Květen 2009

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF (3,25 MB).

Strana 1

Zastupitelstvo vrátilo obvodu právo hospodařit, řešilo i dluhy občanů vůči městu


Mariánské Hory a Hulváky opět samostatně

 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky získal zpět právo hospodařit s majetkem. Na dubnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé města Ostravy na základě zprávy auditora, který konstatoval, že procesy, vůči kterým měl ostravský magistrát v loňském roce výhrady, již fungují způsobem, jakým by měly. Vnitřní kontrolní systém na obvodní radnici byl nastaven tak, aby eliminoval v budoucnosti rizika, která jsou spojena s nakládáním s veřejnými prostředky a majetkem.

Právo hospodařit se svěřeným majetkem bylo městskému obvodu odejmuto v listopadu 2007 na základě auditu, který si objednalo město Ostrava. Podle něj  nezajistila obvodní radnice ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo neho¬spodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi. 

Na jednání zastupitelstva také zaznělo, že Ostravané dluží městu 130 milionů korun. Ve vymáhacím řízení je v současné době 270 tisíc pohledávek. Někteří dlužníci mají dokonce několik dlužných položek. Jen na poplatcích za komunální dopad dluží obyvatelé města téměř 90 milionů korun. Zatímco v předchozích letech obyvatelé města nezaplatili 12–14 milionů ročně, loni to bylo 4,5 milionu korun. Velkou zásluhu na zlepšení situace má exekutor, který pracuje pro město. „Promlčené pohledávky odepíšeme, ostatní budeme dále vymáhat. Náš přístup k pohledávkám není drastický, ale účinný,“ hodnotí situaci náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Mimo jiné zastupitelé schválili příspěvek 1,5 milionu korun na mistrovství Evropy v tanečních disciplínách Disco Dance a Dance Show Formation, které se v Ostravě uskuteční  od 12. do 14. června. Také letní Shakespearovské slavnosti na hradě, které loni sklidily mimořádný úspěch a letos se budou pořádat od 16. července do 6. srpna, podpoří město čtyřmi sty tisíci korunami. Další termín jednání zastupitelů je 27. května, veřejnosti je přístupné. (rd)
 

Rozvoj se nezastaví, projektů je celá řada


V souvislosti s celosvětovou finanční krizí se dočasně zastavily některé stavby také v Ostravě. Momentálně není například zájem o administrativní budovy, protože kancelářských ploch je dostatek, firmy šetří a banky nepůjčují tolik, kolik stavby potřebují. Týká se to například i projektu Nová Karolina, který byl zahájen před rokem, kde však byla pozastavena i výstavba administrativního centra firmou Passerinvest.

„Podle společnosti Multi Development by snad mohly být práce na Karolině obnoveny během léta,“ říká náměstek primátora Lukáš Ženatý. „Město má 1,5 miliardy korun z evropských fondů na rozvojové projekty, mimo jiné i na budování infrastruktury související s územím Karoliny. Krize pomalu ustoupí, rozvoj města se rozhodně nezastaví a projektů na zkvalitnění života v Ostravě do budoucna máme celou řadu. Mimo jiné dostavbu Divadla loutek, úpravu Slezskoostravského hradu, úpravy řeky Ostravice, vybudování safari a pavilonu evoluce v zoo, revitalizaci Komenského sadů a další akce,“ dodal náměstek Ženatý. (o)
 
Foto: Osvobození Ostravy před 64 lety si 30. dubna připomněli v Komenského sadech představitelé města, ale také váleční veteráni, zahraniční diplomaté a hosté z partnerských měst, zástupci sdružení a politických stran.
 

Pozvánka

 

Ostrava dokořán!!!

 
Tradiční jarní Den otevřených dveří v reprezentativních prostorách Radnice města Ostravy
V sobotu 30. května od 10 do 17 hodin, program a prezentace záchranných složek na Prokešově náměstí před radnicí. Více na str. 16.

Strana 2

Ostrava se představila v New Yorku

Úspěšně skončila prezentace Ostravy v multikulturním New Yorku.  Možnost představit se dostala jako druhé moravské město. V loňském roce se v České centru představil Zlín. Vedení centra se snaží prezentovat i jiná česká města a regiony než Prahu.

Týdenní prezentace Ostravské dny se uskutečnila 5. až 13. května v Lincolnově centru a Českém centru (Bohemian National Hall).

Ostravu reprezentoval primátor Petr Kajnar. „Ostrava a New York mají něco společného,“ řekl ostravský primátor. „V obou městech je velká koncentrace cizinců a v New Yorku se stejně jako v Ostravě nehledí tolik na krásu, jako spíš na účel,“ vysvětlil.

„Koncert v akusticky vynikající nově rekonstruované Alice Tully Hall byl velmi dobře navštívený (v Lincoln Center se ve stejnou dobu konalo 7 dalších vystoupení včetně programu v Metropolitní opeře), posluchačsky pozorné a poučené publikum přijalo všechny kompozice velmi kladně, po Ligetiho Koncertu pro housle a orchestr v závěru koncertu sólistce i komornímu orchestru Ostravská banda aplaudovalo ve stoje. Důkazem ve všech směrech mimořádné a dlouholeté práce Petra Kotíka v newyorském avantgardním prostředí (hlavně co se týče dramaturgie programu) byla i účast kritika z New York Times Allana Kozinna a jeho pozitivní kritika v prestižním deníku,“ říká Kristýna Velinská z Ostravského centra nové hudby.

V rámci programu vystoupili také Flux Quartet, houslistka Hana Kotková či dirigent Petr Kotík a další. Nechybělo ani promítání Šulíkova filmu Sluneční stát, čtení Jana Balabána či projekce dokumentu Vladimíra Mráze Kolik příběhů má den, což je časosběrný snímek o Ostravě, který uvedla Česká televize v únoru.  (mb)
 
Foto: Ostravská banda při zkoušce během pobytu v New Yorku


Prvním velitelem byl Jiří Král


Poslední dubnový den uplynulo přesně sedmdesát let od chvíle, kdy se v polském Krakově vytvořila první skupina vojáků, kteří po březnové okupaci zbytku ČSR odešli do zahraničí. Jejím velitelem se stal npor. letectva Jiří Král z Polanky, dnešního obvodu města Ostravy. Jednotkou, později dislokovanou v Malých Bronovicích, až do napadení Polska v září 1939 a vypuknutí druhé světové války, prošly téměř čtyři tisícovky našich vlastenců. 
To už byl Jiří Král se skupinou čs. letců převelen do Francie, kde jako stíhač absolvoval řadu bojových letů. Z jednoho nerovného souboje proti německé přesile se 8. června 1940 nevrátil. Jeho hrob byl nalezen teprve v roce 1949 u obce Monneville. Později byly ostatky npor. Jiřího Krále, spolu se všemi padlými Čechoslováky, uloženy na národním vojenském hřbitově u La Targette poblíž Arrasu.

Letce Jiřího Krále, vyznamenaného Československým válečným křížem 1939, medailemi Za chra¬brost, Za zásluhy mimo boj, Za věrnost aj., v roce 1991 povýšili in memoriam do hodnosti plukovníka. Na rodném domku v Polance-Janové byla na jeho počest umístěna pamětní deska, jedna z ulic nese jeho jméno. Snad největší poctou bylo zobrazení Králova portrétu mezi osmi hrdiny válečných front na prvních čs. poštovních známkách vydaných v roce 1945 v Londýně. Ocitl se tak ve společnosti Jozefa Gabčíka, Otakara Jaroše a dalších válečných hrdinů. Asi jen málokomu z Ostravanů se dostalo té cti být zvěčněn na poštovních známkách. (jl)
 
Foto 1: Reprodukce poštovní známky s portrétem Jiřího Krále z roku 1945.
 
Foto 2: Po npor. Jiřím Královi (vpravo) převzal velení naší jednotky v Polsku pplk. Ludvík Svoboda, pozdější prezident Československa (1968–75). Spolu na fotografii z roku 1939.
 

Zachránil dva životy

Strážník Městské policie Ostrava Jakub Helán převzal 28. dubna z rukou primátora města Petra Kajnara (na snímku) ocenění za statečnost – za pomoc při záchraně dvou lidských životů.  Nejprve 17. března zabránil v sebevraždě dvaadvacetiletému muži, který měl v úmyslu skoncovat svůj život pod koly kamionu na Místecké ulici. O deset dní později stejný strážník, tentokrát v civilu, při návratu z noční směny zpozoroval požár domu na Cihelní ulici. Do příjezdu hasičských vozů se ujal hašení a pomáhal při evakuaci starší ženy, která se před ohněm zachránila skokem z okna bytu.  (mb)


Aktivní Dětský parlament 

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) oslavil druhé na¬rozeniny. Jeho členové si událost připomněli poslední dubnové pondělí v síni zastupitelstva v Nové radnici. V pořadí dvanácté zasedání proběhlo ve slavnostní atmosféře, na stejném místě, kde organizace vznikla. Jak nás informovala mluvčí PDMMO Adéla Francírková, mezi hlavními body programu byla jednání o přípravě na Slezskou konferenci dětí a mládeže. Mladí poslanci hovořili také o plánovaném setkání s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem, hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem,  probírali přípravu akcí týkajících se ochrany životního prostředí, zabývali se finanční záštitou a rozpo¬čtem parlamentu. „Dětští zastupitelé“, vesměs žáci ZŠ, studenti a učni SŠ, se scházejí přibližně jednou za měsíc, rada dvakrát měsíčně. Působení PDMMO zaštiťuje Institut komunitního rozvoje. (vi)

Strana 3

Prevence před povodněmi: kolem řek se budují hráze

Státní podnik Povodí Odry chystá letos další protipovodňová opa¬tření. Na řece Odře v Koblově se už začala budovat levobřežní hráz, která bude dokončena v roce 2010, celkové náklady mají dosáhnout 33 milionů korun. Upravena bude i řeka Porubka ve Svinově. Protipovodňové zabezpečení tu bude stát dalších 93 milionů korun, dokončeno má být v roce 2011. Stavby na Porubce a Odře jsou součástí 2. etapy programu Ministerstva zemědělství ČR s názvem Prevence před povodněmi. Ostrava v minulých třech letech poskytla na realizaci těchto staveb 7 milionů korun. Také městská část Hrabová bude chráněna před povodněmi novou půlkilometrovou levobřežní hrází na odlehčovacím rameni Ščučí. Díky metrovému převýšení nad okolním terénem hráz převýší nad úroveň stoleté vody v Ostravici. Po úpravě odlehčovacího koryta tak zajistí převedení stoletých průtoků ve Ščučí a Oprechtickém potoce. Tady dosáhnou náklady na stavbu 15 milionů korun. Na opatřeních se rovněž podílí město Ostrava, jen letos poskytne 7 milionů korun dotací. (d)


Přijďte do Lhotky na Honění krále

Již tradiční akce se koná v sobotu 30. května ve Lhotce. Místní Honění krále má dlouholetou tradici a ani letošní rok nebude výjimkou. Slavnost bude zahájena ve 14.30 slavnostním krojovaným průvodem za účasti mažoretek a skupiny historického šermu. Vrcholem akce bude dekorování krále a královny 2009 na místním fotbalovém hřišti. Po ukončení oficiálního programu se bude konat lidová veselice s tancem.  (dp)

Primátor ocenil dárce krve

Letos podruhé se v pondělí 20. dubna udělovaly v Radnici města Ostravy zlaté medaile MUDr. Jana Janského. Osmdesáti ženám a mužům je za čtyřicet bezplatných odběrů krve a krevních derivátů předal primátor Petr Kajnar společně s předsedou oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě Bedřichem Grünwaldem. Kromě upomínkových předmětů bezpříspěvkoví dárci obdrželi také finanční odměnu od statutárního města Ostravy.

Mezi hosty akce pořádané oblastním spolkem Českého červeného kříže v Ostravě byli také zástupci Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě, zdravotních pojišťoven, místních firem a odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Mnohé novopečené laureáty Janského plakety doprovázeli jejich rodinní příslušníci. Jedním z nich byl také voják Armády České republiky nadrotmistr Radek Blahuta z Hrabůvky, kterému jako první blahopřála jeho půvabná manželka Kateřina (na snímku Libora Vidličky).

Do porubského krevního centra zamířilo v minulém roce přes 43 tisíc dárců krve. Také díky nim mohli zpracovali téměř 50 tisíc jednotek krve a krevních složek na transfuzní přípravky. (vi)
 

Když vzplály synagogy

Letos si připomínáme sedmdesáté výročí obsazení zbytku Česko-slovenské republiky, vytvoření Protektorátu Čechy a Morava a vypuknutí nejkrvavějšího konfliktu v lidských dějinách. Ostrava vzpomíná také na jiné smutné datum. Před sedmdesáti lety, ve dnech 24. května až 13. června 1939, vypálili nacisté šest synagog na území města.

