vánoční trhy. Taky jsem si zabruslila na kluzišti. Jinak tady někdy bývají koncerty, pamatuji na majáles apod. Mě nepřipadá, že by v centru Ostravy bylo zase až tak mrtvo. Vždy se dá najít nějaká zábava.“

Daniel Mikšík, Teplice n. B.: „V Ostravě studuji. Na rozdíl od jiných měst to tady moc nežije. I když výjimky jsou. Třeba koncerty na náměstí nebo nedávné vánoční trhy centrum zaplnily. Chce to pořádat více akcí. Měla by sem taky jezdit městská hromadná doprava. Pokud se ale nepodaří snížit ceny bytů i poměrně vysoké nájmy, lidé sem asi bydlet nepůjdou ani v budoucnosti.“ Ptal se Libor Vidlička


 

Strana 4

Blahopřejeme, generálmajore!


U příležitosti 90. narozenin generálmajora Mikuláše Končického pozval primátor Tomáš Macura ve středu 7. ledna válečného veterána na radnici, aby mu popřál ke vzácnému životnímu jubileu a předal dar města. Legendárnímu tankistovi Svobodovy armády, který na jaře 1945 osvobozoval Ostravu, přišli gratulovat také krajský hejtman Miroslav Novák, jeho náměstek Josef Babka, první náměstek primátora Lumír Palyza, náměstek primátora Zbyněk Pražák a řada dalších osobností. Rodák z Volyně (1. 1. 1925) během setkání zavzpomínal na válečná léta a své vyprávění doplnil ukázkami dobových fotografií. Generálmajor Mikuláš Končický je od roku 2008 čestným občanem Ostravy. (vi)

Pro rodáky a přátele Hrušova


Jubilejní 10. setkání rodáků a přátel Hrušova se znovu po třech letech uskuteční v sobotu 30. května v sále kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích. Přípravný výbor akce, jejíž tradice byla založena v roce 1988, vyzývá všechny zájemce o účast k zaslání přihlášky s poplatkem na celodenní občerstvení ve výši 400 Kč na adresu Zdeňka Dudková, Hladnovská 119a, 712 00 Ostrava-Muglinov. Od minulého setkání mohlo u některých Hrušováků a přátel dojít ke změnám adres nebo se mohou objevit noví příznivci. Případné dotazy zodpoví pořadatelé akce na tel. č. 723 490 352 nebo 604 973 492.

První zmínka o vsi Hrušovu (1256) pochází z listiny krále Přemysla Otakara II. Centrum těžby uhlí, průmyslu a dopravy se v roce 1908 stalo městysem. Dnes je Hrušov součástí ostravského obvodu Slezská Ostrava (vi)

Získejte newsletter


Také letos připravuje redakce Ostravské radnice aktuální informace o dění v našem městě a rozesílá je zájemcům formou eletronické pošty – tzv. newsletter. Připravuje tak přehledný souhrn nejdůležitějších událostí posledních dnů. Zájemci o odebírání nejen newsletteru Ostravská radnice, ale také například informací o projektu Sociální inkluze či cestování, se mohou k odběru zaregistrovat na webových stránkách města, jednoduše v pravém dolním rohu domovské stránky. (ph)

Nepřehlédněte

Hledáme neznámé fotografie z osvobozovacích bojů


Město Ostrava se obrací na své občany s výzvou o zapůjčení fotografií zachycujících průběh osvobozovacích bojů na dnešním území města přibližně v době od 25. dubna do 2. května 1945. Jde o snímky dokumentující válečné události, ústup německých vojsk, postup Rudé armády, vítání osvoboditelů a podobně. Pokud takové fotografie máte, přineste je prosím do 31. března do badatelny Archivu města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze. Otevřeno je v pondělí a středy od 8 do 17.30, v úterý od 8 do 16 a ve čtvrtky od 8 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Jana Prchalová. V badatelně snímky oskenují a ihned vrátí. Cenné jsou jakékoliv bližší informace o zachycených událostech. Fotografie, pokud možno s alespoň stručným popisem, lze také zaslat v elektronické podobě na adresu archiv@ostrava.cz. Zapůjčené materiály budou použity při přípravě webové prezentace k 70. výročí osvobození a pro potřeby prezentace a propagace města a jeho historie.

Zemřel spisovatel Oldřich Šuleř


Dne 26. ledna zemřel v Ostravě ve věku 90 let spisovatel, dramatik a publicista Oldřich Šuleř. Rodák z Ostravy-Přívozu byl za okupace totálně nasazen v Dole Hubert v Hrušově a zbrojovce ve Valašském Meziříčí. Teprve po válce mohl dokončit Univerzitu Karlovu, kde získal titul doktora práv. V roce 1957 vyšel jeho románový debut Letopisy v žule. Pro nesouhlas se srpnovou okupací 1968 nemohl svobodně publikovat. Byl autorem téměř pěti desítek knih, v nichž vyjádřil blízký vztah k Valašsku i rodné Ostravě. Například v románech O Janíčkovi malérečkovi, Na srnčích nohách, Sága rodu Chabalů, Bílý kůň ve znaku, Hořela lípa, hořela, Laskavé medailony, Laskavá setkání, Laskavé podobizny, za který získal Cenu E. E. Kische (2005).

Člen mezinárodního PEN klubu zastával také funkci předsedy Obce spisovatelů v Ostravě. V roce 2009 byl Oldřichu Šuleřovi udělen titul čestný občan města Ostravy za mimořádný přínos se vztahem k městu v umělecké, publicistické a redaktorské činnosti. (vi)

Revitalizujeme zeleň


Město Ostrava zahájilo realizaci projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož cílem jsou pěstební opatření a výsadba nové zeleně na sedmi vybraných lokalitách parkové zeleně v obvodech Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest (Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko, Bělský les).

Regenerace a obnova vegetačních prvků spočívá v odstranění provozně nebezpečných a zdravotně nevyhovujících jedinců stávajícího inventáře, přípravě ploch pro výsadbu, regeneraci porostů parků a parkově upravených ploch. V rámci lesů budou ošetřováni jedinci podél lesních cest a dosazována významná místa lesů především kvetoucími dřevinami. Cílem projektu je zlepšení stavu vegetačních částí města, zlepšení struktury porostů sloužících k odclonění klidových zón a další. V rámci regenerace a obnovy vegetačních prvků bude ošetřeno 1318 stromů, 902 nově vysazeno, provede se probírka či vyčištění 5998 m2 nárostů a obnova 39 196 m2 trávníků. Součástí projektu je následná péče o vysázené a pěstebně ošetřené stromy, kterou bude provádět zhotovitel po dobu pěti let. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Revitalizaci městské zeleně má na starosti firma „Petr Vykrut – Zahradní služby“ s vítěznou cenovou nabídkou ve výši 9,5 mil. Kč (vč. následné pětileté péče). Přípravné práce byly zahájeny s předpokládaným termínem ukončení v červnu 2015. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Maximální míra dotace činí 75 % způsobilých výdajů. (d)

Statutární město Ostrava vyhlašuje 21. ročník soutěže o titul

Ostravský dům roku 2014


Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov, nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2013 a 2014. Titul Ostravský dům roku obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč.

Kromě titulu Ostravský dům roku 2014 a odměny za druhé místo má Rada města Ostravy právo na doporučení odborné komise udělit dalším budovám Čestná uznání bez určení pořadí, která nejsou spojena s žádným finančním ohodnocením. Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor.

Přihlášky musí být převzaty podatelnou magistrátu na Prokešově náměstí č. 8 v Moravské Ostravě do pátku 27. února 2015, do 13 hod. Přihlášku do soutěže lze stáhnout z  webových stránek www.ostrava.cz. Další informace získáte u sekretáře soutěže M. Ládrové, e-mail: mladrova@ostrava.cz, tel. 599 443 180, útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Současně budou přihlášená díla vystavena pro veřejnost na webových stránkách města, lidé mohou hlasováním zvolit dům roku podle vlastního výběru. Dílo s největším počtem hlasů získá titul „Ostravský dům roku – cena veřejnosti“, který není spojen s finančním oceněním. www.ostrava.cz


 

Strana 5

Doprava ve městě

Propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské s novými zastávkami, podchody a cyklostezkou se stalo skutečností

Řidiči i chodci se teď cítí bezpečněji


Snad by se hodilo Ostravanům, především občanům obvodu Jih, poděkovat za trpělivost. Dopravní omezení a další útrapy kvůli výstavbě propojení ulic Pavlovovy s Plzeňskou snášeli od září 2013. Výsledek, jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb realizovaných v poslední době na území Ostravy, je ale určitě potěšil.

Už od srpna 2014 mohou využívat tramvajovou linku číslo 15, která díky výstavbě kolejového oblouku u zastávky Most mládeže spojila Dubinu, Hrabůvku, Zábřeh a Výškovice. Byla to dílčí etapa stavby financovaná z tzv. švýcarských fondů a přišla na 22,5 mil. korun bez DPH.

V těchto dnech byla celá dopravní stavba dotovaná z evropských fondů prostřednictvím ROP Moravskoslezsko kompletně dokončena. Propojení donedávna slepé Pavlovovy ulice s dopravní tepnou Plzeňskou přispělo k zjednodušení provozu a uklidnění situace v ulicích Čujkovově a Výškovické. Výstavba mimoúrovňového podchodu pod ulicí Plzeňskou, s bezbariérovým přístupem k tramvajovým zastávkám Most mládeže, zvýšila bezpečnost chodců. V ulici Pavlovově vznikla nová zastávka Kpt. Vajdy. Protože realizace těchto hlavních objektů si vyžádala přeložky inženýrských sítí, úpravu kanalizace, rekonstrukci komunikací a položení přístupových chodníků včetně jejich nasvětlení, vyšplhaly se celkové náklady na tuto část stavby na téměř 80 mil. korun (96,7 mil. korun s DPH).

Stavba propojení pomohla i cyklistům. Ti teď mají k dispozici 840 metrů dlouhou cyklostezku spojující nově vybudovaným podchodem trasy v ulicích Rodinné a Pavlovově a ústící do ulice Kpt. Vajdy. Zde navazuje na cyklostezky z Bělského lesa. Stavba si vynutila přeložky inženýrských sítí a vybudování opěrné zdi a schodiště, proto přišla na více než 7,5 mil. korun (9,1 mil. Kč s DPH).

