Leden 2016

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Prvním miminkem na Fifejdách letos byla Valentýnka


První novoroční miminko narozené v Městské nemocnici Ostrava se jmenuje Valentýna. Na svět přišlo v 6.28 hodin, po narození vážilo 3210 gramů a měřilo 49 centimetrů. Maminka Andrea Borsuková ze Zábřehu je ve svých třiatřiceti letech prvorodičkou. Porod proběhl bez komplikací. Lékařem byla přijata v 5.30 a po necelé hodině byla holčička na světě. Maminka nestačila odpovídat na záplavu sms zpráv, štěstím zářil i tatínek Michal.

Valentýnku a její maminku navštívil 4. ledna primátor Tomáš Macura. Spolu s gratulacemi přinesl dárkový koš, plyšového krtka a nákupní poukázky v hodnotě čtyř tisíc korun.

V roce 2015 se v Městské nemocnici Ostrava narodilo přesně 1606 dětí, o rok dříve o čtyři miminka více. (bk)

Novoroční rozhovor

Na rozvoji města chci spolupracovat s veřejností


TOMÁŠ MACURA, primátor měs­ta Ostravy

Pane primátore, je tomu zhruba rok, co jste převzal zodpovědnost za řízení města Ostravy. Jak hodnotíte první etapu čtyřletého funkčního období?

„Mám-li být upřímný, považuji uplynulý rok z hlediska vedení města za poněkud rozporuplný. Na jedné straně se nám podařilo zahájit změny a projekty, které jsme slíbili našim voličům a které považuji pro budoucnost města a kvalitu života jeho obyvatel za důležité. Tempo těchto změn se nicméně v druhém pololetí roku začalo zpomalovat a zadrhávat tak, jak narůstaly rozpory a neshody v původní koalici. Přišly pochyby, zda s námi náš dnes již bývalý koaliční partner – ČSSD – chce vůbec na plnění společného koaličního programu spolupracovat, anebo preferuje své partikulární politické zájmy. Situace vyvrcholila listopadovým zasedáním zastupitelstva, které přineslo změnu ve vedení města, kdy představitele ČSSD nahradilo hnutí Ostravak.

Je mi jasné, že pro Ostravu a její obyvatele není ani tak důležité, které politické subjekty jsou zrovna ve vedení města, ale to, co pro město dokázaly reálně udělat. Musíme proto nyní pořádně ‚šlápnout do pedálů‘, abychom ve zbývajících třech letech našeho funkčního období dokázali splnit vše, k čemu jsme se zavázali. Mám naději, že v nové koalici to půjde hladčeji a rychleji než dosud.“

Čím byl uplynulý rok pro Ostravu důležitý? Které konkrétní změny nebo projekty považujete za klíčové?

„Událostí a změn v našem městě byla v loňském roce celá řada, zmíním jen některé z nich. Velkou pozornost jsme věnovali problematice zaměstnanosti a podpoře vzniku nových pracovních příležitostí. K nesporným úspěchům v tomto směru patří dojednání finálních podmínek vstupu korejské společnosti Hyundai-Mobis do městské průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. Firma tak již koncem loňského roku zahájila výstavbu továrny, která výhledově zaměstná až 900 lidí. V různé fázi ‚rozpracovanosti‘ jsou jednání s několika dalšími zájemci o investice jak do mošnovské zóny, tak do areálu Vědecko-technologického parku.

Ti by mohli přinést dalších několik set nových pracovních míst, a to převážně v oborech s vyšší přidanou hodnotou. Potěšující je, že mezi potenciálními investory se již objevují nejenom zahraniční, ale i expandující české firmy. Své první plody přináší naše úsilí o přesun některých centrálních orgánů do Ostravy – prvním z nich je převedení vybraných agend centrální finanční správy z Prahy do Ostravy, které přinese více než osm desítek nových kvalifikovaných pracovních pozic.

V rámci vyšší otevřenosti a transparentnosti radnice jsme začali zveřejňovat nad rámec zákona všechny smlouvy uzavírané městem (bez ohledu na jejich finanční objem), implementovali jsme tzv. ‚klikací rozpočet‘ umožňující v maximálním detailu kontrolovat výdaje města, nově zavádíme jmenovité hlasování členů rady města. Usilujeme o efektivnější hospodaření s veřejnými prostředky – snížili jsme provozní výdaje na vnitřní chod úřadu, zpřísnili jsme pravidla pro zadávání nových veřejných zakázek a zrušili jsme několik veřejných zakázek z minulé doby, o kterých jsme měli důvodné pochyby.

V roce 2015 byly dokončeny a uvedeny do provozu významné investice do sportovních zařízení (městský stadion, atletická hala), dopravní infrastruktury města (první etapa rekonstrukce ulice Nádražní, nepopulární, ale nutné rozsáhlé letní opravy komunikací, nový kruhový objezd na hladnovském kopci, přestupní dopravní terminály) i estetizace veřejného prostoru (rekonstrukce pěší zóny v ulici 28. října). Za zmínku určitě stojí rozhodnutí o zásadním omezení hazardních her na území města vydáním nové městské vyhlášky, rozšíření okruhu cestujících s nárokem na bezplatnou veřejnou dopravu na seniory 65+ nebo pořízení flotily 105 zbrusu nových autobusů na CNG v rámci ekologizace MHD.

Ostrava žila v loňském roce bohatým kulturním i sportovním životem, který nám mnohá jiná města závidí. Opět jsme prokázali, že dokážeme uspořádat na špičkové úrovni i prestižní akce evropského a světového významu – vysoká hodnocení ze strany mezinárodních organizací např. za organizaci MS v hokeji, Zlaté tretry, Davis Cupu a dalších událostí o tom rozhodně svědčí. Osobně mám radost z toho, že vedle tradičních akcí, které již patří k fenoménům města, přibývají nové, vznikající z občanské iniciativy a využívající veřejného prostoru – vezměme např. úspěšné Rozmarné slavnosti Ostravice nebo Sousedské slavnosti.“  

V prosinci zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet města na rok 2016. Je sestaven podle vašich představ?

„Přípravě rozpočtu na rok 2016 jsme věnovali hodně energie a s jeho výslednou podobou jsem docela spokojen. Je, myslím, sestaven velmi realisticky a v celkovém výsledku jako vyrovnaný, resp. mírně přebytkový.  Počítáme s rozpočtovými příjmy ve výši 6,9 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč více než v roce předchozím. Pokud jde o výdaje, více peněz než loni bude směřovat především do investic jednotlivých městských obvodů, dále do podpory vzdělanosti, vědy, kultury, zvýšení bezpečnosti a ochrany životního prostředí. V průběhu roku budeme ještě hledat dodatečné zdroje na realizaci a urychlení potřebných investic především cestou vnitřních úspor a využití dostupných dotací, rozhodně ne za cenu neúměrného zvyšování zadluženosti města. Zadluženost Ostravy je mimochodem nejnižší mezi velkými českými městy.“

■ Můžete shrnout úkoly a cíle vámi vedené čtyřkoalice pro rok 2016?

„Rozhodně budeme pokračovat v našem úsilí o zvyšování efektivnosti a transparentnosti chodu radnice, městských společností a organizací. Musíme urychlit přípravu strategických projektů, kterými chceme, doslova i v přeneseném významu, změnit a modernizovat tvář města. S tím souvisí potřeba, respektive nutnost, co nejlepšího využití všech dotačních titulů z evropských fondů a dalších dostupných zdrojů. Těžiště nových investic se přesune do oblasti dopravní infrastruktury, řešení veřejného prostoru, zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělání a kultury. Vedle nových moderních staveb máme neskromnou ambici přispět k záchraně historicky cenných budov ve městě a najít pro ně nové funkce. Osobně se velmi těším na práci na nové dlouhodobé strategii Ostravy, která nás v tomto roce čeká, a do které chci zapojit ve velké míře odbornou i občanskou veřejnost. O konkrétních cílech v oblastech svého působení píší na jiném místě v tomto vydání OR podrobněji moji kolegové – resortní náměstci.“

■ Co přejete Ostravanům do nového roku? 

„V osobní rovině bych rád všem občanům popřál vše, co si obvykle přejeme všichni – pevné zdraví, fungující rodinu, dobré přátele a radost ze života. Návdavkem k tomu by bylo skvělé, kdybychom dokázali být hrdí na své město, které je v řadě ohledů jedinečné, a kdyby se co nejvíce z nás bylo ochotno podílet na jeho dalším směřování a rozvoji.“

Připravil Libor Vidlička

Rodičům budoucích prvňáčků


Začátek roku je časem, kdy se konají zápisy dětí do 1. ročníků základních škol. V Ostravě budou probíhat od 15. ledna do 15. února. Ve všech obvodech si rodiče mohou vybrat školu podle vlastního uvážení, kapacita je dostatečná. Výjimkou je městský obvod Poruba, kde jsou vyhláškou stanoveny spádové obvody ke školám podle ulic.

Pokud půjdete k zápisu, nezapomeňte s sebou vzít kromě svého potomka jeho rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupce, to znamená váš občanský průkaz nebo v případě cizích státních příslušníků cestovní pas a potvrzení o rezidentství. Pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky, je třeba předložit písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu. Rodiče s dětmi zveme na dny otevřených dveří, při kterých si mohou prohléhnout prostory školy, zúčastnit se ukázkové vyučovací hodiny. Pomocníkem při zápisech je poprvé elektronická aplikace, která odbourá duplicity a odhalí rodiče, kteří nesplní svou zákonnou povinnost a dítě k povinné školní docházce nezapíší. (bk)


Strana 2

Poskytovatelem zdravotnické služby zůstává městská nemocnice na Fifejdách

Pohotovost převzal od města kraj


Lékařskou pohotovostní službu (LPS) dosud zajišťovalo a hradilo město. Od dubna 2012 do současnosti stála téměř 50 milionů korun. Přitom podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., § 110, za organizaci a financování lékařské a lékárenské pohotovostní služby odpovídají kraje.

Město se s krajem dohodlo o převzetí pohotovosti 10. prosince. Od 1. ledna 2016 službu na území Ostravy financuje Moravskoslezský kraj. Z rozpočtu na ni vyčlenil 6 milionů korun včetně DPH. Na základě veřejné zakázky malého rozsahu pověřil na první čtyři měsíce roku 2016 poskytováním lékařské pohotovostní služby pro dospělé, děti a zubní lékařství na území Ostravy Městskou nemocnici Ostrava, tedy jejího dosavadního poskytovatele.

„Jednání byla vedena korektně. Kraj se ke své zákonné povinnosti přihlásil a službu převzal. Jsme rádi, že lékařskou pohotovost nadále poskytuje městská nemocnice. Peníze, které ušetříme, mimo jiné použijeme pro její další rozvoj. Pro obyvatele Ostravy se navíc nemění místo, kde byli zvyklí pohotovost vyhledávat,“ řekl náměstek ostravského primátora Michal Mariánek.

Ambulance i výjezdová služba lékařské pohotovosti pokrývá potřeby obyvatel Ostravy i blízkého okolí. Mezi krajem a městem došlo ke shodě v rozsahu LPS pro dospělé. V pracovní dny bude provozována od 17 hodin do 8. hodiny ranní, ruší se v době od 8 do 17 hodin v pracovní dny, kdy ordinují praktičtí lékaři. O víkendech zůstane nepřetržitá. Rozsah dětské a zubní pohotovosti se nemění. (vi)

Novým radním a náměstkem primátora zastupitelé zvolili Martina Štěpánka


V návaznosti na listopadové změny ve vedení města zvolilo zastupitelstvo 16. prosince nového člena Rady města Ostravy. Stal se jím Martin Štěpánek, zastupitel za ODS, který byl jako náměstek primátora pověřen řízením školství, sportu a vzdělávání.

Na základě koaliční dohody hnutí a stran ANO 2011, Ostravak, KDU-ČSL a ODS nahradil v radě města Ilju Racka (KDU-ČSL). Z 53 přítomných hlasovalo pro 33 zastupitelů, 19 se zdrželo. Radu města nyní tvoří: primátor Tomáš Macura (ANO 2011), náměstci primátora Michal Mariánek, Břetislav Riger, Iveta Vozňáková (všichni Ostravak), Radim Babinec, Kateřina Šebestová (oba ANO 2011), Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), Martin Štěpánek (ODS), radní Libor Folwarczny (ANO 2011) a Lukáš Semerák (Ostravak).  (vi)

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

(ročník 1974), zastupitel za Občanskou demokratickou stranu, člen rady města, náměstek primátora pro školství, sport a vzdělávání. Dosud pracoval jako vedoucí Národohospodářské katedry VŠB-TU Ostrava. Ve vedení města působil na postu náměstka primátora ve volebním období v letech 2010–2014.

