Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ve městě vzniknou dvě nová pietní místa

Poslední změna: Čtvrtek 12.10.2017 09:42 - Krzyžanek Bohuslav

Čtvrtek 12.10.2017 09:42

Město Ostrava plánuje vytvořit dvě nová pietní místa. V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěna pamětní deska jako memento poválečných hrůz na německém civilním obyvatelstvu. O život zde násilně a bez soudů přišlo 231 lidí. V sadu Dr. Milady Horákové pak vznikne Památník civilním obětem válek. Informoval o tom primátor Tomáš Macura.

Ve městě vzniknou dvě nová pietní místa

Fotografie z 30. let minulého století, pořízená z věže Dolu Jindřich. Vpravo dole je areál zasílatelství Hanke. Foto: AMO

„Tábor Hanke představuje temnou stránku historie našeho města, k níž neměli jeho obyvatelé po řadu let žádný přístup a téměř žádné informace. V rámci připomínky významných historických událostí, 750 let od první písemné zmínky o Ostravě nebo stého výročí české státnosti, které oslavíme v roce 2018, jsme se rozhodli připomenout i tuto temnou etapu našich dějin a přispět tak k vyrovnání se s minulostí,“ uvedl Macura.

Na pamětní desce bude umístěn text: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018.“ Shodla se na tom speciálně zřízená komise města, jejímiž členy byli renomovaní historici. Součástí desky bude i QR kód, který bude odkazovat na podrobnější informace v češtině, angličtině a němčině.

Do návrhů textu se zapojili také studenti Gymnázia Olgy Havlové v Porubě, kteří se zároveň zamýšleli nad poselstvím, které připomínka této události nese pro další generace. Mezi jejich postřehy byly například: Žádný nesprávný lidský čin se nemá vracet stejným způsobem. Pamatujme, že nenávist plodí další nenávist. Nechť jsou oběti připomínkou toho, že pouze odpuštěním kolektivní viny a soudní spravedlností nalezneme mír.

Pamětní deska bude umístěna na travnaté ploše v Nádražní ulici naproti Hotelovému domu Jindřich, v místech, kde se dříve nacházely sklady povoznické firmy Hanke a po válce internační tábor. Její instalace by se měla uskutečnit na přelomu prvního a druhého pololetí příštího roku.

Druhým návrhem pracovní skupiny, který schválila rada města, je vytvoření Památníku civilním obětem válek bez ohledu na jejich národnost nebo náboženské cítění. Umístěn bude v sadu Dr. Milady Horákové. „Je to místo, kde bylo v minulosti pohřebiště, židovský hřbitov, krematorium a kde byly pohřbeny i oběti z tábora Hanke. Dodnes tam lidé spontánně zapalují svíce, my jim k tomu chceme vytvořit důstojnou kulisu,“ vysvětlil Tomáš Macura.

Náklady na umělecké ztvárnění pamětní desky by mohly dosáhnout sta tisíc korun, na vybudování památníku tři sta tisíc korun.