Listopad 2012

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

2 Masarykovo náměstí s lepším povrchem

3 O dopravě s náměstkem T. Suchardou

6 Soutěž o nejbezpečnější supermarket

8 Zoo Ostrava bude mít další nový pavilon

9 Konference Dejme dětem rodinu

10 Loutkáři bodovali

15 ČEZ Aréna má vyšší kapacitu

 

Vyznamenání předána Lumíru Pivovarskému, Marii Rottrové a in memoriam Dolores Šavrdové

Zastupitelé udělili Ceny města Ostravy

Zastupitelé města Ostravy rozhodli na návrh rady města udělit na svém jednání ve středu 24. října Ceny města Ostravy třem významným osobnostem spjatým s ostravským politickým, společenským a kulturním děním.

Pro vyznamenání si osobně přišli do ostravské Nové radnice sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého sboru Chorus při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity profesor Lumír Pivovarský, který pochází z Ostravy-Mariánských Hor, a Marie Rottrová, rodačka z Ostravy-Hrušova, oblíbená zpěvačka, která se svými písněmi nesmazatelně zapsala do historie naší populární hudby. Za letos v červenci zesnulou disidentku a signatářku Charty 77 Dolores Šavrdovou převzal cenu in memoriam její syn Lubomír Vasilov.

Další informace o slavnostním předání Cen města Ostravy a jejich laureátech se dočtete v dnešní Ostravské radnici na straně 5. (vi)

Foto: Sbormistr Lumír Pivovarský (vpravo) a zpěvačka Marie Rottrová s Cenami města Ostravy. Za Dolores Šavrdovou vyznamenání in memoriam převzal její syn Lubomír Vasilov.

 

Silničářům začala sezona

Ostravské komunikace, a. s. (OK), jsou připraveny na zimní sezonu. Společnost, která má na starosti údržbu ostravských silnic stejně jako v minulých letech sází na osvědčený rajónový způsob. V praxi to znamená, že vybranou techniku použije pouze pro údržbu konkrétních úseků.

Zaměstnanci OK se v zimě budou starat o 369,8 km silnic všech tříd na území města. Na silnice I. třídy nasadí čtyři vozy, II. a III. třídy šest vozidel, šest sypačů bude udržovat místní komunikace. K dispozici mají celkem 23 sypačů, vozový park obohatila čtyři nová vozidla. Pro období velkého spadu sněhu jsou nasmlouvaní soukromí přepravci s traktory a nákladními vozy. Připraveno je 6 tisíc tun soli. Počítá se s využitím vícesložkové solanky, která účinkuje v extrémních podmínkách do minus 23 stupňů C.

„Letos nám přibyla Porážková ulice a další úseky na Nové Karolině, nebo ulice Peterkova pod Svinovskými mosty,“ upřesnil ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. „Naším hlavním cílem je udržet kvalitu zimní údržby z minulých let.“

Sněhové zpravodajství a informace o sjízdnosti silnic jsou k dispozici na webových stránkách společnosti OK www.okas.cz nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz (jm)

 

Novinka pro identifikaci zdrojů a druhů znečištění

Měření na čtyřech kolech

životní prostředí

Ulice krajského města od minulého měsíce brázdí nový, speciální vůz pro měření kvality ovzduší. Provozuje ho Magistrát města Ostravy ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Špičkové technické zařízení poslouží k přesnější identifikaci zdrojů znečištění v právě probíhající topné sezoně.

Město má imisní vozidlo od Zdravotního ústavu pronajato na 100 měřicích dnů (hlavní fáze měření potrvá do března 2013), které budou rozděleny na tři části: 60 dní měření na šesti vybraných místech v Radvanicích a Bartovicích, 20 měřicích dnů v lokalitě Přívoz a zbývajících 20 dnů měření podle potřeb magistrátu na celém území města Ostravy. Vůz lze nasadit také při řešení havarijních situací.

Nejmodernější přístroje nainstalované do automobilu Renault Master poskytují on-line výstup na internet. Technologie dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu. Umí také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší.

Díky snadné pohyblivosti je mobilní měřicí vůz možné použít pro posouzení vlivu lokálních topenišť, průmyslových zón, dopravy a také pro plošné mapování konkrétních lokalit, průmyslových oblastí či ekologických zátěží. Provoz měřicího vozu a veškerý servis zajišťuje pro město Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě za cenu 976 tisíc korun bez DPH.

Speciální vozidlo se objeví na prezentacích pro veřejnost např. 1. 12. (16–19) u kluziště na Masarykově nám., 8. 12. (13.30–17) u Futura. (ph)

Foto: Měření na čtyřech kolech Měřící vozidlo se poprvé veřejnosti představilo na Prokešově náměstí


Strana 2

Ostrava se pojedenácté představila na prestižním veletrhu v Mnichově

Na Expo Real za investory

Ostrava se zúčastnila 15. ročníku veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real, který se konal v Mnichově od 8. do 10. října. Vedle Prahy byla jediným českým městem, které ve své prezentaci zachovalo kontinuitu. S expozicí na ploše více než 80 m2 se představila potenciálním investorům, společně se svými partnery z řad významných společností, které ve městě působí. Ostrava se soustředila na svůj budoucí rozvoj v oblasti hi-tech technologií a oslovení investorů. Z nabídky rozvojových zón představila jedinečnou lokalitu Mošnov s volnou plochou 45 hektarů pro strategického investora a dalších 40 ha pro ostatní investory. Na Expo Real se představilo 1 700 vystavovatelů, do areálu zavítalo na 38 tisíc návštěvníků z 71 zemí. (av)

Foto: Expozice města Ostravy na veletrhu v německém Mnichově Foto: MMO

 

z jednání Zastupitelstva města Ostravy

Zastupitelé města Ostravy na svém 19. zasedání schválili udělení Cen města Ostravy Lumíru Pivovarskému, Marii Rottrové a in memoriam Dolores Šavrdové (více na stranách 1 a 5).

Zastupitelé také schválili pojmenování dvou ulic a náměstí v prostoru Nové Karoliny. Náměstí Biskupa Bruna ponese jméno olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který je považován za zakladatele Ostravy. Jedna z ulic bude označena Na Prádle, jako připomínka budovy uhelného prádla, které kdysi stálo na Karolině.

Druhá ulice se bude jmenovat Důlní. Dále zastupitelstvo schválilo dopis pro vládu ČR ve věci posílení stavu policistů na území města. Rovněž byl odsouhlasen návrh na uzavření partnerství Ostravy s tureckým městem Gaziantep.

Zastupitelé stáhli z projednávání možnost vstupu města do společnosti Bazaly, jejímž majetkem je fotbalový stadion Baníku. Město chce, aby bylo studií proveditelnosti odborně potvrzeno, že stadion lze rekonstruovat v souladu s požadavky fotbalové asociace. Zastupitelé by se k materiálu mohli vrátit na příštím jednání ZMO, které proběhne ve středu 5. prosince od 9 hod. (ph)

 

První setkání absolventů OU

První setkání absolventů Ostravské univerzity (OU) se uskuteční v pátek 9. listopadu v Dolní oblasti Vítkovice. Akce pořádaná v kongresovém sálu Gong, jehož kapacita byla již delší dobu vyprodána, se koná pod záštitou primátora Petra Kajnara a rektora OU Jiřího Močkoře. Ostravská univerzita, která vloni oslavila 20. výročí vzniku, má více než 30 tisíc absolventů. Hlavním cílem setkání je umožnit jejich užší kontakt se školou. Pomoci by měly také nové webové stránky určené absolventům Ostravské univerzity. (vk)

 

Drsnější povrch Masarykova náměstí

Masarykovo náměstí už nebude v zimě ohrožovat zdraví chodců. Poškozená dlažba byla opravena, její drsnější povrch zaručí, aby tady lidé neklouzali. O ruční a strojní úklid náměstí, včetně zimní údržby, se starají Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz.

Změnou prochází také Jiráskovo náměstí, kde budou odumírající akáty v listopadu nahrazovány dřezovcem trojtrným. Sedmnáct uhynulých stromů mělo nevhodné podloží, nové stromy mají lepší podmínky s kvalitním substrátem, budou také odolnější vůči nepříznivým vlivům městského prostředí. Výsadba se uskutečňuje také v ulici Poděbradově, zahradách ZŠ Gebauerova, Nádražní, Kounicova a Hornická. Podle ředitele TS MOaP Petra Smoleně je městská zeleň často poškozována úmyslně, např. vyléváním saponátů do kořenů, neodborným upravováním korun stromů, poškozováním kmenů. (g)

Foto: Masarykovo náměstí v podzimním hávu Foto: Petr Šimčík

 

aktuálně

Ostrava kongresová

Tři významné události hostí v těchto dnech kongresové město Ostrava. V Clarion Congress Hotelu proběhne 16. mezinárodní konference Transport 2012 (6.-7. 11.) zaměřená na dopravní infrastrukturu a logistiku. Hotel Imperial bude od 7. do 9. 11. dějištěm 8. ročníku konference „e-biz“, největšího středoevropského fóra o elektronických aukcích a jejich využívání při výběrových řízeních. Partnerem obou kongresů je město Ostrava. Konference o možnostech česko-polské přeshraniční spolupráce se uskuteční 29. 11. v ostravském Clarionu. Je úvodní akcí projektu Euregio PL-CZ financovaného z ROP přes¬hraniční spolupráce. (liv)

 

Sulovský senátorem

Říjnové volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje vyhrála Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Při účasti 33,17 procenta oprávněných voličů dosáhla 27,7 % hlasů a obsadila 24 křesel. Druhá Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) získala 22,8 % (20), třetí Občanskou demokratickou stranu (ODS) upřednostnilo 9,9 % voličů (9). V zastupitelstvu zasednou ještě zástupci Křesťanské a demokratické unie – Čs. strany lidové (KDU-ČSL) s 8,6 % (7) a Nezávislí s 5,7 % (5 mandátů). Ve dvoukolové volbě do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 71 Ostrava-město zahrnujícím Ostravu-Jih, Polanku n. O. a Proskovice uspěl Leopold Sulovský (Hnutí Ostravak), který ve druhém kole získal 58,52 % hlasů. Porazil kandidáta ČSSD Karla Sibinského, jemuž dalo důvěru 41,47 % voličů. (vi)

 

U desky obětem zla

Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s Občanským sdružením PANT pořádají ve čtvrtek 15. listopadu od 15.30 hodin pod záštitou města Ostravy vzpomínkovou akci u pamětní desky obětem zla v přízemí Nové radnice. Na shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. 11., pořadatelé zvou občany, zejména mládež, aby si připomněli důležitý mezník dějin našeho národa. Vystoupí Ostravský dětský sbor pod vedením Milana Chromíka. (r)


Strana 3

S náměstkem primátora Tomášem Suchardou o stavbách, projektech a tématech týkajících se dopravy

Inteligentní systémy pro budoucnost

rozhovor

l Pane náměstku, v červnu jste se stal mužem zodpovědným za dopravu ve městě. Jakých bylo prvních sto dnů ve funkci?

Snažím se navázat na práci mého předchůdce Aleše Boháče při realizaci velkých staveb na komunikační síti města a zvládnutí organizace objízdných tras. Za důležité považuji také úsilí o zatraktivnění MHD a zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Rozšiřujeme kamerový systém na křižovatkách, pokládáme adhezní povrchy před frekventovanými přechody pro chodce, podporujeme dopravní výchovu dětí. Pokud Ostravu srovnám s jinými podobnými městy, hodnotím stav dopravy u nás jako uspokojivý. Očekávám, že projekty dopravní infrastruktury, které připravujeme, přinesou další zkvalitnění MHD, individuální dopravy, parkování ap.

l Které významné dopravní projekty město realizuje?

Především se musím zmínit o druhé etapě revitalizace přednádraží ve Svinově, společné investici města a kraje. Zahrnuje opravu silničních a tramvajových mostů, výstavbu přestupního terminálu včetně informačního systému pro cestující, odstavné plochy pro autobusy, nový úsek Peterkovy ulice s napojením na Bíloveckou aj. Předpokládané náklady města činí 484 mil. Kč včetně DPH. Termín dokončení byl stanoven na březen 2013.

l Jaké stavby se připravují?