Jako první lehla 24. května popelem vítkovická synagoga. V rychlém sledu následovaly synagogy v Zábřehu (7. června), Přívoze (9. června), Hrušově (10. června). Hlavní ostravská synagoga na Zeyerově ulici, v historizujícím maurském slohu, byla podpálena v noci z 12. na 13. června. Ve stejný den vzplála i synagoga na Žerotínově ulici. Úředně nebyly povoleny opravy, trosky byly odstraněny. Událost připomíná jen pamětní deska hlavní synagogy na Zeyerově ulici. (mb)
 

Veřejný i soukromý sektor spolu při obnově Hrušova

 
Ostrava se aktivně snaží o znovuoživení zdevastované a z větší míry opuštěné lokality v Hrušově, která se nachází podél ulice Bohumínské v sousedství skládky OZO. S ohledem na charakter území, spektrum vlastnictví a předpokládané investice nezbytné pro asanaci celého území, se kombinace účasti veřejného a soukromého sektoru (PPP) jeví jako optimální, partnerem města je realitní skupina RPG Real Estate. Forma PPP je v dnešní době vnímána jako inovativní a efektivní nástroj pro realizaci projektů revitalizace brownfields (opuštěné plochy poznamenané lidskou činností).

Ostrava se stala v říjnu minulého roku spolu s projektem brownfield Hrušov oficiálním partnerem významného mezinárodního projektu „ACT4PPP – Transnational Action for Public Private Partnership“, který je spolufinancován částkou 2,9 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím operačního programu Nadnárodní spolupráce střední Evropa. Projekt je založen především na nadnárodní spolupráci a předávání zkušeností, přičemž město a RPG Real Estate jsou jedinými zástupci České republiky. Celkem se tohoto tříletého projektu účastní sedmnáct partnerů ze sedmi zemí EU.

V kontextu ACT4PPP se Ostrava a RPG v nedávné minulosti staly organizátorem mezinárodní konference „Possibilities and Challenges of Financing Public Private Partnership by EU Structural Funds“. Smyslem této akce bylo především zvýšení obecného povědomí o možnostech spolupráce soukromého a veřejného sektoru a nalezení možných vazeb na spolufinancování z fondů EU. Konference se kromě představitelů města účastnili také partneři projektu ze sedmi zemí Evropy, zástupci veřejných institucí, organizací věnujících se problematice PPP a Evropských fondů, zástupci univerzit a představitelé právních a konzultantských firem. (e)

Strana 4

»střípky

 

Alexej FEDOTOV V OSTRAVĚ.

Primátor Petr Kajnar s náměstky Lukášem Ženatým a Vojtěchem Mynářem přijali 30. dubna velvyslance Ruské federace v ČR Alexeje Fedotova. Hosta doprovázeli mimo jiné generální konzul v Brně Valerij Děrgačev, zástupce partnerského města Volgogradu Alexej Grebennikov a honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník. Velvyslanec Fedotov vyzvedl tradiční kontakty mezi našimi zeměmi a národy, které jsou základnou pro rozvíjení oboustranně prospěšné spolupráce i v současnosti. Ocenil průběh setkání, které absolvoval se zástupci ostravských firem a podnikateli. Živě se zajímal o aktivity, které Ostrava rozvíjí v rámci partnerských vztahů s Volgogradem. Ruský diplomat položil u příležitosti oslav 64. výročí osvobození Ostravy věnec u památníku v Komenského sadech.  (vi)


ZEMĚ SLAVILA SVŮJ SVÁTEK.

Den Země jsme si připomněli i v našem městě. Nejenom 22. dubna, na kdy vychází podle kalendáře, ale také o následujícím víkendu, si mohli obyvatelé zpříjemnit čas řadou aktivit. Akcí, pořádaných různými organizacemi, bylo nespočet, za všechny zmiňme např. ty, které pořádaly Knihovna města Ostravy na náměstí Sv. Čecha v Přívoze, Hornické muzeum pod Landekem nebo Ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích. Zájemci se mohli zúčastnit také Cyklojízdy Ostravou, která měla start z Prokešova náměstí před radnicí a vedla do Hornického muzea v Petřkovicích. Vedle oblíbených sportovních a zábavných aktivit byly na programu rovněž soutěže, které dětem a dospělým připomenuly, jak chránit životní prostředí.  (r)


SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ODBORŮ.

Ve čtvrtek 30. dubna se konalo pracovní setkání vedoucích odborů školství městských obvodů, které v prostorách Radnice města Ostravy přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Tuto vůbec první schůzku uspořádal odbor školství Magistrátu města Ostravy. Cílem tohoto setkání bylo vylepšení komunikace s jednotlivými městskými obvody, zlepšení fungování školských zařízení. Účastníci se například seznámili s projektem Ostrava2015 – Evropské hlavní město kultury, který blíže představila manažerka projektu Dita Eibenová. V tomto projektu budou mít velký tvůrčí prostor i školy, učitelé i žáci mohou připravit nejednu zajímavou akci. Další podobná schůzka je naplánována na podzim tohoto roku, kde se bude hovořit o novinkách v legislativě.  (hb)
 

Poznáváme se.
Vznikne nová tradice?

 
Pozoruhodný projekt, jehož cílem je posílit vzájemné povědomí o průmyslových tradicích a vzájemné sousedské vztahy mezi lidmi na obou stranách hranice ČR a Polska, vznikl v občanském sdružení Regionálního vysokoškolského infocentra (REVIC) v Ostravě-Porubě. Podle tohoto projektu je na 3. června odpoledne připravena první kulturní zábavná soutěžní akce s názvem Poznáváme se v Hornickém muzeu OKD. Mohou se jí zúčastnit studenti vysokých a středních škol, žáci základních škol (na obou stranách hranice je jich v ostravském a přilehlém polském regionu kolem 200 000), ale také jejich rodiče, firmy, subjekty samosprávy, profesní společenství či asociace apod.

Dnešní mladí lidé ztrácejí povědomí o historii a tradicích, odcházejí jinam. Projekt má tyto lidi aktivizovat, spojit, umožnit jim navázat zajímavé kontakty. Z akce Poznáváme se by měla do budoucích let vzniknout tradice. Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek primátora Lubomír Pospíšil.
Co nabídne první setkání? Nebudou chybět skupiny Buty, Rock & Roll Band Marcela Woodmana a další. Součástí bude i vědomostní soutěž, výstava studentských prací, návštěva muzea, prezentace firem, sportovní soutěže a zábavné atrakce. Vstup je zdarma.  (k)
 

Rádi zveřejňujeme

 
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel je ostravská organizace s velkým srdcem. Organizuje sociální, zdravotní a kulturní aktivity, ale také rehabilitačně-rekondiční pobyty a vzdělávání osob s postižením.
Každodenní život lidí s postižením je velmi vyčerpávající. Rozhodli jsme se proto zpříjemnit jejich bytí alespoň tý¬dnem pro návrat částečného fyzického a zlepšení  psychického zdraví. Díky finanční podpoře ostravského magi¬strátu můžeme zorganizovat rehabilitačně rekondiční pobyt pro občany s těžkým tělesným postižením v Rajské boudě v Beskydech na přelomu července a srpna 2009. Členové našeho sdružení budou mít možnost díky radnici prožít nevšední týden se zajímavými zážitky mezi svými blízkými a také s přáteli a dobrovolníky. Věříme, že realizace tohoto projektu bude pro naše členy povzbuzující, radostná, pohodová  a přínosná. Magistrátu města Ostravy DĚKUJEME za finanční podporu.
 Barbora Kupcová, Timea Třosová
 

»úřad práce


Hospodářský útlum zasáhl i Ostravu

 
K poslednímu březnu letošního roku evidoval Úřad práce v Ostravě 19 052 uchazeče o zaměstnání. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava zvýšil o dalších 3690 osob a míra nezaměstnanosti za toto období stoupla dokonce o 2,4 procentního bodu na 10,8  %. Naposled jsme se v takových číslech pohybovali koncem léta roku 2007.

Zásadním problémem je naprostý nedostatek pracovních příležitostí. Jen v průběhu prvního čtvrtletí z ostravského pracovního trhu zmizelo 66,6  % pracovních míst, takže v databázi úřadu práce jich ke konci března bylo jen 1425 a o jedno pracovní místo se tak mohlo teoreticky ucházet 13 až 14 zájemců. Není tedy divu, že do zaměstnání v průběhu března nastoupilo nebo samostatně podnikat začalo jen 964 uchazečů o zaměstnání, kterým skončila evidence, což  bylo 55,9  % z celkového počtu vyřazených, a to je nejnižší březnový údaj od roku 1996.

Bohužel ani výhled na nadcházející období není o mnoho příznivější. Rozběhly se stavební práce a výrazně se zvedla poptávka zejména právě po stavebních profesích, ale na druhé straně v Ostravě v prvním čtvrtletí ohlásilo devět zaměstnavatelů hromadná propouštění, která postihnou postupně přes 420 zaměstnanců, v kraji bylo takových firem 43 s dopadem na více než 2700 zaměstnanců. Mezi uvedenými firmami a ani v počtu propouštěných ale není zahrnuta akciová společnost ArcelorMittal, která sáhla po uvolnění téměř tisícovky zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že odcházejí na základě dohody s nadstandardním odstupným, není toto propouštění možné zahrnout do těch, která podléhají povinnosti oznámit je úřadu práce a tedy do celkových statistik. V růstu nezaměstnanosti se to ale samozřejmě projevuje a ještě projeví. Další důvodem, proč nelze hovořit zatím o optimističtějších výhledech, je fakt, že desítky zaměstnavatelů uplatňují v souladu se zákoníkem práce tak zvanou částečnou nezaměstnanost, kdy je lidem vyplácena náhrada mzdy z toho důvodu, že firmy nemají odbyt pro své výrobky a služby a pracují jen omezeně. Kromě toho, že uplatňují částečnou nezaměstnanost, tak také neprodlužují pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou, část jejich zaměstnanců tak opět míří na úřad práce.

Rozhodně by však lidé, kteří přišli o práci, neměli podléhat beznaději a nicnedělání. Práce je málo, ale může se poštěstit ji získat. V průběhu března nahlásili zaměstnavatelé na úřad práce 707 nových pracovních míst. Aktuální přehled volných pracovních míst podle okresů najdou zájemci na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno. (SB)

 Strana 5

Ostravský rozhlas slaví osmdesátiny

 
Regionální studio Českého rozhlasu v Ostravě se v éteru poprvé ozvalo v červenci 1929. Pobočka tehdejšího Radiojournalu sídlila původně na dnešním Smetanově náměstí, v budově požární zbrojnice. Počáteční regionální vysílání bylo krátké, trvalo tři hodiny denně, zbývající část programu doplňoval přenášený program z Prahy  a Brna. V roce 1936 se rozhlas přestěhoval do čtyřpodlažní budovy na nynější ulici Dr. Šmerala, kde sídlí dodnes. Až do války neexistovalo v rozhlase záznamové zařízení, takže veškerý program byl vysílán živě.

Německá okupace se podepsala i na fungování rozhlasu, nejcitelněji v samotném závěru války, kdy nacisté zničili vysílač a 30. dubna 1945, ve snaze znemožnit vysílání, vyhodili do vzduchu strojovnu a rozvodnu studia ve Šmeralově ulici. Vysílání bylo provizorně obnoveno již 11. května 1945, z bývalých prostor na Šmeralově ulici se začalo opětovně vysílat v říjnu téhož roku.

V poválečné éře je činnost ostravského rozhlasu spjata zejména s obnoveným rozhlasovým orchestrem, který o sobě dal vědět znovu v šedesátých letech a s nímž, pod vedením Pavla Staňka, nazpívali své první hity Marie Rottrová, Hana Zagorová, Pavel Novák a další. Vznikly zde také první nahrávky Karla Kryla.