Na Kamenci obhájili kvalitu


Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě obhájil certifikát Značka kvality v sociálních službách udělený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2012. Dosáhl pěti hvězdiček a nejvíce bodů v žebříčku domovů pro seniory v rámci ČR. Hodnotilo se ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče o klienty. Hodnocení prováděli odborní inspektoři asociace, uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci. „Je to velká pocta i ocenění našich zaměstnanců za jejich náročnou práci. Chceme její kvalitu dále zvyšovat a věříme, že to povede k co nejvyšší spokojenosti našich uživatelů,“ řekl ředitel DpS Kamenec Juraj Chomič. (d)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy


Minutou ticha k uctění památky zesnulého osvoboditele a čestného občana Ostravy generálporučíka Mikuláše Končického začalo 16. prosince dvanácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy.

Zastupitelé projednali více než šest desítek programových bodů a schválili klíčový dokument pro další rozvoj města – rozpočet města Ostravy pro rok 2016. Akceptovali návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místním poplatku ze psů. Přijali také cenovou mapu stavebních pozemků platnou pro rok 2016. Všem těmto tématům se věnujeme podrobněji v samostatných článcích v lednové Ostravské radnici.

Během svého jednání zastupitelé prodiskutovali a schválili návrhy na poskytnutí dotací pro městské organizace a zařízení z oblasti kultury, sportu a sociální, návrhy na odkup, prodej a výměnu pozemků a nemovitostí a další. Přijali Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI), na jejímž základě by mohlo být do konce roku 2023 rozděleno mezi integrované projekty v rámci ITI okolo 6,4 miliardy korun. Ostravskou aglomerací se rozumí 965 tisíc obyvatel žijících ve 119 obcích na území o rozloze 1896 km2. Podnětem pro vytvoření aglomerace se stala dohoda pěti statutárních měst Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Havířova, Karviné a Moravskoslezského kraje.

Zastupitelé se vyslovili také pro návrhovou a prezentační část Integrovaného plánu mobility Ostrava, který vytyčuje základní směry a priority rozvoje dopravy ve městě v následujících letech.

K první schůzi v roce 2016 se zastupitelé sejdou ve středu 20. ledna v 9 hodin v Nové radnici. Jednání je veřejné. (bk)

Aktuálně

Ztráty a nálezy i na webu


Ztratili jste nějakou věc a chcete zjistit, jestli ji někdo nenašel a neodevzdal? Pokud ano, pak právě pro vás spouští Magistrát města Ostravy (MMO) od pondělí 11. ledna novou webovou službu, díky níž budete moci vyhledat, na kterém úřadu městského obvodu se případně daná věc nachází a na koho se máte obrátit, aby vám ji vydal. Jde o výrazné zjednodušení agendy ztrát a nálezů, protože dosud se občan, pokud nevěděl, kde věc ztratil, musel proklikat weby všech městských obvodů. Novou službu MMO s názvem Nálezy spustíte na adrese http://nalezy.ostrava.cz, odkaz na ni najdete také na hlavní stránce městského webu www.ostrava.cz. (bk)

Návštěva Tří králů


S hudbou a kadidlem v kostýmech Tří králů navštívili 4. ledna radnici zástupci organizací, které pod hlavičkou Charity ČR pořádají Tříkrálovou sbírku. Přijali je primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a další členové vedení města. Koledníky s kasičkami budete potkávat až do 14. ledna. Darované peníze charita využije na podporu seniorů, klientů mobilního hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, pro chráněné dílny, pomoc lidem v nouzi ap. Při loňské sbírce věnovali Ostravané téměř 1,5 mil. korun. (bk)

Z Rady města Ostravy odstoupil David Pfleger


Z funkce neuvolněného člena Rady města Ostravy a také místopředsedy moravskoslezské krajské organizace hnutí ANO 2011 odstoupil k 31. 12. 2015 David Pfleger. „Činím tak v reakci na obvinění z přečinu podvodu, které by mohlo být vůči mé osobě v nejbližších dnech vzneseno a které by, jak se obávám, mohlo mít v případě mé nečinnosti negativní dopad na důvěryhodnost hnutí ve vedení města Ostravy i moravskoslezském regionu,“ napsal Pfleger v tiskovém prohlášení, v němž zdůraznil své přesvědčení, že se žádného trestného jednání nedopustil a že tato skutečnost bude potvrzena. Primátor Tomáš Macura přijal jeho rezignaci s pochopením. „Jakkoliv je pro mě tato situace nepříjemná, oceňuji rozhodnutí Davida Pflegera jako zásadové a férové gesto. Domnívám se, že by se v takové situaci měl stejně zachovat každý politik,“ uvedl. (bk)


Strana 3

Statutární město Ostrava bude v roce 2016 hospodařit s mírně přebytkovým rozpočtem

Máme nejnižší zadluženost mezi velkoměsty ČR


Město Ostrava bude v roce 2016 hospodařit s mírně přebytkovým rozpočtem ve zhruba stejné výši jako v roce 2015. Na svém 12. zasedání 16. prosince rozpočet schválilo při prvním čtení městské zastupitelstvo.

Daňové příjmy rostou

Celkové příjmy města byly pro rok 2016 navrženy ve výši 6 miliard 877 milionů korun. Největší část tvoří daňové příjmy v předpokládaném objemu 6 mld. 37 mil. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 200 milionů korun. Polovina této částky, 100 milionů, bude převedena na městské obvody formou nově vytvořených neúčelových investičních dotací.

Více obvodům a na granty

Celkové výdaje města by měly dosáhnout výše 6 miliard 872 milionů korun, budou tedy o 5 milionů korun nižší než příjmy. Ve struktuře výdajů byly posíleny zejména převody na městské obvody a grantové výdaje, kterými město finančně dotuje činnost organizací v oblastech školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury, sportu, prevence kriminality, podpory hendikepovaných apod. Naopak šetřit se bude na provozních nákladech magistrátu.

Běžné výdaje jsou naplánovány v objemu 5 mld. 630 mil. Kč. K jejich snížení přispěje pokles provozních nákladů magistrátu o 47 milionů, naopak na jejich růst bude tlačit zvyšování mzdových nákladů v souladu s platnou legislativou a vznik nového dotačního titulu na podporu vědy, vzdělanosti a talent managementu s alokací 50 milionů korun.

Navýšené investiční dotace

Kapitálové výdaje neboli výdaje na investice byly pro rok 2016 navrženy ve výši 1 miliardy 242 milionů korun. Účetně je to o asi 80 milionů méně než v roce 2015, nicméně po započtení navýšených investičních dotací pro městské obvody se celkový objem prostředků na investice zvýší. Rozpočet pracuje s rozumnou mírou zadluženosti. Aktuální zadluženost města ve výši 3 mld. 372 mil. Kč představuje v přepočtu na jednoho občana nejnižší zadluženost ze všech velkých měst České republiky. (bk)


Strana 4

Novoroční anketa

Co bude patřit v roce 2016 mezi priority ve vámi řízených resortech statutárního města Ostravy?

Zeptali jsme se radních a náměstků primátora


MICHAL MARIÁNEK, náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a prevenci kriminality:
„V oblasti zdravotnictví je jednoznačnou prioritou vytvoření strategického plánu rozvoje městské nemocnice, se kterým mimo jiné souvisí příprava smysluplných investičních záměrů a zajištění jejich financování. Ve vedení města je shoda na uvolnění finančních prostředků na realizaci investičních záměrů městské nemocnice ve výši cca 250 milionů korun. Nyní je třeba těmto slovům dostát a najít tyto finanční prostředky v kapitálové části rozpočtu města. Neméně důležitým úkolem bude výběr a jmenování ředitele nemocnice.

Za prioritu v sociální oblasti pokládám stabilizaci stávající sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit (čelíme nové legislativě a způsobu přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu) a rozvoj těchto oblastí dle schváleného strategického dokumentu. V oblasti péče o lidi s mentálním a kombinovaným postižením je dlouhodobou prioritou města transformace ústavní péče pro tuto cílovou skupinu. V průběhu realizace transformačních záměrů budeme pravděpodobně čelit xenofobním názorům některých zpátečníků a musíme se na to dobře připravit. Z investičních akcí nás čeká například rekonstrukce Domova Korýtko a Domova Slunovrat. Připravují se projekty na zlepšení situace sociálně ohrožených rodin. Budeme realizovat pilotní projekt vztahující se k bydlení skupin ohrožených sociálním vyloučením a zkušenosti získané v průběhu tohoto projektu následně využijeme při realizaci opa­tření, které bude obcím ukládat připravovaný zákon o sociálním bydlení.“  

ZBYNĚK PRAŽÁK, náměstek primátora pro kulturu a volný čas: „Jsem přesvědčen, že z hlediska rozsahu nabídky divadelních a hudebních představení, počtem festivalů, množstvím alternativních uměleckých žánrů, svými muzei, galeriemi, sítí knihoven, zajímavými výstavami a mnoha dalšími kulturními aktivitami patří Ostrava ke špičce srovnatelných měst nejen v České republice. Proto i bonmot, hodnotící v nadsázce náš nedávný neúspěch v klání o město kultury slovy, že ‚Plzeň má titul a Ostrava kulturu‘, není zcela mimo realitu.

Nicméně stejně tak jsem přesvědčen, že bychom měli mít ambice usilovat o mnohem víc. Aby Ostrava vstoupila do povědomí ne pouze jako město kultury, ale především jako kulturní město. V tomto jistě máme co napravovat a není to samozřejmě záležitostí pouze tohoto roku. Změna myšlení, byť podložená reálnými fakty, je vždy dlouhý a náročný proces. Kultura prostředí, v němž žijeme, kultura bydlení, kultura každodenního cestování a přes mnoho dalších oblastí i kultura vztahů, kultura posuzování hierarchie hodnot, dokonce i kultura vyjadřování vytvářejí podvědomý pocit, na který stupeň pomyslného žebříčku kulturní úrovně lze město a společnost v něm žijící postavit. A v tomto duchu, s nutností intenzivní vzájemné meziresortní spolupráce, vnímám své úsilí a aktivity, směřující k vytčenému cíli.

V samotné oblasti resortu kultury a volného času bych vzhledem k omezenému prostorovému limitu zmínil pouze několik záměrů. Vedle zamyšlení se nad potřebou doplnění dotačních prostředků příspěvkovým organizacím a částek poskytovaných na granty v oblasti kultury a volného času, zde existují další zajímavé projekty, které by mohly rozšířit spek­trum nabídky, zejména pro děti a mládež. Tuto kategorii vnímám v konfrontaci s mediálními a jinými lákadly za poměrně značně ohroženou a cítím nutnost usilovat o rozšíření kvalitní nabídky pro trávení jejich volného času.

Z hlediska investičních akcí pouze faktograficky to nejdůležitější. Mimo připravovanou rekonstrukci porubského kulturního domu POKLAD považuji za potřebné upravit podobu Domu kultury města Ostravy s novým koncertním sálem formou vyhlášení architektonické soutěže. Dále připravit rekonstrukci frontální části objektů Divadla Jiřího Myrona včetně  parkové úpravy souvisejících ploch, aktualizovat projekt revitalizace ‚Černé louky‘ pro kulturní, volnočasové a vzdělávací aktivity a najít optimální umístění městské galerie PLATO.“

MARTIN ŠTĚPÁNEK, náměstek primátora pro školství, sport a vzdělávání: „V oblasti školství a vzdělávání bych rád podpořil dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání – podporu vzniku dětských skupin a tříd mateřských škol pro děti mladší tří let a to formou podpory rozvoje jazykových, čtenářských a matematických gramotností v rámci předškolního vzdělávání. Neméně důležitým bude rozvoj kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol pro aktivní používání cizího jazyka, který je dnes pro uplatnění na trhu práce bezpodmínečně nutný. Mezi nové aktivity patří podpora rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém, přírodovědném a řemeslném vzdělávání, podpora rozvoje jejich digitálních kompetencí.

U talentovaných dětí chceme podchytit aktivity školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj nadání každého dítěte – vytvoříme návrh systémové podpory podchycení nadání žáka v rámci MŠ a ZŠ, podpoříme vznik ‚Talentcenter‘. Chceme nadále vylepšovat vybavenost středisek volného času mládeže tak, aby poskytovala co nejširší nabídku aktivit.