V příštích zhruba dvou letech např. Prodloužená Ruská pro dopravní obslužnost Dolních Vítkovic, propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské, rekonstrukce Nádražní ulice nebo dopravní terminály.

l Co můžete říci o výstavbě terminálu Hranečník?

Nový uzel veřejné dopravy má umožnit přestup cestujících z linek MHD a příměstské autobusové dopravy z Karvinska na tramvaje a trolejbusy jedoucí do centra. Vyrostou bezbariérové zastávky s informačním systémem pro cestující, čekárna, sociál¬ní zázemí pro řidiče. Záchytné parkoviště typu Park and Ride umožní řidičům odstavit auta a nezvyšovat hustotu provozu v centru. Terminál přispěje k zatraktivnění oblasti Hranečníku. Předpokládané náklady jsou 212 mil. Kč včetně DPH, plánovaný termín dokončení je na přelomu 2013–14.

l Dočkáme se nových dopravních uzlů také jinde ve městě?

Terminál u hlavního nádraží v Přívoze čeká přestavba tramvajové a trolejbusové smyčky. Uvažuje se o odstavných plochách, které by měly sloužit jako cílové stanice autobusů z Hlučínska i vnitroměstských linek. Ve fázi přípravy projektové dokumentace je terminál u Intersparu na Dubině, který má u konečné tramvají vytvořit podmínky pro ukončení autobusových linek z oblasti Brušperku a okolí. Záměr vybudovat přestupní uzel Hulváky, s návazností na dokončované komunitní centrum, sleduje zlepšení přestupních návazností mezi tramvajovou a trolejbusovou dopravou. Počítá mimo jiné s novou točnou autobusů a trolejbusů situovanou blíže k tramvajové zastávce Hulvácká na ulici 28. října.

l Jaká daleko je realizace inteligentních dopravních systémů?

Individuální parkování v centru Ostravy řešila pilotní část projektu Inteligentní dopravní systémy (IDS) ukončená v roce 2010. Letos byla doplněna o navádění dopravy na Novou Karolinu. Druhá etapa IDS má šest částí. Je zaměřena na podporu veřejné hromadné dopravy a zlepšení průjezdnosti městem. Prvním subsystémem je Dynamický dispečink MHD. Má zlepšit služby cestujícím pomocí lokalizační a přenosové technologie ve vozidlech MHD s napojením na dispečink. Základem systému Poskytování informací cestujícím jsou inteligentní zastávky, které podávají informace o dojezdovém čase linky, návaznosti na další spoje apod. Třetí část tvoří Dopravně řídící a informační centrum umístěné ve společnosti Ostravské komunikace, v němž budou zpracovávány informace při možnosti modelování dopravních situací. Další subsystémy nesou názvy Podpora veřejné dopravy, Telemetrie a Centrální serverový systém. Náklady na II. etapu IDS, ve smyslu podané žádosti, dosahují 282 mil. Kč včetně DPH. Projekt bude financován z ROP Moravskoslezsko.

l Ostrava vykonává v rámci přenesené působnosti za stát některé dopravně správní činnosti. Jak hodnotíte nový systém evidence vozidel?

O centrálním registru vozidel (CRV) spuštěném ministerstvem dopravy od 1. 7. 2012 a nedostatcích, které jej provázejí, se toho hodně napsalo. Přes ujišťování, že se vše zlepší, vady systému stále komplikují práci úředníkům i občanům. Novinka měla přinést efektivnější evidenci údajů, jejich propojení v celoevropském měřítku a další výhody. Zatím tomu tak není. Systém je pomalejší, odbavení časově náročnější, s množstvím chybných údajů překlopených do nového registru. Nepochybuji o tom, že ministerstvo na odstranění závad pracuje. Neodpustím si ale poznámku. Úředníci na registračních místech a občané mohli být komplikací ušetřeni. Stačilo náročný projekt před spuštěním lépe odzkoušet.

l Zima se přihlásila brzy. Jsou na ni ostravští silničáři připraveni?

Pracovníci Ostravských komunikací vyjeli k údržbě silnic v Ostravě poprvé po půlnoci z 27. na 28. října. V terénu byli do osmi ráno. Pluhy upravili na 300 kilometrů vozovek. Čísla dosažená za jedinou noc napovídají, jak je jejich práce náročná. Věřím, že silničáři si stejně jako při prvním nasazení dobře povedou během celého zimního období. Připravil Libor Vidlička

 

Beseda s občany o životním prostředí

Divadlo loutek na Pivovarské ulici v centru Ostravy bude v úterý 4. prosince od 18 hodin místem konání besedy s občany na téma ochrany životního prostředí v městě Ostravě. Diskutovat přijdou představitelé vedení statutárního města a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Vstup pro veřejnost je volný. (r)


Strana 4

střípky

STO ČTYŘI LET.

Neuvěřitelné jubileum oslavila 7. října paní Zdena Stýblová z Poruby (na snímku M. Kuttyho se starostou obvodu Ostrava-Jih Karlem Sibinským), která posledních šest let žije v Domově s pečovatelskou službou Korýtko v Zábřehu. Oslavenkyně se narodila v Táboře a pracovala jako úřednice ve spořitelně. V roce 1940 se provdala za dětského lékaře Augustina Stýbla, v roce 1942 se jim narodil syn Jan, o další čtyři roky později syn Petr. Nikdy neměla televizi, raději vždy četla a poslouchala vážnou hudbu. Celý život ráda vařila a pekla. Recept na dlouhý věk je podle rodiny jubilantky jednoduchý: hodně práce, optimismu a lásky, kterou svým blízkým rozdala. (mk)

SBORNÍK OSTRAVA 26.

Příspěvky historiků k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska jsou soustředěny do 26. dílu sborníku, který jeho autoři představili veřejnosti 11. října v sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy. O obsahu publikace hovořila ředitelka městského archivu Blažena Przybylová, úryvky textů přečetl herec divadla loutek Aleš Petrič (na snímku K. Bláhové). Periodikum lze koupit v Archivu města Ostravy na Špálově 19 v Přívoze, v pobočkách Ostravského informačního servisu a v knihkupectvích. Česká a anglická resumé všech příspěvků jsou dostupná také na webové adrese http://amo.ostrava.cz (vi)

VŠECHNY BARVY DUHY.

Zpěváci Petr Bende a Radovan Grube (na snímku vpravo), žák Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, společně zazpívali na šestém ročníku koncertu Všechny barvy duhy, který se konal 22. října v Divadle A. Dvořáka s podporou města Ostravy a pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. Akci pořádal Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením, ve spolupráci s NDM a Lidovou konzervatoří. V programu se zdravotně handicapovaní prezentovali tancem, zpěvem nebo hudební produkcí. Na jevišti, kde se protiklady stírají, vystoupili se zdravými kolegy. Potlesk patřil zaslouženě všem! (vk)

DÁRCE DÁRCŮM.

Sám aktivní dárce krve náměstek primátora Tomáš Sucharda předával poslední říjnové pondělí svým kolegům a kolegyním zlaté plakety Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů. Vyznamenání spolu s darem města Ostravy si odnesla také Jarmila Bezecná (snímek L. Vidlička). Akce pořádaná v ostravské radnici oblastním spolkem Českého červeného kříže v Ostravě dala dohromady osm desítek mužů a žen, kteří pomáhají zachraňovat zdraví a lidské životy. Poděkovat jim přišli zástupci Krevního centra ostravské fakultní nemocnice, zdravotních pojišťoven a řada rodinných příslušníků. (vi)

 

Nové kancelářské budovy s 1 700 pracovními místy

Věže Tieto ční nad městem

Tieto Towers, administrativní objekt společnosti CTP Invest v IQ Ostrava Office Parku u náměstí Republiky, slouží od letošního září svému účelu. Stěhování klientů je v plném proudu, ještě letos zde najde místo zhruba 1 700 zaměstnanců největšího nájemce společnosti Tieto.

Ve dvou propojených stavbách u křižovatky ulic 28. října a Vítkovické měla ta vyšší mít původně 22 pater, ale investor se nakonec rozhodl pro variantu se 13 a 10 nadzemními podlažími a dvoupodlažními podzemními garážemi. I tak patří budovy s výškou 53 a 42 metrů k novým dominantám centra Ostravy. Objekt z dílny arch. Václava Hlaváčka má status tzv. Zelené budovy, což znamená, že je šetrná k životnímu prostředí. Získal mezinárodní certifikát Breeam na úrovni Very Good. V ČR je pouze pět podobných budov.

Systém posuzuje projekt z hlediska ekologicky šetrné výstavby, spotřeby energií, znečišťování při provozu budovy, využití území apod. Je zaměřen také na podporu biodiverzity, vytváří příznivé prostředí pro lokální faunu. Jedná se např. o instalaci tzv. čmelákovníků – biotechnických opatření pro čmeláky, hnízdních skříněk pro sokola stěhovavého a poštolku obecnou na střechách. Přístup k budovám je uzpůsoben zdravotně postiženým osobám.

IQ Ostrava Office Park je připraven hostit také společenské a kulturní akce. V září se zde konal běh do schodů vyšší budovy, který jako trénink na „ostrý“ závod seriálu Run-Up na věž Nové radnice absolvovala stovka běžců. (liv)

Foto: Nedaleko Fora Nová Karolina vyrostla další dominanta: budova Tieto Towers. Foto: CTP Invest

 

Nezaměstnaných přibylo

úřad práce

K 30. září kontaktní pracoviště Ostrava úřadu práce (dále jen KoP Ostrava) registrovalo celkem 21 573 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaných osob přibylo meziměsíčně 369, meziročně o výrazných 1 471. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob opět překročil, i v souvislosti s příchodem nových absolventů, dvoutisícovou hranici a je druhý nejvyšší v tomto roce.

V průběhu září byla ukončena evidence na KoP Ostrava 2 035 uchazečům o zaměstnání, do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo začalo samostatně podnikat 1 029 (50,6 %). Jednalo se v největší míře o pomocné a nekvalifikované profese, prodavače, pracovníky ve službách, zaměstnance ostrahy a bezpečnostních agentur, operátory telefonních panelů, číšníky a servírky, úředníky a administrativní pracovníky a rovněž také o kuchaře a techniky.

Na poptávkové straně trhu práce je počet nabízených volných pracovních míst stále nedostatečný. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli v závěru letošního září k dispozici jen 1 961. Zájem o vysokoškoláky je stále neuspokojivý, největší poptávka je převážně jen po lékařích a řídících pracovnících v oblasti obchodu, marketingu a v průmyslové výrobě. (ju)


Strana 5

Zastupitelé udělili Ceny města Ostravy

Pokračování ze str. 1

Krátce před 11. hodinou vstoupili do sálu zastupitelstva Lumír Pivovarský, Marie Rottrová a syn Dolores Šavrdové Lubomír Vasilov. Primátor Petr Kajnar jim předal Ceny města Ostravy. Laureáti v krátkých vystoupeních vyjádřili své pocity, se kterými vyznamenání přijali. V reprezentačních prostorách radnice pak proběhlo neformální setkání oceněných a jejich doprovodu s představiteli vedení města a zastupiteli. Pro Lumíra Pivovarského je udělení ceny města výrazem uznání pro všechna tělesa, ve kterých působil: „Vše začalo v Krnově, kde jsem kdysi zakládal pěvecký sbor pedagogické školy. Působil jsem také v Pěveckém sdružení moravských učitelů, ve sborech Chorus a Vítkovice. S posledními dvěma spolupracuji dodnes.“ Stálice populární hudby Marie Rottrová žije řadu let v Praze, do Ostravy se ale ráda vrací: „Samozřejmě za rodinou, ale hlavně pracovně. Nedávno jsem zpívala při znovuotevření kavárny Elektra, brzy vystoupím pro Ostravskou univerzitu ve vítkovickém Gongu. Až dosud jsem přebírala jenom hudební pocty, cena udělená mým rodným městem je něco speciálního a velice si ji vážím.“ Za Dolores Šavrdovou převzal cenu in memoriam její syn Lubomír Vasilov. Vzpomínal na léta totality, kdy své mamince a nevlastnímu otci Vladimíru Šavrdovi pomáhal při jejich činnosti v disentu. „Maminka měla Ostravu ráda. Z ceny by měla radost, stejně jako já, moji blízcí a přátelé.“ (vi)

Foto: Lumír Pivovarský Cena města Ostravy za celoživotní umělecký přínos pro město, dosažení významných úspěchů při výchově vysokoškolské mládeže. Sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého sboru Chorus při Ekonomické fakultě VŠB-TU, který založil v roce 1966. Působil jako profesor na katedře hudební výchovy Ostravské univerzity.