Nositelem projektu, který byl součástí integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Pól rozvoje, bylo město Ostrava. (bk)

Dialog o Textilii


Majitel chátrajícího obchodního domu Ostravica-Textilia Nikos Boboras se v lednu sešel s Tomášem Macurou. Šlo o první setkání, na kterém se primátor osobně seznámil s majitelem komplexu tří budov. Shodli se, že jejich společným zájmem je historicky cenné budovy zachovat a dát jim nové poslání. Primátor podmínil jakoukoliv spolupráci města tím, aby majitel objektu nejprve zajistil provedení všech udržovacích a sanačních prací, které vyplývají ze zpracovaného znaleckého posudku. Ten si nechalo město na své náklady zpracovat v závěru loňského roku jako reakci na výrazně zhoršený stav všech tří budov. (ph)

Nová pravidla pro výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

Průhledně, otevřeně, hospodárně


Ostravský magistrát změnil pravidla pro výběr dodavatelů u veřejných zakázek malého rozsahu, tedy u zboží a služeb v hodnotě do dvou milionů korun a u stavebních prací do šesti milionů korun. Dosud město oslovovalo v těchto případech tři firmy, nyní to bude šest společností. Zároveň rozšíří množství zveřejňovaných smluv. Dosud se zveřejňovaly smlouvy na zakázky nad 500 tisíc korun, nyní to bude už od 300 tisíc korun. Zveřejňovány budou i smlouvy, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Informoval o tom primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Obě tyto změny souvisí s naší snahou o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a o transparentnost výběrových řízení. Smyslem je, aby se do těchto výběrových řízení přihlašovalo více společností. Bude z čeho vybírat a vznikne větší konkurenční tlak na to, aby se vybrala nejlepší nabídka,“ uvedl Macura.

Snížení finančního objemu u zveřejňování smluv je pouze prvním krokem. „Chceme jít ještě dál. Dost možná budeme přemýšlet o zveřejňování smluv v neanonymizované podobě, což ­ovšem předpokládá zásah do smluvní dokumentace a do zadávacích podmínek. Do budoucna uvažujeme i o snížení limitu 300 tisíc korun. Předpokladem jsou tu technologické podmínky přístupu na portál města a potřebná velikost prostoru na datovém úložišti,“ řekl primátor Macura.

U zakázek malého rozsahu město také rozhodlo, že v případě zakázek na zboží a služby v hodnotě nad jeden milion korun a zakázek na stavební práce nad tři miliony korun budou tyto navíc automaticky zveřejněny i na webu města.

Všechna přijatá opatření mají okamžitou platnost a vztahují se na všechny nově uzavírané smlouvy.(bk)

Služby občanům

Integrované mobilitní centrum rozšiřuje nabídku


Spolu se zákaznickým cen­trem a hlavní prodejnou jízdenek Dopravního podniku Ostrava najdete v přízemí budovy u křižovatky ulic 28. října a Poděbradovy, u zastávky MHD Karolina, také Integrované mobilitní centrum (IMC).

Pracoviště poskytuje informace a služby v oblasti mobility, zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro půjčování automobilů, cykloturistiku apod. Provozovatelem je Koordinátor ODIS s. r. o., který je spolu s městy Ostravou, Opavou a krajem zapojen do evropského programu Pimms Capital. Jeho cílem je snížit dopravní a ekologickou zátěž ve velkých evropských městech prostřednictvím úspěšných praktik ověřených v jiných regionech. Projekt spolufinancovaly EU (85 %) a kraj. Vzorem se stala centra mobility ve Frankfurtu n. M. (Německo) nebo Birminghamu (Anglie).

Ostravské IMC informuje o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS, o cenách jízdného, tarifních a přepravních podmínkách dopravců, jízdních řádech, vyhledávání spojení, prodeji jízdních dokladů, stavu provozu při výlukách a mimořádných situacích v dopravě, zpožděních, přepravní kontrole. Lze zde řešit reklamace na funkčnost jízdenkových automatů MHD v Ostravě, zakoupit jízdní řády.

Dopravní infocentrum nabízí od prosince 2014 novou službu, a to prodej jízdenek LEO Express na vlakové spoje do Prahy a Košic, autobusové spoje ve směru do Krakova.

Provozní doba Dopravního infocentra je v pracovní dny 6-19 h, v sobotu 7–12.45 h. Nepřetržitá telefonní linka 597 608 508, info@kodis.cz. Aleš Stejskal, koordinátor ODIS


 

Strana 6

z policejní statistiky

Nehody v 89,4 procenta zavinili řidiči


V silničním provozu na území města Ostravy došlo podle MŘ Policie ČR v minulém roce k 2726 nehodám, což je o 43 méně než v roce 2013. Od roku 2005 (6536 nehod) počet incidentů v dopravě rapidně poklesl, nejnižší byl v roce 2011 – 2614 nehod.

Nižší je také číslo těch, kteří za to zaplatili životem – loni „jen“ 13 osob, 46 účastníků nehod utrpělo těžká, 484 lehká zranění. Z celkového počtu nehod bylo 120 řidičů pod vlivem alkoholu. Hlavními příčinami autonehod v Ostravě byli loni většinou řidiči (2437 = 89,4 %). V 5,4 % (147) případů to zavinila lesní či domácí zvířata, ve 2,6 % (72) byli příčinou řidiči nemotorových vozidel, 1,5 % tvoří chodci a zbytek jsou jiné důvody. Incidenty způsobené řidiči zavinil ve 1 792 případech nesprávný způsob jízdy, přednost v jízdě nedalo 384 řidičů, nepřiměřená rychlost zavinila 241 nehod, ve 289 případech bylo jiné zavinění. Přestože se čísla snižují, nehod ubývá, je stále dost řidičů, kteří jsou za volantem nedisciplinovaní, netolerantní a bezohlední, jak ukazují čísla. V této oblasti – zavinění lidským faktorem – je ještě hodně co zlepšovat. (p)

Chceš být strážníkem?


Městská policie Ostrava hledá nové strážníky. Uchazeči musí splňovat zákonné podmínky – minimální věk 21 let, české občanství, spolehlivost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a minimálně střední vzdělání s maturitou. Zájemci projdou výběrovým řízením, vybraní uchazeči budou zařazeni do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, na jehož pořádání má městská policie akreditaci ministerstva školství. Vzdělávání je završeno zkouškou odborné způsobilosti, za absolvování získává uchazeč osvědčení, které ho opravňuje vykonávat toto náročné povolání. Přihlásit se lze do konce dubna 2015. Bližší informace jsou na internetových stránkách www.mpostrava.cz, případně na tel. č. 599 414 426. (p)

Další poradenská místa


Dvě nová poradenská místa pro osoby ohrožené domácím násilím mohou od začátku roku využívat občané, kteří tento svízelný problém v Ostravě řeší. Pozitivní reakce osob ohrožených i specialistů vedly k rozšíření služby a zvýšení počtu předmětných míst.

Díky podpoře magistrátu jsou nyní v Ostravě k dispozici již čtyři speciální poradny. K obvodním oddělením policie Ostrava-střed (Masná ulice) a Ostrava-Poruba 1 (Dělnická ulice) přibylo v závěru roku 2014 také obvodní oddělení policie Ostrava-Mariánské Hory (ulice Strmá) a Ostrava-Hrabůvka (ulice Dr. Martínka). Speciální poradenská místa pro osoby ohrožené domácím násilím byla zřízena poprvé v roce 2013 právě v Ostravě a inspirovala k obdobné službě také Jihomoravský kraj.

Ostravští policisté v roce 2014 vykázali 42 osob (41 mužů a 1 ženu). K vykázání z domu kvůli násilí dochází nejčastěji v obvodu Poruba (18 případů), následuje Přívoz (7) a Slezská Ostrava (6). Nejčastěji byly ohroženy děti, a to celkem 67 dětí ve věku 0–18 let. Mezi osobami ohroženými (u případů vykázání) bylo 33 dospělých a 12 seniorů (60+). Většina případů se tedy odehrává v rodinách s dětmi.

Ostravská Policie ČR vydala materiály o možnostech řešení násilí a snížení možné traumatizace. V rámci projektu „Místo činu? Domov!!!“ vznikly tiskoviny pro děti i hračky. Pro seniory byly rovněž vytvořeny tiskoviny, s většími písmeny, lupami. Vše detailně na http://www.policie.cz/clanek/misto-bezpeci-domov.aspx. (p)

Výzva

Máte trvalý pobyt v úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?

Vyměňte si občanský průkaz!


Máte hlášen trvalý pobyt v sídle ohlašovny Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? Pak byste měli vědět, že přestěhování tohoto úřadu v září loňského roku z Nové radnice do budovy na náměstí Dr. E. Beneše vám změnilo adresu trvalého pobytu z původního Prokešova náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, na náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava.

Občané, kterých se změna týká, je jich ještě zhruba 1200, si musí vyřídit občanský průkaz (OP) s novou adresou trvalého pobytu, neboť jejich stávající doklad obsahuje nesprávný údaj o místu trvalého pobytu. V březnu 2015 zahájí Magistrát města Ostravy správní řízení, kterým bude zrušena platnost všech OP s adresou na Prokešově náměstí. Od dubna 2015 tak držitelé neplatných průkazů nebudou moci prokázat svou totožnost. V praxi to může znamenat, že jim nebudou vyplaceny důchody, sociální dávky, nezískají půjčky nebo úvěry, budou mít problémy s vyzvednutím doporučených zásilek, cestováním do zahraničí, s uzavíráním smluv s mobilními operátory apod. Zároveň těmto občanům hrozí v případě, že si nepožádají o nový OP do 15 dnů od skončení platnosti průkazu, uložení pokuty až do výše 10 000 korun.

Žádost o nový OP lze bezplatně podat na magistrátu, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2, Moravská Ostrava (naproti bývalému Dolu Jindřich), v úředních hodinách: pondělí (8–11.30, 12.30–18), úterý (8 až 11.30, 12.30–16), středa (8–11.30, 12.30–18), čtvrtek (8–11.30, 12.30 až 16), pátek (8–11). K vyřízení nového OP stačí pouze předložit dosavadní průkaz, nehradí se žádný správní poplatek. Bližší informace k vydání občanského průkazu jsou na tel. č. 844 121 314. Odbor vnitřních věcí magistrátu

stalo se

HROMADNÁ RVAČKA. Mladý pár, v němž byl zakrvácený muž a kolem plno střepů, přistihli přivolaní strážníci v herně v Ostravě-Zábřehu. Pár chtěl utéct, zadržená žena však byla dále agresivní i na strážníky, poté i její partner. Personál potvrdil, že přišli už opilí a vyvolávali konflikty s dalšími hosty i obsluhou. Postupně se do rvačky zapojili všichni přítomní – jako ve filmu. Přivolaní zdravotníci museli ošetřit dva zraněné. Událost si převzali policisté k dalšímu šetření.

NAPADAL HOSTY. Host baru v centru Ostravy napadal hosty, častoval je vulgárními nadávkami. S přivolanými strážníky nekomunikoval a musel být předveden na policejní oddělení ke zjištění totožnosti. Dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu 3,19 promile, a tak ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.