V oblasti sportu budeme pokračovat v podpoře vrcholového sportu, ale také oddílů starajících se o mládež, rekreační a výkonnostní sport. Otevíráme zbrusu novou atletickou halu, která poskytne zázemí nejen atletům, ale i dalším odvětvím, která potřebují intenzivní zimní přípravu. Rádi bychom pokračovali v rozšíření bruslařského in-line areálu U cementárny a prověříme možnosti dalšího doplnění sportovní infrastruktury. Zpracujeme také koncepci sportu v Ostravě na delší období. Nemohu zapomenout na letošní významné sportovní akce. Vždyť v kalendáři máme jubilejní 55. Zlatou tretru.“

RADIM BABINEC, náměstek primátora pro majetek, bydlení, veřejné zakázky, sdružené nákupy a kapitálové účasti: „V rámci svěřených resortů bych rád v jednotlivých oblastech definoval pro rok 2016 několik základních cílů. V oblasti veřejných zakázek je v roce 2016 předpokládáno přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který v této oblasti přinese spoustu změn. Ať už se jedná o nová povinná hodnotící kritéria či další podstatné změny. Budeme se muset s nimi naučit pracovat v praxi nejen my, ale rovněž všechny městské společnosti a příspěvkové organizace, což je pro následující rok obrovská výzva.

V oblasti sdružených nákupů musíme dokončit proces soutěžního dialogu, jehož cílem je výběr dodavatele služby sdružených nákupů, samozřejmě za lepších podmínek, než máme nyní. V oblasti kapitálových účastí pak kromě řízení těchto účastí očekávám realizaci projektů sloučení vybraných skupin městských společností tam, kde vidíme určité synergie, a především tam, kde po sloučení těchto městských společností očekáváme úspory. V oblasti majetku je pak dlouhodobou prioritou, nejen v roce 2016, především hospodárné a promyšlené nakládání s majetkem statutárního města Ostravy. Čekají nás zde samozřejmě i určité konkrétní cíle v souvislosti s jednotlivými investičními projekty. Na závěr přeji všem občanům města v roce 2016 mnoho úspěchů a pevné zdraví.“   

BŘETISLAV RIGER, náměstek primátora pro investice, stavební řád a útvar hlavního architekta: „Hlavními prioritami v oblasti investic bude očekávaná druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 28. října a Stodolní. Dojde k obnově inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), povrchu komunikace, chodníků, tramvajových kolejí a zastávek. Předpokládané náklady jsou ve výši 90 milionů Kč. Zahájení stavby předpokládáme na začátku jara, podle příhodných meteorologických podmínek. Další významnou investicí je částečná rekonstrukce stávajících objektů Domova pro seniory Korýtko, při které dojde k úpravě dispozic objektů A, B a C, provedení nástavby a přístavby objektu A, úpravě koupelen objektu C, k zateplení střech objektů B a C, zateplení fasád apod. Náklady jsou odhadovány na 100 milionů Kč. Zakázka zatím nebyla vysoutěžena, se zahájením její realizace počítáme v polovině roku 2016. Co do rozsahu a finanční náročnosti (cca 130 mil. Kč) je nejvýznamnější investicí rekonstrukce dvou mostních polí tramvajových mostů na Plzeňské ul., které jsou v havarijním stavu. Zahájení stavby lze očekávat ve druhé polovině letošního roku, její dokončení v roce 2018.

Za významnou investici, zejména co do účelu, považuji třetí etapu stavby Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě-Zábřehu, kterou se rozumí výstavba vrtulníkového hangáru a jeho zázemí pro provoz, úprava ploch a čerpací stanice pohonných hmot. Náklady jsou vyčísleny na 14,5 mil. Kč. Rozsáhlé investice připravujeme v oblasti vodovodů a kanalizací, kde nás čekají realizace staveb v objemu řádově několika set milionů Kč.“

KATEŘINA ŠEBESTOVÁ, náměstkyně primátora pro životní prostředí, vodní hospodářství a zemědělství, komunální oblast, živnostenský úřad, IT služby a outsourcing: „Cílů na rok 2016 mám řadu. V oblasti ochrany životního prostředí patří k nejdůležitějším podpora ekologizace lokálních topenišť prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací. Na území města je stále v provozu přes 3 tisíce neekologických kotlů na tuhá paliva, které zejména v zimních měsících představují významný zdroj znečištění ovzduší. Chci, aby občané v maximální míře využili jedinečné možnosti, správně a včas požádali o dotaci na výměnu starého kotle za nový. Podpoříme je finančním příspěvkem dalších 10 % z ceny kotle z rozpočtu města (žadatel může mít v optimálním případě celý kotel zdarma). Dalším cílem je příprava konceptu Smart City, tedy chytrého města. Jde o dílčí projekty, které mají Ostravanům zpříjemnit život, např. o podporu ekologických druhů dopravy.

S životním prostředím souvisí veřejný prostor. Letos máme v rozpočtu vyčleněny finance na jeho estetizaci, včetně projektů na budování městských parků. Méně viditelným, ale důležitým pro život Ostravanů je dobudování chybějící kanalizace. V roce 2016 chceme začít s výstavbou kanalizačního sběrače B v Radvanicích a Bartovicích a navazujícím odstraněním stávajících volných výustí vedoucích přímo do řeky. K mým cílům pro rok 2016 patří zavedení environmentálního managementu na radnici, certifikace ISO 14001, tedy ekologicky šetrného úřadu.

Co se týče živnostenského úřadu, rádi bychom se zaměřili na pomoc občanům při problémech se spotřebitelskými smlouvami a obecně na kladení  většího důrazu na ochranu spotřebitelů. Dále je pro nás prioritou snižování administrativní zátěže podnikatelů při vyřizování na živnostenském úřadu.

V oblasti informačních technologií je mou prioritou zlepšení stávajících a zpřístupnění nových služeb pro občany při současném snížení nákladů. Budeme mj. modernizovat klientská centra pracovišť dopravně správních činností, pasů a občanských průkazů včetně jejich vybavení WiFi zónami s volným připojením k internetu. Rozšíříme elektronické služby pro občany o další možnosti pro vyřizování záležitostí z pohodlí domova, bez nutnosti návštěvy úřadu. Analyzujeme další informace, které má k dispozici město a jeho organizace se záměrem jejich zpřístupnění pro veřejnost v rámci konceptu tzv. ‚otevřených dat‘.“ 

IVETA VOZŇÁKOVÁ, náměstkyně primátora pro finance a rozpočet: „Mezi nejdůležitější priority bude patřit především finanční podpora Městské nemocnice Ostrava a finanční podpora technického vzdělávání. Nemocnice zažila těžké období mnoha změn, které mimo jiné způsobilo, že jí chybí lékaři a byla odložena spousta investic. V rámci rozpočtu města bude vytvořen fond, ve kterém budou soustředěny finanční zdroje na její modernizaci a další rozvoj.

Další prioritou je podpora technického vzdělávání v Ostravě. Město vyhlásilo pro letošní rok dotační program na vzdělávání, vědu, výzkum a podporu talentů. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na tento program činí 50 milionů korun na rok 2016 a já pevně věřím, že v dalších letech se částka bude zvyšovat. Zaměříme se na podporu projektů pro rozvoj a péči o talenty, rozvoj technické gramotnosti dětí, žáků, studentů, ale i  pedagogů, a rozvoj vzdělávacích oborů pro budoucí odborníky, především v technické oblasti.

Vznik řemeslného inkubátoru, který by nabídl podmínky pro podnikání řemeslníkům, naplánovalo město Ostrava ve spolupráci s VŠB-TU.

Je znám dlouhodobý trend, kdy mladí lidé nemají zájem jak o řemesla, tak o studium technických oborů na středních i vysokých školách. Tyto profese jsou pro ně málo atraktivní, přičemž odborníci v těchto oborech zoufale chybí.  Budeme usilovat o zajištění evropských dotací, které bychom na přípravu a realizaci řemeslného inkubátoru použili. Město Ostrava by investovalo zhruba 100 milionů korun. V inkubátoru by postupně mohlo najít místo pro podnikání až 50 řemeslníků. Zájemcům nabídneme prostor, kde si s minimálními náklady ověří, jestli je jejich nápad proveditelný a kde mohou zahájit jeho realizaci. Jsem přesvědčena o tom, že by nejen v mladých lidech mohl znovu probudit zájem o řemesla a pomoci vychovat novou generaci dobrých řemeslníků, kterých v ČR velmi rychle ubývá.“

LUKÁŠ SEMERÁK, radní města pro dopravu a dopravně-správní činnosti: „V resortu ostravské městské hromadné dopravy se chci zejména zaměřit na urychlení výměny starých typů tramvají za nové moderní soupravy, na zvýšení čistoty, bezpečnosti a kultury cestování v dopravních prostředcích. V návaznosti na zavádění karty ODISky, díky které lze cestovat jednodušeji a levněji v Ostravě, budeme usilovat o zavedení jednotné elektronické peněženky umožňující platbu například na koupalištích, v knihovnách nebo divadlech.

Velkou pozornost budu věnovat problematice silniční dopravy. Z mnoha stěžejních úkolů je nutné vyzvednout omezení negativních vlivů dopravy na okolí v blízkosti rušných komunikací nebo urychlené řešení deficitu parkovacích stání pro automobily v centru města a na sídlištích. Na úseku cyklodopravy, která se ve městě velmi rychle rozvíjí, chceme umožnit cyklistům bezpečně překonávat dopravní překážky, jako jsou Svinovské a Frýdlantské mosty, křižovatka U vodárny apod. Mezi významnými projekty je rozšíření cyklostezky podél řeky Ostravice a vybudování cyklostezky do Havířova podél řeky Lučiny. Do oblasti rekreační dopravy spadá také záměr vybudovat ve spolupráci s vodáckými spolky kanál pro vodní sporty na řece Odře.“

Připravil Libor Vidlička


Strana 5

Doprava ve městě

Senioři od 65 let jezdí zdarma na kartu ODISka


Je to už nabeton. Záměr města umožnit bezplatnou přepravu ostravské hromadné dopravy širší skupině seniorů posvětila valná hromada společnosti Koordinátor ODIS, která 17. prosince schválila nový Tarif ODIS platný od 1. ledna 2016. V něm se rozšiřuje kategorie cestujících s nárokem na bezplatnou přepravu v tarifní oblasti MĚSTO (tarifní zóny 1, 2, 3 a 4) o cestující starší 65 let. Dosud byla tato hranice od 70 let.

Novinkou pro cestující, kteří se narodili po 1. lednu 1946, je však také podmínka vlastnit elektronickou kartu ODISka v ceně 130 korun s profilem pro občana nad 65 let a bezplatně nahraným 365denním nulovým kuponem. ODISka, popřípadě změnu profilu, se dá vyřídit v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava (DPO). Pro cestující narozené před 1. lednem 1946 se nic nemění – zůstává pro ně zachována možnost bezplatné přepravy na základě platného osobního dokladu, tedy občanského průkazu. Valná hromada Koordinátora ODIS schválila také nové ceny krátkodobých přestupních jízdenek na 10 minut (ze 14 na 16 Kč) a 60 minut (z 26 na 28 Kč), jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče a sms jízdenek (o 3 koruny).

Všechny dosavadní krátkodobé jízdenky, u nichž došlo ke změně ceny, jsou platné do 31. ledna, do 29. února je lze vyměnit za nové s vyšší nominální hodnotou v prodejnách jízdních dokladů DPO; rozdíl ceny je však třeba doplatit.

Valná hromada Koordinátora ODIS akceptovala úpravu nabídky dlouhodobých časových jízdenek pro tarifní oblast MĚSTO. Od Nového roku proto lze koupit pouze časové jízdenky na jednu nebo všechny čtyři městské zóny.

Pozor! Prodej dlouhodobých časových jízdenek ve formě papírového kuponu bude ukončen k poslednímu dni února, od 1. března 2016 je bude možné koupit pouze na kartu ODISka. Platnost papírových kuponů vyprší dnem vyznačeným na jízdence. (bk)


strana 6

Pro pohodlí občanů


SENIOR VŮZ.
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zavedl od 4. ledna službu Senior vůz pro občany obvodu starší 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Vůz je k dispozici v pondělky a středy od 7 do 14 a ve čtvrtky od 7 do 13 hod. Objednávat lze v pracovní dny od 8 do 11.30 hod. na tel. č. 720 735 361. Službu lze využít třikrát za měsíc, objednat ji je třeba minimálně dva dny, maximálně čtyři týdny předem. Cena za jízdu tam a zpět na území obvodu s maximálně 15minutovou čekací dobou činí 20 korun, mimo obvod 40 korun. Při čekání delším než 15 minut se cena zdvojnásobuje. Doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P jede zdarma. Senior vůz je určen pro cesty k lékaři a do zdravotnických zřízení, do domovů pro seniory a zařízení sociálních služeb, na úřady, instituce, k vyřízení osobních záležitostí nebo k návštěvě hřbitova.