Marie Rottrová Cena města Ostravy za mimořádný umělecký přínos pro město jako projev uznání a úcty k ukončení koncertní umělecké dráhy. Jedna z našich nejoblíbenějších zpěvaček populární hudby spojila většinu své kariéry s Ostravou. Její umění významně přesahuje regionální rámec, jméno je vyslovováno s úctou a obdivem.

Dolores Šavrdová Cena města Ostravy in memoriam za celoživotní hrdinství a zásluhy o budování svobody a demokracie. Signatářka Charty 77, manželka spisovatele a politického vězně Jaromíra Šavrdy. Patřila mezi nejvýznamnější ostravské osobnosti protikomunistického odboje. Zemřela v červenci 2012.

 

Milionové dotace z loterií

Na základě změn loterijního zákona ve vztahu k obcím městští zastupitelé rozhodli o poskytnutí mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a podobných her pro subjekty v oblastech tělovýchovy, sportu, sociální péče a kultury.

Celkem 57,5 mil. korun si rozdělí 43 projektů v okruzích sportovní infrastruktura, činnost TJ, školských a zájmových zařízení. Příjemci dotace budou kluby s vrcholovým sportem, menší TJ a oddíly ve městě, ale také Centrum individuálních sportů Ostrava. V oblasti sociální péče připadne 31 projektům pro zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením 12,5 mil. korun. Zde figurují např. Čtyřlístek, mobilní hospic Ondrášek, charity aj.

Částka 12,5 mil. korun připadne 15 kulturním projektům. Kromě velkých „hráčů“ na tomto poli, jako jsou filharmonie, festivaly a divadla, se mohou na peníze těšit městská knihovna, filmaři, výtvarníci aj.

Vzhledem k tomu, že zdrojem finančních prostředků byly odvody z loterií a sázek na sportovní zápasy, největší podíl (75 %) získaly sportovní oddíly, po 12,5 % si rozdělily kultura a sociální péče. Z objemu 100 mil. Kč bylo po červnovém ZMO 17,5 % přiděleno sportovním klubům. Osm milionů korun připadlo městským obvodům. Také zde budou použity pro sport, kulturu a sociální oblast. (vi)

 

Změna v objednávání jízdenek

Dopravní podnik Ostrava zavedl od 1. listopadu 2012 nový, bezpečnější způsob prodeje SMS jízdenek. Cestující teď objednávají SMS jízdenky pouze použitím jediného telefonního čísla a druh objednávané jízdenky rozliší tvarem textu zprávy. Cestující zasílá nyní požadavek na jízdenku na nové telefonní číslo 902 06, které je stejné pro oba stávající typy SMS jízdenek. Nový tvar textu SMS zprávy zní: pro dospělé DPO70 (cena 27 Kč) a text zlevněné jízdenky pro děti, psy a zavazadla je DPO70Z (za 13 Kč). Samotné zpoplatnění SMS jízdenky probíhá až zasláním jízdenky na mobilní telefon cestujícího, který zaslal svůj požadavek. Tím se zamezí i odečítání částky za SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek ve špatném tvaru. Původní telefonní čísla pro objednávání SMS jízdenek budou v platnosti do konce roku 2012, což znamená, že od 1. listopadu do 31. prosince 2012 mohou cestující nakupovat SMS jízdenky oběma způsoby. (DPO)

 

Práce na Prodloužené Rudné

Na stavbě Prodloužená Rudná byly 4. října zahájeny přípravné práce, konkrétně u mostního objektu, který povede přes komunikaci II/647 (ulice 17. listopadu do Klimkovic). Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, získalo na zahájení prací dvacet milionů korun. Město Ostrava řeší ve spolupráci s ŘSD ČR situaci s výkupem pozemků v katastru Vřesina, postupně uzavírají smlouvy pro zahájení stavebního řízení. Prodloužená Rudná bude čtyřpruhovou komunikací, která je pokračováním silnice 1/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu. Je vedena územím, které sloužilo k zemědělské činnosti, velmi krátce lesem, údolí říčky Porubky bude překonáno estakádou, křížení s Krásnopolskou ulicí je řešeno nadjezdem. (vk)

 

Místo čističky zeleň

V současnosti se realizuje projekt Regenerace brownfield Přívoz – Stará čistička odpadních vod (ČOV), který je spolufinancován z prostředků EU – operačního programu Moravskoslezsko. Záměrem projektu je regenerace brownfieldu a příprava území pro další využití. Lokalita je v platném Územním plánu města vymezena pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu. Stará čistička odpadních vod byla zrušena koncem devadesátých let. Zanedbaný areál bude revitalizován a přeměněn na městskou zeleň. Odstraněny jsou už zbytky bývalých objektů, začínají terénní úpravy. Předpokládané finanční náklady na stavbu představovaly téměř 48 381 tis. Kč vč. DPH, z toho evropská dotace 40 984 tis. Kč, zbývající prostředky doplácí město ze svých zdrojů. Po veřejné soutěži byla částka snížena na 8 925 tis. Kč vč. DPH, procentuálně k tomu se sníží i evropská dotace. Vše má být hotové do konce letošního roku. (jc)


Strana 6

Soutěžíme o nejbezpečnější supermarket

S projektem Bezpečnější Ostrava se občané města setkávají již několik let, například ve formě hlášení v prostředcích MHD, informačních létacích a samolepkách v supermarketech či v pravidelných kurzech pro veřejnost. Policie a město tak varují před možnými krádežemi a dalšími kriminálními činy.

Podle statistik je zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží páchána v nákupních centrech a také na přilehlých parkovištích. Pachatelům nahrává nepozornost lidí, hustý dav, otevřené kabelky apod. Samotné prodejny se snaží různým způsobem této kriminalitě předcházet či na ni alespoň své zákazníky upozorňovat. Jejich snažení chce projekt „Bezpečnější Ostrava“ podpořit pravidelnou soutěží o nejbezpečnější supermarket. Dá se tak zjistit, které prodejně se z pohledu zákazníka daří realizovat preventivní aktivity nejlépe. Proto budou mít i letos prodejny zapojené do soutěže svůj kód – číslo, pod kterým soutěží. Samolepka s číslem bude vylepena ve vstupních prostorách prodejny (viz samolepka). Hlasovací lístky budou nově umístěny v supermarketech zapojených do projektu a na webových stránkách partnerů projektu. Soutěž bude vyhlášena v průběhu listopadu. Pokud se ankety zúčastníte a uvedete i svou adresu, budete zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály města Ostravy. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční v prosinci. (p)

Foto: Samolepkami s číslem budou označeny supermarkety.

 

Kdo je asistent prevence?

Od letošního 1. července do 30. června 2014 bude v 11 městech tří krajů ČR zaměstnáno 50 asistentů kriminality v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je hrazený z evropských sociálních fondů. Ministerstvo vnitra ČR tak přistoupilo na projekt Asistent prevence kriminality, aby se zvýšila bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách.

Na město Ostrava připadají tři asistenti. Působí v sociálně vyloučených lokalitách na území městských obvodů Vítkovice, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Svinov a Moravská Ostrava a Přívoz. V případě jakýchkoli dotazů nebo i požadavků na asistenty prevence kriminality lze kontaktovat odpovědného pracovníka městské policie na tel. č. 950 739 436. (mp)

 

 Majitelé nepojištěných aut hodně riskují

V Ostravě je registrováno 182 560 vozidel, z toho však v 13 992 případech nemá majitel sjednáno povinné ručení, což představuje 7,7 procenta. V Moravskoslezském kraji v závěru roku 2011 nemělo povinné ručení 57 tisíc majitelů aut z celkového počtu 695 000 vozidel, tedy 8,2 procenta. Zbytečně riskují, že v případě nehody budou vlastní i cizí škody platit ze svého. (BESIP)

 

Jste připraveni na zimní sezonu?

hasiči informují

Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat před zimou pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a splnili zákonné požadavky platné v České republice? Statistika dokládá, že počet požárů způsobených komíny na území Moravskoslezského kraje dosahuje stále vysokých čísel, neklesá pod 121 požárů ročně.

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis o čištění komínů platný bezmála 30 let. Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto nařízením.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Na lhůty kontrol spalinových cest existují tabulky. V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, může popraskat nebo může dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. HZS MSK

Revize spalinové cesty se provádí

l  před jejím uvedením do provozu,

l  při každé stavební úpravě komína,

l  při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

l  před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,

l  po komínovém požáru,

l  při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

Kdo provádí revizi spalinové cesty

l  Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň

- revizním technikem komínů

- specialistou bezpečnosti práce

-revizním technikem komínových systémů, nebo

- revizním technikem spalinových cest.

 

stalo se

KRADE SE I PAPÍR.

Ostravští strážníci v poslední době zaznamenali zvýšený počet krádeží papíru z kontejnerů na separovaný odpad. Jednoho z pachatelů se podařilo dopadnout přímo při činu, 44letý muž před zraky strážníků otevřel kontejner na papír, celou horní polovinou těla se nahnul dovnitř a po chvíli přehrabování vytáhl hromadu tiskovin, které si odnášel, strážníků si nevšiml. Měl v úmyslu papír odnést do sběrny. Za podobný přestupek hrozí pachateli pokuta až do výše 15 000 korun.

ŘÍDIL I PŘES ZÁKAZ.

35letý řidič osobního auta v Ostravě-Proskovicích překročil nejvyšší dovolenou rychlost, zachytil ho při tom radar. Strážníci vyzvali muže k předložení dokladů, ten však předložil pouze doklad totožnosti, řidičský průkaz údajně zapomněl v práci. Vyšlo však najevo, že muž má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci ho předali přivolaným policistům.

SAMA SE IDENTIFIKOVALA.

Hlídka městské policie se vydala do prodejny v Ostravě-Radvanicích, kde bezpečnostní služba zadržela při krádeži zboží mladou ženu, která však utekla. Její kabelka ale zůstala v rukou ostrahy. Podle dokladů strážníci snadno identifikovali pachatelku, jejíž případ postoupili správnímu orgánu.

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na poslední z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 28. listopadu od 16 hodin. Místem konání je Krajské bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje na Nemocniční ulici. Na téma Správné chování při mimořádných situacích se bude hovořit o tom, jak se chovat a jak správně postupovat při povodních, zemětřesení, úniku nebezpečných látek nebo při hromadných dopravních nehodách apod. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek pro děti účastníků. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. (d)


Strana 7

Systému komunitního plánování ve městě pomůže dotace z Evropské unie

Propracovaná síť sociálních služeb

sociální péče

Od roku 2003 je při plánování a řízení sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostravě využívána metoda komunitního plánování (KP). Zástupci občanů, poskytovatelé sociálních služeb, představitelé magistrátu a dalších subjektů v jejím rámci diskutují nad širokým spektrem témat ze sociální oblasti.