CHODNÍK NA AUTĚ? Na vozidle značky BMW byly zřetelné stopy po zablácené obuvi přes celou jeho délku. Majitel vozidla dal strážníkům popis mladíka, kterého viděl. Strážníci ho v okolí rychle objevili, 17letý mladík přiznal, že udělal hloupost. Předali ho přivolaným policistům.

ZAPLATÍ ŠKODU I POKUTU. Řidička tramvaje oznámila na linku městské policie, že za jízdy někdo rozbil v tramvaji okno. Přivolaná hlídka ještě mladíka přistihla v tramvaji, odmítal se vyjádřit. S ohledem na vzniklou škodu ve výši 2500 Kč a skutečnost, že dotyčný nebyl v posledních třech letech potrestán, byla věc kvalifikována jako přestupek a postoupena správnímu orgánu. Hrozí mu pokuta až do výše 15 000 Kč, škodu bude muset nahradit.

SENIOŘI, POZOR! Muž v Ostravě-Mariánských Horách přivolal strážníky a ukázal na jiného muže, který z nákupní tašky na kolečkách vytáhl seniorce peněženku, žena si ničeho nevšimla. Pachatel chtěl utéct, ale byl zadržen, strážníci peněženku našli nedaleko pohozenou. Pro podezření ze spáchání trestného činu předali strážníci muže Policii ČR.

MLADÍ VANDALOVÉ ŘÁDILI. Hlídka městské policie byla před půlnocí vyslána k tramvajové zastávce v Moravské Ostravě, kde kamerový sy­stém odhalil osoby narušující veřejný pořádek. Na místě tři muži, dva 19letí a 21letý, skákali po lavičkách s úmyslem je poškodit. Strážníci zjistili totožnost mladíků. Při kontrole zastávky zjistili, že řáděním vandalů praskla skleněná výplň zábradlí. Přivolaný technik DPO škodu vyčíslil na 1500 Kč. Přestupek povedené trojice byl postoupen k projednání správnímu orgánu. (mp)


 

Strana 7

Sociální práce

Sociální kurátorka Marie Najvárková pomáhá lidem z rezignace a bezdomovectví

Příběhy trochu jako z pohádky


Číst zápisy sociálních kurátorů, mezi jejichž úkoly patří mimo jiné práce s lidmi bez domova, je jako dotýkat se života na jeho nejbolavějších místech. Občas je to ale četba povznášející. Ukazuje se, že tam, kde existuje dobrá vůle, lze udělat opravdu hodně. Třeba vrátit osobě bez přístřeší smysl života a tím nakonec i tu střechu nad hlavou.

Příklady? V lednu 2013 pracovníci ostravského magistrátu provedli v Hošťálkovicích monitoring osob bez přístřeší. Narazili při něm na starší ženu bez finančních prostředků – nazvěme ji třeba Anička – která přežívala v místním výměníku tepla. Přestěhovat se do ubytovny odmítla, ale nechala se přesvědčit, aby zašla na úřad městského obvodu a přijala poradenskou pomoc od pracovnice sociálního úseku Marie Najvárkové. Na začátku této spolupráce bývalou zdravotní sestru s 35letou praxí asi nenapadlo, že to bude cesta zpět do aktivního života. Ale stalo se. Sociální kurátorka jí nejdřív pomohla s vyřízením opakované dávky hmotné nouze, tak zvaného příspěvku na živobytí, a poté, když se jí nepovedlo sehnat pro ni práci, také s předčasným starobním důchodem. Byl jí přiznán s dvouletým předstihem od září 2013 ve výši téměř 10 tisíc korun.

Tím však pomoc neskončila. Ke zdokumentování Aniččina případu Marie Najvárková přizvala místní televizi, která příběh odvysílala v lokální kabelové síti. Po zhlédnutí tohoto snímku se na sociální úsek obrátil místní občan, který pečuje o bezmocnou matku. Za její ohlídání v době své nepřítomnosti nabídl Aničce finanční odměnu. „Oba jsou teď spokojeni. Muž pečující o maminku má za sebe odborný zástup a Anička se opět cítí potřebná,“ shrnula sociální kurátorka její příběh. Shodou okolností nabízela loni v Hošťálkovicích realitka 10 malometrážních bytů. Jeden z nich si pronajala Anička a stala se tak plnoprávnou občankou městského obvodu.

Nabídku poradenství v ÚMOb Hošťálkovice využily později i další tři z šesti osob bez přístřeší, objevených při monitoringu. Jeden muž získal díky pomoci kurátorky plný invalidní důchod a odstěhoval se k matce do Havířova. Další dvě osoby tvoří manželský pár. Manželka pobírá díky Marii Najvárkové od loňského února předčasný starobní důchod, za manžela napsala sociální kurátorka žádost na MPSV na odstranění tvrdosti zákona při zápočtu odpracovaných let v I. kategorii, kde mu do požadovaných 15 let scházelo pouhých pět dnů. Jejich prominutím získal řádný starobní důchod o čtyři roky dříve.

„Správa sociálního zabezpečení mu ho začne vyplácet teď od února, zpětně mu doplatí 80 tisíc korun,“ přiblížila jeho situaci sociální kurátorka. „Mám z toho velkou radost,“ dodala. Bude to zřejmě další dobrý konec smutného příběhu bezdomovectví. Bohuslav Krzyžanek

Jak pečovat o nemocného


Pečujete doma o nemocného a nevíte si občas rady? Zkuste využít nabídky Charity Ostrava, která poskytuje možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Připraveny budou praktické ukázky a také informace o možnostech získání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek. Kurz se koná v budově Hospice sv. Lukáše v ulici Charvátské 8 ve Výškovicích vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 2. 2015 od 14 hod. Na školení se je třeba předem přihlásit u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz. (d)

Školení dobrovolníků

Cennou iniciativou Charity jsou také školení dobrovolníků pro hospicovou péči, jejichž poslední běh začal 6. února. Pro informace se můžete obrátit na Janu Camfrlovou, tel.: 599 508 504, 731 625 768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz. (bk)

Charita otevře dveře


Charita Ostrava zve u příležitosti 24. výročí založení na Dny otevřených dveří, které se uskuteční ve čtvrtek 19. února od 9 do 17 hod. a v pátek 20. února od 9 do 15 hodin ve všech charitních zařízeních. Můžete si prohlédnout charitní domy a získat informace o poskytovaných sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních službách. (bk)

Co je dobré vědět

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (2)

Poslání a úkoly sociálního kurátora


V tomto díle představujeme práci sociálního kurátora, která je vykonávána Magistrátem města Ostravy a úřady městských obvodů. Tito specializovaní sociální pracovníci se zaměřují na práci se zletilými osobami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ukončení ústavní výchovy (např. v dětském domově), jsou propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ze zdravotnických či sociálních zařízení, která se zaměřuje na léčbu osob závislých na alkoholu a jiných omamných látkách.

Sociální kurátoři mohou nabídnout pomoc a podporu i rodinným příslušníkům, jichž se nepříznivá sociální situace klientů přímo dotýká. Výkon této agendy na území města Ostravy zajišťuje celkem 30 sociálních kurátorů, z tohoto počtu 7 pro přidružené obce města Ostravy.

Co sociální kurátoři občanům nabízejí?

Cílem sociální práce s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, je jejich začlenění zpět do běžné společnosti. Přímá práce s klientem se zaměřuje především na poradenství, pomoc a podporu v těchto oblastech:

● ubytování – udržení či vyhledání vhodného bydlení, spolupráci s vhodnými sociálními službami a jinými poskytovateli bydlení,
● osobní doklady – vyřízení duplikátu rodného listu, nového občanského průkazu, průkazky zdravotní pojišťovny a jiné dokumenty,
● sociální dávky – vyřízení dávek z jednotlivých sociálních systémů (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky důchodového pojištění),
● zdravotní péče – zajištění zdravotních služeb,
● dluhy – sepsání splátkových kalendářů, při komunikaci s exekutory a jinými institucemi,
● zaměstnání – udržení či vyhledání zaměstnání, zajištění rekvalifikace a dalšího vzdělávání, pomoc při sepsání žádosti o práci, životopisu apod.,

● nácvik sociálních a praktických dovedností – jak komunikovat při jednání, vyplnit žádosti či jak hospodařit s penězi.

Při své práci se sociální kurátoři nezaměřují jen na klienty, kteří je osobně osloví kvůli řešení své situace, ale působí také preventivně. Jednou z těchto aktivit je zajištění tzv. Zimního programu. Součástí tohoto programu je intenzivní terénní sociální práce v zimních měsících spojená s aktivním vyhledáváním osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí. Těmto lidem je poskytováno odborné sociální poradenství a informace o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Kde mohou občané svou situaci řešit?

Občané se mohou na sociální kurátory obracet přímo na úřadech městských obvodů podle jejich trvalého pobytu, v případě bydliště v přidružených obcích města Ostravy (Klimkovice, Šenov, Vratimov, Čavisov, Horní a Dolní Lhota, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice) na Magistrát města Ostravy.  Odbor sociálních věcí magistrátu

(Další díl bude věnován informacím z oblasti sociálně právní ochrany dětí.)


 

Strany 8 a 9

Vy se ptáte, radnice odpovídá


V lednovém vydání Ostravské radnice jsme naše čtenáře vyzvali, aby nám posílali dotazy a připomínky k problémům, které se týkají našeho okolí, obvodu, města. Jsme potěšeni množstvím reakcí, zejména formou e-mailů. Některé z nich otiskujeme i s odpověďmi představitelů vedení města nebo odborníků z magistrátu. Dotazy, na které se nedostalo, zodpovíme v příštích vydáních novin nebo na ně odpovíme písemně. Tribuna dotazů zůstává pro čtenáře nadále otevřená. Žádáme vás o maximální věcnost a stručnost. Redakce si vyhrazuje právo nereagovat na příspěvky vulgární, rasisticky zaměřené, urážející lidskou důstojnost jednotlivců, skupin, organizací, na politickou agitaci. Na vaše dotazy čekáme na adrese Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Libor Vidlička, šéfredaktor

Bude stadion Bazaly mládežnickým centrem?

Čtenář Ivo Krupař se zeptal, jak město hospodaří s areálem stadionu Bazaly. Jmenovitě uvedl nemovitosti v katastrálním území Slezská Ostrava, o jejichž koupi rozhodlo zastupitelstvo města v květnu 2013 (následuje výčet pozemků, budov, objektů apod.), a položil otázky:

● Jakým způsobem město s nemovitostmi zachází?