V osmdesátileté historii prošla Českým rozhlasem Ostrava řada známých jmen a na jeho pracovištích se vystřídala plejáda hlasatelů, techniků, režisérů, autorů, dirigentů, herců i hudebníků. Dnes se Český rozhlas Ostrava aktivně podílí na organizaci a dokumentaci nejvýznamnějších kulturních akcí a událostí v regionu. Pravidelně natáčí nebo přenáší živě například koncerty z Janáčkova máje nebo Beethovenova Hradce, mapuje dění na folklorní scéně, věnuje se i folku, dechové hudbě a dalším žánrům. V publicistických a zábavných pořadech představuje Český rozhlas Ostrava svým posluchačům osobnosti regionu, zpravodajství denně mapuje dění v Moravskoslezském kraji. (mb) 
 
Foto 1: Přenosový vůz působí v odstupu téměř šedesáti let opravdu archaicky

Foto 2: Dnešní studio rozhlasu disponuje mixážními pulty a moderní technikou


Pozor! Posuzování výše příspěvku na živobytí se mění

 
S účinností od 1. července 2009 se mění podmínky pro výši příspěvku na živobytí poskytovaného podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a to u osob pobírajících příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců. Obecně se bude (s výjimkou osob, u kterých se ze zákona i dnes nezkoumá možnost zvýšení příjmu vlastní prací, např. důchodci, osoby zdravotně postižené, nezaopa¬třené děti) striktně vycházet z částky existenčního minima, tzn., že příjemci dávky i společně posuzovaným osobám vznikne nárok na příspěvek na živobytí ve výši 2020 Kč, (dnes osoba může dosáhnout až částky životního minima osoby, které v případě jednotlivce činí 3126 Kč).

Zákon zvýhodňuje osoby, které projevují snahu zabezpečit si příjem vlastní prací (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Příjmy z pracovní činnosti se pro stanovení výše dávek pomoci v hmotné nouzi započítávají pouze ve výši 70 % tohoto příjmu.
Další možností, jak dosáhnout vyšší částky příspěvku na živobytí, než ve výši existenčního minima, jsou aktivity výkonu veřejných služeb (mohou organizovat obce), výkonu dobrovolnické služby (organizují akreditované organizace).

Osoba, která bude vykonávat uvedené činnosti (mohou se i vzájemně kombinovat) v rozsahu min. 20 hodin měsíčně, může při splnění prokázání dalších aktivit ke zvýšení si příjmu vlastním přičiněním, stejně jako dosud (vlastní prací, využitím majetku, uplatněním nároků a pohledávek), dosá¬hnout výše příspěvku na živobytí v dosavadní výši, tj. až ve výši životního minima osoby (v případě jednotlivce 3126 korun).

Osoba, která bude uvedené činnosti vykonávat v rozsahu min. 30 hodin měsíčně, může dosáhnout dalšího zvýšení příspěvku na živobytí, a to o 50 % rozdílu mezi životním a existenčním minimem, takže v případě jednotlivce může dosáhnout příspěvek na živobytí ve výši až 3679 Kč.

Poprvé se bude takto posuzovat výše příspěvku na živobytí od 1. července 2009, což znamená, že se budou zkoumat aktivity osoby za měsíc červen, popřípadě na začátku měsíce července v době před přehodnocením výše dávky.

Bližší informace a poučení k této problematice poskytnou zaměstnanci úřadu, který příspěvek na živobytí vyplácí. (mo)

Strana 6
 

Prevence je důležitá i v policejní práci

 »bezpečnější Ostrava

 Jedním ze základních principů boje s jakýmikoliv protiprávními a společensky nebezpečnými jevy je prevence. Vedení městského ředitelství Policie České republiky Ostrava zastává názor, že na prevenci se musejí podílet všichni policisté působící v Ostravě. Řada policistů je vyčleněna ke koordinaci preventivních aktivit, další se jí cíleně věnují. Garantem těchto aktivit je preventivně informační skupina (PIS), jejíž policisté rovněž pořádají besedy, přednášky, školení a  nejrůznější preventivní a prezentační akce. Na každém obvodním oddělení v rámci městského ředitelství působí také minimálně jeden preventista, který má na starosti prevenci přímo v místě svého působiště.

Velmi důležitá je v oblasti prevence spolupráce s managementem ostravských obchodních center, Dopravním podnikem Ostrava, Městskou policií Ostrava, Českým červeným křížem, Zdravotně-sociální fakultou Ostravské univerzity, Střediskem volného času na Ostrčilově ulici a s jednotlivými úřady městských obvodů, zvláště pak s vedením městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Samostatnou kapitolou v oblasti prevence jsou nadstandardní vztahy s Magistrátem města Ostravy, s ostravskou pobočkou Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a pobočkou České pojišťovny. Díky těmto subjektům se již podařilo zorganizovat mnoho povedených a přínosných preventivních akcí. Bez nejrůznějších dotací, v případě magistrátu, či spousty reklamních a výukových materiálů v případě zdravotních pojišťoven, by totiž většina těchto akcí nedosahovala svých dobrých kvalit.

Preventivní aktivity policistů se zaměřují na děti v mateřských i základních školách (bezpečnost na ulicích apod.), mladé lidi (drogy, domácí násilí, šikana) a seniory (násilí, podvodníci). Prevence je obsahem besed, přednášek či tematických setkání.

Součástí prevence byl mimo jiné úspěšný projekt „Vem si mě“ týkající se aut parkujících u obchodních center s cennými věcmi uvnitř. Tento projekt i spolupráce se supermarkety přinesl ostravským policistům cenu Nejlepší praxe (1. a 2. místo).

Od září loňského roku připravili policisté na čtyřech základních školách v  Ostravě tzv. „Malou policejní akademii“ – preventivní projekt Národní protidrogové centrály určený pro žáky druhého stupně. Pořádají také celou řadu prezentačních akcí, dnů otevřených dveří, dnů dětí, dnů pro děti ze sociálně vyloučených lokalit a svými ukázkami se podílejí na akcích ostravského magi¬strátu. Policisté zařazení v odboru dopravního inspektorátu přispívají k profesionalitě provedených ukázek.

Policisté vědí, že prevence se musí vyplatit, protože může účinně předcházet mnoha negativním činům. Za loňský rok preventisté z obvodních oddělení navštívili 24 základních ško, v nich 82 tříd. Dohromady to představuje 285 besed v rámci celorepublikového projektu AJAX. Za stejnou dobu uskutečnili 96 prezentačních akcí. Kdokoli má možnost Policii ČR požádat o uspořádání podobné cílené akce. Kontakt je třeba navázat alespoň měsíc před akcí. (p) 
 
Foto: Škola hrou – známou pravdu uplatňují i strážníci při hravých besedách ve školkách


Zachraňují se i prsty


Ostravští hasiči tyto případy dobře znají. Prsteny z tvrdé chirurgické oceli jsou stejně tvrdým oříškem i pro chirurgy. Nejdříve do nemocnic přicházejí muži, kterým prst s prstenem natekl tak, že ho nelze sundat a ohrožuje i prokrvení prstu samotného. Lékaři ihned posílají podobné případy k hasičům. Pokud prst ještě není zraněn, používají poněkud drastickou, ale rychlou metodu s rychlejší úlevou od bolesti. Tenká kovová destička se vloží mezi prst a prsten, na prsten se potom jde bruskou za stálého chlazení vodou (viz foto). Rozřezaný prsten lze roztáhnout kleštěmi.

Pokud je ruka zraněná, bývá pomoc značně delší. K rozřezání prstenu je nutné použít jemnou techniku – jehlový modelářský pilník. Jako podložka na ruku většinou poslouží svěrák v dílně hasičské stanice. Pilovaná mezera se rozšiřuje velmi pomalu a kvůli zahřívání odolného materiálu musejí zachránci dělat přestávky. Stalo se tak i v březnu, kdy dokonce v noci přišel mladý muž, který bolest nateklého prstu nemohl vydržet. Když mu otec navrhl pomoc klasickou pilkou na železo, raději šel do nemocnice a odtud přímo k hasičům.  (pk)
 

Strážníci i policisté zasahovali, museli zastavit i hučení sirény 

„UMĚLCE“ DOPADLI.

Další dva sprejery zadrželi městští strážníci v areálu Českých drah v Ostravě-Přívoze. Měli u sebe spreje i fixy. Kdo poškodí cizí věc postříkáním,  malováním či popisem barvou, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo je mu udělen peněžitý trest.


AGRESIVNÍ OPILEC.

S alkoholem to očividně přehnal 35letý muž v Ostravě-Hrabůvce, který pokřikoval po kolemjdoucích a nadával jim. Do vyhrůžek zahrnul i přivolané strážníky, pak se pokusil uprchnout. Převzali jej přivolaní policisté. Za hrubé neslušnosti či výtržnosti mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

ZA VOLANT BEZ ŘIDIČÁKU.

Kličkující auto Škoda Felicia bez rozsvícených světel bylo zastaveno v noci v Ostravě¬Hrabůvce. Za volantem objevili strážníci 18letého mladíka bez řidičského průkazu. Auto si vypůjčil od rodičů. Mladíkovi hrozí stíhání pro trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, trestem může být odnětí svobody až na jeden rok, pokuta nebo zákaz činnosti.

VYHROŽOVAL SEBEVRAŽDOU.

Strážníci městské policie před služebnou na ulici Zámecké v centru Ostravy našli v noci muže s kuchyňským nožem v ruce. Byl opilý a vyhrožoval, že se pořeže. Strážníkům se podařilo navázat s ním hovor a postupně se k němu přiblížili. Jeden ze strážníků pak k muži přiskočil a nůž mu vzal. Přivolaný lékař rozhodl o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici.

SIRÉNOU PROTI VLNÁM.

V Ostravě-Hulvákách někdo oznámil na linku 156, že jeho soused doma pouští sirénu. Přivolaným strážníkům 44letý uživatel tvrdil, že zvuky sirény jsou jeho ochranou před vlnami z internetu, kterými ho ruší sousedé a kvůli kterým se již několik let pořádně nevyspal. Situace očividně vyžadovala lékaře. Před jeho příjezdem se však muž uzamkl v garáži a odmítal otevřít, pomohli až přivolaní hasiči. Lékař rozhodl o převozu muže na vyšetření.

ZAVŘEL PEJSKA do auta.

Na parkovišti v Ostra¬vě-Přívoze byl v motorovém vozidle Ford objeven dva dny zavřený pes. V teplém počasí byl pes už malátný a téměř nereagoval na vnější podněty. Majitele vozidla se nepodařilo kontaktovat, proto strážníci přivolali Policii ČR a hasiče. Psa vytáhli po rozbití bočního okna, byl převezen do útulku městské policie v Ostravě-Třebovicích. Ještě téhož si ho vyzvedl 35letý majitel. Okolnosti události šetří Policie ČR.


Strana 7

Mezi Fifejdami a Přívozem se staví moderní čtyřproudá komunikace

Prodloužená Místecká – spojení s dálnicí a centrem

Asi jen málokterá současná dopravní stavba poutá větší pozornost Ostravanů než „Silnice I/56 – prodloužená Místecká I. a II. stavba“. Už více než rok mohou sledovat čilý ruch mezi sídlištěm Fifejdy a Přívozem v centrálním městském obvodu. Vyrůstá tady moderní čtyřproudá komunikace, která propojí dálnici s centrem Ostravy a významně urychlí spojení s oblastí Frýdecko-Místecka, s Polskem a Slovenskem.

Investor Ředitelství silnic a dálnic České republiky zadal realizaci projektu vítězi veřejné soutěže Sdružení Místecká, jehož členy jsou společnosti Metrostav, Strabag, Bögl a Krýsl a Firesta-Fišer. Jak nás informoval ředitel výstavby Michael Dibon, ve dvou na sebe navazujících etapách běží práce podle přijatého harmonogramu. První stavba v délce 1310 metrů začíná u Tomkovy ulice a povede přes Mariánskohorskou, více než dvouset¬metrovou estakádou překlene areál Ostramo, železniční trať mezi Svinovem a hlavním nádražím, až k dálničnímu rondelu u Librosu v Přívoze. Z popisu trasy a počtu osmi mostů je zřejmé, že jde o konstrukčně velice náročnou akci. Stavbaři už mají hotovy všechny důležité přeložky inženýrských sítí a zemní práce na hlavní trase od dálnice po koleje Českých drah. V prostoru Mariánskohorské ulice, kde je doprava v obou směrech svedena do jednoho pruhu, se začíná rýsovat klíčový uzel celého přivaděče, mimoúrovňová kruhová křižovatka.