Vymezují přitom kritická místa či situace, v nichž se může občan ocitnout. Výsledkem procesu je realizace opatření pro cílové skupiny jako jsou lidé s mentálním, tělesným či smyslovým postižením, rodiny s dětmi apod. Mezi dosavadní úspěchy KP lze zařadit vznik nových a rozšíření stávajících sociálních služeb, rozvoj dobrovolnictví nebo zkvalitnění informovanosti o sociálních službách v Ostravě. Při současném trendu snižování finančních prostředků do sociálních služeb a nárůstu nových sociálních rizik (zvyšování počtu nízkopříjmových osob, nárůst sociálně patologických jevů, stárnutí obyvatelstva apod.) je důležité zjistit potřebnost sociálních služeb pro současné i potenciální uživatele, zhodnotit jejich efektivitu, dostupnost a rozmístění podle území. Uskutečňuje se také revize stávající organizační struktury KP v Ostravě, včetně přezkoumání systému práce, komunikace s poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Financování zmíněných aktivit bude v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 zajištěno z dotace poskytnuté Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Efektivita procesu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ (informace jsou dostupné na www.kpostrava.cz).

Hodnocení dosavadního způsobu realizace Komunitního plánování v Ostravě se stane základnou pro další rozvoj funkční, dostupné a finančně udržitelné sítě sociálních služeb, které občané nezbytně potřebují. Jana Stará, manažerka projektu

 

Ostravské Dny proti chudobě

Akce Dnů proti chudobě, které se v Ostravě se konaly od 15. do 21. října, vyvrcholily 18. října happeningem na Masarykově náměstí. Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími v regionu sociální služby zaměřené na pomoc lidem v nouzi upozornily na to, že chudoba je součástí života společnosti a může být zneužívaná. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek.

Za město Ostravu na happeningu vystoupila vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Jaroslava Rovňáková, která hovořila o dlouhodobé spolupráci města s neziskovými organizacemi, azylových službách i o analýze stavu sociálního bydlení a jeho potřeb v Ostravě. Kolemjdoucím byla tradičně nabízena „bezdomovecká“ polévka, pro děti byly připraveny tematické aktivity, zaznělo „Ostravské zvonění proti chudobě“, lidé se mohli podepisovat na šálu, aby vyjádřili solidaritu s lidmi v nepříznivé životní situaci.

V rámci Dnů proti chudobě se v Ostravě konalo také Setkání u společného ohně, k tématu „Zneužívaná chudoba“ se uskutečnil seminář v aule Ostravské univerzity a podobně. Akce podpořilo město Ostrava. (vk)

 

Týden rané péče

Středisko rané péče SPRP Ostrava se podílí na realizaci pátého ročníku celorepublikové kampaně Týden rané péče pořádané Společností pro ranou péči, připravilo několik zajímavých akcí o službách rané péče rodinám, které vychovávají dítě s postižením. „Jde nám o to, aby se v kraji o rané péči vědělo, aby se rodiče dětí s postižením o službě rané péče dozvěděli,“ říká vedoucí ostravského střediska Vladimíra Salvetová.

Od 6. do 29. listopadu pořádá středisko výstavu fotografií s názvem „Domov je doma“ v předsálí budovy Moravskoslezského kraje. „Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým“ je zážitkový program, který se uskuteční 27. listopadu od 10 do 19 hod. v kavárně Greenline.coffee v Zahradní ulici v Ostravě. O den později pak v 18 hodin v Klubu Parník vystoupí hudební skupina Café Industrial a hosté, moderuje Vladimír Polák. Den otevřených dveří přímo ve středisku rané péče na Havlíčkově nábřeží 2728 v Ostravě zve k návštěvě od 10 do 18 hodin 29. listopadu. Finančně pomáhá středisku město Ostrava a Nadace OKD. Informace k programu Týdne rané péče jsou na www.ranapece.cz. (d)

Foto: Zkusili jste už někdy třeba jen vypít kávu se zavázanýma očima? I tak se lze přiblížit pocitům nevidomých. Foto: SPRP

 

Domov má *****

Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě získal 5 hvězdiček, nejvyšší hodnocení kvality udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Značka kvality v sociálních službách.

Příspěvková organizace města Ostravy se může pochlubit nejvyšším bodovým ziskem ze všech asociací certifikovaných domovů pro seniory v ČR. Je prvním zařízením v Moravskoslezském kraji, kterému se podařilo tak vysoké hodnocení kvality obdržet. Externí certifikace domova pro seniory je založena na tzv. udělování hvězdiček kvality. V pěti oblastech – ubytování, stravování, kultuře a volném čase, partnerství a péči je hodnoceno 283 kritérií. Značka kvality v sociálních službách zahrnuje všechny důležité aspekty pobytu v zařízení z pohledu seniora, resp. uživatele sociální pobytové služby.

„Letos jsme přijali taková opatření, která zajistila vyšší kvalitu ve stravování a také tam, kde jsme měli rezervy. Je to velké zadostiučinění pro všechny zaměstnance našeho domova, ocenění jejich náročné práce a zároveň závazek vůči našim současným i budoucím klientům,“ zdůraznil ředitel DpS Kamenec Juraj Chomič. (šk)

 

Tisící miminko

Porodnice Městské nemocnice Ostrava slaví další velký úspěch. Na svět tu 8. října přišlo v pořadí již tisící letošní miminko, malá Helenka se má čile k světu. Novopečená maminka Jitka Pavelková přijela až z Nového Jičína, ostravské porodnické zařízení si vybrala především díky výborným referencím svých známých.

Maminka letošního tisícího narozeného děťátka je s naší porodnicí i přístupem personálu velmi spokojená. „Městskou nemocnici Ostrava jsem si vybrala na základě doporučení mé kamarádky, která zde také rodila. Přijela jsem sem až z Nového Jičína a vůbec toho nelituji, vše proběhlo bez problémů, porod byl rychlý a bez komplikací. Rovněž následná péče je výborná, a to jak ze strany lékařů, tak i sester,“ chválila maminka Jitka Pavelková. Primáře oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava MUDr. Marka Ožanu to samozřejmě těší, letos je počet porodů ve srovnání s loňským rokem vyšší o 25 procent. (jm)


Strana 8

Ostravská zoologická zahrada získá nové atraktivní expozice s přispěním evropských dotací

Tučňáci pod vodou, jeleni v safari

město investuje

Zoologická zahrada Ostrava je nejen jedním z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších míst ve městě, ale také je jeho příspěvkovou organizací. Řada z investičních akcí v tomto zařízení je proto zařazena do integrovaných plánů rozvoje města Ostravy (IPRM), které na ně může čerpat peníze z Evropské unie prostřednictvím ROP Moravskoslezsko.

Pro větší pohodlí návštěvníků bude například postaveno nové parkoviště s kapacitou 79 stání s napojením na ulice Michálkovická a Stromovka, přibude také nové parkování pro zaměstnance uvnitř areálu zoo. Milovníky zvířat a pěkného a vyhovujícího prostředí pro lidi i zvířata potěší stavba nových pavilonů a expozic, z nichž některé se již stavějí, u jiných je příprava ve finiši.

Atrakcí tuleni a tučňáci

V současné době probíhá projektová příprava nové expozice tuleňů a tučňáků. Její realizací Ostravě přibudou dva nové živočišné druhy, které patří mezi nejatraktivnější zvířata chovaná v zoologických zahradách. Prohlídku expozice totiž doplní program s výcvikem tuleňů. Expozice tučňáků je koncipována jako průchozí, takže tito ptáci budou v přímém kontaktu s návštěvníky, kterým budou navíc nad hlavami poletovat mořští ptáci. Expozice pro návštěvníky je navržena jako venkovní, kde vnitřní část tvoří podmořský tunel, do kterého se bude vcházet přes podpalubí makety velrybářské lodi. Z tohoto tunelu uvidí návštěvníci průzory do obou bazénů na tučňáky a tuleně plavající pod vodou.

Nová expozice vznikne v prostoru vybouraného pavilonu ledních medvědů s rozšířením směrem k pavilonu šelem. Stávající spojovací komunikace za vybouraným pavilonem bude nahrazena novou za expozicí tučňáků. Odhadované náklady projektu představují 150 mil. Kč bez DPH, stavební povolení by mohlo být vydáno v prosinci 2012. Novým ostravským safari, venkovním výběhem volně se pohybujících zvířat na rozsáhlé ploše, budou návštěvníci projíždět vláčky. Z nich uvidí zvířata z bezprostřední blízkosti. Většina zoologických zahrad tento způsob expozic již realizovala a jsou nejvíce navštěvované.

Safari i v zimě

Výběh safari je zakomponován do stávajícího přírodního prostředí zoologické zahrady, do mírně zvlněného terénu s loukami ohraničenými lesními porosty. Ohrazení areálu bude vybudováno tak, aby je návštěvník při průjezdu nevnímal. V safari najdou domov nenáročná zvířata z asijského biotopu např. asijští osli, jeleni nebo kozy šrouborohé, která budou v tomto areálu chována také v zimě. Safari umožní zpřístupnit návštěvníkům zoologické zahrady rozsáhlejší území s možností zhlédnout zvířata v přirozeném prostředí.

Projekt je zařazen do IPRM, v současnosti je schválená žádost o dotaci z ROP (85 % z uznatelných nákladů). Realizace projektu již probíhá, zhotovitelem jsou Ostravské stavby, a. s. Náklady na projekt činí 37, 54 mil. Kč bez DPH. Doba stavby je 62 týdnů od předání staveniště (tj. od 5. září 2012).

Pavilon evoluce

Výstavba Pavilonu evoluce – moderní expozice pro šimpanze a některé další druhy fauny Afriky – patří v současné době mezi jeden z největších realizovaných projektů v Zoo Ostrava. Nová expozice vznikne komplexní přestavbou a rozšířením stávajícího pavilonu vodních ptáků. Prostory, které nyní šimpanzi obývají, pocházejí z 60. let minulého století a již neodpovídají přísným standardům pro chov těchto ve volné přírodě ohrožených zvířat. V Pavilonu evoluce svůj domov najdou i další zvířata. Mnohem větší životní prostor než doposud získá například již v Ostravě chovaná světově unikátní skupina vzácných kočkodanů Dianiných. Přibudou i nová zvířata – pestrobarevná africká prasátka štětkouni, černobílé opice guerézy nebo celé skupiny zde doposud nechovaných ryb, obojživelníků, plazů, zástupci hmyzu či bezobratlých. Bonusem prohlídkové trasy pak budou drobné expozice s informacemi o fauně v lokalitě výskytu. To vše bude doplněno moderním sociálním zařízením pro návštěvníky, restaurací i interaktivními vzdělávacími prvky a dětským hracím koutkem.

Projekt je zařazen do IPRM, již je podepsána smlouva o dotaci z ROP (92,5 % z uznatelných nákladů). Projekt se realizuje, zhotovitelem je firma BYSTROŇ – zateplení a. s. Náklady činí 102 mil. Kč bez DPH, vše má být hotovo do 12 měsíců od předání staveniště (tj. od 20. srpna 2012). (jc, vk)

Foto: Volným prostorem safari bude projíždět vláček, přiblíží tak zvířata návštěvníkům. Vizualizace ZOO Ostrava

 

Navštivte Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic

V budově bývalé energetické ústředny v Dolní oblasti Vítkovic mohou školáci navštívit tzv. Malý Svět Techniky. Unikátní postupná proměna historického průmyslového areálu nabízí už návštěvu vysokých pecí a bývalého plynojemu, dětem teď zprostředkuje také zajímavou a kreativní hru pro výuku a popularizaci přírodních věd a technických oborů.

Výukový prostor tvoří tři učebny vybavené moderní multimediální technikou a nejrůznějšími didaktickými pomůckami včetně 3D televizí, tabletů, interaktivních tabulí, modelů fantastického světa z lega i originálních maňásků pro nejmenší. To vše doplňují interaktivní prvky a poznávání se tak stává zajímavou hrou. Malé i velké návštěvníky vítá robot, který s nimi přátelsky a zábavně pohovoří o bio¬logii, chemii, matematice i fyzice. Snahou tvůrců je zbavit školáky strachu z technických oborů, formou hry je nabývání vědomostí mnohem snazší a zábavnější. Celý výukový program Světa techniky připravoval rozsáhlý tým odborníků, projekt pak vznikl za výrazné podpory kraje, měst Ostravy a Opavy a dotací z Evropského sociálního fondu. (k)


Strana 9

Pomohli i úředníci z magistrátu

U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby se v Ostravě uskutečnila sbírka potravin pro humanitární pomoc, kterou zprostředkovává řada charitativních organizací. Přímo na Masarykově náměstí se 18. října při happeningu prezentovala také Potravinová banka Ostrava.