SENIOR TAXI. Službu Senior taxi zavedla od 4. ledna pro občany, kteří mají bydliště na území obvodu a dovršili 70 let, také Slezská Ostrava. Bez omezení věku ji mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a obyvatelé domovů pro seniory. Služba je dostupná v pracovní dny od 6 do 14 hod., úhrada za jednu jízdu v jednom směru činí bez ohledu na počet ujetých kilometrů 25 korun. Službu lze využít osmkrát za měsíc, objednat ji je třeba den předem. Zájemce se musí při jízdě prokázat průkazem Senior taxi, o který může zažádat v kanceláři pracovníků oddělení sociálních služeb v DPS Hladnovská a v Muglinově (tel. 596 613 711). Mimo území obvodu zajíždí Senior taxi například do městské nemocnice, Hornické polikliniky, fakultní nemocnice, Vítkovické nemocnice, na úřad práce či Magistrát města Ostravy. (bk)

Životní prostředí

Přijďte si pro dotace, které vám pomohou přejít na ekologické vytápění

Město přispěje na nový kotel


Město Ostrava se na konci loňského roku připojilo k projektu tzv. kotlíkových dotací. Umožní tím lidem získat nové, ekologické kotle v podstatě zdarma – tak, že k financím z Evropské unie zprostředkovaným Ministerstvem životního prostředí a slíbenému příspěvku kraje připojí i významnou finanční částku ze svého rozpočtu.

Ostrava umožní vlastníkům rodinných domů, nacházejících se na území města, kteří k vytápění a ohřevu vody dnes ještě používají staré neekologické kotle na pevná paliva, přidat k dotaci dalších 10 % z rozpočtu města.  „To znamená, že jim může být poskytnuta dotace na výměnu stávajícího kotle za nový, ekologičtější v rozsahu 90 % až 100 % z celkových způsobilých výdajů (které jsou maximálně 150 tisíc korun), a to v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje,“ upřesnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Finanční podpora se týká výměny stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za zařízení splňující požadavky tzv. ekodesignu, tedy za kotel na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. 

Výzva pro občany je vyhlášena od prosince 2015, příjem žádostí by měl být zahájen 1. února 2016 s předpokládaným ukončením 29. dubna 2016.

Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude v budově Magistrátu města Ostravy ve středisku informačních služeb (hlavní budova, přízemí vpravo) zřízen městský Info Point ke kotlíkovým dotacím, kde budou každé pondělí  od 13 do 17 hodin poskytovány informace (nikoliv příjem žádostí – ty se podávají na krajském úřadu).

Město pro zájemce připravilo seriál seminářů s odborníky – 25. ledna ve Staré Bělé v Katolickém lidovém domě, 28. ledna  v Dělnickém domě v Polance, 10. února  v Kulturním domě v Petřkovicích a 17. února  v Kulturním domě v Michálkovicích, vždy od 16 do 18 hodin.

Více informací nejen o finanční podpoře města naleznete také na webu www.dychamproostravu.cz a na telefonní lince 595 622 355. (ph)

Betlémské světlo i s příběhem


Byla to slavnostní, ale také úsměvná chvíle. Skauti z Ostravy-Polanky nad Odrou a z oddílu Modrý šíp z Ostravy-Zábřehu přinesli 22. prosince, v předvečer Štědrého dne, do pracovny primátora Tomáše Macury Betlémské světlo i s aktuální historkou.

Jak uvedla představitelka okresní rady Junáka Ostrava Veronika Gadulová, den před návštěvou radnice polaneckým skautům světýlko zhaslo a museli se proto obrátit o pomoc na kolegy ze Staré Bělé. „Betlémské světýlko nám tak ukázalo, že i klid Vánoc je třeba někdy vybojovat a zajet pro něj třeba do sousední vesnice,“ vzala si z tohoto příběhu ponaučení Gadulová. „Přejeme vám, ať tento malý plamínek přináší na radnici klid, a i když se o něho musíte starat, ať vám vydrží co nejdéle,“ dodala.

Novodobá vánoční tradice Betlémského světla vznikla v  Rakousku v roce 1986, kdy plamínek přenesený z věčného světla hořícího v jeskynní kapli v Betlémě, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování lidem, kteří pomohli nadaci pro zrakově postižené Světlo ve tmě. Díky skautům se tato akce rozšířila do celé Evropy a Betlémské světlo se stalo symbolem klidu, míru, přátelství a vánoční pohody. (bk)

Odešel legendární tankista, generálporučík Mikuláš Končický


Generálporučík Mikuláš Končický, čestný občan Ostravy a v roce 1945 také její osvoboditel, zemřel 13. prosince ve věku nedožitých 91 let. S tankistou Svobodovy armády, nositelem Řádu Bílého lva, mnoha domácích i zahraničních vyznamenání, jsme se naposledy, se všemi vojenskými poctami, rozloučili 21. prosince. Delegaci města Ostravy při smutečním obřadu vedl primátor Tomáš Macura.

Mikuláš Končický se narodil 1. 1. 1925 v Trostjanci u Dubna na území Polska, dnešní Ukrajiny, otci Volyňskému Čechovi a ukrajinské matce. Za druhé světové války vstoupil jako 19letý do 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR. Na jaře 1945 velel tankové četě v Ostravsko-opavské operaci. Do Ostravy se vrátil, oženil se zde a natrvalo usadil.

Po válce působil ve velitelských funkcích ve vojenské akademii v Hranicích n. M., Vyškově a Brně. Pro nesouhlas s okupací ČSSR armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl z armády propuštěn. Léta pracoval v Pozemních stavbách Ostrava. Po listopadu 1989 byl plně rehabilitován, aktivně se zapojil do práce ve veteránských vojenských organizacích.

Pana generála mohli Ostravané vidět ještě při loňských oslavách 70. výročí osvobození Ostravy. U památníku v Komenského sadech, při sledování rekonstrukce bitvy o Ostravu na nábřeží řeky Ostravice i na dalších místech. Mnozí z nás mají od loňska ve své knihovně publikaci Bez nároku na slávu, v níž vypráví o svých životních osudech plukovník Pavel Vranský a právě generálporučík Mikuláš Končický. (vi)


Strana 7

Projekty s podporou EU

Integrované teritoriální investice (ITI) Ostravsko jako investiční nástroj pro rozvoj měst a regionu

Pilíře: práce, podnikání a prostředí


ITI, neboli integrovaná územní investice (z anglického Integrated Territorial Investment), je možností, jak realizovat projekty, které jsou vzájemně provázány, a získat na jejich realizaci spolufinancování (dotace) Evropské unie.

ITI je nový nástroj EU na podporu území, která spojují přirozeně společná témata, například školství, zdravotnictví, zaměstnanost, doprava, životní prostředí apod.  V ČR využije tento nástroj sedm území, kterým se říká aglomerace (pražská, ostravská, brněnská, ústecko-chomutovská, hradecko-pardubická, plzeňská a olomoucká).

Zjednodušeně si ITI lze představit jako program, který vychází ze zpracované rozvojové strategie území. Po zrušení regionálních operačních programů tak umožňuje městům a krajům alespoň v omezené míře rozhodovat o investicích do největších priorit v aglomeraci. Předností ITI je pak možnost sdružovat jak infrastrukturní, investiční projekty, tak projekty na podporu zaměstnatelnosti, zaměstnanosti a vzdělávání.

Pro ostravskou aglomeraci je pro programové období EU 2014–2020 vyčleněno v rámci integrované územní investice přibližně 6,4 mld. Kč. Strategie ITI ostravské aglomerace, která zahrnuje území pěti statutárních měst (Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Havířova a Karviné) a okolní obce, reaguje na současné problémy aglomerace a navrhuje jejich řešení. Strategie ITI se opírá o tři „P“ pilíře - Práce, Podnikání a Prostředí. Hlavním smyslem je podpořit aglomeraci jako místo pro příjemný život jejích obyvatel, kde naleznou uplatnění, tedy práci, vzdělání a kvalitní městské prostředí.

Strategie bude realizována prostřednictvím projektů velkých měst, podnikatelů nebo vysokých škol. Projekty, které nejlépe naplní strategické cíle ITI, bude vybírat Řídící výbor ITI, složený ze zástupců veřejné, soukromé i akademické sféry. Schvalovat  je budou řídící orgány operačních programů 2014–2020, které jsou správci evropských financí. Výhodou realizace projektu přes nástroj ITI bude především možnost propojení více akcí (projektů) a pomoc s předprojektovou přípravou nositelem ITI (odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy).

Za realizaci Strategie ITI ostravské aglomerace bude zodpovídat město Ostrava jako její nositel ve spolupráci s ostatními statutárními městy v aglomeraci a Moravskoslezským krajem. První výzvy pro ITI Ostravsko budou vyhlášeny v polovině roku 2016. Další informace naleznete na webových stránkách www.itiostravsko.cz. (osr)

Nová cenová mapa stavebních pozemků online


Zákon umožňuje obcím vedení cenové mapy stavebních pozemků. Podle této mapy se stanoví ceny pozemků například pro účely daně z převodu nemovitostí. Jedná se také o důležitou pomůcku pro investory i laickou veřejnost a nástroj, který pomáhá zabránit spekulacím na realitním trhu.

Cenová mapa vychází z aktuálních tržních cen v dané lokalitě na základě zrealizovaných převodů vlastnictví pozemků. Dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost aktualizovaná cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy s pořadovým číslem 16, platná pro rok 2016. Originál cenové mapy v listinné podobě je bezplatně přístupný v pracovní době na odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

„Informace o cenách stavebních pozemků v současné, ale i ve dříve vydaných cenových mapách nabízí také mapová služba na mapovém portálu Ostravy,“ doplňuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Digitální cenová mapa umožňuje jednoduchou orientaci včetně rychlého vyhledávání adresy nebo parcely na území města.“

V mapě jsou graficky vymezeny skupiny parcel obdobných stavebních pozemků s vyznačením ceny za metr čtvereční. Samozřejmostí je možnost získat informaci o ceně přímo kliknutím na dotčenou parcelu. Nedílnou součástí cenové mapy je textová část. 

Cenová mapa Ostravy je dostupná na http://mapy.ostrava.cz/cenova-mapa.php. Informace poskytuje rovněž magistrát města telefonicky na č. 599 443 515 (oddělení daní a cen) a 599 443 508 (oddělení geografického informačního systému). (ht)

Názory na rovinu


Do termínu uzávěrky lednového vydání Ostravské radnice nám do rubriky Názory na rovinu a bez korektury, která je určena pro články členů Zastupitelstva města Ostravy, nepřišel žádný příspěvek. V příštím čísle Ostravské radnice, které vyjde 5. února, stejně jako v dalších letošních vydáních bude rubrika městským zastupitelům znovu k dispozici. Uzávěrka únorové Ostravské radnice je ve středu 20. ledna 2016. (r)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Veřejné záchodky chybějí

„Nebylo by možné a vhodné v našem městě obnovit veřejné záchodky? Hlavně starší občané by nemuseli složitě vyhledávat místa, kde vykonat tělesnou potřebu,“ uvádí Ing. Zdeněk Jasinský z Hrabůvky a mj. pokračuje: „Mohly by je tvořit podle návrhů architektů WC buňky s potřebným zařízením. Náklady na výstavbu by nemusely být mimořádně vysoké, s využitím pro Ostravany i návštěvníky města.“ Vzhledem k bydlišti tazatele jsme o odpověď požádali na úřadu obvodu Ostrava-Jih.

JANA NEZVALOVÁ, odd. vztahů s veřejností ÚMOb Ostrava-Jih: „Na začátku letošního roku, předpokládaný termín je únor 2016, bude v podchodu u tramvajové zastávky Poliklinika u zábavního centra Venuše v Hrabůvce otevřené veřejné WC. Následně obvod Ostrava-Jih plánuje anketu pro obyvatele ve zpravodaji Jižní listy a na webu obvodu, aby se zjistilo, která další místa by občané pro umístění těchto zařízení preferovali, a případně by zde mohlo dojít k jejich výstavbě.“

Výměna jehel je zajištěna

Čtenářka Alena Homolová reagovala na informaci o strážnících, kteří provádějí sběr narkomany použitých jehel na veřejných prostranstvích. „To není pro policii jiná práce? Když už je stát tak benevolentní k těm, kteří si vědomě  poškozují zdraví, ještě jim vydává nové jehly! Proč jim nenařídí... chceš novou jehlu, přines použitou na výměnu. Policisté by se mohli procházet jinde. Třeba kolem zastávek, kde si mládež klidně kouří, a na upozornění nereaguje,“ dodává A. Homolová.