Druhá stavba začínající u Tomkovy ulice naznačuje linii budoucí silnice vedoucí nedaleko Hornopolní, za hotelem Park Inn, kancelářskými budovami The Orchard, autosalonem Heller, kde se napojí na Cihelní ulici a skončí v prostoru nového mostu na Českobratrské. Na této více než dvanáct set metrů dlouhé trase musejí stavbaři vybudovat tři mosty, čtyři opěrné zdi a přes půl kilometru protihlukových stěn. Kromě zúžení profilu Mariánskohorské ulice čeká řidiče od 18. 5. do prosince 2010 uzávěra Cihelní ulice (od Sládkovy po Zelnou ul.) Objízdná trasa povede po Sládkově, Hornopolní a Mariánskohorské. Předmětem III. stavby prodloužené Místecké ulice má být rekonstrukce a rozšíření Cingrovy (Místecké) ulice mezi křižovatkami s Českobratrskou a 28. října. Tato fáze je ve stadiu přípravy. 

Dálniční přivaděč prodlouženou Místeckou ulicí, první a druhá stavba, investice za více než 2,2 miliardy korun, má být kompletně hotov do poloviny roku 2011. Po jeho dokončení se můžeme těšit na kvalitní rychlostní komunikaci, která nám, spolu se snad už brzy hotovou dálnicí, urychlí spojení ve městě i s okolním světem.  (vi)
 

Jubilant zve cestující

 
Šedesáté výročí vzniku Dopravního podniku Ostrava (DPO) si připomeneme o víkendu 23. a 24. května. V sobotu proběhne Den otevřených dveří v Ústředních dílnách v Martinově, v neděli pak bude zpřístupněna tramvajová vozovna v Moravské Ostravě.

„Přejeme si, aby významná výročí, kterých si letos připomínáme několik, oslavili cestující s námi. Provedeme je našimi provozy, ukážeme něco z každodenní práce našich zaměstnanců,“ prozradil ředitel DPO František Kořínek. V sobotu od 9 do 16 hodin vystoupí v Martinově v rámci pestrého programu Rádia Čas  mimo jiné zpěvák Pavel Dobeš, tanečníci, historičtí šermíři. Lidé si budou moci vyzkoušet simulátor nárazu, procvičit se v poskytování první pomoci. Chybět nebudou soutěže pro malé i velké, stánky s občerstvením a upomínkovými předměty. Milovníci techniky se mohou těšit na výstavu moderních i historických typů autobusů, tramvají a vyhlídkové jízdy. V areálu se objeví hasičská technika a prezentace městských organizací jako jsou SAREZA nebo Ostravské výstavy.

V neděli otevře své brány, rovněž mezi 9. a 16. hodinou, tramvajová vozovna v Moravské Ostravě, která je v provozu už osmdesát let. Zpestřením budou jízdy historickými tramvajemi a trolejbusy centrem města. Aby výročí nebylo málo, 115 let v Ostravě funguje městská hromadná doprava. A to je jistě pádný důvod přijít dopravákům osobně pogratulovat. (jm)
 

Internetová soutěž o časové jízdenky

 
V rámci oslav šedesátého výročí vzniku Dopravního podniku Ostrava probíhá na webových stránkách www.dpo.cz soutěž „Hrajte s námi IV – 60 let Dopravního podniku v Ostravě“ o dlouhodobé nepřenosné časové jí¬zdenky. Všichni, kteří se chtějí do soutěže zapojit, musejí správně zodpovědět pět otázek vztahujících se tematicky k historii dopravního podniku. U každé z otázek mají navíc soutěžící možnost výběru ze tří možných odpovědí. Třicet šest výherců si mezi sebe rozdělí jednu roční, pět půlročních, deset čtvrtletních a dvacet třicetidenních dlouhodobých nepřenosných časových jízdenek. Ceny budou výhercům předány v sobotu 23. května u příležitosti Dne otevřených dveří v Ústředních dílnách v Martinově.
 

Na Frýdlantských mostech tramvaje pojedou, ale omezeně

 
V souvislosti se zahájenou opravou tramvajového tělesa Frýdlantských mostů došlo ke svedení silničního provozu na ul. 28. října v obou směrech do jednoho jízdního pruhu. Dopravní podnik Ostrava počítá s výlukami v termínech 16. 5.–22. 5., 12. 7.–17. 7., 16. 8.–21. 8. a 14. 10.–20. 10. V té době bude tramvajová doprava v prostoru Frýdlantských mostů nahrazena autobusy, včetně zřízení provizorních tramvajových ostrůvků. Opravená mostovka i s novými zastávkami má být hotova po 20. říjnu 2009. 
 

Průzkum mezi cestujícími

 
Během května a června provede Dopravní podnik Ostrava na území města průzkum, během něhož osloví téměř dva tisíce domácností a další občany přímo v prostředcích městské hromadné dopravy. Cílem akce je zmapovat pohyb cestujících, četnost přestupů, cíle jejich cest. Proškolení tazatelé prokazující se příslušným osvědčením se budou ptát také na hodnocení kvality služeb DPO, na čistotu vozidel, pravidelnost linek ap. Výsledky průzkumu budou mít vliv na tvorbu jízdních řádů a organizaci linek a spojů  v nejbližších pěti letech. Poprvé se jimi bude dopravní podnik řídit při sestavování letních jízdních řádů v roce 2010. (r)

Strana 8

Ve společnosti SAREZA vrcholí přípravy na zahájení letní sezony Ostravské lázně se promění na Vodní svět


Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., byla založena v roce 1997 s cílem nabídnout ostravské veřejnosti kvalitní zázemí pro sportovní a rekreační vyžití. Zakladatelem a jediným vlastníkem společnosti je město Ostrava. Společnost používající název SAREZA, dnes spravuje deset sportovních center na území města. Před zahájením hlavní letní sezony jsme se jejího jednatele Jaroslava Kováře zeptali, jak se v SAREZE chystají na nápor ná¬vštěvníků. A samozřejmě, kdy se budeme moci vykoupat na oblíbené „Čapkárně“.

Rekonstrukce za pochodu 

„Než odpovím na vaši otázku, vrátím se do let 2006 a 2007, kdy proběhla první fáze rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava, která se zaměřila na původní venkovní koupaliště. Během zásadní modernizace došlo mimo jiné k rozšíření van z nerezové oceli v plavecké a relaxační části, rozšířila se nabídka vodních atrakcí. Náklady na tuto etapu překročily sto milionů korun,“ konstatoval Jaroslav Kovář. „Druhá etapa rekonstrukce lázní, zahájená vloni v září, řeší vnitřní část objektu, ve kterém se téměř 45 let od jeho vzniku investovalo pouze do nejnutnějších oprav. Tomu odpovídal stav interiéru a rozvodů.“

Vnitřní prostory lázní doznají zásadních změn. Z původního krytu civilní obrany se stane vodní svět s malou řekou, masážními lůžky, jeskyní a chrliči vody. Návštěvníci budou mít k dispozici modernizovaný provoz vodoléčby, nově bude v objektu zřízen kompletní wellness provoz s třemi druhy parních kabin – klasickou, aroma párou a solnou párou. Velká saunová kabina bude obohacena o uvolňování solného aerosolu. V areálu nebude chybět klimatizovaná posilovna, solárium i tzv. „mokrý bufet“. Hosté dostanou vždy potřebné informace, ať už půjde o jednotný čas, počet návštěvníků, teplotu vzduchu, vody apod. Součástí moderního odbavovacího systému budou šatní skříňky s bezpečnými elektrozámky.

Vodní svět SAREZA

Budoucí návštěvníci jistě ocení přístavbu tobogánů v zadní části areálu. S výstavbou se začalo v polovině března t. r., hotova bude do konce června. Oba tobogány jsou uzavřené. Delší, „zážitkový“, dlouhý 96 m, s 11metrovým převýšením a dojezdem do vnitřního bazénu,  nabídne celoroční provoz. V letní sezoně bude hlavně pro mladší k dispozici 30metrová „turboskluzavka“ s otevřeným dojezdem do venkovního bazénu.

Provozovatel chystá nový název lázní. „Vodní svět SAREZA“ bude podle Jaroslava Kováře lépe vystihovat charakter a vybavení areálu. Pokud půjdou všechny práce podle harmonogramu, první návštěvníci sem vstoupí v polovině července 2009. Venkovní areál otevře brány předběžně v polovině června. Částečně omezeny budou s ohledem na probíhající rekonstrukci některé části travnatých ploch. Den před zahájením provozu budou mít zájemci, stejně jako před zahájením stavebních prací, možnost prohlédnout si hotové dílo a porovnat je s původním stavem. Náklady na druhou etapu rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava dosáhnou 115 milionů korun.

Poruba je připravena

Co SAREZA chystá na největším přírodním koupališti ve střední Evropě v Porubě? V případě příznivého počasí bude jeho provoz zahájen v sobotu 23. května. Tenisové kurty a minigolf jsou v provozu už nyní. Děti se mohou těšit mimo jiné na svou lanovou dráhu Žirafa, dospělí na zrekonstruovanou restauraci U trati a čtyři terasy s posezením v části  Jižní louka. Plánovaná je oprava dětského brouzdaliště. S ohledem na zdraví návštěvníků proběhla ještě před zahájením sezony aplikace  dvoufázového postřiku proti klíšťatům. Ceny vstupného zůstanou stejné jako loni. Celodenní vstupné vyjde dospělého na 80 Kč. Děti od 6 do 15 let, ZTP a senioři nad 62 let zaplatí 60 Kč.

Stále větší oblibě se těší vodní areál Jih za Domem kultury Akord v Zábřehu. Pokud nebude počasí proti, tak se brány aquaparku otevřou už 15. května. Za nimi návštěvníci najdou hřiště vesměs s umělou trávou i osvětlením pro plážový volejbal, fotbal, tenis, nohejbal a další sporty. Po celou sezonu budou v provozu oblíbený aquazorbing, tedy chůze v plastové kouli po vodě. Ani v Zábřehu se ceny zvyšovat nebudou. Celodenní vstupenka bude stát 80 korun, zlevněná polovinu.

Milovníci plavání, slunění a beach volejbalu jistě nedočkavě čekají na první červnový den, kdy by podle vývoje počasí měl být otevřen venkovní areál krytého bazénu v Porubě, v němž právě finišují opravy venkovní bazénové haly a teras. Také sportovní centrum Ještěrka v Bartovicích nabízí kromě krytého bazénu využití venkovních sportovišť, např. malou lezeckou stěnu pro děti a mládež nebo in-line dráhu.

Sport pro všechny

Není pochyb o tom, že SAREZA nabízí obyvatelům města i jeho návštěvníkům opravdu pestrou nabídku pohybových aktivit nejen na koupalištích a v bazénech, ale i v dalších sportovních centrech. Třeba na stadionu v Porubě (bývalý areál TJ VOKD) nebo u sportovního gymnázia na Volgogradské ulici v Zábřehu. Hala na Hrušovské ulici v Přívoze poskytuje zázemí pro sportovní kluby i pro nejrůznější akce. První z nich „Ostrava se baví“ tady proběhne 29. května, na červen se chystají Velká cena Ostravy v moderní gymnastice nebo florbalový Fat Pipe Cup. Také zimní stadion v Porubě už není jen sezonním místem pro aktivní pohyb. Vždyť druhá ledová plocha se už druhou sezonu mění na sportoviště s deseti kurty pro badminton, stolní tenis a koutkem pro děti hráčů.

„Jen za loňský rok využilo služeb našich středisek na sedm set tisíc ná¬vštěvníků. Věřím, že letos můžeme toto číslo ještě překonat. Na našich webových stránkách www.sareza.cz najdou zájemci o sport a rekreaci všechny informace o provozu jednotlivých areálů i aktuální zprávy o chystaných akcích,“ shrnul Jaroslav Kovář, jednatel společnosti SAREZA Ostrava.

 Libor Vidlička
 
Foto 1: Stavba jeskyně s vodním korytem v budoucím Vodním světě SAREZA
 
Foto 2: Lázně v Moravské Ostravě budou už o prázdninách zase sloužit veřejnosti Foto: Edmund Kijonka

Strana 9

Z celého světa až na hladnovské gymnázium

 
Jinak poklidným prostředím Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě duněla hip-hopová muzika, z tělocvičny se ozývaly údery do popelnic, řinčení řetězů a bojové výkřiky,  po hřišti se  kutálel šišatý míč s výkřikem „touch down“, po chodbách zurčela angličtina. Ne, nejsme na americké střední škole v Beverly Hills, ale na hladnovském gymnáziu uprostřed vyučování. Naši studenti se s americkými hosty dokonale sžili. Tyto americké děti se sice narodily v různých koutech USA, ale ve své rodné vlasti pobyly jen málo. Jsou to děti vojáků z amerických základen v Německu a v Itálii, kteří  následují své rodiče po celé zeměkouli, ale na svou rodnou vlast nedají dopustit a jsou na ni hrdi.