Také na Magistrátu města Ostravy se 17. října konala sbírka trvanlivých potravin. Cílem této akce bylo také pomoci Potravinové bance v Ostravě, která je distribuje prostřednictvím dalších organizací s potřebnými osobami spolupracujími. Jde např. o Armádu spásy, Charitu Ostrava, Diakonii ČCE, Novou šanci nebo Slezskou diakonii.

Zaměstnanci magistrátu darovali především trvanlivé potraviny, jako např. cukr, mouku, sůl, konzervy, luštěniny, těstoviny, rýži, olej, mléko, sirupy, čaje, džemy, instantní polévky. Celkem v rámci sbírky vybrali 125 kg potravin, které již následující den předali potravinové bance. ®

 

Učíme se společně

Projekt „Učíme se společně“ je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizuje se na ZŠ Provaznické v Ostravě-Hrabůvce od letošního 1. února až do 31. prosince 2014.

Komplexní program, který v rámci projektu vzniká, obsahuje vzdělávací, poradenské a zájmové aktivity pro žáky i rodiče s důrazem na priority školy – úspěšné vzdělávání a přiměřený rozvoj všech skupin žáků navštěvujících základní školu, vytvoření podnětného prostředí pro výuku a spolupráci s rodiči.

Učitelé a žáci pracují ve třídách s interaktivní tabulí a počítačovými hnízdy, využívají nově zakoupené učební programy, literaturu, pomůcky a různě náročné materiály, s výukou dětem pomáhají asistenti. Společně s metodikem pro čtenářskou gramotnost se zabývají zlepšováním čtenářských dovedností, důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí učiva. Speciální pedagog se věnuje dětem i rodičům v nově vybudované učebně, služby jim poskytují i pracovníci Školního poradenského pracoviště. Také odpoledne se mohou děti zúčastnit programu různých koníčků, i pro rodiče jsou připraveny zajímavé aktivity na podporu spolupráce se školou. Iva Rozsypalová

 

Klienti služeb budou vystavovat

U příležitosti vyhlášeného „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“ se v prostorách Nové radnice od 3. do 7. prosince uskuteční výstava reminiscenčních prací klientů sociálních služeb pod názvem Vzpomínejme společně. Formou vzpomínkových kalendářů, kufříků, leporel a fotografií se veřejnost seznámí s jednou z forem aktivizační činnosti a komunikace (reminiscenční terapie) lidí, kteří sociální služby využívají. Do projektu se zapojilo celkem 7 poskytovatelů sociálních služeb – domovy důchodců i zařízení Slezské diakonie a Charity Ostrava. (d)

 

Evropské dny handicapu s podporou města slavily letos 20. jubileum

Náměty žhavé i stálé a tradiční

Už podvacáté se v Ostravě konaly ve dnech 1. až 5. října Evropské dny handicapu (EDH) s mezinárodní účastí. Na akci se pravidelně scházejí odborníci z různých zemí, aby si navzájem vyměnili zkušenosti a načerpali nové vědomosti. Akce byla otevřena potřetí v řadě mezinárodním fotbalovým turnajem sportovců s handicapem.

V rámci EDH se konala odborná konference ve Fakultní nemocnici Ostrava na téma 20 let Bobath konceptu v České republice. Žhavým tématem byl námět kulatého stolu věnovaného finanční (ne)gramotnosti osob se znevýhodněním. Již posedmé byla 3. října sedmi českým osobnostem předána v Domě kultury města Ostravy prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Za město Ostravu se slavnostního večera a předávání ocenění zúčastnil náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek. Akce byla doprovázena výstavami, jarmarkem výrobků handicapovaných nebo soutěží pro děti a mládež se specifickými problémy. Z Ostravanů Křišťálový kamínek získali Eva Stošková ze základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Ostravě-Radvanicích a Radovan Gruber, žák Lidové konzervatoře a Múzické školy, Ostrava, který přes onemocnění spinální svalovou atrofií 2. typu svými pěveckými výkony udivuje odbornou i laickou veřejnost.

„Evropské dny handicapu patří k nejvýznamnějším akcím, které město Ostrava dlouhodobě podporuje. Letos to je částkou 1,8 milionu korun. Ceníme si práce jejich organizátorů, kteří mimo jiné ukazují, jak široký záběr má práce našich neziskových organizací,“ řekl náměstek Martin Štěpánek.

Na letošní Evropské dny handicapu přijalo pozvání 72 zahraničních účastníků a spolupracuje na nich přes šest desítek různých organizací. (vk)

Foto: Náměstek Martin Štěpánek předává kamínek za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem Mileně Černé, ředitelce Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

 

Konference Dejme dětem rodinu

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., město Ostrava, Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj pořádají spolu s partnery kampaně k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“ II. ročník konference na stejné téma. Uskuteční se 22. listopadu v Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě pod záštitou náměstka primátora města Ostravy Martina Štěpánka.

Konference je pořádána pro odbornou i laickou veřejnost v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“, která má upozornit na problematiku dětí, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Cílem této kampaně je informovat veřejnost o náhradní rodinné péči, o jejich formách, možnostech využití služeb, které v rámci dané oblasti poskytují státní instituce a nestátní neziskové organizace. Dalším z cílů je oslovit případné zájemce o náhradní rodičovství a motivovat je pro výkon pěstounské péče.

Na konferenci vystoupí odborníci s tématy novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče, se zkušenostmi s pěstounskou péčí na přechodnou dobu a podobně. V odpoledních workshopech se bude hovořit například o kontaktech dítěte v náhradní rodině s biologickými rodiči, o zkušenostech s realizací kampaně Dejme dětem rodinu v našem kraji atd. V obou blocích budou mít zastoupení témata připravená sociálními pracovnicemi Magistrátu města Ostravy na základě vlastních zkušeností z této oblasti.

Organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí ve spolupráci s veřejnou správou Moravskoslezského kraje a města Ostravy vyvíjejí dlouhodobě činnost podporující náhradní rodinnou péči. Jsou součástí projektu, jehož základní myšlenkou je přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim patřičné rodičovské vzory. Organizace chtějí odstranit nedostatečnou informovanost široké veřejnosti o této problematice. (vk)


Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

Balet Poslední samuraj

Národní divadlo moravskoslezské uvedlo 1. listopadu premiéru baletu Poslední samuraj, jehož autorem je Ryuichi Sakamoto (1952). Hostující režisér Eric Trottier nastudoval představení ve spolupráci s šéfchoreografem Igorem Vejsadou.

Na co do Domu umění

Až do 25. listopadu pokračuje v Galerii výtvarného umění souborná přehlídka českých i zahraničních autorů, kteří svými výtvarnými i hudebními díly skládají hold stému výročí narození amerického hudebníka, výtvarníky, literáta a intermediálního tvůrce Johna Cage (1912–1992). Ve stejný den skončí také pozoruhodná výstava uměleckých děl v majetku České národní banky. Po celý listopad je k vidění interaktivní výstava k 20. výročí české měny s názvem Chráníme českou korunu.

SMArt Gospel

Takový je název benefičního koncertu, který se uskuteční 1. prosince v 18 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Dobrovolné vstupné s doporučenou minimální částkou 100 korun poslouží jako podpora dětem postiženým spinální muskulární atrofií. Stejné koncerty ve stejné době se konají také v Praze, Plzni a Olomouci. V ostravském účinkují Keep Smiling Gospel z Orlové, bluegrassová skupina BG Styl, vokální soubor Sluníčko, Divadlo loutek Ostrava a Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava.

Opět přijde svatý František

Na Jesličky svatého Františka, oblíbenou vánoční hru, která se v kostele sv. Václava odehraje tradičně před a během Vánoc, jsou už od 1. listopadu v prodeji vstupenky v ostravském informačním servisu nebo je lze objednat na tel. 724 258 882.

Tvořil scény i kostýmy

Galerie Thálie v Divadle A. Dvořáka až do 14. listopadu nabízí výstavu z tvorby divadelního výtvarníka Alexandra Babraje. Pestrou expozici tvoří především scénické a kostýmní návrhy, Babraj byl dlouholetým šéfscénografem a vedoucím výpravy NDM. Je doplněna také o ukázky kostýmů či makety scén, jichž byl Babraj tvůrcem.

Pro všechny bezva lidi

Uskuteční se 17. listopadu v ostravské ČEZ Aréně. Letošní koncert pro všechny bezva lidi opět slibuje jedinečný hudební zážitek. Slovenská skupina Team ještě tak zcela nekončí, výjimku udělala právě pro vystoupení v Ostravě. Nejúspěšnější hity zazní i v podání skupiny Mandrage, zazpívá Miro Žbirka, Petra Janů a Lenka Filipová.

Latifah Orient Galashow 2012

Velkolepé taneční představení s nádechem Orientu se v Domě kultury města Ostravy uskuteční 24. listopadu v 19 hodin, show vtipně provází vynikající herec a komik Vladimír Polák.

Pro milovníky Anglie

V Domě s pečovatelskou službou v ulici Průběžné pořádá Kulturní centrum Poruba 7. listopadu v 10 hodin zajímavou přednášku s názvem Literární toulky Anglií věnovanou spisovatelkám Austenové a Brontëové i z ukázkami. Pro seniory zdarma. Toto kulturní centrum však nabízí celou řadu zajímavých tvůrčích dílen pro děti, ale také představení. Podrobně o programu na www.kcporuba.cz.

Křest v Librexu

Po krátké odmlce vydává známý ostravský fotograf Miloš Polášek autorskou monografii s názvem Akt/RE-ART. Knihu s figurálními akty pokřtí 13. listopadu v 17 hodin v ostravském knihkupectví Librex, tam bude také v prodeji.

Podzimní tradice

Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě pořádá 11. listopadu lampionový průvod jako rozloučení s podzimem, 23. listopadu také keramickou vánoční dílnu pro veřejnost, o den později soutěž mažoretek a další akce.

Zazářili ve Varšavě

Národní divadlo moravskoslezské zazářilo ve Varšavě. V divadle Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza uvedlo 23. října „…w języku czeskim, z polskimi napisami“ úspěšnou adaptaci knihy polského novináře a spisovatele Mariusze Szczygieła Gottland. Autor je známý čechofil, propaguje českou kulturu a zvyky. Hostování podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Máte rádi sborové zpěvy?

Pěvecké sdružení Křížkovský Opava, Pěvecké sdružení Janáček Frýdlant nad Ostravicí, ženský pěvecký sbor Duha Ostrava, Ondráš Nový Jičín a Pěvecké sdružení Martinů Třinec vystoupí na koncertu v K-Triu v Hrabůvce 10. listopadu ve 14.30 hodin. Pořadatelem 2. ročníku festivalu Ostrava zpívá je Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů a OSA, patronkou sv. Cecílie, která ve starších kalendářích jako patronka zpěvu má v těchto dnech svátek.

Do Akordu na divadlo

Dům kultury Akord má každý měsíc pestrý program, mimo jiné nabízí též hostující divadelní představení. Pražské Divadlo Kalich tu nabídne hru Drahouškové 15. listopadu, notnou dávku humoru pak představí Besídka divadla Sklep s M. Šteindlerem, V. Marhoulem, J. Hanákovu a dalšími 28. listopadu. Podrobný program na www.dk-akord.cz.

Z Četnických humoresek

Oblíbený televizní seriál o prvorepublikovém četnictvu se představuje na Slezskoostravském hradě jako poutavá a akční výstava. Součástí expozice je detektivní příběh Vražda továrníka Skalského, kde se návštěvníci mohou vžít do role asistentů štábních strážmistrů s úkolem najít vraha. Prezentovány jsou četnické uniformy i slušivé kostýmky, historická technika a další zajímavé rekvizity. Výstava je otevřená až do 6. ledna.