ŠTĚPÁN VOZÁRIK, protidrogový koordinátor odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu: „Výměnou a sběrem injekčních stříkaček se primárně zabývá Renarkon, o. p. s. Výměny jsou podle metodiky společnosti primárně uskutečňovány v poměru 1:1, tudíž za jednu špinavou dostanou klienti jednu čistou. Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby ovšem o tomto postupu takto důsledně nehovoří a odborníci kladně hodnotí návratnost kolem 70 %. Ne vždy je možné tento postup dodržet. Terénní pracovníci nestátních neziskových organizací nemají kapacity na to, aby všechny pohozené injekční stříkačky sesbírali. Proto je domluvena spolupráce s městskou policií, která má vyškolené zaměstnance pro sběr nalezených stříkaček a to především z důvodu ochrany zdraví obyvatel města Ostravy.“ (vi, ok)


Strany 8 a 9

Rozpočet statutárního města Ostravy 2016

 

Struktura zdrojů

v tis. Kč

Daňové příjmy

6 036 725

Nedaňové příjmy

481 932

Kapitálové příjmy

182 510

Přijaté dotace, převody

176 185

Příjmy celkem před konsolidací

6 877 352

Financování celkem
(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, splátky jistin, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2014)

-4 847

Celkem

6 872 505

 

Struktura výdajů

v tis. Kč

Běžné výdaje před konsolidací (podrobně podle skupin na str. 9)

5 629 877

Kapitálové výdaje (podrobně podle skupin na str. 9)

1 242 628

Celkem

6 872 505

 

Struktura běžných výdajů podle skupin

v tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství

18 222

● útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům

14 061

● zabezpečení rekreačních funkcí v příměst. lesích, správa v les. hosp.

3 684

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 319 433

● opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy

181 504

● monitorování lokalit, centrální registr komunikací, aktualizace pasportu, studie

27 715

● provoz městské hromadné dopravy

1 028 216

● opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamerových prohlídek

24 000

● prezentace, propag. města, studie, analýzy, projekty, soutěže

22 356

● dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s.

10 500

● dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o.

11 323

Služby pro obyvatelstvo

1 553 599

● oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia, dotační program vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu

76 837

● kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy, příspěvkové organizace v kulturní oblasti

481 760

● tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v obl. sportu, granty včetně rozdělení výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

350 994

● zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček v O.-Zábřehu

99 194

● bytové hospodářství

12 041

● údržba veřejného osvětlení a kolektorů vč. spotřeby el. energie

108 300

● komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice

119 102

● výdaje za sběr, svoz a zneškodňování komunálních odpadů

199 862

● zachování a obnova kulturních památek a hodnot národního historického povědomí

10 011

● ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta

15 475

● neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava

38 415

● péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

16 737

Sociální věci a politika zaměstnanosti

369 289

● ostatní péče a pomoc manželství, pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (např. pěstounská péče, prevence kriminality, protidrogová prevence, dotace společnosti Renarkon o. p. s.)

35 190

● ostatní asistence, pečovatelská služba, samostatné bydlení (např. účelové dotace v oblasti sociální péče a víceleté dotace nestátním neziskovým organizacím)

48 386

● chráněné bydlení, ost. služby a činnost v oblasti sociální prevence

16 488

● domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem, domovy pro osoby se zdrav. postižením

233 093

● ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti (např. účel. dotace v oblasti hendikepu)

12 836

● azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

9 600

Bezpečnost státu a právní ochrana

454 322

● Hasičský záchranný sbor MS kraje, jednotky dobrovolných hasičů

28 239

● Městská policie Ostrava

407 571

● zákonná rezerva na krizové stavy

5 000

● poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém

10 300

Všeobecná veřejná správa a služby

1 915 012

● činnost místní správy

635 724

● zastupitelstva obcí

26 158

● výdaje z finančních operací a pojištění (splátky úroků z úvěrů a směnek, úhrada kuponů za komunální dluhopisy, správa portfolia, pojištění)

83 140

● archivní činnost

11 914

● účelové, neúčelové dotace, dotace na investice měst. obvodům

928 612

● úhrada DPH

30 000

● rozpočtová rezerva

90 000

● rezerva pro městské obvody (rozdělení prostředků z hazardu)

79 200

Celkem (před konsolidací - bez vyloučení převodů mezi fondy 956 166 tis. Kč)

5 629 877

 

Struktura kapitálových výdajů podle skupin

v tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství

1 000

● rozšíření útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích

1 000

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

846 319

● rekonstrukce místních komunikací a křižovatek (např. rekonstrukce ul. Nádražní, Skladištní, Jirská, Přednádraží Přívoz, komunikace po rekonstrukci kanalizace a vodovodu ul. Tvorkovských, světelné signalizační zařízení (SSZ) křižovatky Opavská x 17. listopadu a křižovatky Opavská x Martinovská x Francouzská)

171 041

● rekonstrukce chodníku v ul. 28. října, cyklostezky, parkovací objekty

85 355

● terminál Hranečník ve Slezské Ostravě

12 896

● pitná voda (např. rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská,   vodojemu Hladnov)

98 068

● odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (např. kanalizace Folvarek, kanalizace Petřkovice – II. + III. etapa (V), Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov – Bílovecká, kanalizace Jeremenko III, ústřední ČOV – VN rekonstrukce rozvaděčů, rekonstrukce DN 1 a 3, rekonstrukce sběrače D, rek. vodovodu a kanalizace Bartovice)

471 326

Služby pro obyvatelstvo

214 615

● ZŠ Petřkovice – výstavba tělocvičny, regulace po zateplení (ZŠ, MŠ)

10 000

● dotace Divadlo loutek Ostrava – renovace sedadel, modernizace systémů a tahových jednotek

3 250

● dotace pro Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., na krytý bazén v Porubě – rekonstrukci vzduchotechniky

21 107

● Městská nemocnice Ostrava – energetické hosp. – rekonstrukce

3 000

● Dětské centrum Domeček – transformace, rek. energ. hospodářství

4 473

● veřejné osvětlení

37 663

● majetkový odbor – výkupy nemovitostí

50 000

● energeticky úsporné akce na objektech města

5 000

● areál zoo – energie, dopravní prostředky

39 002

● zvýšení protipovodňové ochrany města – ul. U Hrůbků

15 595

Sociální věci a politika zaměstnanosti

29 295

● Domov pro seniory Korýtko Ostrava-Zábřeh

10 500

● Domov pro seniory Hulváky

5 000

● domovy pro seniory – rekonstrukce trafostanic

3 916

● Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p. o. – rekonstrukce zdroje tepla

4 000

Bezpečnost státu a právní ochrana

53 483

● výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK

17 415

● Integrované výjezdové centrum IVC Slezská Ostrava

9 071

● rek. budovy MPO – stavební objekt SO 05

9 978

● Městská policie Ostrava – obnova vozového parku

6 000

● přístavba garáže a školicí místnosti k hasičské zbrojnici Martinov

5 518

Všeobecná veřejná správa a služby

97 916

● odbor projektů IT služeb a outsourcingu – obnova serverů, centrální ekonomický a personální systém pro příspěvkové organizace v r. 2017, rozvoj metropolitní sítě, systém zálohování

12 600

● budova Nové radnice – trafostanice, rek. oken, vrátnic, klimatizace

25 466

● obměna vozového parku a reprografické tech., otační kartotéky

8 600

● příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru

50 000

Celkem

1 242 628

Zpracoval odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy


Strany 10 a 11

Kultura

Co, kdy, kde ve městě


MANOWAR UŽ 14. LEDNA
. Americká heavy metalová skupina Manowar vystoupí v Ostrava Aréně (bývalá ČEZ Aréna) 14. ledna ve 20 h. Kapela založená baskytaristou a lídrem skupiny Joeym DiMaiem a dalšími třemi muzikanty v roce 1980 se
u nás zastaví v rámci světového turné Gods and Kings 2016.

JETHRO TULL A ROCKOVÁ OPERA. Ian Anderson, zakladatel britské rockové skupiny Jethro Tull, vystoupí v doprovodu Davida Goodiera, Johna O´Hary a dalších muzikantů 30. ledna od 20 h v aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. V české premiéře zazní jeho Rocková opera, která posluchače provede historií Andersonovy domovské formace. Vstupenky na Manowar i Jethro Tull jsou k dostání v síti Ticketportal a pobočkách OIS. 

JANÁČKOVA FILHARMONIE. Z programu osmi lednových koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava vybíráme dva (21. a 22. ledna 19 h, DKMO) houslový s mladým virtuosem Marcem Bouchkovem, rodákem z Francie, který přednese Koncert pro housle a orchestr e moll F. Mendels­sohna, v doprovodu JFO pod taktovkou dirigenta Anthonyho Armoreho. Během večera zazní také díla A. Dvořáka a M. J. McEnroea.

PENDL PODRUHÉ. Druhý ročník festivalu PENDL – Ostravská klubová noc se uskuteční 6. února v klubech a ulicích Ostravy (Cooltour, Barrák, DOCK, Stará Aréna, Marley). Představí se například hip-hopoví Prago Union nebo kapela KOFE-IN. Informace na www.pendlostrava.cz.

VŽDY DOBRÉ DIVADLO. Pražské černé divadlo se představí v Domě kultury města Ostravy s hrou Phantom 15. ledna, o den později zazní v živém přenosu z Metropolitní opery Bizetova opera Lovci perel. Pohádku Malá čarodějnice nabídne malým divákům kuřimské divadlo 17. ledna, 18. 1. pak následuje talk show Ivo Šmoldase. Pucciniho Turandot z MET se představí 30. ledna. Podrobné informace na www.dkmoas.cz.

NA CO DO AKORDU? Kulturní dům Akord připravuje na 14. ledna zajímavou přednášku o tradiční čínské medicíně, 20. ledna pak nabídne představení Úča musí pryč! pražského divadla s herci známých jmen – Rybovou, Špalkovou, Chmelou, Janěkovou, Prachařem aj. O den později zavítá do Akordu exkluzivní turné Dana Bárty a jeho kapely.

Z HISTORIE PAMÁTEK. Národní památkový ústav zve na přednášku v novém působišti v ulici Odboje č. 1 (u městské nemocnice) 20. ledna v 17 hodin. Přednášet bude Romana Rosová na téma „Pokud národ svůj, pokud šetří svých památek“ o dějinách a současnosti památkové péče.

TÉMA: OSTRAVA. Další fotopublikace o Ostravě byla pokřtěna v galerii Fiducia. Pod názvem „Ostrava v důchodu – průvodce po zaniklé slávě“ Ondřeje Durczaka mapuje mizející i zaniklá místa města. Pozoruhodné snímky kolonií, hospod, šachet, zastávek, bufetů, koupališť, zátiší i dalších míst a zákoutí jsou mnohdy velmi unikátní a potěší zejména pamětníky. Kniha je dalším vyjádřením srdečního vztahu k Ostravě svérázného koloritu.

MFOF ZNÁ DRŽITELE CEN. Film Století Miroslava Zikmunda režiséra Petra Horkého získal Grand Prix na XIII. Mezinárodním festivalu outdoorových filmů (MFOF). Na galavečeru v pražském kině Lucerna byli 12. prosince vyhlášeni laureáti čtyř hlavních filmových kategorií a šesti zvláštních cen. Za celoživotní dílo cenu převzal horolezec, účastník prvních čs. expedic do Himálaje Jan Červinka. MFOF, který začal v říjnu v Ostravě, zavítal na rekordních osmačtyřicet pořadatelských adres v ČR, Slovensku a Rusku. Divákům nabídl 102 filmů tvůrců ze šestnácti zemí tří kontinentů.

GALAKONCERT K VÝROČÍ ČT. K 60. výročí trvání ostravského studia České televize se na 16. února připravuje velký galakoncert hvězd, vystoupí Rottrová, Zagorová, Špinarová, Buty, Dobeš, Citron, Wykrent, Chodúr, Farna, Konvičková a další, to vše v hale Gong v Dolních Vítkovicích. Moderovat budou Magdalena Dietlová a Richard Krajčo. Pod dohledem kamer vznikne pořad plný vzpomínek, který by mohl navázat na legendární záznam koncertu Ahoj, Ostravo! z roku 2003. Vstupenky jsou v síti Ticketportal a pobočkách OIS.

DEPOZITÁŘ V NOVÉM. Depozitář Ostravského muzea získal nový prostor, který splňuje přísná kritéria pro uskladnění historických exponátů. Rekonstrukcí bývalého kina Máj v Ostravě-Přívoze vznikl dostatek místa pro mnoho exponátů, samotné muzeum jejich přestěhováním dostalo nový přednáškový sál.

ALICE SPRINGS V PARNÍKU. Zpěvačka Alice Springs se v klubu Parník na Sokolské třídě představí 27. ledna od 20 h s bluesovým programem a kapelou s kytaristy Lukášem Martínkem a Yardou Helešicem. Z dalších koncertů: Jiří Schmitzer (14. 1.), Jimmy Gee (16. 1.), Justin Lavash (21. 1.), v rámci festivalu Ostrava Jazz Nights vystoupí Generations – F. Wesley, T. Match, L. Corradi (25. 1.). Více na www.klubparnik.cz.   