V rámci projektu New Life navštívili tito studenti hladnovskou školu, tři dny se aktivně účastnili výuky anglického jazyka, připravili pro studenty velmi zajímavý odpolední program i ukázky amerických sportů. Na závěr vše předvedli při společném vystoupení.

Zážitek byl oboustranný. Čeští studenti si vyzkoušeli angličtinu v praxi, poznali nové lidi, navázali nová přátelství. Naopak Američané si upevnili znalosti zeměpisu a Českou repu¬bliku už bez problémů najdou na mapě, zjistili, že nejsme zaostalí a chudobní, ekonomicky a sociálně slabý region, jak si mysleli, ale slibně se rozvíjející region Evropy. Zazněl dokonce názor, že máme lepší vybavení ve školách a učitele, kteří mají přehled. Cenná zkušenost. (Mba) 
 
Foto: Spíše happeningem by se dala nazvat návštěva amerických studentů, ale všem se to líbilo
 

Lanová pyramida v Hrabové

 
U příležitosti otevření nového dětského sportoviště Základní školy Paskovská v Ostravě-Hrabové předal Josef Buryan, ředitel pro výrobu a techniku ArcelorMittal Ostrava, starostovi městského obvodu Hrabová Rostislavu Naďovi novou lanovou pyramidy v hodnotě půl milionu korun. „Díky tomuto štědrému daru budou mít žáci i široká veřejnost možnost vyzkoušet si své lezecké schopnosti a bavit se unikátním způsobem. Podobnou lanovou věží se mohou pochlubit jen tři místa v České republice. Jedno z nich je právě v Hrabové,“ hodnotil přínos daru starosta Hrabové Naď. Josef Buryan zdůraznil, že mezi priority firmy ArcelorMittal Ostrava patří zdraví a bezpečnost. Hutní společnost darem přispěla k rozšíření možnosti, jak trávit volný čas, k bezpečné zábavě místních dětí a mládeže. „Cheopsova lanová pyramida maxi“ je více než pět metrů vysoká věž z lanových sítí, která se skládá ze šesti provazových žebříků, dvou šplhacích komínů a bezpečnostních horizontální sítí. Je určena dětem od šesti let. (vb)
 

Ostravští tanečníci dobyli Bělehrad

 
Doslova historického úspěchu dosáhli během prvního květnového víkendu tanečníci z TJ Sokol Vítkovice z oddílu Akcent Ostrava, když na mistrovství Evropy v show dance v srbském Bělehradě v šesti soutěžních disciplínách získali v obrovské konkurenci hned čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili!

Po kovu nejcennějším sáhly nejmladší tanečnice ve věku 8–11 let se svou formací „Škola kouzel v Bradavicích“, zlato získaly děti i v soutěži malých skupin s vystoupením „Na smetišti“.  Další dva tituly mistrů Evropy si vybojovali i junioři TK Akcent Ostrava (12–15 let) s formací „Tajemství kroniky“ a s malou skupinou „Galaxie“. Stříbro si odvezli z Bělehradu i tanečníci hlavní věkové kategorie, a to za formaci Prométheus a Pandořina skříňka.

Letošní sezonu však začal tento klub s téměř osmnáctiletou historií velmi úspěšně. Jen čtyři měsíce po jejím zahájení se může pochlubit hned osmi tituly mistrů ČR, deseti tituly mistrů Moravskoslezského kraje a pěti tituly mistrů Moravy a především čtyřmi tituly mistrů Evropy. A to je taneční sezona teprve na začátku!  (dp)
 


»krátce

 
STUDIO BEAT UP BODOVALO.
Postup na mistrovství České republiky BEAT STREET si vytančili ostravští členové Tanečního studia BEAT UP. V sobotu 25. dubna se sjely do brněnského Boby centra nejlepší moravské taneční kluby, aby se svými formacemi v disciplínách hip hop a street dance bojovaly o postup na mistrovství ČR. Tento postup se podařil získat i Ostravákům s formací street dance s názvem „Ostrava city aneb Jak se nám tu dýchá“. Postoupit do finále a umístit se mezi prvními pěti postupujícími nebylo vůbec snadné a všichni tanečníci vyvíjeli nemalé úsilí o tento postup. Mistrovství ČR se uskuteční koncem května.  (ll)

OSTRAVŠTÍ ŘEKOVÉ NEZAHÁLEJÍ.
Řecká menšina v Ostravě patří k nejaktivnějším národnostním skupinám. Zmiňme například loňské oslavy 60. výročí příchodu Řeků do Československa, které bylo současně poděkováním tehdejších řeckých dětí za starost a péči, kterou jim stát věnoval. Letos už pořádala tato menšina řecké Velikonoce, v areálu zoologické zahrady připravuje 31. května od 10 hodin den her a odpočinku u příležitosti Dne dětí. O činnosti Řecké obce více na webových stránkách www.reckaobecostrava.cz. (dp)

DESET LET DOBRÉ PÉČE.
Slezská diakonie vznikla v Ostravě v roce 1990 jako občanské sdružení. V současné době provozuje 94 registrovaných zařízení sociálních služeb a 7 návazných, neregistrovaných služeb. Podílí se rovněž na provozu církevních speciálních škol. První ostravské středisko diakonie s názvem Elim, které nabízí sociální služby všem nesoběstačným  lidem, už existuje deset let. Za tuto dobu pomohlo mnoha seniorům i lidem v těžké životní situaci. Pracovníci střediska dokonce získali v letech 2005 a 2006 republikový titul Pečovatel roku. (vm)

O POHÁR V BOWLINGU.
Vítězem třetího ročníku turnaje v bowlingu O putovní pohár Magistrátu města Ostravy se stalo družstvo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR před týmem Pivovaru Ostravar. V jednotlivcích obhájil vítězství Milan Hrabovský z Technoprojektu, v kategorii žen zvítězila Zdenka Horová z Horníka. Vítězové převzali ceny z rukou primátora Petra Kajnara, náměstka primátora Vojtěcha Mynáře, zbrusu nový putovní pohár věnovaný Technoprojektem předala Lenka Čechová. Fotky jsou k nahlédnutí na webu www.turnajbow.estranky.cz. (ks)

MALÉ TANEČNICE V PRAZE.
Taneční kroužek působící při školní družině Matiční se 2. května zúčastnil celorepublikového finále kroužků zaměřených na fitness v pražské O2 Aréně. V silné konkurenci obsadili svěřenci vychovatelky Simony Jánské páté místo. Pro děti, které mají tato cviční zejména jako výplň času ve školní družině, je to velký úspěch. Mimo jiné se na financování těchto aktivit podílí i město Ostrava.

HASIČSKÉ AUTO POTĚŠILO.
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě na základě výběrového řízení získala od města Ostravy účelovou dotaci v hodnotě 50 000 tisíc korun. Použila ji na nákup nového vybavení školní zahrady, které představuje Řetězová lávka a velké hasičské auto. Novinky přispěly k vytvoření podnětnějšího, zajímavého a příjemného prostředí v okolí školy, poslouží téměř 90 dětem se sluchovým postižením v předškolním a mladším školním věku.  (dp)

Foto: „Hasičské auto“ zdobí školní zahradu a dělá radost sluchově postiženým dětem


Strana  10-11


»co, kdy, kde ve městě


Na hrad za Shakespearem


Po loňské vydařené premiéře se milovníci divadla mohou znovu těšit na Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě 2009. Od 17. 7. do 4. 8. bude pod otevřenou oblohou k vidění šestnáct představení slavných klasikových děl. Letos to budou Komedie omylů, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské a Bouře. Vystoupí v nich řada domácích hereckých hvězd jako jsou Bolek Polívka, Simona Stašová, Jan Tříska, Martin Huba, Oldřich Vízner a další. Předprodej vstupenek v cenovém rozmezí od 250 do 800 korun začal 15. 5. v síti Ticketportal a v Ostravském informačním servisu (www.ostravainfo.cz). Shakespearovské slavnosti, které pořádá společnost PaS de Theatre, jsou součástí česko-slovenského projektu založeného v Praze v roce 1994. Ostravská část se uskuteční pod záštitou primátora Petra Kajnara.


Do knihovny na výstavu


Ve vítkovické pobočce Knihovny města Ostravy je od 5. května otevřena výstava fotografií Dity Pepe a Petra Hrubeše pod jednoduchým názvem „Fotografie“. Autorka se proslavila autoportréty, na kterých fotila sebe s ženami a muži v jejich přirozeném prostředí, fotografie jsou velmi zdařilé. Výstava potrvá do 30. června.


Fiducia nabízí


K nejpozoruhodnějším pořadům tohoto klubu patří 18. května Koncert v laboratoři známého českého hudebního publicisty Pavla Klusáka. Ten vybral a komentuje nahrávky a filmy z průsečíku hudby s biologií, ekologií, matematikou a fyzikou. Představí úchvatnou hudbu z londýnského tvůrčího centra Touch Music. V galerii Dole klubu Fiducia je až do 5. června otevřena výstava Obrazů Jakuba Špaňhela.


Dream Factory Ostrava


Pod tímto názvem se představí mezinárodní divadelní festival v Domě kultury města Ostravy 3. června. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách tu uvede Divadlo v Dlouhé z Prahy. Této české premiéře americké komedie na shakespearovská témata se říká „fastfoodové balení“, získala cenu diváků na Grandfestivalu smíchu v Pardubicích. Ještě předtím však 26. května přiveze do domu kultury pražské Divadlo Palace Theatre komedií N. Cowarda Líbánky aneb Ať jde láska k čertu.


Příměstské tábory za dveřmi


Vesmírné putování je název příměstského tábora, který pořádá  Kulturní centrum Poruba. Pětidenní turnusy začínají 13. července a 10. srpna, táborový program je denně od 7.30 do 16 hodin v budově centra na ulici L. Podéště. Přihlášky lze podat do 19. června.


Dny umění nevidomých


je festival, který ve dnech 5.–22. května už popatnácté pořádá v Ostravě Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, mezi sponzory je také město Ostrava. V pobočce Knihovny města Ostravy v Michálkovicích bude například otevřena výstava haptivního umění mexického umělce D. T. Escobeda, pořádají se i koncerty. Podrobnosti o programu jsou na webových stránkách knihovny www.kmo.cz.


Parník má vždy dobrou hudbu


Klub Parník patří v Ostravě možná k nejoblíbenějším. I v květnu nabízí zajímavé hudební zážitky, například 20. května večer věnovaný Karlu Krylovi, 22. května swing Bombo Zbyska Brzusky, 25. května LR Cosmetic Big Band a další, 30. května pak představení Stand up Comedy Show – možná přijede i Blondýna v rámci divadelní přehlídky Ostrava 2009.


Na úvod Janáček a Rachmaninov


Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj začne zahajovacím koncertem tradičně v Domě kultury města Ostravy ve středu 20. května. Na programu je Janáčkova Sinfonietta a Rachmaninovův Koncert pro klavír a orchestr. č. 2. Zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Leoše Svárovského, na klavír hraje vítěz Chopinovy soutěže ve Varšavě Dang Thai Son. Mezi doprovodné akce festivalu patří výstava fotografií hudebních osobností M. Hucka v centru Chagall, výstava polských výtvarníků v galerii Gaudeamus v DKMO a výstava fotografií Miloše Poláška na Janáčkově konzervatoři.


Jeďte na Hukvaldy


Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu pořádá mimo jiné Víkend na hradě Hukvaldy 22. až 24. května. S historickou společností Šejdíři mohou milovníci historie prožít víkend na známém hradě, kde bude v programu lukostřelba, ohňové efekty a další. Den dětí na Dubině se uskuteční 28. května, o den později v SVČ v Zábřehu.


Skvosty evropského umění


Dům umění na Jurečkově ulici v Ostravě hostí významná díla. Umění z počátků renesance až po mistra italského baroka Domenica Fettiho, mistrovské ukázky ruského a rakouského umění i díla španělských umělců a především skvostná Judita Gustava Klimta jsou součástí výstavy, která potrvá až do konce letošního roku.


Děti, přijďte do planetária


Den dětí v planetáriu s Uffem, tak se nazývá pořad k svátku dětí, které Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě pořádá v sobotu 6. června. Letos je navíc Rokem astronomie, a tak se děti dovědí mnoho zajímavého. Vstup pro děti zdarma, rodiče za dětské vstupné. Ještě předtím, v sobotu 23. května, je v programu planetária Romantický májový večer pod hvězdami, tentokrát spíše pro zamilované.