 

Hlavní cena za představení Lebensraum dostalo ostravské divadlo

Loutkáři bodovali

V Banské Bystrici se počátkem října konal 18. ročník mezinárodního festivalu současného loutkového divadla pro dospělé a děti „Bábkarská Bystrica 2012 – Dvojitý impulz“. Hlavní cenu poroty „za humánní poselství“ vyhrála inscenace Lebensraum amerického autora Israela Horovitze v nastudování Divadla loutek Ostrava. Hru Lebensraum autor napsal pouze pro dva herce a jednu herečku, ale přidělil jim desítky rolí. Na alternativní scéně DLO v nich vystupují Lenka Macharáčková, Ivan Feller, Ivo Marták a množství loutek v režii slovenského hosta Mariána Pecka. Inscenace je v repertoáru ostravských loutkářů pro mládež a dospělé diváky od své české premiéry 20. září 2011. Premiéry se zúčastnil Israel Horovitz osobně v rámci 9. ročníku festivalu Spectaculo Interesse.

Hra vznikla v roce 1996. Žánr „politfantasy“ v ní ožívá množstvím silných lidských příběhů, které se odvíjejí od nápadu, co by se mohlo stát, kdyby německý kancléř nabídl šesti milionům Židů z celého světa německé občanství, práci a bydlení, aby tak odčinil historickou vinu z druhé světové války. Hra však především poukazuje na nutnost historické paměti, v níž je naděje na poučení. (g)

 

Paměť romských dělníků

Tak je nazván projekt, který připomíná příběhy romských dělníků v ostravských Vítkovicích a brněnském Cejlu, projekt se soustředí na mezigenerační vazby v rodinách pamětníků.

Málokdo dnes ví, že po roce 1945 přišly do českých měst stovky slovenských Romů, kteří pak pracovali na stavbách či v těžkém průmyslu. Osudy těchto těžce pracujících lidí se hodně liší od způsobu života dnešních Romů v sociálně vyloučených lokalitách. I na těchto faktech vznikla romská knihovna ve Vítkovicích v roce 2004, kdy Knihovna města Ostravy připravila projekt s názvem Romaňi Kereka (Romský kruh). Od roku 2006 pak v Kutuzovově ulici slouží krásná nová knihovna vybavená také díky finanční pomoci nadace Hermann-Niermann Stiffung. Knihovna nabízí romské tituly, periodika i audio nosiče a vytváří prostor pro setkávání, podporuje také speciální vzdělávací programy. Dokumenty a příběhy ze života romských rodin jsou shromažďovány pro Muzeum romské kultury, akademický rozměr projektu představuje prověřování platnosti aktuálních teorií v oblasti povahy sociálně deprivovaných lokalit, vzpomínek generací, dělnické identity a interkulturní spolupráce.

Spolupráce knihovny ve Vítkovicích spočívá zejména v poskytování prostor a pomoci při oslovování čtenářů, návštěvníků, pamětníků a možných spolupracovníků z řad romské mládeže, oslovování místních organizací a společností pracujících s Romy a spolupracujících s knihovnou. Nejvíce se v této činnosti angažuje knihovnice dětského oddělení Jana Kubicová. Propagace projektu používá moderní způsoby – webové stránky, Facebook a Youtube. Zapojení romské mládeže do projektu je učí vzájemné spolupráci, podporuje však i jejich projevy samostatnosti. Workshopy pro zájemce o projekt se uskutečnily v srpnu v knihovně a také 10. října v Porubě. Na rok 2014 jsou plánované výstavy na toto téma v Praze, Brně a Ostravě-Vítkovicích. (k)

 

Šachty v kresbách Vopaska a Prokopa

Už popatnácté vydala Nadace Landek s podporou města Ostravy a dalších subjektů tradiční kalendář těžních věží na rok 2013. Vedle tradičních perokreseb nezapomenutelného ředitele petřkovického hornického muzea Stanislava Vopaska zde najdeme poprvé obrázky z dílny jiné hornické osobnosti profesora VŠB Pavla Prokopa.

Zatímco na titulní stránku vydavatelé vybrali kontroverzní hloubicí věže ve Frenštátě p. R., ke dvanácti měsícům přiřadili obrázky ocelových konstrukcí dosud činných jam 9. květen ve Stonavě, Darkov a Jan-Karel v Karviné a Paskov ve Staříči. Už jenom na kresbách můžeme obdivovat siluety ostravských těžních věží dolů Heřmanice a Šverma, pohled do jiných revírů republiky zastupují rudné doly Tereza v Havlíčkově Brodě a v Dolní Rožínce. Kalendář lze zakoupit v pobočkách Ostravského informačního servisu nebo v knihkupectvích Librex. (vi)

 

Skončil XI. ročník mezinárodního festivalu Techné o památkách

Venuši získal snímek o věži

V Domě kultury Poklad se v říjnu uskutečnil už XI. ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava 2012. Do soutěže o Ostravskou Venuši se přihlásilo deset tvůrců. Tuto cenu porota udělila režisérce Olze Struskové za snímek Dvacet let pod žižkovskou věží, který pojednává o zrodu, složitých podmínkách stavby i současném významu tohoto televizního vysílače.

Čestná uznání byla udělena za dokument Cesty osudu jedné továrny z TVP Wroclaw o historii vagonářských závodů, Česká televize pak získala čestná uznání za ostravský snímek Industriál na hraně a ČT Praha za ProStory – Přidaná paměť domu o pražské Edisonově transformační stanici. Ostravský dokument pojednává o možnostech využití bývalých průmyslových lokalit tzv. brownfields. V mezinárodní soutěži studentů získala Cenu rektora VŠB-TU Marie Vepřeková za práci Včelí výzkum – Pilný mlýn. Cenu Stanislava Vopaska za mimořádné zásluhy v oblasti památek uhelného a rudného hornictví obdržel hornický odborník a publicista Jiří Grygárek. Součástí festivalu byla rovněž výtvarná soutěž pro děti na téma „Technické památky v okolí našeho bydliště“. Hlavní cenu jednatelky Domu kultury Poklad Radany Zapletalové získal 14letý Zdeněk Mirga ze ZŠ Ukrajinská z Ostravy-Poruby. (g)

Foto: Vítězná kresba Zdeňka Mirgy

 

Město představilo kulturu v Praze

Třetí ročník projektu Ostrava v Praze se uskutečnil od 22. října do 1. listopadu. Formou fotografické výstavy představila exteriéry a interiéry ostravských divadel a jejich činoherní tvorbu. Soubory Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna a Divadla loutek Ostrava hostovaly v prostorách Divadla komedie a Nové scény Národního divadla. Na Piazzetě Národního divadla zhlédli návštěvníci výstavu s názvem Noblesa a syrovost vystihující vzhled ostravských divadelních scén a všechna čtyři profesionální divadla, pět divadelních budov, osm hracích prostor.

Ostravská divadla pak nabídla také řadu představení – Komorní scéna Aréna hru S nadějí i bez ní, loutkaři hru Malované na skle, NDM pak dvě činohry – Kuřačky a klasiku A. P. Čechova Ivanov, další dvě inscenace předvedlo Divadlo P. Bezruče – Rodinnou slavnost a Na větrné hůrce. (g)

 

Náročný program JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava se vrátila z koncertního turné v Asii. Od 10. do 23. října nabídli pestrý repertoár v Číně a Jižní Koreji, mezi oblíbené a žádané patří zejména Smetanova Vltava a Dvořákova Novosvětská. Dirigentem koncertu v Pekingu byl hostující Tao Fan, v Koreji orchestr řídil dnes už bývalý šéfdirigent Theodore Kuchar. Čtyři další koncerty se odehrály v korejských městech. V Bruchově Fantazii exceloval korejský houslista Dong-Suk Kangem. Podle ředitele filharmonie Jana Žemly nadchla hudebníky špičková hala Arts Center v Soulu.

Janáčkovu filharmonii do konce roku čeká ještě hodně. Přijala pozvání na newyorský festival Beyond Cage, kde 5. listopadu vystoupí v Lincoln Center a 7. listopadu v Bohemian National Hall. Od 8. do 18. prosince zahraje JFO na 10 koncertech v různých italských městech. (g)

 

Francouzský podzim

Společnost Alliance Française Ostrava už působí v našem městě 21 let jako nezisková organizace s cílem šířit francouzštinu i frankofonní kulturu. Tradičně pořádá kulturní festival Francouzský podzim, letos od 24. října do 9. listopadu. Součástí je například výstava v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce francouzského umělce Juliena Morela, který zachycuje proměnu průmyslových památek. Výstava potrvá až do 14. prosince.

Milovníci francouzské kultury už měli možnost v ostravském Minikině zhlédnout řadu filmů, ale také navštívit přednášku o reklamě či zábavný normandský večírek nebo koncert zpěvačky Lise v klubu Parník. Havlovu hru Audience ve francouzštině 5. listopadu v divadle loutek nabízí soubor Cage de scene, konaly se však další akce.

Divadlo loutek Ostrava hostí 9. listopadu závěrečné představení festivalu, a to Večer francouzského nového cirkusu Cabaret silencieux. (o)


Strana 12

Talentovaný mladý muž představuje vzor jednoho z trendů budoucího zaměření města

Srdce by mě bolelo, kdybych měl jednou Ostravu opustit

o lidech s lidmi

Michal Košinár je osmadvacetiletý doktorand Vysoké školy báňské – Technické univerzity a také stipendista města Ostravy, který se již delší čas věnuje například vývoji počítačového softwaru. Patří do nastupující generace Ostravanů, kteří svým úsilím mohou pomoci s proměnou regionu, původně zaměřeného výhradně na těžký průmysl, na evropské centrum oborů s vysokou přidanou hodnotou.

l Jak jste se dostal k počítačům?

„Asi některé čtenáře zklamu, ale má cesta k počítačům nebyla vydlážděna klasickým přístupem ,od stroje a kódů k jejich studiu‘. Ta moje trvala kapku déle a čelila mnoha překážkám, které jsem si stavěl sám svou nerozhodností. První myšlenky vedoucí k počítačům obecně a následně k jejich studiu mě napadly v době, kdy jsem ještě jako malý dostal hru Final Fantasy VII (za dob počítačového pravěku v roce 1998), která mě naprosto nadchla a ukázala mi, že počítače mohou tvořit nekonečné světy fantazie, koncentrovat umění a to interpretovat tak, že vás zcela pohltí. V těchto dobách mě poprvé napadlo dostat se k tomuto druhu umění právě studiem počítačů.“

l Na jakém „stroji“ jste začínal?

„Má první ,mašinka na sny‘ byla stařičká Sega Mega Drive, pak následoval PlayStation od Sony. Mými prvními ,stroji‘ tedy byly herní konzole, které mě ve svém čase velice nadchly. Přesto, že se nejedná o plnohodnotné počítače, považuji je za vstupenku do světa informačních technologií. Se studiem na střední škole již následovaly klasické stolní počítače, kde jsem začínal s Celeronem 400MHz a 128MB, což jsou dnes hodnoty, kterým se vysměje kdejaký mobilní telefon.“

l Co na vaši zálibu říkali vaši blízcí, věděl jste hned, že se chcete věnovat výpočetní technice? Nebo vás k tomu vedli sami?

 „Musím říct, že vztah mých blízkých k elektronickým zálibám byl obecně neutrální, což bylo způsobeno asi tím, že se sami s podobnými věcmi ve svém dětství či mládí nesetkali. Celkový přístup mého okolí k podobným věcem výrazně ovlivnil fakt, že tato forma koníčku vyžadovala znalost anglického jazyka, takže jsem měl možnost zlepšovat se současně i v něm. Díky tomu jsem svou diplomovou práci psal v anglickém jazyce, stejně jako nyní disertaci.“

l Jste stipendistou města, doktorandem – čím se nyní zabýváte?