PASSENGER NA COLOURS. Jednou z hvězd letošních Colours of Ostrava bude britský písničkář Passenger. Hit Let Her Go mu změnil celý život, videoklip k této písni dosáhl na youtube neuvěřitelného počtu zhlédnutí přes 800 milionů.

Výstava ve Světě techniky připomene historii TV studia Ostrava

Od televise k televizi


O Silvestru to bylo přesně 60 let, kdy se z obrazovek poprvé ozvalo televizní studio Ostrava, tehdy ještě ze studia na hošťálkovickém vysílači. Ve stísněných podmínkách a ve vedrech začali pracovat moderátoři a redaktoři, které už vzpomínají jen pamětníci. Mít televizor, hlavně ten první s malou obrazovkou, bylo vzácné.  Sousedé z jednoho domu se scházeli obvykle v bytě šťastných, kdo už televizi vlastnili. Srovnávat začátky vysílání s dnešní moderní technikou a komfortem studií vůbec nelze, také drtivá většina lidí, až na malé výjimky, považuje dnes televizor za běžnou součást vybavení bytu, někde je i více televizních obrazovek, nechybí ani v restauracích, hotelích a jinde.

Od 15. ledna až do 31. července nabídne Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích pozoruhodnou výstavu s názvem Od televise k televizi (původní název Československá televise), kde si každý může připomenout začátky vysílání, zhlédnout ukázky z programového archivu, historickou techniku, fotky, kostýmy, dekorace aj. (g)

Pocta Emerichu Gabzdylovi


Národní divadlo moravskoslezské iniciovalo vznik pamětní busty významné osobnosti ostravského baletu – pana Emericha Gabzdyla. Busta byla slavnostně odhalena v prosinci v Divadle Antonína Dvořáka.

Emerich Gabzdyl (1908–1993) je úzce spjat se slavnou érou ostravského baletu. V divadle s přestávkami působil od roku 1922 až do roku 1970, celkem 43 let! Nejprve jako tanečník, pak jako choreograf, baletní mistr a dlouholetý šéf souboru baletu.

Bustu vytvořila ostravská sochařka Šárka Mikesková, hlavu ze skla a podstavec z tmavého lipovského mramoru, je nainstalovaná ve foyeru divadla, kde dosud byly už busty prvního šéfa operního souboru z let 1919–1927 Emanuela Bastla od sochaře Jiřího Myszaka, druhého šéfa opery z let 1927–1943 a 1947 až 1948 Jaroslava Vogela od sochařky Marie Zlatníkové a prvního ředitele Národního divadla moravskoslezského z let 1919–1923 Václava Jiřikovského (1891 až 1942) od sochaře Rudolfa Svobody. (k)

Premiéra se slovenským akcentem


Národní divadlo moravskoslezské představí jako první premiéru nového roku (21. ledna)  hru slovenských autorů Pavla Vilikovského a Mira Dacha Deník mého otce aneb Příběh opravdického člověka zasazenou do „normalizačních“ 70. let.  V režii Lukáše Brutovského vystoupí Vladimír Polák, František Večeřa, František Strnad, Renáta Klemensová aj. Termíny dalších představení jsou 23. ledna, 1. a 12. února. V průběhu čtyř sezon činohra NDM uvede v cyklu Sousedé režiséry ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa.

Opera NDM připravila na 27. ledna premiéru mimořádného koncertu Mozart Gala  k 260. výročí narození geniálního skladatele. Árie z oper Únos ze serailu, Figarova svatba, La clemenza di Tito, Don Giovanni a Kouzelná flétna přednesou vynikající estonská sopranistka Katrin Targová, Jana Kurucová, Jana Sibera, Richard Šveda a Jan Šťáva. Před orchestr opery NDM se postaví Jakub Klecker. Repríza je v Divadle Antonína Dvořáka na programu 29. ledna. (g)

Výstava v ostravském muzeu

„Ty děti mně největší starost dělají“


Do 28. února nabízí Ostravské muzeum výstavu u příležitosti 210. výročí narození Josefa Němce, 195. výročí narození Boženy Němcové a 160. výročí vydání Babičky. Tolik významných dat zahrnují fotografie věnované rodině Boženy Němcové, výstava je koncipována jako obrazový průvodce. Ukazuje poprvé její děti jako individuální osobnosti, přibližuje průběh jejich života a názory. Život syna Boženy Němcové Karla a mládí jeho dětí jsou úzce spjaty zejména s jihočeským Táborem, kde s přestávkami po smrti své ženy žil i Josef Němec.

Nevšední výstava nabídne více než 60 panelů s texty, fotografiemi a ilustracemi, které mapují život Josefa Němce a jeho všech čtyř dětí. Přibližuje nám i osud některých vnoučat, zejména Marie Záhořové-Němcové, učitelky, sociální pracovnice a zakladatelky YWCA. Expozice ukazuje, že i jednotliví členové rodiny Boženy Němcové byli vzrušujícími a inspirujícími osobnostmi.

Autorkou výstavy je Yvetta Dörflová z Památníku národního písemnictví v Praze, který je spolupořadatelem výstavy společně s Muzeem Šechtl & Voseček v Táboře,  Muzeem Boženy Němcové v České Skalici a Muzeem textilu UPM v České Skalici. (k)

Nová hra Komorní scény Aréna je zaměřena na aktuální téma:

Kurz pro manažery na dlažbě


Komorní scéna Aréna se dlouhodobě profiluje jako divadlo, které není lhostejné k aktuálnímu dění ve společnosti a které se nebojí i kontroverzních sociálních témat. V tomto duchu vstupuje i do nového kalendářního roku. Premiéra černé komedie (9. ledna) švýcarského dramatika a spisovatele Urse Widmera nazvaná Top Dogs je toho potvrzením.

Vypráví o nezaměstnaných, kteří zaujímali vysoké manažerské pozice ve významných firmách a podnicích. Vlna propouštění ale zasáhla i šéfy, tedy tzv. „top dogs“, což je slangový výraz ze světa bojových psů označující vítěze, někoho na vrcholu. Podobně si včera „top dogs“ připadali nedotknutelní, zatímco dnes jsou na dlažbě. Předstírají, lžou a hrají obranné hry, ale občas se zableskne odraz pravdy a odhalení kousku lidského osudu, který dokáže přivést diváky k soucitu. Hrají T. Cisovská, Z. Truplová, V. Georgiev, A. Čuba, P. Panzenberger aj. Inscenaci připravil polský režisér Grzegorz Kempinsky.

V Top Dogs jsou diváci konfrontováni se zajímavým jevem, protože se nesetkají s fiktivními jmény postav, herci ztvárňují role pod svými vlastními jmény tak, jak to předepsal autor v původní švýcarské verzi pro curyšské divadlo. Nejbližší představení se hrají: 11., 14. a 29. ledna, 11.  a 25. února. (at)

Gastronomický festival


Sedmý ročník Grand Restaurant Festivalu, celorepublikové akce pro příznivce kulinárních hodů, zavítá od 15. ledna do 29. února do Ostravy, kde záštitu převzal primátor Tomáš Macura. Šéfkuchaři připraví festivalová menu ve třech tématech: Inspirace, Terroir a Gastronaut. Na jídelníčku najdete Jehněčí panenku ve slanině se smetanovou kapustou, houbovým ragú, polentou a paprikovým pyré, Medové telecí s bramborovým pyré ochucené šafránem, Grilovaného candáta na bylinkovém másle, artyčokové ragú, raviolku s lilkovým kaviárem a mnoho dalších lahůdek. V Ostravě se festivalu zúčastní hotely Imperial, Mercure, Park Inn, Clarion, City.City, Vista, restaurace Pata Negra, Na Hradbách a Zámek Zábřeh. Konzumaci si můžete objednat na www.grandrestaurantfestival.cz. (liv)

Sto děl z Domu umění


Galerie výtvarného umění v Ostravě od 20. ledna do 20. března nabídne opravdovou lahůdku. Výstava Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je koncipována k  90. výročí založení instituce, představuje reprezentativní vzorek z kolekce evropského a českého umění z kvalitních sbírek. Před kurátory stál nelehký úkol vybrat kolekci z více než dvaceti tisíc děl. Vernisáž je 19. ledna v 17 hodin.

Představena budou nejstarší díla evropského umění, ale také zásadní celky českého umění 19. a 20. století. Výjimečné postavení má rozsáhlá kolekce expresionismu a kubismu a také díla vzniklá ve druhé polovině 20. století, kdy nejmladší reprezentuje generace umělců 90. let 20. století. Výstava představuje díla v jejich zlomových obdobích a vývojových proměnách. (g)

PLATO jako příspěvková organizace


Dlouhodobý grantový projekt Galerie města Ostravy PLATO, který využívá prostory multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice a který končí k poslednímu dni tohoto roku, nahradí nově zřízená příspěvková organizace města Platforma pro současné umění v Ostravě. Na svém listopadovém zasedání o tom rozhodli ostravští zastupitelé. Příspěvková organizace by měla vzniknout k 1. červenci 2016 a od 1. ledna 2017 by měla plnit své funkce.

Galerie města Ostravy PLATO zprostředkovává od roku 2013 setkání se současným výtvarným uměním, literaturou i hudbou. Dosud uspořádala 23 výstav, více než 130 doprovodných programů, vydala 10 publikací a představila tvorbu výtvarných umělců z Česka, Slovenska, Polska, Ruska, Finska, Německa, Rakouska a USA. V roce 2014 navštívilo výstavy nebo doprovodné programy galerie více než 26 tisíc ná­vštěvníků.

Galerie působí na principu kunsthalle, to znamená výstavní instituce výtvarného umění, která nemá vlastní sbírku, ale je zaměřena na velké výstavní projekty prezentující zejména současné umění, při jejichž výběru je podstatnou tendencí snaha o propojení s mezinárodní uměleckou scénou. (bk)


Strana 12

Proměny města

Nevzhledná komunikace se díky zdařilé rekonstrukci proměnila v elegantní městskou promenádu

Centrum Ostravy je zase o něco hezčí


Je to tak. Centrum Ostravy je zase o něco hezčí. Zasloužila se o to rekonstrukce pěší zóny v ulici 28. října na úseku od Masarykova po Smetanovo náměstí, díky níž se dříve nevzhledná komunikace proměnila v elegantní městskou promenádu dlážděnou štípanou žulovou kostkou s chodníky z řezané žuly. Pro pohodlí občanů tu byly usazeny dvě desítky laviček z tryskané žuly s dřevěnými sedáky, tři stojany na kola a 46 regulačních sloupků se znakem města, které vizuálně oddělují chodníky od vozovky. Unikátním prvkem je kolejový památník s historickou zastávkovou tabulí, který připomíná kolejovou dráhu, jež těmito místy v minulosti procházela. Vítanou zeleň přinese čtyřiadvacet nově vysazených vzrostlých javorů.

Slavnostního otevření nově zrekonstruované části jedné z hlavních tepen historického centra Ostravy se konalo 9. prosince za účasti primátora Tomáše Macury, místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky, zástupců Regionální rady a zhotovitelů stavby.

„Je příznačné, že právě tady vznikla před téměř padesáti lety, v roce 1967, první opravdová pěší zóna v tehdejším Československu. Jsem rád, že touto rekonstrukcí můžeme navázat na tuto tradici, protože tento prostor si to určitě zaslouží,“ řekl primátor Macura s tím, že obnovu této významné části pěší zóny vnímá jako symbol dobré spolupráce s vedením centrálního městského obvodu a společných snah o oživení historického centra města.

Rekonstrukce úvodní části ulice 28. října se kvůli záchrannému archeologickému výzkumu a vlivem dalších okolností protáhla na asi pět měsíců, náklady na stavbu ve výši zhruba 28 milionů korun budou uhrazeny z evropských fondů. (bk)

Modernizace secesního domu: to se podařilo


Pozoruhodné změny se dočkal jeden z pozdně secesních domů na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Je dílem architekta Felixe Neumanna a nemovitou kulturní památkou. Dům č. p. 38 vznikl kolem roku 1910 pro Sigmunda Rotha jako obytný a obchodní pětipatrový podsklepený dům. Podobných skvostů je v centru více.