Ostrava se baví


Pod tímto titulem se 29. května už popáté uskuteční kulturně-charitativní akce v ostravské hale Sareza. Akce je určena především dětem z dětských domovů a stacionářů z celého Moravskoslezského kraje, záštitu nad ní převzal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Zvána je však i široká veřejnost, která může dětské publikum podpořit. Letošní vystoupení nabídne například skupinu Maxim Turbulenc, Michala Nesvadbu, skupinu ABBA Revival či Těžký Pokondr, to, co mají děti rády.


Spor aneb Dotyky a spojení


Takový je název pozoruhodného experimentu – světové premiéry baletu, která se uskutečnila 25. dubna v Divadle Jiřího Myrona. Na libreto dramaturga Marka Pivovara, který se nechal inspirovat autorem divadelní hry Pierrem Carlet de Chamblain de Marivaux, vznikl moderní balet s činoherními prvky, prezentovanými i činoherními herci jako součásti baletu, který čerpá z námětu manipulace s lidmi, zrodu jejich vztahů. Neobvyklé představení má i hudební zvláštnost, doprovodem je přímo na jevišti pětičlenná skupina Clarinet Factory Alana Vitouše. Ta rozšířila rozsah své působnosti – vystupovala už na festivalech Colours of Ostrava i na Janáčkově máji. Choreograf Igor Vejsada čerpá hlavně z precizního tanečního umění sólistů současného baletního sboru, z nichž mnozí přišli ze zahraničí. Určitě stojí za zhlédnutí.


Ostravané svůj hrad milují

 
Slezskoostravský hrad je v obležení jako za středověku. Lidé si sem zvykli chodit za zábavou i odpočinkem, je místem koncertů, divadelních vystoupení, má své stálé výstavní expozice a turistické atrakce. Nejvíce přibylo svateb. Ženit a vdávat se dnes mladí i staří chtějí v netradičním prostředí, hrad je přímo láká. Za loňský rok se proti předchozímu roku zvýšila návštěvnost hradu o 61 procent. Atraktivně působí i snadná dostupnost  památky pěšky přímo z centra města. Komerční využití hradu je skvělé, jenže kapacita už nestačí, hlavně připravovat opakované svatební hostiny, a tak se bude přistavovat. Ředitel Ostravských výstav, pod které hrad spadá, Karel Burda se netají velkými plány do budoucna. Podobně jako mnoho dalších šéfů kulturních institucí a aktivit města chce přispět k projektu Ostrava2015, který slibuje rozšíření a zkvalitnění stálých hodnot kultury ve městě.  Zvýšení atraktivity hradu je také součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Do budoucna další rozšíření výstavních možností nabízí památkově chráněné dvojhalí na blízké Karolině, další se nabízejí ve stávajícím pavilonu G na výstavišti Černá louka.

Slezskoostravský hrad se však přístavbou rozroste o plochu 240 čtverečních metrů plochy do nádvoří ještě letos. Při vstupu do hradního nádvoří na pravé straně vyroste tzv. terasa, na níž vznikne zastřešený prostor pro 200 osob pro jakékoli akce. Přibude i část hlediště, ze kterého tu diváci sledují koncerty či divadelní představení. Pro tyto akce se rozšíří rovněž plocha pódia na deset krát šestnáct metrů. Za výrazného přispění města by měly být všechny práce hotové do konce letošního roku. Snoubenci i svatebčané, těšte se. (k)
Slezskoostravský hrad se po rekonstrukci rychle stal cílem všech, kdo se chtějí bavit a hledají silné kulturní zážitky. Nádvoří i okolní místnosti hostí výstavy, vystoupení, koncerty, divadla… Přicházejí mladí i staří, tady se nikdo nenudí.
 

Muzeum bude ještě atraktivnější


Regionální operační program cestovního ruchu nabízí různé možnosti. O finance z tohoto programu požádalo mimo jiné také Ostravské muzeum. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu na Masarykově náměstí, který byl slavnostně znovu otevřen před čtyřmi lety, může ještě získat na kvalitě. Podle ředitelky muzea Jiřiny Kábrtové by peníze z operačního programu měly přispět na rekonstrukci prostor pro krátkodobé, leč významné výstavy. Aby bylo možné vystavovat vzácné archiválie a unikátní předměty, musejí mít prostory dobré technické vybavení, které exponátům zaručí například předepsanou vlhkost vzduchu, kvalitní osvětlení a fungující zabezpečovací techniku. První náročnou akcí by se měla stát  výstava na téma „700 let od nástupu Lucemburků“ na český trůn. V době sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou v roce 1310 byla už Ostrava údajně živou lokalitou. Ředitelka Kábrtová udržuje čilé profesní kontakty s řadou muzeí v Evropě, a tak například z Ingolstadtu by mohli zapůjčit středověkou výzbroj, ale i další předměty. Náročné prostředí si vyžádá rovněž vystavení unikátní Zbraslavské kroniky.

„Ostravská veřejnost, ale i hosté odjinud mají zájem o výstavy s technickými tématy. Například výstava o historii a současnosti Vítkovic přilákala tisíce návštěvníků. Od 5. června proto otvíráme další na téma „150 let plynárenství na severní Moravě“, doplňuje ředitelka.

Na 23. června je pak připraven i happening na Masarykově náměstí před muzeem k otevření nových stálých expozic a současně i výstavy Vesmír – dobrodružství objevů pořádané v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009.  (k)
 

TUR Ostrava pošesté 

 
Mezinárodní festival krátkých filmů s tematikou ekologie, udržitelného rozvoje, ochrany fauny a flóry pod názvem TUR Ostrava 2009 se už v našem městě uskutečnil koncem dubna pošesté. Podle jednotlivých sekcí byl rozdělen na témata životní styl a zdraví, vztah médií a ekologie, zelená planeta a vztah člověka a společnosti. Několika cykly se festivalu zúčastnila Česká televize. Ze zahraničních příspěvků zaujal například film o životě islamistických skupin v Kodani, o Sarajevu a další. Svá dílka představili rovněž studenti zlínské a písecké filmové školy. Nejmladší autoři, šestnáctiletí, přispěli pětiminutovým dokumentem na téma život Dolních Vítkovic.  (d)
 

S ředitelem DK Poklad Vladimírem Procházkou o změnách a budoucnosti


Porubský dům kultury má novou šanci

 
Současným vlastníkem Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě je obchodní společnost DK POKLAD, s. r. o., ve které je jediným společníkem město Ostrava. Ředitele Vladimíra Procházku jsme požádali o několik informací.

 
  • Co město vedlo k tomu, že koupilo obchodní společnost DK Poklad?
Již před několika lety se Městský obvod Ostrava-Poruba pokoušel získat dům kultury do svého vlastnictví, ovšem neúspěšně, proto do těchto jednání vstoupilo město Ostrava. Protože majetko-právní vztahy k předmětné nemovitosti byly velmi složité a stávající společníci DK Poklad odmítali prodat dům kultury samostatně, rozhodlo se město koupit celou obchodní společnost. Tak bylo završeno několikaleté úsilí vytvořit v Porubě lepší podmínky pro společenský a kulturní život. Poruba je bezesporu velkou sídelní oblastí s počtem obyvatel větším než mnohá okresní města, a tak si svůj kulturní stánek zaslouží.
 
  • Jaký je současný stav domu kultury?
Od svého uvedení do provozu až do současnosti se objekt nedočkal žádného zásadního technického zhodnocení ani generální opravy. Téměř všechno, také interiér, je původní, je staré a ve velmi špatném technickém stavu.

 
  • V nedávné minulosti se v domě kultury moc akcí nepořádalo, proč?
Za vším jsou peníze. Kultura není lukrativním předmětem podnikání, který by permanentně generoval zisk, ba naopak, kultura stojí a padá s mírou získaných finančních prostředků. Předchozí provozovatel nebyl ve stínu žádného ekonomicky silného mecenáše, nezbylo mu nic jiného, než změnit účel využití jednotlivých prostor a začít je pronajímat. Tím sice Porubě přibylo například další fit centrum, ale současně zanikl společenský sál, ve kterém se dříve pořádaly plesy, taneční a jiné kulturní a společenské akce.

 
  • V čem tedy spočívá současnost a budoucnost tohoto zařízení?
Především musíme zajistit dostatečný objem investičních prostředků na jeho opravu a modernizaci. V současné době probíhá architektonická soutěž, ve které by měli  zúčastnění aktéři odpovědět nejenom na otázky, jak bude dům kultury vypadat, jak bude dispozičně řešen, ale také na to, jak bude případná rekonstrukce nákladná a časově náročná.  I když nám technický stav budovy a platné nájemní vztahy zatím nedovolují změnit zásadně kulturní a společenský život v jednom z největších obvodů Ostravy, daří se nám zvyšovat nabídku atraktivních divadelních představení, většinou se známými pražskými herci, i koncertů s populárními zpěváky. Absence společenského sálu limituje naše možnosti, a proto se pokoušíme pro koncerty využít i přilehlý amfiteátr. Kouzlo otevřeného nebe umocní požitek z poslechu známých a populárních zpěváků, kteří by tu měli vystoupit v rámci Porubského folkového léta. (k)
 
Foto: Ředitel Vladimír Procházka má důvod k úsměvu, dům kultury se bude vylepšovat
 

»nenechte si ujít
 

Otvírání studánek bude v kostele


Koncert k 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů výhradně z jeho děl se připravuje v ostravském kostele sv. Václava na 15. června. Dopoledne v 10 hodin jako výchovný koncert pro studenty gymnázií a středních škol, v 19 hodin večer pak pro širokou veřejnost. Stěžejní částí koncertu bude známá komorní kantáta autora pro ženský sbor, sóla, recitaci a doprovod dvou houslí, violy a klavíru Otvírání studánek na text básně Miroslava Bureše Píseň o studánce Rubínce. „Studánky“ patří k nejznámějším dílům neprávem opomíjeného autora, při každém uvedení mají úspěch. Na koncertě zazní i dvojzpěvy Petrklíč za doprovodu houslí a klavíru, Madrigal pro housle a violu a písňový cyklus Nový špalíček pro soprán v úpravě pro smyčcový kvartet. Účinkovat bude Operní studium NDM, které od roku jeho zrodu v roce 1994 vede Lenka Živocká. Vystoupí skvělí sólisté ostravské opery Eva Dřízgová-Jirušová, Anna Číhalová a Martin Gurbal, recitovat bude Alfréd Strejček, na klavír zahraje Tomáš Gaál, pod taktovkou Jozefa Katráka zahraje Moravskoslezské komorní sdružení tvořené předními hráči ostravského operního orchestru a Janáčkovy filharmonie Ostrava. (o)

Strana 12
 

»o lidech s lidmi

 

Radvanický rodák plukovník Robert Matula zůstal i za oceánem srdcem Ostravákem


Prošel jsem mnoho zemí, ta naše je nejkrásnější


Naše město má mnoho rodáků, na které může být právem hrdé. K takovým bezesporu patří i plukovník ve výslužbě Robert Matula, původem z Radvanic. V roce 1948 emigroval a dnes žije v kanadském Chemainusu, ale stále se, jak říká, cítí být Čechem a Ostravákem. Aktivně se zajímá o to, co se děje v rodné zemi.

„Čas utíká, jsem jeden z hrstky dosud žijících veteránů druhé světové války. Většina spolubojovníků nás podle zákonů přírody již opustila. Ani si to nepřipouštím, že  jsem nejstarším   československým parašutistou a vedle plukovníka v. v. Jaroslava Klemeše jedním ze dvou  žijících československých parašutistů ze západní fronty,“ říká o sobě poslední žijící člen paradesantní skupiny Wolfram.


Odpor byl samozřejmostí


Narodil se v Radvanicích 19. prosince 1919. Po rozpadu Československa a obsazení zbytku republiky německým wehrmachtem v březnu 1939 se rozhodl odejít z protektorátu a vstoupit do zahraničních československých jednotek. Jeho generace byla vychována idejemi prezidenta T. G. Masaryka. Za samozřejmou považoval povinnost se zbraní v ruce se postavit na odpor nacistům.

„My jsme se  s okupací nikdy nesmířili a po vzoru legionářů z první světové války jsme odcházeli do zahraničí s úmyslem bojovat proti Němcům. Odešel jsem v roce 1939 do Polska, prodělal výcvik ve francouzské cizinecké legii  a účastnil se bojů ve Francii v létě 1940.“
Po porážce Francie odplul Matula s dalšími vojáky do Velké Británie, kde byl začleněn do Československé samostatné obrněné brigády jako řidič tanku.