„Bez mučení se přiznám, že jsem (možná pouze prozatím) opustil svůj dětský sen stát se nejlepším tvůrcem počítačového umění v podobě špičkových her a posunul se výrazně ke zcela opačnému spektru – podpoře podnikových procesů při vývoji softwaru, tedy informatické podpoře celkových postupů a dalších úkonů, kterých je zapotřebí k tomu, aby se softwarový produkt dostal od základní myšlenky až ke spokojenému zákazníkovi. Ukazuje se, že v této oblasti je stále co objevovat a vylepšovat. A s tím jak tato specializace zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti od automobilového průmyslu až po zdravotnictví, jde ruku v ruce neskutečná variabilita, která mě dokáže vždy opět povzbudit.“

l Kam si myslíte, že se budou ubírat informační technologie v následujících deseti letech?

„Já jsem velký fanoušek informačních technologií a rád si zjednodušuji život i práci pomocí všelijakých vymožeností. Revoluce, kterou jsme mohli zažít na přelomu nultých a desátých let, se nyní chýlí ke konci a přináší úžasné změny od klasických stolních počítačů k přenosným snadno ovladatelným počítačům, které už nepoužíváme pouze k práci, ale také k zábavě – od přehrávání hudby až po prohlížení a archivaci fotografií. Podle mého názoru budoucnost informačních technologiích spočívá primárně v jejich větší dostupnosti a jednoduchosti, posun od neforemných PC beden k nádherným designérským výtvorům, které se stanou součástí běžného života lidí. Jsem moc rád, že toho mohu být součástí.“

l Jaký máte vztah k Ostravě? Vyslyšel byste volání hlavního města či zahraničí, nebo jsou vaše kořeny příliš hluboko?

„Vztah k mé rodné Ostravě je velice silný. Vyrostl jsem zde a vážou mě k ní nejen silné a krásné vzpomínky, ale také srdce, které by mě asi hodně bolelo, pokud bych musel odsud odejít. Několik nabídek na opuštění naší krásné Ostravy jsem již vyslechl, ale také s díky odmítl. A byly to nabídky nejen z Prahy, ale také z Brna či z ciziny. Já osobně si myslím, že bych s jistým sebezapřením dokázal jít studovat či pracovat jinam, ale tuším, že zde ještě můj úkol neskončil a že tu mám stále co nechat. Budu-li parafrázovat slova J. F. Kennedyho – neptám se, co může udělat naše město pro mě, ale co mohu udělat já pro něj – a toho zbývá stále dost.“

l Kromě náročného studia a zajímavé práce máte také mnoho koníčků – golf, kytaru, ale také filozofii. Jak to jde všechno skloubit dohromady?

„Skloubit takové věci dohromady jde, byť to tak možná na první pohled nevypadá. Již jsem naznačil, že mnoho věcí, kterými se zabývám, považuji za umění. Přibližně podobný vztah mám také s filozofií – ta zasahuje do všeho, co dělám – od studia a práce, až po koníčky. Rád o věcech přemýšlím a rád hledám jejich podstatu. Pomáhá mi to lépe chápat souvislosti. Takto se snažím přistupovat ke studiu, práci i ke koníčkům, na které již obvykle moc času nezbývá. No a golf je aktuální v teplých letních měsících a hra na kytaru v těch chladnějších. „

l Čeho byste chtěl v budoucnu dosáhnout?

„Nerad si dávám extrémně dlouhodobé cíle, ale rád bych úspěšně absolvoval postgraduální studium a následně se zaměřil více na oblast komerční informatiky a technologií v oblasti byznys a softwarových procesů. Podporuji studenty a talenty v oblasti informačních technologií a v tomto bych také moc rád pokračoval. A již jsem se zmínil o mém snu podílet se jednou na něčem alespoň z poloviny tak velkém a úžasném, jako je herní série Final Fantasy. Uvidíme, co čas přinese.“

Petr Havránek

Michal Košinár Foto: archiv M. Košinára


Strana 13

Nad plánem na stavební rozšíření města Moravské Ostravy z roku 1876

z archivu města

V roce 1876 se zastupitelstvo Moravské Ostravy v čele se starostou Konstantinem Grünwaldem zabývalo stanovením stavebního obvodu pro další rozšíření města. Bylo nutné vzhledem k nepřetržitému rozvoji průmyslu a růstu počtu obyvatelstva. Ve srovnání s rokem 1857, kdy Moravská Ostrava vykazovala 302 obytné domy a její nezastavěné katastrální území směrem k Vítkovicím a Přívozu se využívalo převážně k hospodářským účelům, stoupl počet domů v roce 1876 na 676 a na volných plochách vně vnitřního města vykrystalizovala tři jádra tvořící se moravskoostravské průmyslové aglomerace. Obecní zastupitelé byli přesvědčeni o tom, že při určení stavebního obvodu lze vycházet pouze z těchto středisek, jejichž další výstavba by spojila Moravskou Ostravu s průmyslovými obcemi Vítkovicemi a Přívozem. Zásadně se postavili proti doporučení nadřízených úřadů využít ke stavebnímu rozšíření města pozemkový komplex u tehdy ještě neregulované řeky Ostravice v částech, zvaných Kamenec a Štreferda (dnešní Komenského sady). Svůj postoj odůvodnili nebezpečím povodní, neboť obě části leží v blízkosti „při lijácích rychle se rozvodňující horské řeky Ostravice a jsou zcela vydány na pospas záplavě“.

Žádost zastupitelů

V Archivu města Ostravy se dochovala žádost zastupitelů města Moravské Ostravy ze dne 15. června 1876, adresovaná okresnímu hejtmanství v Místku, o schválení stavebního obvodu k rozšíření města. Dokument obsahuje zajímavou dobovou charakteristiku tří průmyslových území, jež se měla stát základem pro další výstavbu Moravské Ostravy.

Na ploše směrem k Vítkovicím (dnes Nová Karolina) stálo od roku 1871 frýdlantské nádraží (dnes Ostrava-střed) a probíhalo jí několik křídel báňské dráhy vycházející z nádraží Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze a spojující doly a hutní závody. U říšské silnice, jež od konce 18. století spojovala Opavu s Těšínem (třída 28. října), se nacházela továrna na kovové zboží Elbertzhagen&Glassner uvedená do provozu v roce 1872. Pracovala zde válcovna jemných plechů založená v roce 1869 Belgičanem Eustachem Josefem Gobietem (Schülerova huť). Na Mlýnské strouze před dnešním Trojhalím stál nový americký mlýn s moderním strojním zařízením, postavený v letech 1853-1854 bratry Quasigrochovými, a na východ od něho směrem k Ostravici se k nebi zdvihala zatím jediná vysoká pec Žofinské huti. Průmyslový charakter této části katastrálního území Moravské Ostravy dokreslovaly těžní věže dolů Karolina, Šalomoun a Hlubina. U Dolu Hlubina, „na nejzazší hranici přiléhající k průmyslové obci Vítkovicím“, se nacházelo „přes 70 obytných domů barona Rothschilda“ (Hlubinská kolonie).

Nádražní ulice – druhé centrum

Druhým aglomeračním centrem, jehož další zástavba měla spojit Moravskou Ostravu s Přívozem, procházela Nádražní ulice, vybudovaná ve 40. letech 19. století, a vedla jím Ostravsko-frýdlantská dráha uvedená do provozu v roce 1871. Mezi železnicí a Nádražní ulicí stálo 53 zděných měšťanských stodol (dnešní Stodolní ulice). V místech Bezručova sadu se nacházela továrna na petrolej a parafín, založená v roce 1865 Jindřichem Dinglerem a zničená požárem při velké povodni roku 1880. V její blízkosti stál Důl Jindřich, hloubený od roku 1846. Na hranici s Přívozem se od roku 1868 rozkládaly objekty další chemické továrny na výrobu petroleje a parafínu patřící Vídeňanu Antonínu Himmelbauerovi. Východně od ní, vedle Ostravsko-frýdlantské dráhy, se nacházel Důl Jiří, s jehož výstavbou začala Severní dráha Ferdinandova roku 1870. Uprostřed tohoto území, určeného ke stavebnímu rozšíření města, byla plynárna, vybudovaná v roce 1869, a naproti ní, na druhé straně Nádražní ulice, parní pila firmy Eissler&Kafka s rozsáhlými dřevišti. Po obou stranách Nádražní ulice stálo v roce 1876 asi 100 domů.

Poslední území vhodné pro další zástavbu zaujímalo prostor rozkládající se směrem k obci Lhotce (dnešním Mariánským Horám). Zatím se tu nacházely především domy kolonie Fifejdy (Šalomounská kolonie), postavené na přelomu 60. a 70. let 19. století jižně od říšské silnice, a severně od ní na začátku Cihelní ulice stála I. rakouská továrna na uzenářské zboží.

V následujících desetiletích se stavební vývoj Moravské Ostravy soustředil na uvedená území, jež představitelé města určili k jeho stavebnímu rozšíření v dokumentu z roku 1876. Eva Rohlová

Foto: Pohled na Nádražní třídu směrem k Přívozu od náměstí Dr. E. Beneše. Na místě jednopatrové vily s věžičkou dnes stojí budova České národní banky (počátek 20. stol.).

Pohled z dnešního náměstí Dr. Edvarda Beneše přes Karolinu k Vítkovicím, v popředí vlevo Německý dům (počátek 20. století).

Městské obytné domy na náměstí Republiky, vlevo Důl Šalomoun (20. léta 20. století)


Strana 14

aktivní senioři

Plánují Fit park

V areálu TJ Ostrava na Varenské areálu na Varenské ulici si kromě závodních sportovců mohou protáhnout své tělo také dříve narození.

V rámci evropského roku aktivního stárnutí využívají sportovních a relaxačních zařízení s atraktivními slevami. Jejich nadšení pro věc se stalo základem projektu Rekondiční Fit park pro seniory, který představil ředitel TJ Ostrava Tomáš Staníček: „V části areálu na Varenské s rekreačními sportoviště v podobě ruských kuželek, zahradních šachů, kroketu a pétanque chceme nainstalovat cvičebně-rehabilitační prvky sloužící k protažení a jednoduchému posilování svalových skupin a posílení motoriky po operacích kloubů ap. Parkovou zónu doplníme zelení a lavičkami.“ Sportovci z TJ Ostrava věří, že do jejich fit parku by našli cestu nejen pravidelní návštěvníci areálu, ale také obyvatelé okolních sídlišť nebo lidé mířící z nákupů v nedalekém Futuru. Očekávají, že projekt najde odezvu také u představitelů města. (liv)

Evropský rok končí

Na závěr EY 2012 – Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – organizuje KC organizací seniorů Ostrava aktiv ostravských seniorských organizací. Akce se koná 28. listopadu od 15.30 hod. v sále Domova Slunečnice na Opavské 76 v Porubě. (jf)

 

Do Zoo Ostrava přišel 400tisící návštěvník

Jubilejním návštěvníkem se stala paní Eva Ziemerová se svou vnučkou Jaenine, a to až z Berlína, kde paní Ziemerová žije 40 let, své kořeny má ale v Ostravě.

Novým přírůstkem v ostravské zoo je mládě seriemy rudozobé – ptáka jihoamerických savan, který je pro svůj pronikavý hlas chován původními obyvateli jako domácí hlídač. Je to v pořadí již 12. mládě, které se za pět let podařilo v Ostravě odchovat. Mladý sameček hrocha obojživelného Hubert odjel do Zoo Praha, poté do Zoo Kolombo na Srí Lance. Hubert se dlouho na cestu připravoval, ale zvládl to dobře.

Příznivci zoo mohou pomoci získat finance na projekt pěti interaktivních naučných a zábavných koutků pro děti. Lze zaslat DMS ve tvaru DMS PLR23 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, projekt z toho obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců (více na www.darcovskasms.cz). Také tištěný hlasovací kupón bude zveřejněn v Moravskoslezském Deníku a Týdeníku Frýdecko-Místecko 20. a 27. listopadu. Je možné jej odeslat na adresu uvedenou na kupónu nebo vhodit do některé z hlasovacích uren. ®

Foto: Seriema rudozobá

 

První adventní neděle je 2. prosince

Město se připravuje k nejhezčímu období v roce, a tak do vydání naší prosincové Ostravské radnice zmiňme alespoň pár zajímavostí, které adventní atmosféru zpříjemní.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ.