Ze zchátralého a zanedbaného objektu se podle projektu ateliéru PLATFORMA ARCHITEKTI/David Průša, Alena Mazalová vyloupl skutečný skvost. Původní zdobná fasáda byla zachována, hlavní platformou domu se stal
nový loftový byt ve střeše, který využil starý zatuchlý krov a neprosluněné páté podlaží. Skleněná fasáda loftu přes obě podlaží propojuje exteriér Masarykova náměstí a domu. Vzniklá venkovní terasa je stíněná pevnými hliníkovými lamelami v rovině původní střechy. Návrh citlivě zachovává obrys mansardové střechy a v žádném případě nenarušuje celkový dojem ve vnímání střechy z prostoru náměstí.

Modernizace domu spočívá především ve kvalitním vnitřním prostředí při zachování principu původní dispozice a rozšíření využitelných ploch. Dům je doplněn o výtah obsluhující všechna podlaží na mezipodestách. Našlo se využití pro 5. a 6. patro v podobě kvalitního bydlení, protože je zájem dostat bydlení do historického centra. Návrh rekonstrukce a jeho realizace je přínosem moderního způsobu obnovy a využití kulturních památek ve spolupráci s památkáři a měl by být příkladem citlivého zacházení s historicky významnými prvky.

Dům je v soukromém vlastnictví, částka za rekonstrukci a modernizaci není známa, ale odhaduje se na 20 milionů korun. (k)


strana 13

Z archivu města

1916 – Ostrava ve třetím roce Velké války


Jak dlouho může trvat válka? Tuto otázku si pokládali již v září 1914 politikové, národohospodáři i miliony lidí. Jako naivní byli tehdy označeni ti, kteří mínili, že válka může trvat dlouhé měsíce snad dokonce i rok. To je ovšem vyloučeno, psalo se, světová válka tak dlouho trvat nemůže, neboť by znamenala hospodářské zruinování států a vybití statisíců ne-li milionů lidí.

Mír v nedohlednu

V lednu 1916 se již o délce světového konfliktu nepsalo v týdnech nebo měsících, ale letech. Že situace není zralá k uzavření míru, vyplývalo z toho, že Anglie jmenovala komisi odborníků ke zvýšení výroby potravin pro případ, že by válka trvala do doby po žních 1916. Z Ruska zase přišla zpráva, že v Americe bylo objednáno 6 milionů párů zimní obuvi pro přípravu na druhou válečnou zimu. Při bilancování dvou let války v červnu 1916 dosáhl pesimismus, co se týče doby jejího trvání, vrcholu. Soudilo se, že nezměrný konflikt, při němž se jedná o ovládnutí nebo dělení světa, nebude a nemůže být vyřízen přes noc – to budou celá léta! Ve skutečnosti válka trvala 4 roky, tři měsíce a třináct dní. Jako její konec je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 h).

Militarizace průmyslu

Průmyslové závody na Ostravsku byly od počátku války militarizovány. Horníci a dělníci byli z důvodu nepostradatelnosti vyreklamováni z fronty, podrobeni vojenské disciplíně a za sebemenší přestupek trestáni podle vojenských řádů, a to i tělesnými tresty. Dusná atmosféra byla umocněna stále se horšící zásobovací situací. V červenci 1916 byla o dvou již dříve zavedených bezmasých dnech zakázána také konzumace vnitřností a uzenin, a to i v domácnostech. V hostincích a jídelnách bylo zapovězeno používat tuky při přípravě omáček, krémů a cukrářského zboží. V září 1916 byly v Rakousku zavedeny tři bezmasé dny – pondělí, středa a pátek. K lístkům na chléb, mouku, cukr a kávu přibyly lístky na maso a na tuky čili „tučenky“. Na osobu se počítalo týdně s přídělem 120 g sádla, másla, margarínu nebo stolního oleje.

Hladové bouře

Hlad, choroby, pokles životní úrovně a růst životních nákladů (už v roce 1916 ve srovnání s předválečným stavem až o 217 %, u dělnických rodin dokonce o 282 %) nutně vedly k projevům nespokojenosti zbídačeného obyvatelstva. V Moravské Ostravě vypukly 13. ledna 1916 hladové demonstrace žen. Trvaly do 19. ledna a vyžádaly si přísun policejních posil. Dne 31. března 1916 vypukla stávka horníků na jámě Salm v Polské Ostravě, která se rozšířila na další doly revíru. Proti stávkujícím zasáhl oddíl vojenské posádky v Moravské Ostravě, vzápětí byla vojenským velitelstvím z Krakova vyslána jednotka jízdního četnictva. Doly byly obsazeny vojskem, horníky násilím odvedli z domovů a přinutili k práci. Desítky nejaktivnějších zatkli a postavili před vojenský soud. Do 10. dubna bylo stávkové hnutí zlikvidováno.

Atmosféra zůstala napjatá, horníci požadovali propuštění zatčených a zvýšení mezd, kolovaly výzvy ke generální stávce. Vše se obešlo aspoň bez ztrát na lidských životech. Reakcí na hrozbu dalších stávek ze strany vrchního vojenského velení bylo znovu přičlenění moravskoostravského politického okresu k válečné zóně spolu s opětovným vyhlášením stanného práva (13. dubna 1916). Další vlna hladových bouří provázených stávkami vypukla na Ostravsku před žněmi v červenci 1916. Ve střetnutích s vojenskou asistencí bylo během několika dnů zastřeleno 14 osob a desítky utrpěly zranění.

Rekvizice kovů

Vojenská mašinérie si vyžadovala stále větší spotřebu kovů. V červenci 1916 vydalo okresní hejtmanství v Moravské Ostravě vyhlášku o odevzdání veškerého kuchyňského náčiní, nářadí a dalších předmětů (vyjma příborů) z mědi, mosazi a niklu, bronzu a cínu. Při nucených rekvizicích byly četnictvem zabavovány dveřní a okenní kliky, kuchyňské náčiní, kotle, zinkové koupací vany. Měděnou střešní krytinu musely obětovat i radnice Moravské a Polské Ostravy. Zvlášť citelně se opatření dotkla kostelních zvonů, kde byly škody nenahraditelné. A konec války byl v nedohledu.

Antonín Barcuch


Strana 14

Poplatky za psa


Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém posledním loňském zasedání novou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Ten se platí ze psů starších 3 měsíců a jeho výše se mění podle městských obvodů. Nová vyhláška zohlednila požadavky obvodu Stará Bělá, který navrhl stanovit sazbu 150 korun za psa a 500 korun za každého dalšího psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese úřadu Staré Bělé, a městského obvodu Svinov, který navrhl sazbu poplatku ve výši 300 korun za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě a sazbu 200 korun za psa, jehož držitel má trvalý pobyt na adrese úřadu Svinova. Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají nezměněna.

Počet registrovaných psů se v Ostravě pohybuje mezi 24 až 26 tisíci. Na poplatcích ze psů, které jsou příjmem obvodů, se ročně vybere okolo 10 milionů korun. (bk)

Psí útulek


Na základě výběrového řízení, při němž bylo osloveno 9 pracovišť, převzala od 1. ledna 2016 péči o psy v městském útulku v Ostravě-Třebovicích veterinární ordinace MVDr. Romana Zedka. V souvislosti s nastavením nového provozního řádu, novou karanténou a vedením zdravotní dokumentace na novém software na ni město vynaloží za roky 2016 a 2017 okolo 2,5 mil. korun. Loni v útulku propukla infekce parvovirózy, které podlehla zhruba čtyřicítka psů. Útulek město zřídilo v roce 1998, v současnosti má 149 kotců. Po odstěhování městských strážníků z vedlejšího objektu do nového výjezdového centra v Ostravě-Jihu získá útulek další prostory, které budou sloužit jako izolační oddělení karantény. (k)

Slunečnice se otočila za dvěma výročími


Porubský Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace města, sídlí ve dvou objektech. Oba byly otevřeny v prosinci, pouze ten starší před 50 lety, ten novější před 40 lety. U této dvojí příležitosti připravilo vedení organizace v čele s ředitelem Radkem Baranem bohatý program, který si nenechal ujít ani náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Seniorům, zaměstnancům domova a hostům se představili žáci Taneční školy Ostrava Karla a Leony Bankových, po nichž se na pódiu objevila legendární zpěvačka Naďa Urbánková. Spolu se svým pěveckým partnerem Lubošem Javůrkem zazpívala známé hity ze svého bohatého repertoáru.

V malém sále R-centra byly odhaleny měděné tepané reliéfy představující koně s růží z ostravského městského znaku a slunečnici, která je patronkou domova. Slavnostní odhalení doprovodil průvodním slovem autor Zbyněk Pechál. Oslavy ukončila vernisáž výstavy fotografií Liby Radové, která zachytila na svých snímcích život své maminky ve Slunečnici, a slavnostní ohňostroj. (rb)

Chválíme

Janského medaili za 40 odběrů získalo vloni v Ostravě přes 450 dárců krve

Ocenění pro soudobé hrdiny


Více než 450 dárců krve, kteří spolupracují s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava, získalo v roce 2015 Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Poslední slavnostní setkání u příležitosti předání tohoto ocenění se konalo 7. prosince v obřadní síni Nové radnice. Sto osmi pozvaným, 92 mužům a 16 ženám, přišli blahopřát náměstek primátora Michal Mariánek, zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže, Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, zdravotních pojišťoven.

„Chtěl bych zdůraznit, že dárcovství krve a vůbec dobrovolnická činnost a pomoc druhým je v dnešní době čím dál víc ceněno. Já jsem působil dlouhodobě v sociální oblasti a vím, jak těžké je získat lidi pro to, aby udělali něco pro někoho jiného a aby to udělali nezištně,“ ocenil přístup vyznamenaných dárců Michal Mariánek.

Spolu s dalšími vyslechl tato slova i třiačtyřicetiletý Zdeněk Zálešák z Osvětiman v okrese Uherské Hradiště, který přijel do Ostravy s ženou Petrou, tříletou dcerou Klárou a sedmiletým synem Lukášem. „Studuji dálkově na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a využívám návštěv školy k tomu, abych zašel i do porubského Krevního centra FNO,“ vysvětlil Zdeněk Zálešák, proč vyměnil Transfuzní stanici Uherskohradišťské nemocnice za Ostravu. A proč přijel i s celou rodinou? Na tuto otázku odpověděla jeho manželka. „Protože je to takový výchovný moment. Chceme, aby děti viděly, že když se lidem pomáhá, je to oceněno,“ řekla. „A také aby viděly, že taťka je hrdina,“ dodala s úsměvem. (bk)

Pozvánka na výstavu

Nahlédněte do světa pěstounů


Do světa pěstounů, kteří pomáhají prožít opuštěným dětem šťastné dětství, vás zavede výstava Já, pěstoun, instalovaná ve vestibulu Nové radnice. Připravil ji Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s partnery kampaně Dejme dětem rodinu a Nadačním fondem J&T, který společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí realizuje kampaň Hledáme rodiče. Záštitu nad ní převzal náměstek primátora Michal Mariánek.

Expozici tvoří deset velkoformátových fotografií skutečných pěstounů, kteří se představují ve svých občanských profesích, se kterými bychom pěstounskou péči mnohdy ani nespojovali. Fotografie jsou doplněny životním příběhem a především motivy, které je k pěstounství vedly. Výstava chce ukázat, že pěstounství má smysl a že je řešením pro opuštěné nebo ohrožené děti žijící dočasně či dlouhodobě bez svých biologických rodičů. Přístupná bude do 29. ledna v pracovní dny vždy od 8 do 17 hodin.

Pro více informací kontaktujte sociální pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy prostřednictvím webu www.ostava.cz nebo navštivte stránky kampaně Dejme dětem rodinu na www.dejmedetemrodinu.cz. (js)

Vyhlašujeme soutěž

Ostravský dům roku


Město Ostrava vyhlašuje 22. ročník soutěže o titul Ostravský dům roku 2015. Soutěž je určena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov na území města Ostravy zkolaudovaných v době od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015. Vítěz soutěže získá spolu s čestným titulem Ostravský dům roku a bronzovou plaketou finanční odměnu ve výši 300 tisíc korun, investor druhé nejvýše hodnocené stavby finanční odměnu 150 tisíc korun. Na doporučení odborné komise udělí Rada města Ostravy dalším budovám čestná uznání, vítěz veřejného hlasování na webových stránkách města získá titul Ostravský dům roku – cena veřejnosti. Čestná uznání a cena veřejnosti nejsou spojeny s finanční odměnou.

Budovy může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být podány do 29. února 2016 do 17 hodin na podatelně Magistrátu města Ostravy. Přihlášku lze stáhnout z webu města www.ostrava.cz. Informace poskytne sekretář soutěže Miluše Ládrová z útvaru hlavního architekta města Ostravy na adrese mladrova@ostrava.cz nebo telefonicky na čísle 599 443 180. (ml)


Strana 15

Město sportu

Atletická hala, součást městského sportovního areálu ve Vítkovicích, patří k nejlépe vybaveným ve střední Evropě

Premiéru obstarají atletické naděje


Ostrava se od konce loňského roku pyšní zbrusu novou atletickou halou s parametry IAAF pro pořádání mezinárodních závodů. Stojí poblíž Ostrava Arény a spolu s multifunkční halou, městským stadionem, hotely Clarion a Puls doplňuje sportovní a ubytovací komplex špičkové úrovně. 