„Mým velitelem byl vynikající voják kapitán Josef Otisk, který jako jeden z mála absolvoval výcvik britských commandos,“ vzpomíná Matula. „Velká výzva přišla v roce 1944, kdy byl Otisk vybrán velením k zvláštnímu úkolu v okupované vlasti. Dostal dispoziční právo, aby si sám vybral členy skupiny. Jsem hrdý na to, že si zvolil také mě.“

Paraskupina s krycím názvem Wolfram seskočila do Beskyd 13. září 1944 s úkolem rozvinout partyzánský boj. Tvořilo ji šest mužů. Vedle velitele Otiska  to byli Vladimír  Řezníček, Josef Černota, Josef Bierský, radiotelegrafista Karel Svoboda a právě Robert Matula.


Zpátky v protektorátu


„Po seskoku do Beskyd jsme zažili těžké chvíle,“ vzpomíná plukovník Matula. Radiotelegrafista Svoboda byl zatčen německým protipartyzánským oddílem, Bierského zákeřně zastřelil na hoře Smrk recidivista, který se ukrýval mezi partyzány. „Navázali jsme spolupráci s místními hajnými a pasekáři, kteří se stali našimi nejlepšími spolupracovníky při budování zpravodajské  sítě. Dostali jsme se do  kontaktu s partyzánským oddílem poručíka Jána Ušiaka a sovětskou paraskupinou ARAP kapitána Niščimenka.“

Život v Beskydech byl hodně tvrdý a náročný. „Dne 3. listopadu 1944 náš tábor přepadly německé protipartyzánské jednotky. Podařilo se nám z obklíčení prorazit. Nato jsme dostali zprávu o tom, že Němci chystají pročesávání Beskyd. Akce později vešla ve známost pod názvem ´Tetřev´. Protipartyzánské oddíly byly v ofenzivě, navíc padal sníh, který znemožňoval činnost skupiny. Proto jsme pěšky odešli na Brněnsko, kde jsme prováděli menší partyzánské akce až do osvobození.“

Wolfram zpravodajsky přispěl i k osvobození Ostravy. „Před odchodem z Beskyd jsme předali Niščimenkovi vedle operačních peněz i svou zpravodajskou síť včetně spojení na předválečného čs. generála Josefa Brauna z Trojanovic. Braun vybudoval velkou a výkonnou zpravodajskou skupinu s krycím názvem Beta. Po válce jsem se dozvěděl, že skupina Beta na jaře 1945 získala plány německých  opevnění Beskyd a města Ostravy, které právě  prostřednictvím paraskupiny ARAP  byly předány sovětskému velení.“

Niščimenkovy informace ovlivnily průběh dubnové ostravské operace. Díky nim mohli sovětští generálové vést své útoky tak, aby minimalizovali ztráty na životech sovětských a československých vojáků i civilního obyvatelstva a ušetřili ostravské průmyslové podniky před zničením.


Cesty do Kanady a zpět


Po válce sloužil Robert Matula v nové československé armádě, ale v září 1946 se rozhodl odejít do zálohy v hodnosti poručíka. V roce 1948 emigroval do Velké Británie, odkud se později i se svou rodinou přestěhoval do Kanady.  „Byla to doba, kdy se o hrdinství vojáků na západní frontě nemluvilo, anebo byla hlásána nepravda. To se změnilo až v roce 1989, kdy se nám, vojákům ze západní fronty, dostalo  konečně ocenění. Ale  mnozí spolubojovníci se toho nedožili. Dokud mi to zdraví dovolovalo, účastnil jsem se pietních akcí u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze,“ zmiňuje Matula své pozdější ná¬vštěvy Československa, věnované vzpomínce na kolegy parašutisty, kteří v květnu 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Velmi si také cení přijetí prezidentem Václavem Havlem v roce 1990.


„Ostraváci na tebe nezapomínají“


V dubnu 2006 udělilo zastupitelstvo města Ostravy plukovníkovi Matulovi čestné občanství. „Považuji to za velkou čest a zároveň ocenění, že vlast na mě nezapomněla. Stalo se tak zásluhou skupiny zájemců o vojenskou historii a tehdejšího starosty městského obvodu Ostrava Radvanice a Bartovice Vojtěcha Mynáře. Ostravská delegace přijela za mnou  do Kanady. Pamatuji si, že Vojtěch Mynář při  předávání  diplomu k čestnému občanství mi při stisku ruky řekl ´Ostraváci na Tebe nezapomínají´. Jsem už starý, hodně jsem toho prožil, byl to  pro mě jeden z nejkrásnějších  okamžiků v životě. Rázem jsem ocitl v Ostravě, vybavily se mi dávné události z dětství a mládí, které jsem tam prožil. Že slova ´Ostraváci nezapomínají´ nejsou planou frází, jsem se přesvědčil v souvislosti s mým protahujícím se  vyřizováním starobního důchodu z České republiky. Už jsem nevěřil, že někdy důchod dostanu. O těchto peripetiích se dozvěděli stejní lidé. S jejich pomocí mi byl později důchod přiznán.“


Poslední z Wolframu


Na činnost skupiny Wolfram nezapomněli samozřejmě ani v Beskydech. Její akce připomíná informační skládačka, naučná stezka kopírující seskok a přesun na horu Smrk. Akce Wolframu připomněl nedávno i průvod ke hrobu spolubojovníka Josefa Bierského na hřbitově u kostela v Malenovicích – Borové. Matulovy vzpomínky vyšly také knižně pod názvem „Robert Matula – parašutista skupiny Wolfram“, v produkci České televize vznikl dokumentární pořad „Poslední z Wolframu“.

„Jsem jeden  z hrstky žijících pamětníků, který prožil hrůzy války jako voják na frontě a parašutista v týlu nepřítele. Proto jsem pro mír, pro svět bez válek. Moje přesvědčení je, že k tomu vede cesta a záruka  pro budoucnost, to je přes sjednocení, integraci Evropy. V životě jsem prošel mnoho zemí, ale ta naše vlast je nejkrásnější. Protože jsem se zde narodil. I když tehdejší mocipáni v roce 1948 se ke mně zachovali hanebně a vyhnali mě z domova, nikdy jsem nezatrpkl, zůstávám až do smrti Čechem a Ostravákem.“ (red)

(Fotografie poskytl pan Václav Kolesa)
 
Foto: Členové paravýsadku Wolfram (zleva: Vladimír Řezníček, Josef Černota, Josef Bierský, Josef Otisk, Karel Svoboda a Robert Matula) si užívají sluníčka ve chvílích odpočinku. Laureto, Itálie, léto 1944.

Strana 13


»Archiv města Ostravy


Veřejné osvětlení města v minulosti


„Když i menší města v našem kraji mají svá náměstí a hlavní ulice osvětleny, nechce ani Moravská Ostrava zůstat pozadu...“, stálo v dopise městské kanceláře adresovaném vrchnostenskému úřadu na Hukvaldech. Psal se právě rok 1836 a toto datum můžeme s velkou pravděpodobností považovat za skromný počátek výstavby městského veřejného osvětlení v Ostravě. Zakoupeno a instalováno bylo tehdy pouhých 6 lamp na Hlavním (dnešním Masarykově) náměstí, v následujících letech přibývaly velmi zvolna další i v nejbližším okolí (zejména při ústí Velké, Kostelní, Přívozské a Zámecké ulice). Tyto první lampy byly olejové; jako palivo spotřebovávaly řepkový olej a užívaly se prokazatelně až do roku 1860, teprve poté začaly být nahrazovány výkonnějšími lampami petrolejovými. Oba typy byly velmi náročné na obsluhu a údržbu a město od počátku až do zavedení plynového osvětlení pronajímalo každoročně tuto službu zájemcům v dražbě. Dražitel se ve smlouvě zavazoval, pokud to vyžadovala denní doba („kromě jasných měsíčních nocí“), dávat olej a knoty do lamp, tyto v hodině, určené mu městskou radou, zapalovat a dále se starat, aby lampy nevyhasly, a dennodenně je čistit. V případě, že by nějaká lampa explodovala nebo praskla jeho zaviněním, šla úhrada na jeho vrub, v případě, že škoda vznikla v důsledku mrazu nebo působením „jiných elementárních sil“, zavazovala se škodu hradit obec. Stejně tak musel lampář pravidelně čistit i kandelábry a skla. Z řady dobových relací vyplývá, že toto osvětlení nebylo ani zdaleka dostatečné, nevelký počet osvětlovacích těles byl roztroušen na relativně rozlehlé ploše, z tohoto mála (v roce 1859 pouhých 27 lamp) byla pravidelně část nefunkčních nebo s popraskanými kryty zalepenými jen papírem, takže prudší náraz větru oheň snadno uhasil.

Přesto byl o veřejné osvětlení značný zájem a v dochované korespondenci jsou letech evidovány desítky žádostí o jeho rozšíření, které městu adresovali jak soukromníci, tak i velké průmyslové podniky. Motivací bylo zejména zlepšení veřejné bezpečnosti ve večerních a nočních hodinách; v bouřlivě se rozvíjejícím průmyslovém městě, kde bujel alkoholismus a rostla kriminalita, to bylo zcela pochopitelné. Z policejního hlášení je doloženo, že lampář se v některých případech do odlehlejších lokací dokonce obával i jen zajít lampu zapálit. Obecně byl v přípisech zdůrazňován jako důvod také špatný stav většinou nezpevněných komunikací, plných výmolů a často zatarasených povozy a uskladněným stavebním materiálem, kde mohlo potmě snadno dojít k těžkému úrazu.

Velký pokrok představovalo zavedení osvětlení plynového. V roce 1869 vybudovala berlínská firma Schulz & Sackur mezi dnešními ulicemi Plynární, Poděbradovou a Valchařskou plynárnu, která začala dodávat svítiplyn podnikům, domácnostem i do sítě veřejného osvětlení. Mezi plynárnou, centrem města a Nádražní ulicí bylo umístěno 66 plynových lamp, osvětlení v okrajovějších částech města zajišťovaly nadále lampy petrolejové, jejichž správu v počtu 30 ks převzala plynárna od města v roce 1887. Tehdy již bylo v provozu 97 lamp plynových, spravovaných dvěma lampáři. Na rozdíl od svých předchůdkyň svítily každý den, bez ohledu na to, zda byl jasný úplněk či zataženo. Kromě půlnočních lamp s omezeným provozem (jen do 11 hodin večer), se ostatní podobně jako dnes rozsvěcely a zhasínaly v závislosti na roční době, tak např. v červenci to bylo mezi 20.30–3.30, v prosinci pak mezi 16.30–7.30. Plynem byly osvětleny i sousední obce Přívoz a Vítkovice (ze zdrojů Vítkovických železáren) a přestože koncem 90. let 19. století začalo být budováno i osvětlení elektrické (především obloukové lampy, později žárovkové), plynové osvětlení udržovalo vybojované pozice a ještě dlouho se dále rozšiřovalo. Tak v roce 1930 se v Moravské Ostravě (tehdy již včetně Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabůvky a Nové Vsi) uvádělo 1606 plynových oproti 1349 elektrickým lampám, které často existovaly paralelně – např. Masarykovo náměstí osvětlovalo 6 silných elektrických lamp na vysokých stožárech a 25 menších plynových (mezi nimi i v roce 1960 odstraněná kašna se sochou Hygie, která dlouho nesla nad hlavou plynovou lucernu). Díky provedené modernizaci mohly být i plynové lampy zapalovány a zhášeny dálkově, bez zásahu lidské ruky, což zvyšovalo jejich konkurenceschopnost. Elektřina se prosazovala buďto tam, kde v minulosti získaly monopol elektrárenské společnosti (Mariánské Hory), nebo v okrajových částech obcí, kam se dosud nevyplatilo položit plynové potrubí. Kromě toho se začalo provádět postupné zlepšování frekventovaných komunikací prostřednictvím elektrických lamp, zavěšovaných na drátech nad vozovkou. Plynové lampy byly v Ostravě kompletně zaměněny elektrickým osvětlením zřejmě až během druhé světové války.

Jozef Šerka

Foto 1: Osvětlovací plán Masarykova náměstí (zeleně jsou lampy plynové, modře elektrické)
 
Foto 2: Dobové osvětlení na litinové kašně na Masarykově náměstí.
 
