Bezbariérový přístup

Informace o bezbariérovém přístupu na magistrát a úřady městských obvodů

Magistrát Města Ostravy

Informace o bezbariérovém přístupu v MMO

Úřady městských obvodů

Infromace o bezbariérových přístupech do úřadů měststkých obvodů v Ostravě

Obřadní síně

Informace o bezbariérovém přístupu do obřadních síní v Ostravě

Smuteční síně a hřbitovy

Informace o bezbariérovém přístupu do smutečních síní a hřbitovů v Ostravě

Kategorizace přístupnosti objektů - vysvětlení

Vysvětlení značení přístupnosti objektů