Miroslav Stařík, vedoucí technického oddělení odboru hospodářské správy magistrátu: „Z prostředků města Ostravy byly po převzetí nemovitosti v roce 2013 provedeny opravy a úpravy stadionu Bazaly, vyplývající z nevyhovujícího stavebnětechnického stavu některých částí majetku a z požadavků Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Např. oprava schodiště před vstupem a částečně oprava vytápění trávníku hřiště. Z rozhodnutí rady města ze září 2014 byla provedena renovace trávníku hlavního hřiště a regenerace trávníku na tréninkovém hřišti, oprava komunikace u hlavního vjezdu, oprava střech nad rozvodnami osvětlovacích stožárů apod. Na základě požadavků FAČR (po výtržnostech diváků při zápase se Spartou) byly provedeny stavební úpravy stadionu za účelem zvýšení bezpečnosti diváků. Např. oplocení sektorů a vlnolamů, úprava schodišť, přístupů do sektorů vlajkonošů, instalace kovových sedaček, turniketů a snížení kapacity hlediště na 10 500 diváků.“

●  Jaká je ekonomická stránka nákupu? Je účtováno FC Baník nájemné či jiné poplatky? V jaké výši?

Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového magistrátu: „Statutární město Ostrava koupí předmětných nemovitostí vstoupilo do práv a povinností pronajímatele z nájemní smlouvy uzavřené mezi BAZALY, a. s. a FC Baník Ostrava, a. s. Nájemce FC Baník Ostrava, a. s., nemovitosti užívá ke sportovním účelům. Nájemné z nájemní smlouvy činí 130 000 Kč za měsíc plus DPH v zákonné výši.“

● Jsou FC Baník poskytovány dotace z městského rozpočtu a v jaké výši?

Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit magi­strátu: „V roce 2014 obdržel FC Baník Ostrava od města Ostravy 16 milionů korun z dotační oblasti ‚Vrcholový sport‘ a 20 milionů Kč z dotace z odvodů z loterií a podobných her. Pro letošní rok ještě orgány města o rozdělení dotací v oblasti sportu nerozhodly.“

● Jak bude výhledově s nemovitostmi na Bazalech zacházeno?

Lumír Palyza, první náměstek primátora pro majetek, kulturu, sport a volnočasové aktivity: „Město Ostrava koupilo areál stadionu Bazaly jako zájmové území v cenách stavebních parcel. Přesto se počítá, že areál bude dále využíván FC Baník jako sportovní zázemí klubu. Bývalé vedení radnice nechalo v říjnu 2014 vypracovat studii (cena 320 tis. Kč) na rekonstrukci stadionu Bazaly na tréninkové centrum FC Baník Ostrava s odhadem nákladů ve výši 240 mil. Kč bez DPH. Současné vedení radnice se v blízké budoucnosti bude zabývat tím, jak dál koncepčně s tímto majetkem zacházet. Umím si představit na Bazalech fotbalové centrum pro Školskou fotbalovou ligu a fotbalovou asociaci. Pro takové projekty a úpravu Bazalů ale budeme muset hledat finanční zdroje mimo rozpočet města, např. z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR.“

O nezaměstnané pečují úřady práce

Jiřinu K. zajímá, co se po volbách a obměně lidí v radnici bude dělat pro nezaměstnané, kteří marně hledají práci. Popisuje špatné zkušenosti s některými zaměstnavateli při výběrových řízeních. „Zamezíte zaměstnavatelům takové chování, bude mít člověk někde skutečně zastání?“ ptá se brzy 50letá čtenářka hledající práci už skoro šest let.

Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu: „Vážená paní, dotkla jste se závažného a aktuálního tématu, které v současné době trápí 11 procent občanů našeho města. Taková je aktuální nezaměstnanost v Ostravě. Otázka zaměstnanosti se odvíjí od politiky státu a mnoha dalších situací v daném regionu. Konkrétně pomoci vám může především úřad práce, který je státní institucí, je vybaven nástroji k tomu určenými, včetně financování vzdělávání, rekvalifikačních kurzů a podpory vzniku pracovních míst. Město Ostrava vstupuje velmi aktivně do spolupráce s úřadem práce při tvorbě konkrétních projektů pro zvýšení zaměstnanosti občanů. Aktuálně je to podpora rozvoje sociálního podnikání, kde by dostali šanci i občané těžce umístitelní na trhu práce, aktivně se také zapojujeme do využití institutu veřejně prospěšných prací. Těžkosti při získávání místa již u konkrétních zaměstnavatelů, na které upozorňujete, a nekorektní chování zástupců zaměstnavatelů vždy oznamujte příslušnému úřadu práce. To je orgán, který by měl s vámi situaci řešit. Město Ostrava, s novým vedením, je nyní na počátku změn, které bychom chtěli postupně uskutečňovat s vizí prospět občanům města.“

Do „ostravských Beskyd“ tramvají číslo 5

Bohumír Michálek z Poruby poukazuje na skutečnost, že 70letí a starší senioři, kteří jezdí ostravskou MHD zdarma, musí platit jízdné na trase tramvaje číslo 5 z Poruby, smyčky do Horní Lhoty, Zátiší. „Jsme převážně bývalí pracovníci šachet a hutí, se zdravotními a dýchacími potížemi. ‚Ostravské Beskydy‘, jak oblast, kam zajíždí tramvaj č. 5 nazýváme, bychom rádi navštěvovali důstojněji a bez nutného poplatku,“ doplňuje pan Michálek.

Libuše Humlíčková, vedoucí oddělení silniční a drážní dopravy odboru dopravy magistrátu: „Rozhodování o poskytnutí bezplatné přepravy v rámci ostravské MHD na území města přísluší orgánům města. Rada města využila své územní a věcné působnosti a vyslovila se zavedením bezplatné přepravy důchodců starších 70 let souhlas, který byl potvrzen projednáním na valné hromadě společnosti KODIS s. r. o., která je organizací mající na starosti správu a rozvoj integrovaného dopravního systému ODIS, jehož je ostravská MHD součástí. Město své rozhodnutí každoročně podporuje úhradou ztráty, která dopravci z této bezplatně poskytované služby vzniká.

Orgány města nemohou stanovovat výši jízdného na území jiných obcí. To platí i v případě, že jsou tyto obce obsluhovány linkami ostravské MHD (platí i pro území obcí, kterými projíždí tramvajová linka č. 5). Linka č. 5 mimo území města projíždí tarifní zónou ODIS č. 9. V každé z tarifních zón by měla být pro danou skupinu cestujících uplatňována stejná pravidla, ať cestují tramvají nebo autobusy a ať jsou nebo nejsou občany dané obce, která je součástí konkrétní tarifní zóny. Rozhodnutí je tedy na kraji a obcích, zda takovouto bezplatnou dopravu budou na svém území poskytovat a ztrátu z ní dopravcům hradit. Nemohou být zvýhodňováni jen důchodci starší 70 let, bydlící v Ostravě a využívající linku č. 5, když v dané zóně se přepravuje mnohem širší skupina cestujících starších 70 let, a to i autobusovou dopravou.“

V Ostravě nosí čip přes 18 tisíc psů

Vojtěch Mader z Moravské Ostravy svůj dotaz uvádí žádostí o revizi nebo doplnění vyhlášky č. 9/2012 a návazné vyhlášky č. 5/2013, aby se nařízené povinné čipování psů změnilo na dobrovolné. „Vyhlášky vznikly podle zastaralého Zákona na ochranu zvířat z roku 1994 a v době platnosti starého Občanského zákoníku, kdy pes byl věc a ne živý tvor. Obě vyhlášky porušovaly práva majitelů psů garantovaná Listinou základních práv a svobod. Novým Občanským zákoníkem byl pes uznán za živého tvora. Každý rozumný majitel za svého psa odpovídá a ví, co je pro něj dobré,“ vybíráme z obsáhlé připomínky občana.

Lenka Frömlová, odbor ochrany životního prostředí magistrátu: „Od roku 2013 platí na území statutárního města Ostravy obecně závazná vyhláška, která zavedla registr chovatelů psů. Vyhláška stanovila povinnost ostravským chovatelům psů označit své psy čipem a do tohoto registru se přihlásit. Přijetí vyhlášky umožňuje městům a obcím zákon na ochranu zvířat. Zákon přitom nechává na úvaze jednotlivých měst, zda tuto zákonnou možnost využijí či nikoli. S ohledem na vysoký počet psů chovaných ve městě a s tím spojených problémů (zatoulaní psi, opuštění psi, volně pobíhající psi mimo dosah chovatele, případy ublížení na zdraví lidem, psům nebo jiným zvířatům), se město Ostrava rozhodlo obecně závaznou vyhlášku přijmout.

Od doby účinnosti vyhlášky chovatelé, kteří se přihlásili do evidence chovatelů, označili čipem více než 18 200 psů. Toto číslo hovoří o odpovědnosti drtivé většiny chovatelů ke spoluobčanům, tak i ke svým psům a ostatním zvířatům. K otázce možného zdravotního poškození aplikací čipu město Ostrava cituje stanovisko prof. MVDr. Miroslava Svobody, CSc., profesora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, které tento odborník zpracoval na žádost Komory veterinárních lékařů ČR dne 1. 8. 2013. Dle jeho názoru v případě aplikace čipu v souladu se správnou veterinární praxí, tj. aplikace čipu je prováděna kvalifikovaným odborníkem, čipem, který je určen pro zvířata, jsou dodrženy zásady asepse, kůže není vícenásobně perforována, nejsou významně poškozeny okolní tkáně a čipované zvíře je zdravé, vážnější zdravotní poškození nehrozí.“

(Nové vedení města hodlá v dohledné době zkušenosti z dosavadního uplatňování podmínek pro povinné čipování psů v Ostravě posoudit – pozn. red.)

Když se na semaforu rozsvítí zelená

Ivo Kubica jezdí i chodí přes křižovatku ulic Opavské a Porubské v Porubě, na které byly nedávno zrekonstruovány semafory. Podle čtenáře čeká na řidiče hlavně MHD při příjezdu od kruhového objezdu po Porubské vcelku neřešitelná „pastička“ v podobě zoufale krátkého signálu zelené pro průjezd křižovatkou směrem vlevo. „Mám dojem, že projektant neseděl v době špičky v autobuse odbočujícím na této křižovatce vlevo. Místo blikajícího panáčka by se tam hodil více signál pro opuštění křižovatky. Sedě v autobuse jsem zažil pocit bezmoci, když se k nám přiřítilo s patřičnou zvukovou kulisou auto. My už totiž zřejmě odbočovali na jeho zelenou. Dá se s tím něco dělat?“ se ptá I. Kubica.

Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy magistrátu: „Popisovaný průjezd křižovatkou, tedy levé odbočení z vedlejší ulice Porubské, lze rozdělit na dvě fáze. První je vjezd do křižovatky na zelený signál. Doba zeleného signálu pro průjezd stopčáry je možná v rozsahu 11‑38 sekund v kaž­dém ze 100s cyklu. Rozsah zelené je dán dynamickým řízením, které se přizpůsobuje podle aktuálních intenzit vozidel v ostatních směrech a poptávek tramvají pro průjezd křižovatkou. Druhá fáze manévru odbočení je vyklizení prostoru křižovatky, k čemuž slouží tzv. mezičas, což je doba od konce zelené jednoho vjezdu po začátek zelené jiného (kolizního) vjezdu. Tento mezičas je spočten na 6 s a odpovídá bezpečnostním požadavkům podle předpisu TP81. Protože však již v minulosti docházelo k vjíždění vozidel z Porubské na červený signál, byl mezičas zvýšen na 9s, aby vozidla měla dostatek času prostor křižovatky vyklidit.

Jak čtenář uvádí, křižovatka Opavská–Porubská je ve špičkách hodně zatížená. Výměnou signálu S4 (žluté světlo ve tvaru chodce) za S6 (signál pro opuštění křižovatky) by došlo k dalšímu snížení kapacity křižovatky, což by možnosti jejího efektivního řízení dále zhoršilo.“(vi)

Z dopisů čtenářů

Je to skvělý projekt, děkujeme


Dopis čtenáře s pochvalou vždy potěší, ale především toho, kdo je chválen. A tak rádi zveřejňujeme vyjádření paní Dagmar Jelenové z Ostravy-Poruby:

„V hudebním sále Janáčkovy filharmonie Ostrava se každé první úterý v měsíci scházejí seniorky a senioři, pro které filharmonie pořádá od října do května cyklus zábavných přednášek na rozšíření znalostí a dovedností v oboru hudby. Zájem je obrovský, stále je plno. Chci za všechny poděkovat Janáčkově filharmonii za tuto aktivitu a zejména lektorovi panu Martinu Ptáčkovi, který nám předává zajímavé informace ze světa hudby, poté vždy následuje hodina ,seniorských‘ pokusů například na xylofon, metalofon nebo zvonkohru. Je to skvělý projekt pro nás, seniory, významně nám zpestřuje život…“

Jak nám sdělila tisková mluvčí JFO paní Jana Knižátková, zájem je skutečně mimořádný. Absolventi obdrží speciální certifikát a budou se moci seznámit se zákulisím filharmonie osobně či zúčastnit se zkoušky.(k)


 

Strana 10

Co, kdy, kde ve městě˝

DOLNÍ OBLAST PŘITAHUJE. Návštěvnickou hranici 800 tisíc lidí v závěru roku překonaly areály Dolních Vítkovic. Jubilejním návštěvníkem byl 16letý Vojtěch Šichnárek z Polanky nad Odrou, student ostravského Wichterlova gymnázia.

DŘEVĚNÉ KOSTELY. Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Romany Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy, křest se uskutečnil 29. ledna v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia.

FILMOVÁ ZIMA. Už 5. ročník festivalu Severská filmová zima se uskuteční v ostravském Minikině od 16. do 20. února. Festival pořádá Severský filmový klub. Nabídne mrazivé příběhy z ledových plání či skandinávských metropolí Švédska, Finska, Norska, Dánska a Islandu, nebude chybět poetický, detektivní příběh či horor. Podrobnosti na www.sfklub.cz.

POZVÁNKA DO AKORDU. Pražská Ypsilonka nabídne v kulturním domě Akord 11. února Goldflamovu hru Vratká prkna, 14. února Valentýnský discoples, 15. února pohádkový karneval pro děti, 25. února Anetu Langerovou a o den později Evu Holubovou ve one woman show. Podrobnosti i další program jsou na stránkách www.dk-akord.cz.

BONNIE TYLER V GONGU. Jedna z největších legend světové pop rockové scény velšská zpěvačka Bonnie Tyler vystoupí ve čtvrtek 23. dubna v rámci svého česko-slovenského turné také v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích. Fanoušci budou mít možnost slyšet její největší hity, které zazpívá v doprovodu své vlastní kapely. Vstupenky na ostravský koncert jsou již v prodeji v síti Ticketportal.

MASOPUST NA HRADĚ. Slezskoostravský hrad se 14. února zkrášlí masopustním veselím. Ukázky lidových zvyků, rej masek, lidové písničky a spousta dobrého jídla k ochutnání i ke koupi čekají na malé i velké návštěvníky.

BUDETE STAVĚT? Stavební veletrhy Střechy a Stavba ve dnech 26.–28. února se na výstavišti Černá louka konají už počtyřiadvacáté. Nabízejí setkání s výrobci, dodavateli a řemeslníky z celé ČR a budou se moct seznámit s novinkami a novými technologiemi z oboru stavebnictví.

KRÁSNÝ TISK. Fotograf Fedor Gabčan pochází ze slovenských Kút, neodmyslitelně je ale spjat s Ostravskem přes padesát let. Pracoval jako reportér v ostravské ČTK, později začal fotografovat zdejší průmyslovou krajinu. Archaické fotografické techniky budou od 11. února tématem i jeho nejnovější výstavy ve foyer divadla Komorní scéna Aréna, snímky jsou převedeny do tzv. krásných neboli ušlechtilých tisků.

,BEZRUČI‘ MAJÍ CENU! Hra Daniela C. Jacksona Můj romantický příběh ostravského Divadla Petra Bezruče v nastudování režiséra Daniela Špinara získala Cenu Komedie roku 2014 na 15. ročníku přehlídky divadelních komedií Grand Festival smíchu 3. února v Pardubicích.

NENECHTE SI UJÍT. Čtyři generace geometricko-abstraktního umění z Nizozemska nabízí výstava REDUCTIVE.NL, která je do 22. března otevřená v Domě umění. Je prezentací tvorby 32 tvůrčích osobností, představuje veřejnosti ojedinělou šanci seznámit se s nepříliš známým uměním současných nizozemských autorů. Současně běží v této galerii také výstava nizozemského umění 16. a 17. století ze sbírek galerie.

KDO JSOU DEMIURGOVÉ? Lidé, kteří mají hluboko do kapsy a žijí v ‚ladném‘ nepořádku, obklopeni bohémským světem, který však má svůj řád. Výstavu pozoruhodných fotek ze světa podobných jedinců nabízí ostravská galerie Fiducia. Autorka Libuše Jarcovjáková ve svém projektu vniká do těchto spletitých struktur a objevuje hromadění roztodivných předmětů kumulujících na hranici mezi starožitnostmi a odpadky. Výstava potrvá do 24. února.

OBNOVILI PAMÁTKU. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 27. ledna znovu vyvěsil na místě vypálené vítkovické synagogy naučnou cedulku, která odtamtud v roce 2013 zmizela. Stalo se tak jako upomínka ke Dni památky obětí holocaustu. Spolek se pravidelně stará i o další místa v Ostravě, která okrášlil a která bohužel vandalové znovu poškodí.

ROZHOVORY S ASTRONAUTY. Národní divadlo moravskoslezské uvedlo v premiéře 23. ledna divadelní inscenaci výrazné německé dramatičky Felicie Zellerové Rozhovory s astronauty. Dává nahlédnout do každodenního života žen vytížených či spíše přetížených každodenními, někdy nesmyslnými povinnostmi.

POCTA MISTRU OPERETY. Vladimír Brázda (1920–2001), významná osobnost českého divadla, má pamětní desku na domě v ulici Na Desátém 23 v Moravské Ostravě, v němž léta bydlel. Slavnostně ji 8. 1. odhalili náměstek primátora Zbyněk Pražák, starostka obvodu Petra Bernfeldová, ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil a umělcova dcera Kateřina Herková. Deska je dílem výtvarníka Vladimíra Kotka. Vladimír Brázda, rodák z Klopotovic u Brna, působil v Ostravě jako korepetitor baletu, sbormistr opery a šéfdirigent operety v letech 1945 až 1988. Natočil nezapomenutelné pořady ostravského studia Čs. televize, např. Pletky paní operetky.

Vstupenky v prodeji

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

„Čtyřicítka“ se blíží, přinese krásu


Už od 2. února lze zakoupit či rezervovat vstupenky na letošní festival Janáčkův máj, který bude neobyčejně slavnostní. Jubilejní, čtyřicátý ročník krášlí jména světových hudebníků i těles. Novým prezidentem festivalu se stal houslový virtuoz Ivan Ženatý, který si nabídky velmi váží a kulturní tradice Ostravy oceňuje.

Před rokem 1989 hostil festival velká hudební tělesa, ale i skladatele z tehdejšího Sovětského svazu, Ostravu tak navštívili například Prokofjev nebo Stravinskij. Až po roce 1989 se festival stal skutečně mezinárodním a představuje umělce z celého světa.

Ředitel Janáčkova máje Jaromír Javůrek vzpomíná na práci s Janáčkovou filharmonií Ostrava coby hlavního protagonisty festivalu v 80. letech, na opravdový zápal a nadšení, s jakým se programy vytvářely. Dnes má festival jako hlavní městská hudební událost roku světové renomé, patří do české i světové hudební špičky. V roce 1996 se stal zakládajícím členem Asociace hudebních festivalů ČR, o rok později pak členem Evropské hudební asociace.

Co posluchače letos čeká? Hudební krása reprezentovaná stovkami umělců z oblasti hudby. V zahajovacím koncertu 24. května v sále Domu kultury města Ostravy předvede tradiční Janáčkovu Sinfoniettu ostravská filharmonie s novým šéfdirigentem Heiko Mathiasem Försterem, v programu večera je rovněž Šeherezáda op. 35 Rimského-Korsakova. Závěrečný koncert tamtéž 8. června přinese v Ostravě poprvé Symfonii č. 3 Gustava Mahlera v provedení České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Už tyto dva koncerty napovídají, že půjde o zážitky mimořádné a hodnotné. K dalším koncertním místům v Ostravě bude patřit sál Janáčkovy konzervatoře a Landek Park, v okolí města pak Kravaře, Hlučín, Ludgeřovice, Havířov, Krnov, Hradec n. M. Mezi hvězdami festivalu je např. legendární Soňa Červená, klavírista Paul Lewis, basbarytonista Adam Plachetka, 1. června Ivan Ženatý v komorním koncertu Pocta houslím a další a další. Festival má řadu doprovodných akcí, k nimž patří mj. divadelní představení či výstavy.

Podrobné informace jsou na webu www.janackuvmaj.cz, tam lze také najít, kde a v jaké ceně se prodávají vstupenky.Foto: Janáčkův máj (k)

Městská galerie – performance


V ostravské galerii PLATO multifunkční haly Gong až do 22. března pokračuje výstava s názvem Kdo na moje místo, která představuje díla současných umělců navazující skrytě na nonkonformní a odbojná gesta básníka Petra Bezruče. Do 8. března pak mohou návštěvníci ve dvoraně Gongu ještě vidět pozoruhodné prostorové instalace převážně z textilních materiálů pod názvem Měřítka touhy ruské autorky Iriny Koriny.