Foto 3: Plynová lampa na nároží Kostelní ulice 

Strana 14
 

Tesco – Běh pro život pomůže dětské onkologii

 
V pěti městech České republiky se v červnu a září poběží druhý ročník charitativní akce „Tesco – Běh pro život“. Trasu, která je dlouhá asi čtyři kilometry, je možné proběhnout, ale také projít příjemnou procházkou s rodinou, kočárkem či čtyřnohým přítelem. V Ostravě se „Tesco – Běhu pro život“ můžete zúčastnit v sobotu 13. června od 15 hod. u hypermarketu Tesco na Třebovické ulici v Porubě. Minimální výše účastnického poplatku je 150 korun. Výtěžek ze startovného a dárcovských příspěvků poputuje na Nadační fond dětské onkologie Krtek. Pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program (od 13.30 h) pro celou rodinu, happeningy, sportovní hry a soutěže pro děti. Patronát nad ostravskou akcí má Miss Europe 95 Monika Žídková, záštitu převzal také náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil.
Kromě osobní účasti na akci a zakoupením dárkových předmětů můžete přispět zasláním libovolného příspěvku na účet u KB 278 582 320 237/0100. Cena dárcovské SMS ve tvaru DMS KRTEK na telefonní číslo 87 777 je 30 Kč. Ušlechtilou myšlenku podpoříte třeba i organizací sbírky ve firmě, škole nebo zájmovém kroužku, zapojením se do on-line sponzoringu účastníků běhů. Více na www.behprozivot.cz. (dp)
 

Baníkovskému tenisu je pětaosmdesát

 
Psal se duben roku 1924, když v přívozské restauraci Moravia založili sportovní nadšenci „První český tenisový klub v Ostravě“ (1. ČTK). Dva pískové kurty si postavili naproti koksovně František (dnes Svoboda) v ulici Na Valše. Po dvou letech přesídlili do Komenského sadů, kde jim obec Ostrava pronajala důstojnější areál, na němž vzniklo pět antukových dvorců.

V roce 1951 byl 1. ČTK direktivně převelen pod hlavičku TJ Baník Ostrava. Mezi oddíly bývalé hornické jednoty figurují tenisté dodnes. Jejich dvorce s dvanácti venkovními a třemi krytými kurty uprostřed parkové zeleně lákají k výkonnostnímu i rekreačnímu sportu. Jak nám prozradil Břetislav Ostárek, který je členem klubu šest desítek let, na baníkovské antuce si zahrály tenisové legendy bratři Koželuhové, wimbledonští vítězové Jaroslav Drobný a Jan Kodeš, sběratel grandslamových titulů Ivan Lendl a také prezident Václav Klaus. Členy klubu byli čs. reprezentanti Jiří Parma, Dušan Pohl, Ivan Janovský nebo současná přední světová deblistka Květa Hrdličková-Peschkeová. V Davisově poháru reprezentovala dnes už 90letá baníkovská legenda Jan Smolinský. Současný tenisový oddíl TJ Baník OKD v čele s předsedou Jindřichem Třuslem se zaměřuje především na mládež a rekreační sport. Významně mu v tom pomáhá také město Ostrava a jeho obvod Moravská Ostrava a Přívoz. (vi)
 


Chcete se podívat do Amazonie?

 
V Zoo Ostrava byla v sobotu 18. dubna slavnostně otevřená nová expozice pod názvem Malá Amazonie. Jde o zajímavou část botanicky i zoologicky připomínající prostředí tropického amazonského pralesa, vznikla úpravou vstupní části pavilon papoušků. Atrakcí v Amazonii jsou především tamaríni pinčí (na snímku), malé drápkaté opičky z čeledi kosmanovitých, ale jsou tu i pavouci sklípkani, drobné žabky, sladkovodní ryby, mimo jiné také paryba trnucha, sladkovodní příbuzná rejnoka. Přestavba pavilonu a vybudování nové atrakce stálo 1,9 milionu korun, větší částí přispěla Nadace OKD, zbytek financovalo město Ostrava.
 
Ostravská zoo se stává rok od roku přitažlivější a kvalitnější, je to patrné i na růstu návštěvnosti. Jen loni přišlo do zoo téměř 364 tisíc návštěvníků, což je o 34 tisíc více než v předchozím roce.  (b)
 
Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou (Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www. mpostrava.cz, otevírací doba: úterý - neděle: 10 - 17 hodin):

1. CINDY – kříženec, fena stará 6 roků, černá, středního vzrůstu. Nalezena v Ostravě-Jihu v březnu, čeká na nového páníčka. Je smutná a asi se nemůže smířit se skutečností, že ji minulý pán nehledá. Je to hodný a přítulný pes vhodný na zahrádku i k větším dětem, čeká na nový domov.

2. VILÍK – kříženec, čtyřletý pes, tmavě hnědý se světlým pálením, menšího až středního vzrůstu.  Je kastrovaný. V útulku od srpna 2007. Nalezen v Ostravě-Třebovicích, kde čekal uvázaný u plotu na svůj další osud. Je temperamentní, veselý, pohodový a kamarádský, hodí se do bytu i na zahradu.
 
3. FELIX – kříženec, pes středního vzrůstu, černohnědý s bílou náprsenkou, je mu 5 roků. Také on je v útulku od srpna 2007, našli jej v ulici Slavíkově v Ostravě-Porubě. Felix je kamarádský pes, vhodný na zahradu i do bytu, nemá rád náhubek a ostatní pejsky. Vyžaduje pozornost, vyhovuje mu aktivní činnost.

4. ELI – kříženec,  vlkošedá fenka se světlými znaky, 1 rok stará, kastrovaná. V útulku je od května loňského roku, po rozhodnutí správního orgánu byla odebrána původnímu majiteli. Je hodná, přítulná a veselá. Má však špatnou zkušenost s lidmi a musí si delší dobu zvykat na nové prostředí. Vhodná na zahradu i k dětem.

Strana 15
 

O světové medaile ve sledge hokeji

 
Po čtyřech letech se do Ostravy vrátil světový šampionát v hokeji. Tentokrát v jeho obdobě pro tělesně postižené sportovce – sledge hokeji. Na zimním stadionu SAREZA hráli o světové pocty počtvrté v historii. Po odřeknutí původního pořadatele Karlových Varů, se Ostrava ujala role hostitele a významnou sportovní akci podpořila i finančně.  Naši sledgehokejisté, nováček elitní skupiny MS, nejprve podlehli obhájcům titulu z kolébky hokeje před více než 1500 diváky 0:3, aby následující den nezvládli závěr zápasu s Japonskem (0:1) na samostatné nájezdy. Neuspěli ani v závěrečném zápase základní části. Německu podlehli 0:1 v prodloužení. Češi nakonec bojovali o 5.–8. místo v turnaji, který vyvrcholil v sobotu 16. května finálovými zápasy o medaile. (vi)
 
Foto: Největší oporou reprezentace Česka na ostravském šampionátu byl brankář Michal  Vápenka. Na snímku čelí útoku mužstva Japonska.
 

Tretra s fenomenálním Boltem


Trojnásobný světový rekordman Jamajčan Usain Bolt bude nejzářivější hvězdou 48. ročníku mítinku Zlatá tretra Ostrava 2009. Na vítkovickém oválu se ve středu 17. června představí po startech v letech 2006 a 2008 poprvé jako trojnásobný olympijský vítěz z Pekingu. Právě závodem na sto metrů s účastí fenomenálního sprintera mítink před půl devátou večerní vyvrcholí. To už budou mít diváci za sebou řadu jiných, věřme neméně skvělých, zážitků. Start v Ostravě už dříve ohlásili světový rekordman Kubánec Dayron Robles (110 m př.), olympijské vítězky Keňanka Pamela Jelimová (800 m) a Barbora Špotáková (oštěp), mistryně světa ve skoku do výšky Blanka Vlašičová (Chorvatsko), lídr světových tabulek na 3 km přek. Paul Koech z Keni nebo Etiopčanka Dire Tuneová.

Hlavní program začne od 17.45 hod. (předprogram v 15.30). Pořadatelé snížili cenu vstupenek na stání na 80 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Lístky na tribunu zůstávají na úrovni 500 Kč.

Prodej vstupenek běží prostřednictvím www.ticketstream.cz a od 15. května i na stadionu ve Vítkovicích. (vi)

Foto: Florbaloví šampioni (zleva) Daniel Folta, Roman Ciompa, trenér Radomír Mrázek a Tomáš Sladký s primátorem Petrem Kajnarem během přijetí v Radnici města Ostravy.
 


Inline bruslaři na Hlavní třídě

 
Mezi světová centra inline bruslení se jako historicky první české město zapíše Ostrava. Moravskoslezská metropole bude v neděli 7. června hostitelem závodu Světového poháru v inline maratonu, organizovaného světovou federací FIRS, který se pojede v rámci největšího středoevropského bruslařského seriálu pro veřejnost Nestlé LifeInline Tour.

Ostrava už má s podobnou akcí zkušenosti. V roce 2007 hostila při mistrovství ČR na trati na porubské Hlavní třídě třeba i mistryni světa v rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. „Ostrava je bruslařským městem. Nabízí skvělou trať a vynikající diváckou kulisu. Nejdelší trať bude měřit kolem třiceti kilometrů,“ řekl Martin Plecitý, šéf organizačního týmu. Pojede se nejen o body do Světového, ale i Českého poháru. Nebudou chybět dětské tratě na 1, 3 nebo 5 km, štafetové závody a populární fitness Desítka pro veřejnost.

„Vážíme si zařazení Ostravy do seriálu World Inline Cup. Jsme si vědomi toho, že podobné sportovní akce zvyšují prestiž města. Pomůžeme připravit takové podmínky, aby se k nám všichni rádi vraceli,“ zdůraznil náměstek primátora Lubomír Pospíšil. (vi)


»krátce ze sportu

 

OSTRAVSKÝ KONÍK.

Festival šachistů 16. Ostravský koník vyvrcholil otevřenými turnaji. FIDE Open, s účasti stovky hráčů z 11 zemí, vyhrál Ivan Hausner (ČR) před polským velmistrem Dziubou. Rekordních 122 hráčů se střetlo o Národní Open. Vítězem se stal 16letý Premus (Opava), veterán 83letý Vaníček z Mar. Hor obsadil pěkné 13. místo. Ozdobou programu byl velmistrovský superturnaj s účastí našich Hráčka, Lázničky, Poláka Socky nebo Bělorusa Azarova.


CHALLENGER PRO HÁJKA.

Šestý ročník tenisového turnaje PROSPERITA Open 2009, v rámci světového okruhu ATP Challenger Tour, na dvorcích v Komenského sadech vyhrál Jan Hájek po vítězství nad Chorvatem Ivem Dodigem 7:5, 6:1. Turnaj s dotací 43 tisíc euro finančně podpořilo město Ostrava.


BĚH OSVOBOZENÍ.

Jubilejní 30. ročník Běhu osvobození Ostravy pořádaný TJ Liga 100 Ostrava přilákal do Hrabyně osm desítek běžců od nás, z Polska a Slovenska. Hlavní závod (do 39 let) vyhrál Bitala (Olymp Praha) v čase 48:23,6 s. Další kategorie: (do 49 let) Kolich, (do 59 let) Kravčík (oba SAK Ložiska Karviná), 2. Jadrníček (Lok. Ostrava), (nad 59 let) Kalus (Źory, Polsko), 3. Výtisk (Seitl Ostrava), (ženy) Balošáková (Čadca). K hladkému průběhu akce přispěli také strážníci Městské policie Ostrava a Ostravské komunikace, a. s.  (vi)
 
Foto: Mistři ČR florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice po finálové výhře nad Střešovicemi.


Florbalisté vrátili titul do Ostravy

 
Primátor Petr Kajnar a členové Rady města Ostravy přijali zástupce týmu 1. SC WOOW Vítkovice, který vybojoval titul mistra České republiky ve florbalu. Úspěšní hráči kapitán Daniel Folta, Roman Ciompa, Tomáš Sladký a trenér Radomír Mrázek převzali pamětní list a upomínkové předměty jako vyjádření uznání za zisk zlatých medailí a vzornou reprezentaci města. Vítkovičtí flor¬balisté vybojovali čtvrtý titul mistra ČR v historii klubu a přerušili nepřetržitou osmiletou nadvládu svého finálového soupeře Tatranu Střešovice na českém florbalovém trůnu. „Pocta od vedení města nás velice potěšila,“ přiznal Tomáš Sladký, český reprezentant a jedna z opor mistra. „Naším cílem je na podzim dobře reprezentovat Ostravu v Poháru mistrů v Dánsku a samozřejmě obhájit domácí titul. Jsme si vědomi, že máme nakročeno vysoko i v anketě o nejlepší sportovní kolektiv Ostravy roku. Uvidíme, zda nás někdo napodobí.“ Blahopřejeme florbalistům k vynikajícímu sportovnímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci Ostravy! (vi)

 
Strana  16

Plakát

Ostrava dokořán!!!