Sportoviště má 200metrový běžecký ovál s šesti, v zatáčkách ideálně klopenými, dráhami, osmi 60metrovými dráhami pro sprinty, sektory pro skok do výšky, dálky, o tyči a vrh koulí. Součástí objektu je s halou propojený rekonstruovaný původní atletický tunel s rovinkou dlouhou 100 metrů. Kapacita hlediště je 1012 sedících diváků, osm míst mají vyhrazeni hendikepovaní.

„Nová atletická hala posunula Ostravu nahoru na žebříčku vyspělých evropských sportovních měst,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. „Nejen SSK Vítkovice, ale celá česká atletika má nyní k dispozici špičkově vybavený objekt umožňující celoroční přípravu a závodění.“  

Kromě královny sportu budou halu využívat hokejisté, fotbalisté a další sportovci, ale také policisté, hasiči, studenti, školní mládež aj. Vzhledem k tomu, že nejbližší podobně vybavené haly jsou až v Praze, Bratislavě, Vídni a Spale ve středním Polsku, budou vítkovickou halu využívat kromě našich také sportovci z Polska a Slovenska. První atletickou akcí bude 14. ledna celostátní středoškolský pohár sportovních gymnázií.

Stavební práce na atletické hale Vítkovice začaly v září 2014, skončily v listopadu 2015. Hlavním dodavatelem byla společnost EKKL, a. s. Vysoutěžená cena: 337 mil. Kč bez DPH, 80 procent uznatelných nákladů do maximální výše 279 mil. Kč je hrazeno z ROP, zbytek financuje město Ostrava. Provozovatelem atletické haly je společnost Vítkovice Aréna.        (vi)

Orientační běh pro všechny má také v Ostravě zelenou


Městský svaz orientačních sportů (MěS OS) při Ostravské tělovýchovné unii má čtvrtstoletí dlouhou tradici v pořádání závodů na sídlištích, u škol, v parcích a lesích Ostravy a okolí. Podle předsedy svazu Josefa Zajíce se to nejvíce daří v obvodu Ostrava-Jih, kde mají zmapovány prostory u většiny škol.

Členskou základnu v krajském městě tvoří oddíly orientačního běhu při SKOB, TJ Baník a SK lepus.cz. MěS OS pořádá oblíbené soutěže v rámci projektů Den orientace v přírodě a Přebor škol v orientačním běhu. V roce 2015 to byly 15. ročník orientačního běhu u ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce, 25. ročník závodu O tričko mistryň světa v Dubině a další.

„Prestižního celostátního finále přeboru škol v Komenského sadech se zúčastnilo třináct krajských výprav, celkem 334 závodníků. Od dubna do října loňského roku jsme v Ostravě zorganizovali pět sportovních akcí s účastí více než tisícovky žáků, studentů a dospělých,“ shrnul Josef Zajíc. (liv)

Do ME v krasobruslení zbývá rok


Ve dnech 25.–29. ledna 2017 bude Ostrava hostit mistrovství Evropy v krasobruslení. „Naše infrastruktura a zkušenosti jsou předpokladem pro konání velkých sportovních akcí. Věřím, že uspořádáme šampionát, na který budou závodníci a fanoušci krasobruslení od nás i ze zahraničí rádi vzpomínat,“ říká náměstek primátora Martin Štěpánek. Podpora kraje a města Ostravy v objemu kolem 15 mil. korun má být pro organizaci ME klíčová. Do Ostravy zavítá na 170 závodníků ze 41 evropských zemí, Očekává se návštěvnost přes 40 tisíc diváků. (vi)

Kam za sportem


FOTBAL.
Zimní příprava FC Baník Ostrava v Tipsport lize: Olomouc (9. 1., 10.30 h), Znojmo (16. 1., 11) oba v Olomouci, Frýdek-Místek (13. 1., 15) ve F-M. Zápas o umístění 23. nebo 24. 1. Wroclaw–Baník (27. 1.). Generálka na Synot ligu: Baník–Trnava (6. 2., 14) na městském stadionu ve Vítkovicích.

HOKEJ. HC Vítkovice Steel v Tipsport extralize: Karlovy Vary (15. 1, 17), Litvínov (24. 1., 15.30), Hradec Králové (26. 1., 17), Sparta (31. 1.), Třinec (7. 2., oba 15.30) v Ostrava Aréně.

BASKETBAL. Muži NH Ostrava v Kooperativa NBL: Ústí n. L. (9. 1.), Svitavy (20. 1.), Brno (30. 1.) v 17.30. Děčín (8. 2., 20.10). Ženy SBŠ Ostrava v Bonver ŽBL: Hradec Králové (10. 1.), Žabiny Brno (24. 1.) v 15 v hale Tatran.

VOLEJBAL. Muži VK Ostrava v Uniqa extralize: Brno (23. 1.), Benátky n. J. (6. 2.) v 17 v hale Hrušovská. Ženy TJ Ostrava v Uniqa extralize: Královo Pole (16. 1.), Přerov (30. 1.) v 17 v hale Varenská.

HÁZENÁ. Osmifinále Challenge Cupu žen: DHC Sokol Poruba–Izmir (9. 1., 18) v hale Hrušovská. Odveta se hraje 16. 1. v Turecku. Česko-slovenská interliga: Poruba–Most (30. 1., 18) v Hrušovské.

FLORBAL. Tipsport superliga mužů: Vítkovice–Chodov (8. 1., 19), Vítkovice–Litvínov (16. 1., 19.15). Extraliga žen: FBC Ostrava–Chodov (10. 1., 15), FBC–Elite Praha (17. 1., 15), Vítkovice–FBC (23. 1., 17.15), FBC-Bohemians (31. 1., 15). Vítkovice hrají v hale SC Dubina, FBC v hale v Muglinově. (vi)


Strana 16

Byli jsme při tom

Ohlédnutí za událostmi roku 2015, o kterých jsme informovali na stránkách Ostravské radnice

Město a lidé v roce významných výročí


LEDEN
Primátor Tomáš Macura, průmyslník Jan Světlík, architekt Josef Pleskot a další odborníci debatovali s občany o vylidněnosti centra Ostravy – V radnici se konala oslava 90. narozenin čestného občana města generála Mikuláše Končického – Pro obvinění z korupčního jednání rezignoval zastupitel města Vladislav Koval (ANO 2011). Nahradil ho Ivo Furmančík. Z rady města odstoupil Libor Grygar, kterého nahradil Václav Štolba (oba ČSSD) – Zemřel čestný občan Ostravy spisovatel Oldřich Šuleř (90).

ÚNOR Funkce ředitele městské nemocnice se ujal Jaroslav Lux – Křižovatka ulic Plzeňské a Pavlovovy s novými zastávkami a podchody otevřena – Hasiči z obvodů Polanka a Pustkovec dostali od města nové cisternové stříkačky Tatra v hodně 12,5 mil. Kč – V městské nemocnici otevřeli po rekonstrukci za 84 mil. Kč prostory ortopedie a urologie – Primátor přijal velvyslance Spojených států Andrewa Schapira.

BŘEZEN Ministr financí Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost se stavem sanace ropných lagun Ostramo – V zoo otevřeli pavilon Evoluce, investici města za 143 mil. Kč – Tři Thálie pro ostravská divadla: Haně Fialové (Edith  a Marlene) a Tomáši Savkovi (Evita) z NDM a Lukáši Melníkovi (činoherec do 33 let) z DPB – Čeští tenisté podlehli v Davis Cupu Austrálii 2:3.

DUBEN Město začalo na svém webu zveřejňovat všechny smlouvy s finančním plněním nad 100 tis. Kč – Ostrava má první mezinárodní letiště v ČR s přímým vlakovým spojením – V Číně podepsali primátoři měst Su-čou a Ostrava dohodu o partnerství – Začala první etapa rekonstrukce Nádražní ulice – V rámci velkolepých oslav 70. výročí osvobození proběhla mimo jiné rekonstrukce bitvy o Ostravu.

KVĚTEN Poslední ze sedmi tramvají na bateriový pohon za 60 mil. Kč vyrobená v městské společnosti Ekova Electric zamířila do amerického Seattlu – Vítkovický Svět techniky byl vyhlášen vítězem soutěže Ostravský dům roku 2014 – Jubilejní 40. Janáčkův máj zahájila Janáčkova filharmonie Ostrava – Ostravskými sportovci roku 2014 se stali plavkyně Barbora Závadová a florbalistky Vítkovic – Zlatá tretra poprvé na rekonstruovaném stadionu – Ostrava hostila zápasy 79. MS v ledním hokeji.

ČERVEN V osadě Žabník čtvrti Koblov ve Slezské Ostravě město dokončilo téměř kilometrovou protipovodňovou hráz u řeky Odry – Obvod Svinov oslavil 750. výročí svého založení – Prohlídka Nové radnice a jeho vyhlídkové věže přilákala při Ostravské muzejní noci na 2 tisícovky lidí – Děti ze ZŠ a gymnázií převzaly  v divadle loutek ceny města pro žákovské osobnosti. 

ČERVENEC–SRPEN Zprovozněn přestupní terminál v Hulvákách – V Sirotčí ulici ve Vítkovicích otevřelo město hřiště pro děti a mládež – Festival Colours of Ostrava posunul návštěvnický rekord na 44 tisíc diváků – Velyslankyně Číny Ma Keqing navštívila radnici města – Tým Ostrava!!! s primátorem Macurou ujel na kolech při cyklohandy maratonu 2222 km Českem a Slovenskem – Město má jako novinku na webu tzv. klikací rozpočet o aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků – Manželé Araňka a František Drozdkovi oslavili v Nové radnici „diamantovou svatbou“ 60 let společného života.

ZÁŘÍ Do prvních tříd ZŠ nastoupilo 3260 dětí, o 325 méně než před rokem – Ostrava zadala společnosti EY forenzní audit městské nemocnice, dopravního podniku a dalších celkem 10 městských společností – Salomon, 14. nejvýkonnější superpočítač v Evropě, spuštěn v národním centru IT4I při VŠB-TU – Loděnici za 28 mil. Kč otevřelo město na soutoku Ostravice a Lučiny – Při XV. Dnech NATO v Ostravě padl v Mošnově jedodenní rekord: 155 tisíc diváků.

ŘÍJEN Počet automatů v Ostravě klesne o 85 % díky regulaci hazardu schválené zastupiteli od 1. 1. 2017 – Město dalo zelenou výstavbě provozu korejské firmy Hyundai Mobis v mošnovské zóně – Stovka autobusů DPO na zemní plyn vyjela do ostravských ulic díky dotaci EU a investici za 768 mil. Kč – Rondel u bývalého dolu Bezruč ve Slezské Ostravě slouží motoristům – 85. výročí otevření Nové radnice připomněl den otevřených dveří s kulturním programem na Prokešově náměstí – Ostravským seniorem roku vyhlášen prof. Rajko Doleček.

LISTOPAD Změny ve vedení města. ČSSD nahradilo hnutí Ostravak, v koalici s ANO 2011, KDU-ČSL a ODS – Místo Lumíra Palyzy, Kamila Bednáře a Iva Hařovského se náměstky primátora stali Michal Mariánek, Břetislav Riger, Iveta Vozňáková, členem rady Lukáš Semerák – Po více než roce rekonstrukce se otevřela katedrála Božského Spasitele – Městské konference o životním prostředí se zúčastnil ministr Richard Brabec – Tomáš Macura debatoval s občany Poruby o rozšíření VTP v lokalitě Myslivna – Městský stadion zažil fotbalovou mezistátní premiéru: ČR–Srbsko 4:1.

PROSINEC Při slavnostním rozsvícení vánoční výzdoby radnice vyhlásili ostravské dobrovolníky roku – Zastupitelé odsouhlasili vyrovnaný rozpočet města na rok 2016 s příjmy 6 mld. 877 mil. Kč, běžnými výdaji 5 mld. 630 mil. Kč, kapitálovými výdaji 1 mld. 242 mil. Kč – Po koaliční dohodě nahradil Ilju Racka (KDU-ČSL) v radě města Martin Štěpánek (ODS), nový náměstek primátora – Ostrava má pro majtele nemovitostí v rozpočtu na rok 2016 částku 10 mil. korun na výměnu neekologických kotlů – Zemřel čestný občan Ostravy genpor. Mikuláš Končický (90).

Libor Vidlička