Z četných doprovodných únorových akcí jmenujme poetickou zvukovou performanci 16. února (18 h), která přináší autorské čtení Olgy Pekové, Zuzany Husárové, Michala Šandy a Adama Borziče. Členka Teatra Novogo Fronta Irina Andrejeva vystoupí v pohybově zvukové performanci o den později (19 h). Umělkyně působí v posledních letech v Praze a svá vystoupení plná pohybu a emocí už představila po celém světě.

K zážitkům určitě bude patřit vystoupení Martina Zeta, pedagoga fakulty výtvarných umění v Brně, který 25. února (15.30h ) v Bezručově sadu (parčík u bývalého Dolu Jindřich) nabídne publiku performanci s názvem Dařbuján a Pandrhola nebo něco jiného. Poslední únorový den bude v galerii PLATO (10.30 h) patřit výtvarné dílně pro děti a jejich (pra)rodiče k výstavě Kdo na moje místo. Podrobnosti a další program na www.plato-ostrava.cz. (g)


 

Strana 11

Pozvánka do divadla

Návraty Webbera a Prokofjeva


Dvě s napětím a nedočkavostí očekávané nové hudební události sezony připravila drama­tu­rgie Národního divadla moravskoslezského na únor. Na své si přijdou fanoušci lehké múzy i milovníci operního umění.

Ti první už mají jistě v kalendáři vyznačeny 19. a 21. únor, dny premiér velkolepého muzikálu Sunset Boulevard skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Příběh stárnoucí filmové hvězdy Normy Desmond, která marně doufá v návrat ke slávě, má rozměr antické tragédie s prvky černé komedie. Na jevišti Divadla Jiřího Myrona muzikál zazní v české premiéře. V režii Gabriely Petrákové se v hlavní roli představí Hana Fialová a Katarína Hasprová. Dále vystoupí Roman Harok/Tomáš Savka, Silvie Holečková/Denisa Žídková, Jiří Hájek/Miroslav Urbánek mladší aj.

Operní událostí roku bude v Ostravě opera Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl. Skladatel se nechal inspirovat Brjusovovým románem o rytíři Ruprechtovi odehrávajícím se v 16. století na pozadí zásahu inkvizice v klášteře sv. Kateřiny v Bonnu. V hudebním nastudování Roberta Jindry a režii Jiřího Nekvasila roli Renaty zazpívají bulharská sopranistka Iordanka Derilova a londýnská rodačka s africkými kořeny Morenike Fadayomi, Ruprechta ztvární Martin Bárta a Ulf Paulsen. Dále uvidíme Yvonu Škvárovou/Eriku Šporerovou, Zuzanu Švedu/Elišku Weissovou, Olega Kulka/Gianlucu Zampieriho aj. Premiéry jsou 26. a 28. února. (vi)

Do Arény na Slyšení


Druhou premiérou Roku neslýchaných zpovědí v Komorní scéně Aréna bude inscenace nejnovější hry dramaturga Tomáše Vůjtka nazvaná Slyšení. Po Josefě Slánské, hlavní hrdince hry S nadějí, i bez ní, přivádí Vůjtek na scénu další skutečnou postavu novodobé historie, hlavního organizátora holocaustu Adolfa Eichmanna.

Kariéra nacistického zločince, jenž chce samotnému Pánubohu vylíčit svou verzi událostí, je ve hře konfrontována s osudy Židů, kteří byli vyvezeni v roce 1939 do tábora v Nisku nad Sanem, kam směřovaly první Eichmannovy transporty. Ten vůbec první byl vypraven z Moravské Ostravy 18. října 1939.

V roce 2013 získalo Slyšení 3. místo v dramatické soutěži pořádané v rámci udělování Cen Alfréda Radoka a Komorní scéna Aréna jej uvede v české premiéře 28. února v 18.30 hodin. Roli Eichmanna ztvární M. Cisovský, dále se představí P. Kocmanová, P. Panzenberger, Š. Krupa, V. Georgiev, T. Cisovská, O. Malý j. h., A. Čuba, J. Kaluža a P. Cisovský j. h.(t)


 

Strana 12

O lidech s lidmi

Ostravská kapela Marod pojede do Hollywoodu na mistrovství světa v interpretačním umění

Rodinu Matlášků naplňuje hudba


Ostrava na ně může být hrdá. Na letošním 19. ročníku prestižního uměleckého šampionátu World Championship of Performing Arts 2015 (Mistrovství světa v interpretačním umění), který se bude konat v červenci v Long Beach, Hollywood, California, USA, bude Česko reprezentovat ostravská folková skupina Marod. Tu tvoří především MA-tláškovic ROD-ina, čili manželé René a Andrea Matláškovi a jejich děti René a Alena. Na kontrabas jim vypomáhá Luboš Vejmola.

Náhoda, nebo řízení osudu?

Na světovou olympiádu talentů, jak bývá šampionát označován, se ostravská rodinná kapela dostala jako historicky první a dosud jediná hudební skupina z Čech. Je překvapivé, že se na tuto prestižní akci kvalifikovala vlastně náhodou. Čtvrtého října loňského roku Matláškovi přijali pozvánku na soutěž Ostravská pyramida, aniž by tušili, že jde o národní finále mistrovství světa.

„Jistě, pořadatelé nám něco naznačovali, ale my jsme to brali jako obyčejnou soutěžní přehlídku, jichž jsme absolvovali spoustu. Navíc jsme ještě týž den večer měli vystoupení na Sousedském festivalu v Mariánských Horách. Proto jsme jen odehráli svůj program a hned z pódia se přemístili tam,“ vypráví kapelník Marodu, skladatel, zpěvák a kytarista René Matlášek starší, známý pod přezdívkou Racek.

O tom, že vyhráli a kam se vlastně kvalifikovali, se dozvěděli až od kolegy, který za nimi do Mariánek přijel, zacinkal jim zlatými medailemi před očima a rozšafně prohlásil: „Kupujte kufry, letíte do Hollywoodu!“

Rodina, vokály a autorství

„Teprve potom jsme začali zjišťovat, o co vlastně jde, a spadly nám čelisti,“ usmívá se ještě dnes René Matlášek. Pak začal šrumec. Všichni se pídili za pravidly mistrovství, aby se dozvěděli, v čem se to vlastně soutěží. Kategorií, které by pro ně mohly připadat v úvahu, bylo deset až dvanáct. Vybrali si z nich pět: vlastní tvorbu, country, jazz, gospel a free, čili volný výběr. To proto, že podle soutěžního řádu mají soutěžící na jedno vystoupení pouze jednu minutu.

„A letět za oceán kvůli jedné jediné minutě by byla přece hloupost,“ přemítá táta Matlášek, který už také stanovil, s čím skupina před porotou vystoupí.

„V kategorii vlastní tvorby to bude synova skladba Reason To Be (Důvod bytí), se kterou jsme vyhráli národní finále. V kategorii jazz zahrajeme skladbu In The Mood Glenna Millera, pro country chystáme píseň Rogera Millera King of the Road, pro kategorii gospel tradicionál Give me Jesus a pro kategorii free Love and Marriage Franka Sinatry,“ upřesňuje.

Smyslem výběru je, aby to byly skladby, kterým budou Američané rozumět, a zároveň, aby byly známé i v české podobě. Současně by měly zdůrazňovat tři věci, na kterých kapela staví a které jsou pro ni obzvlášť důležité. Jsou to: rodina, vokály a autorství.

„To je naše hlavní motto. Hrajeme jako rodina a hudba nás spojuje. Na scéně preferujeme vokály a vlastní tvorbu, kterou píšeme já a syn,“ říká Matlášek. Účast v soutěži bere jako obrovskou zkušenost, ale tajně sní i o tom, že by mohla rodině pomoci nastartovat profesionální hudební dráhu.

„Účast na šampionátu není levnou záležitostí. Každý si vše platí sám. Snažíme se tedy nejen připravit co nejlépe, ale také jednat s partnery, kteří nám pomohou vše zafinancovat. Pevně věřím, že se to podaří, a pokud ne, budeme to třeba splácet. Takovou šanci si nemůžeme nechat ujít,“ dodává kapelník.

Romantika táborového ohně

Cesta lidí k hudbě může být různá. René Matlášek starší, ač se jako kluk učil na klavír, to vzal přes skauting, trempink, táborové ohně a tesknou kytaru. Už v patnácti začal psát první texty a melodie, s manželkou později vytvořil folkové duo, které si lidé rádi poslechli. Osud tomu chtěl, že hudební geny po rodičích podědily i obě děti, nyní šestnáctiletý René mladší a třináctiletá Alena.

„Zejména syn tíhnul k hudbě už odmalička, a tak se stalo, že když jsme měli v roce 2008 vystoupit s manželkou na akci Trampský guláš, šli jsme nakonec na scénu tři a dali tak vzniknout Marodu. Dcera a Luboš Vejmola se k nám připojili o rok později,“ popisuje René Matlášek starší vznik hudebního tělesa, které za svůj cíl považuje hrát pro diváka a za svůj úspěch, že ho posluchači berou.

„Nevím, jak to říct. Naše koncerty jsou vždy nabité energií. Ta je přímo cítit. Lidé nám ji posílají na scénu a my se snažíme jim ji vracet,“ popisuje.

Chtějí dát šanci mladým

Energii, kterou jim lidé dávají při koncertech, se ale Matláškovi snaží vracet i jinak, než jen hudbou. Když zjistili, že oblastní kola celostátních dětských interpretačních a autorských soutěží Brána a Folkový kvítek se v Ostravě nekonají pro nezájem vhodných pořadatelů, rozhodli se je uspořádat sami.

„Obě tyto soutěže fungují už přes dvacet let, ale děti z Ostravska, pokud se jich chtěly zúčastnit, musely jezdit do Olomouce nebo Brna,“ vysvětluje René Racek Matlášek. Loni se díky jemu a jeho rodině situace změnila. Soutěž mladých talentů se konala v Domě kultury v Michálkovicích a mezi porotci zasedl i písničkář Jarek Nohavica.

„Bylo to opravdu moc povedené, akce se zúčastnilo přes dvacet talentů, obvod nám vycházel všemožně vstříc. Problémem bylo jen financování. Jako rodilý Ostravan a ostravský patriot se ale nechci smířit s tím, že by naše děti neměly možnost ukázat svůj talent,“ řekl René Matlášek s tím, že letošní druhé ostravské oblastní kolo soutěží Brána a Folkový kvítek se bude konat 14. března, opět v DK v Michálkovicích.  Bohuslav Krzyžanek


 

Strana 13

Z archivu města

Technická nouzová pomoc v době protektorátu očima (ne)dobrovolníka maturanta Josefa Rady

Z chemičky Rütgers do rozbombardované Ostravy


Protektorátní technická nouzová pomoc byla zřízena jako pomocný policejní útvar uniformované protektorátní policie na základě vládního nařízení č. 109/1944 v květnu 1944. V závěrečné fázi druhé světové války měla „poskytovati technickou pomoc při zabraňování veřejným stavům nouze a jich zdolávání a plniti určité veřejné úkoly technické povahy, zejména v protiletecké ochraně“. Ty měly být plněny především „nasazením dobrovolně se přihlásivších protektorátních příslušníků jako velitelů a mužů (nouzových pomocníků), a to pod vedením velitelů z povolání“. Vládní nařízení ovšem počítalo i s variantou (více než pravděpodobnou), že dobrovolníků nebude dostatek. Proto v něm zakotvilo také paragraf, který umožňoval, že „lze podle platných předpisů při­brati osoby povinné nouzovou službou“.