Když zazní zpěv, rozsvítí se 29. listopadu na Prokešově náměstí před Novou radnicí vánoční strom a tradiční bohatá výzdoba.

MÁTE RÁDI CIMBÁL?

K už adventní pohodě má patřit posezení u cimbálu 23. listopadu v 18 hodin v restauraci U vlka ve Svinově, zahraje cimbálová muzika Lipka. Před svinovským kostelem Krista Krále se 1. prosince uskuteční vánoční jarmark, v 16 hodin se tu rozsvítí vánoční strom.

KONCERT V RADNICI.

Cyklus komorních koncertů, který se za podpory města Ostravy koná ve slezskoostravské radnici, vyvrcholí 5. prosince vystoupením Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů se sólisty a primášem Františkem Černým.

KOLEDY I STROM.

Kulturní dům Akord pořádá rozsvícení vánočního stromu 2. prosince ve 14 hodin, 5. prosince zazpívá na vánočním koncertu Szidi Tobias. Do adventní pohody tu patří také návštěva Mikuláše 8. prosince.

ZAZPÍVAJÍ DĚTI.

V městském obvodu Třebovice se uskuteční tradiční rozsvícení vánočního stromu 7. prosince v 17 hodin u budovy zdravotního střediska v ulici V Mešníku. Zazpívají a zatančí děti z folklorního Dětského souboru Heleny Salichové.

BETLÉMY.

Tradiční adventní výstava desítek betlémů z nejrůznějších materiálů se na Slezskoostravském hradě otevírá 1. prosince, potrvá až do 6. ledna.

VÁNOCE NA BRUSLÍCH.

Tradiční vánoční trhy na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě budou zahájeny už 30. listopadu, 1. prosince se v 17 hodin slavnostně rozsvítí vánoční strom, každý den pak budou i ukázky starých řemesel a zábavný program. Celý prosinec až do začátku ledna 2013 tu Ostravany potěší také hojně navštěvované vánoční kluziště.

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

DYK

– 7letý pes, křížence středního vzrůstu. V útulku od května loňského roku. Je to přátelský pes, vhodný na zahrádku k rodinnému domku nebo i do bytu. Je čistotný, může žít v rodině s odrostlými dětmi, ale také u starších lidí.

DAG

- 8letý pes, kříženec německého ovčáka. V útulku je od června loňského roku. Je to dobrý hlídač, vhodný na zahradu k rodinnému domku nebo i k ostraze firmy, ale ve dvojici s psovodem. Je velmi společenský.

SENDY

– 4,5letá fena, křížence velkého vzrůstu. V útulku od října minulého roku. Byla nalezena v areálu porubské nemocnice, kde obtěžovala kolemjdoucí. Měla blahobytnou kondici, zřejmě žila jako „gaučový“ pes. Přátelská, ráda se mazlí.

ORLÍK

– 2,5letý pejsek, kříženec menšího vzrůstu. Do útulku přišel letos v únoru spolu s dalšími dvěma pejsky, tvořili smečku. Museli se socializovat, neznali vodítko ani obojek. Vhodný pro trpělivého člověka, který má zkušenosti se psy, ne k dětem.


Strana 15

Rekonstrukce vítkovické ČEZ Arény přinesla řadu vylepšení i do budoucna

Diváci s pohodlím a rozhledem

Změny v konstrukcích dolních tribun, osazení všech míst novými sedačkami, modernizace chlazení ledové plochy a další vylepšení, to jsou jen některé z novinek ve vítkovické ČEZ Aréně, jejímž provozovatelem je Vítkovice Aréna, a. s.

Rekonstrukce, která probíhala od května do září t. r. stála 170 milionů korun, město Ostrava přispělo dotací 150 mil. Kč. Rekonstrukce se týkala objektů uvedených do provozu v roce 1986, kdy byla hala předána do užívání. Ledová plocha získala efektivnější chlazení a variantní rozměry 60 x 30 nebo 58 x 28 metrů. Nové jsou mantinely a kvalitní tvrzené sklo nahrazující plexiskla. Výměna původních výsuvných tribun, vybudování čtyř rohových tribun a kompletní osazení haly pohodlnějšími sedačkami zlepšilo komfort pro diváky. Kapacita ČEZ Arény se zvedla o 561 sedadel z 9 548 na dnešních 10 109 míst.

Z hlediska konstrukčního byla důležitá výměna skleněných výplní ochozu na úrovni + 15 metrů, která vyhověla požadavkům energetického auditu budovy. Vyřešila také napojení únikových východů na elektronickou požární signalizaci. Původní břidlicový obklad na plášti haly byl nahrazen umělým kamenem.

„Rekonstrukce přinesla kromě modernizace zastaralých zařízení, zlepšení akustiky, zachování 46 variant uspořádání a v neposlední řadě zvýšení komfortu pro diváky,“ vyzvedl náměstek primátora Martin Štěpánek. „Ostrava se může i v příštích letech ucházet o pořadatelství významných sportovních podniků, kulturních a společenských akcí.“ (vi)

Foto: ČEZ Aréna s novými sedačkami a rohovými tribunami, které zvýšily kapacitu haly na 10 109 míst. Foto: Vítkovice Aréna

 

Baník slavil devadesátku

FC Baník Ostrava a jeho fanoušci oslavili 13. října 90. výročí založení SK Slezská. Na Bazalech se aspoň na pár hodin zapomnělo na neradostnou sportovní a ekonomickou realitu klubu.

V bouřlivé kulise, kterou vytvořili naši i polští fanoušci, se utkal současný tým Baníku s GKS Katovice (3:0). Finále obstaral duel mistrovského Baníku z roku 2004 a týmu osobností, jehož dres oblékl také Milan Baroš. Hráč Galatasaray Istanbul se na Bazaly vrátil po jedenácti letech. Tehdy z Baníku přestupoval do FC Liverpool, s nímž vyhrál Ligu mistrů. V exhibičním zápase, který skončil smírně 6:6, vsítil jednu z branek. To, že Baroš na ostravský fotbal nezapomněl, podtrhl vydražením baníkovského mistrovského dresu za 1 milion korun. Přispěl na účet klubu, který ho vychoval pro mezinárodní fotbal. (vi)

Foto: Milan Baroš (v bílém), vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, a Radoslav Látal, vicemistr Evropy a vítěz Poháru UEFA se Schalke 04, v souboji o míč při exhibici na Bazalech.

 

Po Evropě interliga

Házenkářky DHC Sokol Poruba vypadly ve 2. kole Poháru EHF s Astrachaní. Po remíze 23:23 prohrály v Rusku 29:36. Teď je čeká interliga, kde 7. 11. (18) hostí v hale na Hrušovské slovenské Michalovce. (liv)

 

FED cup: Austrálie

Zápas Česko-Austrálie v 1. kole tenisového Fed Cupu se bude 9. a 10. 2. 2013 hrát v ČEZ Aréně. Dá se předpokládat, že v Ostravě uvidíme Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou, Lucii Hradeckou, Andreu Hlaváčkovou a také vítězku US Open 2011 Australanku Samanthu Stosurovou. (vi)

 

město podporuje

ZÁVĚR PODZIMU.

Fotbalový Baník hostí v sobotu 3. 11. (15) Teplice. Poslední podzimní zápas na Bazalech se hraje v sobotu 17. 11. (15) proti Slovácku.

čtyřiKRÁT DOMA.

Extraliga hokeje: út 20. 11. Vítkovice-Brno, ne 25. 11. Vítkovice-Chomutov, út 4. 12. Vítkovice-Zlín, pá 7. 12. Vítkovice-Kladno (vždy v 17).

TIME-OUT.

Mattoni NBL: so 8. 12. (17) NH Ostrava-Chomutov. Ženy SBŠ Ostrava hostí ve slovenské extralize Piešťany (8. 11., 18), Petržalku (13. 11., 18), Cassovii Košice (8. 12., 17) a Levice (9. 12., 16).

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Muži VK Ostrava v extralize: ne 4. 11. VK-Brno, pá 16. 11. VK-St. Město, so 24. 11. VK-Příbram, so 8. 12. VK-Zlín (hala na Hrušovské v 17 hod.). Ženy TJ Ostrava v extralize: čt 15. 11. TJ-KP Brno, so 24. 11. TJ-Olomouc, čt. 29. 11. TJ-Frýdek-Místek, čt 6. 12. TJ Olymp Praha (hala na Varenské v 17 hod.).

FLORBALOVÉ MENU.

Extraliga mužů: Vítkovice hostí v hale na Dubině Střešovice (11. 11.) a Chodov (25. 11.), FBC přivítají na Hrušovské Bohemians (18. 11.). (vi)

 

Nábor do sportovní ZŠ

ZŠ Klegova 27 v Hrabůvce a FC Vítkovice 1919 zvou pohybově nadané kluky a holky roč. 2006-07 k výběru do sportovních tříd. Rodiče a jejich ratolesti mohou přijít na 1. kolo 27. 11. nebo 29. 11. (od 17 hod.) do tělocvičny ZŠ. Sportovní obuv a oděv s sebou. Vybrané děti budou pozvány na 4. 12. ke 2. kolu. ZŠ Klegova zajišťuje profesionální vedení žáků v hodinách TV (na 1. stupni 3 hodiny týdně, na 2. stupni 5 hod.) včetně odpoledních tréninků. (liv)

 

Gymnastický svět do Ostravy

Nejlépe obsazené závody ve sportovní gymnastice u nás za poslední roky bude ve dnech 22.–24. listopadu hostit vítkovická ČEZ Aréna. Na pátý ročník Grand Prix Ostrava 2012 se přihlásilo na 160 mužů a žen ze 38 zemí všech kontinentů. Hlavním partnerem akce je město Ostrava.

Ostravská Velká cena bude závěrečným podnikem letošního seriálu Světového poháru a zástupci Mezinárodní gymnastické federace (FIG) po jejím skončení vyhlásí celkové vítěze. Podle přihlášek z jednotlivých států se dá předpokládat, že uvidíme světovou gymnastickou špičku, včetně olympijských vítězů, medailistů a účastníků letošních her v Londýně. Ve čtvrtek budou na pořadu oficiální tréninky, v pátek od 11 hodin odstartují kvalifikace. V sobotu 24. 11. proběhnou finále mužů a žen na jednotlivých nářadích. (vi)


Strana 16

Historii a současnost si Ostravané připomněli v den státního svátku 28. října

Brány radnice se otevřely

fototéma

Znovu si Ostravané připomněli 28. říjen, den tak významný pro celou republiku. Také Nová radnice slaví vždy v tento den, letos už 82. výročí svého otevření v roce 1930. Nestárne, naopak jakoby mládla, a určitě jí k tomu pomáhá neutuchající obdiv Ostravanů i příchozích zdaleka, zájem o prohlídku ani po mnoha letech neklesá. Tradiční Den otevřených dveří přilákal do reprezentativních prostor radnice a na vyhlídkovou věž na 1 100 návštěvníků, kteří s průvodci obdivovali eleganci a účelnost funkcionalistického stylu objektu. Navštívili jednací síně rady a zastupitelstva města, ale také pracovnu primátora. Občasné zahraniční návštěvy architekturu ostravské radnice hodnotí vysoko, dosud je a zřejmě asi zůstane největší radniční budovou v republice s nejvyšší radniční vyhlídkovou věží. I ta se v daný svátek těšila neobvyklé návštěvnosti – vidět Ostravu z ptačí perspektivy je vzrušující zážitek, pokud ovšem počasí dovolí. Významný den si připomněli také představitelé státu, kraje, města i řady organizací položením věnců u památníku v Husově sadu. (k)

Foto:

V pracovně primátora Petra Kajnara

Bezpečnostní složky na Prokešově náměstí

Imisní měřící vůz

Zájem o primátorské insignie

Atrakce pro děti ve foyer radnice

Věnec k památníku bitvy u Zborova

Odkaz 28. října 1918