Konečná stanice – Ostrava

V praxi to znamenalo, že tuto úlohu plnili převážně absolventi či studenti českých středních škol. Jedním z těch, kdo byl do technické nouzové pomoci tzv. přibrán, se stal i Josef Rada, v té době čerstvý absolvent reálného gymnázia v Kladně. Díky jeho vzpomínce, kterou Archivu města Ostravy zaslal v roce 2014, za což inženýru Radovi touto cestou ještě jednou děkujeme, si můžeme udělat mnohem plastičtější představu o práci a podmínkách života v technické nouzové pomoci v Ostravě.

I když se Josef Rada, aby eliminoval možnost totálního nasazení, rozhodl po maturitě v roce 1944 nastoupit jako dělník v dole na Kladensku, před zařazením do technické nouzové pomoci ho tento krok neochránil. Již koncem června 1944, prakticky měsíc po vydání vládního nařízení, byl spolu s dalšími svými šesti spolužáky přikázán na velitelství technické nouzové pomoci do Prahy. Tady při likvidaci škod po bombardování ČKD prodělali první výcvik. V noci 13. července 1944 však dostali příkaz okamžitě se sbalit a vydat se na cestu vlakem – cíl a směr neurčen. Naštěstí byla konečnou stanicí „jen“ Moravská Ostrava a nenaplnily se tak vážné obavy nedobrovolných pasažérů z možné cesty do Říše.

Táborový režim

Jejich narychlo, ještě v Praze před odjezdem vyfasovaná výstroj evokovala svým stářím a nízkou kvalitou spíše „rakouské uniformy z doby mocnářství“ než oblečení pro pomocný policejní útvar a v místním obyvatelstvu vyvolávala soucitné dotazy, zda to snad „nejsou trestanci na vycházce“. Teprve o několik měsíců později, kdy se do velení tábora německé Technische Nothilfe zapojila protektorátní policie, dostali odpovídající oblečení a „v ten okamžik z nich byli jiní lidé“.

Denní rozvrh v táboře v Přívoze, kde se nacházelo kolem 600 osob, odpovídal vojenskému režimu. Po budíčku v pět hodin ráno následovala bez ohledu na počasí rozcvička venku, poté nácvik parádního pochodu s německou písní na rtech. V sevřeném šiku museli pochodovat i na svá pracovní místa v rámci města. Proto se obyvatelé dotčených čtvrtí zpočátku domnívali, že se jedná o německé příslušníky technické nouzové pomoci. Brzy ale byly k německým slovům vytvořeny jadrnější české verze, které nesdílely požadované německé nadšení, ale naopak. Mnohdy docházelo k absurdním situacím, a to když si německý vedoucí čety spokojeně s nimi pobroukával nápěv písně, jejíž slova např. zněla: „Do p..... se všema šaržema…“

Spojenecký nálet

Obvyklá pracovní doba byla od sedmi ráno do šesti hodin večer. Četa, do níž byl zařazen Josef Rada, byla určena pro budování požárních nádrží v chemičce Rütgers v Zábřehu (stávala poblíž dnešní Plzeňské ulice naproti Feroně). Později její členové vykonávali i pomocné práce přímo v provozech, jako např. stáčení kapalného paliva do cisteren pro armádu nebo za velkého vedra vybírání parafinu z filtrů. Nejhorší okamžiky prožili po náletu na Ostravu koncem srpna 1944. „Za nedlouhou dobu již pochodujeme do té spouště pobořeného města. Krumpáče a lopaty v našich rukou odstraňují zátarasy na silnici, aby mohli projíždět hasiči. Dostáváme kávu s rumem, pro odvahu, jako vojáci na frontě. To proto, že později nastává méně příjemná práce. Odstraňování trosek domů, vyprošťování lidí a mrtvol. Ve světle vojenských reflektorů odklízíme spoušť až do rána, pak stále dále bez odpočinku 26 hodin.“ Po náletu mj. obdrželi zvláštní červený korespondenční lístek s předtištěným německo-českým textem, který oznamoval příbuzným, že odesílatel nálet přežil.

Nedobrovolný pobyt Josefa Rady v Ostravě se protáhl až do poloviny března 1945, kdy v důsledku blížících se frontových bojů konečně přišel rozkaz – vše vyklidit.  Blažena Przybylová


 

Strana 14

Aktivní senioři

Trénování paměti


Od roku 2005 pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging bezplatné přednášky s informacemi, jak je možné paměť trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci Národního týdne trénování paměti se k této akci připojí i občanské sdružení Senior servis, které uskuteční přednášku 16. března v 10 hod. v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí č. 1 v Moravské Ostravě. Nový kurz Trénování paměti bude zahájen 31. března 2015, zájemci se mohou hlásit na tel. 776 763 519.(d)

Sto tun potravin


Množství potravin, které Potravinová banka v Ostravě (PBO) za svou pětiletou historii daruje lidem v sociální tísni, rok od roku narůstá. Za rok 2014 rozdala více než 126 tun potravinové pomoci, což je v porovnání s rokem 2013 o 25 tun více.

Matkám s dětmi v azylových domech, lidem s postižením, osobám bez přístřeší a dalším sociálně potřebným lidem jsou potraviny darovány prostřednictvím sítě organizací, které jsou poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. Patří mezi ně např. Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Fond ohrožených dětí, Diakonie ČCE, Nová šance, Menssana, Společně-Jekhetane apod.

Potraviny získává PBO z různých zdrojů, zejména se jedná o potravinové řetězce, výrobce potravin, potravinové sbírky apod. V roce 2014 poskytla PBO potravinovou pomoc v rámci MS kraje téměř osmi tisícům lidem v sociální tísni. Činnost banky v Ostravě významně finančně podporují město Ostrava a krajský úřad.(m)

Tříkrálová sbírka – koledníkům děkujeme!


V tradiční lednové Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 455 569 Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro potřebné lidi.

Z celkově vybrané částky je 65 % (celkem 946 120 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude použito na tyto aktivity: humanitární pomoc Charity ČR v zahraničí (10 %), na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské (15 %), na další projekty Charity ČR (5 %) a zbytek na organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR.

Sbírka se konala už popatnácté. V Ostravě a přilehlých obcích se do ní zapojilo více než tři sta skupinek koledníků, což představuje asi dvanáct set dobrovolníků. „Za příspěvky a spolupráci při sbírce bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na ní podíleli,“ komentuje výsledek sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015 se jako poděkování připravují filmová představení ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem v Kině Vesmír. (k)

Ať žije masopust!


Ostravské muzeum zve na 7. masopust Ostrava. Podle tradice se uskuteční v úterý před Popeleční středou, tj. 17. února, na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích Moravské Ostravy.

Maškarnímu průvodu bude předcházet slavnostní udělení masopustního práva z rukou starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petry Bernfeldové. Kromě masek, souborů a dechové kapely se v něm objeví antičtí bohové s družinou, neboť letošní téma masopustu je „Pod antickou oblohou aneb Veselme se s Bakchem i Dionýsem“.

Program na Masarykově náměstí začne v 15 hodin. Představí se dětské folklorní soubory, herci, muzikanti. Průvod masek projde přes Jiráskovo náměstí, ulicí Poštovní, Husovým sadem, ulicemi Čs. legií, Nádražní a Zámeckou. Po průvodu bude následovat loučení s masopustem, v němž uvidíte mimo jiné tradiční Zabíjení kozla a Pochovávání basy. „Zesnulou“ basu pak společně doprovodí muzikanti s hořícími svíčkami.

Novinkou 7. masopustu Ostrava bude masopustní jarmark na Masarykově náměstí, který vypukne 17. 2. již v 10 h dopoledne. Zabijačku, slané i sladké pochutiny, lahodné pití a nejrůznější řemeslné výrobky si lidé mohou zakoupit až do večerních hodin.

Ostravské muzeum akci pořádá za finanční podpory obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. (d)

Útulek uzavřen


Až do odvolání je podle nařízení veterináře uzavřen útulek pro psy, který Městská policie Ostrava provozuje v Třebovicích. Důvodem je nakažlivé virové onemocnění parvoviróza, projevující se těžkými krvavými průjmy a úporným zvracením. Nemoc může v krajních případech vést až k úmrtí zvířete, postihuje zejména štěňata do šesti týdnů věku. Infekce se přenáší psím trusem.

Kolem nového roku se infekce v útulku rozšířila nákazou zřejmě od štěňat do útulku přijatých. Do odvolání tak zařízení nepřijímá nové psy a zájemci si žádného pejska momentálně nemohou ani osvojit. Na zatoulané psy mohou lidé zavolat městské strážníky, kteří zjistí majitele podle případného čipu, neoznačené a toulavé psy může policie dočasně umístit v útulcích v Opavě, Havířově nebo Frýdku-Místku, pokud pes nebude ohrožovat bezpečnost lidí. (k)


 

Strana 15

Vyhrajeme po dlouhých čtyřiceti letech?


Už jen pár týdnů zbývá do zápasu 1. kola Davisova poháru, v němž Česká republika přivítá od 6. do 8. března v ČEZ Aréně Austrálii, 28násobného vítěze soutěže.

1:6. Tak tristní je zápasová bilance československého a českého tenistu s protinožci. Jedinou výhru zaznamenali Kodeš s Hřebcem v roce 1975 na antuce staré Štvanice. Poslední měření sil v Adelaide v roce 1997 skončilo pro Čechy výpraskem 0:5. Svěřenci nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila nebudou mít snadnou úlohu. Kteří to budou? Semifinalista Australian Open Berdych se omluvil, veterán Štěpánek se po zranění teprve vrací na kurty. Na šanci čekají Rosol a Veselý.

Také nominace kapitána hostů Wallyho Masura v době naší uzávěrky nebyla známa. Diváci by určitě rádi viděli bývalou světovou jedničku 34letého Hewitta, stejně jako mladíka Kyrgiose, který na prvním grand slamu sezony došel do čtvrtfinále.

V plném proudu je prodej vstupenek v síti Ticketportal i v pobočkách Ostravského informačního servisu. K dispozici je také rezervační systém na www.ostravainfo.cz. Permice na tři dny stojí 590 a 690 Kč, na jednotlivé dny 300 a 350 Kč. (vi)

Kam za sportem

HOKEJ. Závěr základní části extraligy v ČEZ Aréně. Vítkovice-Slavia (11. 2., 17), Vítkovice-Olomouc (15. 2., 16.20), Vítkovice-Pardubice (20. 2. , 17), Vítkovice-Sparta (24. 2., 17), Vítkovice-Plzeň (1. 3., 18.20 v Porubě).

FOTBAL. Generálka na ligu: FC Baník-Myjava (14. 2, 14). Po výjezdu do Teplic bude na Bazalech prvním soupeřem Baníku Sparta (28. 2., 20.15).

BASKETBAL. Liga mužů: NH-J. Hradec (7. 2., 17.30), NH-Pardubice (16. 2., 18), NH-Děčín (28. 2., 17.30), NH-Svitavy (7. 3., 17.30). Liga žen: SBŠ-K. Vary (8. 2., 15), SBŠ-Ml. Boleslav (22. 2., 15), SBŠ-IMOS Brno (25. 2., 18), SBŠ-Nymburk (1. 3. 15). Hraje se v Bonver Aréně.

HÁZENÁ. Interliga žen: Poruba v. Veselí (14. 2.), Poruba-Šaľa (7. 3.) v hale v Hrušovské v 18 h. Osmifinále Vyzývacího poháru ostravští diváci neuvidí. Oba zápasy proti Colégio de Gaia se hrají 7. a 8. února v Portugalsku.

VOLEJBAL. Extraliga mužů: VK v. Č. Budějovice (7. 2.), VK-Brno (14. 2.), VK-Benátky n. J. (28. 2.) v hale v Hrušovské v 17 h. Extraliga žen, sk. o 1.–5. místo: TJ-Prostějov (19. 2., 18), TJ-Olymp Praha (21. 2., 18), TJ v. Brno (5. 3., 18) v hale v Varenské.

FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice-Vinohrady (13. 2., 19), FBC v. Sparta (15. 2., 17), FBC-Brno (22. 2., 19). Extraliga žen: FBC-Židenice (15. 2., 14), Vítkovice-Elite Praha (22. 2., 15), FBC-Herbadent Praha (1. 3., 15). Vítkovice hrají na Dubině, FBC v ČPP Aréně v Muglinově.

JUDO. Velkou cenu Ostravy v judu pořádá 1. JC Baník 14. a 15. 2. Utkají se žáci, dorostenci a junioři s mezinárodní konkurencí. V hale v Hrušovské ulici se začíná v 10 hodin. (vi)

Před prvním buly mistrovství světa v hokeji (2)

Když Ostrava mluvila slovensky


Na jaře 2004 se po 45 letech vrátil 68. světový šampionát v hokeji do Ostravy. Vyšňořená ČEZ Aréna hostila dvacet zápasů základních skupin B, C a osmifinálové skupiny B. O atraktivní zápasy se ve Vítkovicích postaraly týmy Ruska, Švédska, Finska, USA a hlavně Slovenska, jehož fanoušci doslova zaplavili Ostravu.

Naši východní sousedé porazili Finsko 5:2 a před největší „ostravskou“ návštěvou turnaje 8310 diváků remizovali s USA 3:3. Se spolehlivým Lašákem v brance a tehdejšími nebo budoucími hvězdami NHL Chárou, Demitrou, Gáboríkem, Šatanem nebo Hossou zdolali Rusko 2:0, rozešli se bez branek se Švédskem a stali se vítězi osmifinálové skupiny. Spolu se Slováky postoupili do play off z Ostravy ještě Švédové, Finové a Američané. Sborná komanda vedená naposledy legendárním trenérem Viktorem Tichonovem, s vynikajícími útočníky NHL Ovečkinem, Kovalčukem, Jašinem a dalšími, musela balit kufry.

České mužstvo odehrálo všechny zápasy v tehdejší Sazka Areně v Praze. Trenér Slavomír Lener spoléhal na Jágra, Martina Straku, Romana Hamrlíka, Šlégra, Ručinského a další „zlaté hochy z Nagana“. Naši prošli oběma základními skupinami jako nůž máslem. Před 17 360 diváky porazili dokonce i pozdějšího vítěze turnaje Kanadu 6:2. Stop ale Jágrovi a spol. vystavil ve čtvrtfinále druhý zámořský celek USA. Prohráli jsme 2:3 po nájezdech. Sen o titulu se rozplynul.

O pohár mistrů světa si nakonec zahráli Kanaďané a Švédové s výsledkem 6:3. Hráči z kolébky hokeje nejen obhájili titul, ale měli i nejužitečnějšího hráče turnaje, nejlepšího střelce a vítěze kanadského bodování Heatleyho. Bronz brali Američané, kteří zdolali Slováky 1:0, jak jinak, na nájezdy. Češi skončili pátí.

Mistrovství světa v hokeji 2004 v ČR skončilo i díky městu Ostravě pořadatelským úspěchem. Zápasy vidělo rekordních 552 097 diváků. České divácké prvenství překonali (643 434) teprve vloni při MS v Bělorusku. (vi)

Příště: Ostrava – bašta československého a českého ledního hokeje.

Ostravská laťka

Na hranici světové extratřídy

Jedenáctý ročník Ostravské laťky hostila poslední lednové úterý hala Sportovního gymnázia manželů Zátopkových v Zábřehu.

Vítkovický odchovanec Jaroslav Bába si páté vítězství nepřipsal. Překonal sice hranici světové extratřídy 230 cm, ale na počet oprav byl stejným výkonem v osobním rekordu lepší Slovák Matúš Bubeník. Třetí skončil vicemistr Evropy 2012 Litevec Stanis Raivydas (226 cm). Podruhé se na Ostravské laťce radovala Oldřiška Marešová, která překonala solidních 191 cm. Spokojená se skokem přes 188 cm mohla být i 16letá naděje Michaela Hrubá. Pořadatelé z SSK Vítkovice do programu zařadili také soutěže žactva, dorostu a juniorů. (vi)


 

Strana 16

Recenze

V historické budově archivu města Ostravy pokřtili devatenáctý díl Ostravského kalendária

Publikace utvářející paměť velkoměsta


Podevatenácté vydalo město Ostrava ve vydavatelství Štěpánka Bělovská – Tilia Ostravské kalendárium. Přehled událostí roku 2014 sestavil kronikář města Martin Juřica. Křtu publikace se 27. ledna v budově Archivu města Ostravy v Přívoze ujal spolu s autorem a ředitelkou archivu Blaženou Przybylovou první náměstek primátora Lumír Palyza.

Čelný představitel vedení města ocenil úsilí, které při výběru událostí a fotografií vložil do díla autor, jeho spolupracovníci z archivu města a členové muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise Rady města Ostravy. „Děláte záslužnou práci pro uchování historie našeho města pro budoucí generace,“ zdůraznil Lumír Palyza.

Kalendárium nabízí na 103 stranách informace o politických, společenských, kulturních a sportovních událostech v Ostravě nebo s městem spojených. Texty a fotografie připomínají 120. výročí otevření Národního domu (dnes Divadlo Jiřího Myrona), 120 let městské hromadné dopravy nebo 90 let od založení vítkovické atletiky. Rok 2014, kdy byla Ostrava Evropským městem sportu, dokumentuje fotografie na obálce z druhého ročníku Českého běhu ženu. Chybět nemůže tenisový Davis Cup Česká republika–Nizozemsko, atletický mítink Zlatá tretra, ale také řada sportovních akcí pro veřejnost. Úspěchy na kulturním poli připomínají zisky divadelních cen Alfréda Radoka a Thálie pro Terezu Vilišovou, Janu Šrejma Kačírkovou, Patrika Děrgela a Komorní scénu Aréna.

Mimořádné umělecké zážitky přinesly výstavy malíře Bohumila Kubišty v Domě umění a stále probíhající Od Alexandra k Tamerlánovi aneb Válečná tažení na Hedvábné cestě v městském muzeu. Chybět nemohou fakta a fotografie z festivalů Colours of Ostrava, Janáčkův máj nebo svatováclavského. Ty, kteří si je ještě nestihli prohlédnout, třeba inspirují informace o nových architektonických dominantách města – Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU a Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Porubě, Lékařské fakultě OU v Zábřehu.

Ostravské kalendárium, v nákladu 500 kusů, je zdarma k dispozici v pobočkách Ostravského informačního servisu, Knihovně města Ostravy a Moravskoslezské vědecké knihovně. V elektronické podobě ho najdete na http://amo.ostrava.cz, v oddíle Publikace. (vi)

Ve společnosti SAREZA se ohlédli za rokem 2014


Jakou návštěvnost měly areály společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA) v roce 2014? Přes nejhorší letní sezonu za dlouhá léta zůstal zájem veřejnosti na vysoké úrovni. Branami Sarezy vloni prošlo 775 596 návštěvníků.

Do tohoto čísla nejsou zahrnuti diváci na sportovních a kulturních akcích, tréninky a zápasy klubů, ná­vštěvnost vánočního kluziště a In-line Parku s bezplatným vstupem a prodej permanentek. Právě bruslařský in-line stadion U Cementárny ve Vítkovicích se stal v září jedenáctým stálým areálem Sarezy.

Loňská letní sezona se zapsala do historie netradičním průběhem. Počasí se často neměnilo po tý­dnech ani po dnech, ale po hodinách. Díky projektu Evropské město sportu měli lidé navíc možnost pestrého výběru dalších akcí. Do jejich pořádání se zapojila také Sareza. Velký ohlas měl curling na zimním stadionu, triatlon Skleněný muž (žena), ale také cvičení pro seniory nebo maminky s dětmi. Na letním koupališti mohli zájemci přeplavat kanál La Manche.

Závěr roku patřil popáté vánočnímu kluzišti na Masarykově náměstí, kam si během 37 dnů přišlo zabruslit rekordních 20 tisíc lidí. Oblibě mezi Ostravany se v zimě těší také plavání v krytých bazénech, tenis v halách, fitness, saunování, solária, masáže.

Společnost Sareza bude v roce 2015 pracovat na zlepšení poskytování služeb. Věříme, že počasí nám letošní rok jen zpříjemní. Hana Ryšánková, SAREZA

Žáci se učí učit mezinárodně


Dvaatřicet žáků a deset pedagogů ze škol z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Španělska a skupinku jejich hostitelů ze Základní školy Kosmonautů v Zábřehu přijal 27. ledna v radniční obřadní síni náměstek primátora Zbyněk Pražák. Žáci se účastní tříletého mezinárodního projektu Teaching: An effective key to self-learning, což by se dalo volně přeložit jako Vyučování: efektivní cesta k sebevzdělávání. (bk)