Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Pro odpočinek a sportovní vyžití

Poslední změna: Čtvrtek 15.06.2017 10:56 - Krzyžanek Bohuslav

Čtvrtek 15.06.2017 10:49

Odpočinek a sportovní využití. Takové jsou hlavní cíle projektu Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce, jehož realizace by měla začít koncem příštího roku nebo na jaře 2019. O rozsahu a podrobnostech jednoho z největších z několika desítek tzv. zelených projektů města informovali primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Pro odpočinek a sportovní vyžití

Bývalá Jarkova výletní restaurace, která byla zbourána v 80. letech minulého století. Foto: archiv MMO

Lesopark Benátky se nachází na pomezí dvou městských obvodů – Mariánských Hor a Hulvák a Nové Vsi. Celková plocha řešeného území je 23,7 hektaru. V rámci revitalizace budou v této lokalitě provedeny vegetační úpravy směřující ke zlepšení stavu lesních porostů a zeleně a vybudována síť zrekonstruovaných pěších komunikací. Součástí řešení bude bezbariérové propojení celého území dvěma lávkami pro pěší a cyklisty nad ulicí 28. října a ulicí Plzeňskou, doplnění lesoparku o pobytovou louku, lesní aktivity, herní prvky pro děti a venkovní mobiliář respektující přírodě blízký charakter řešeného území. Důležitými částmi revitalizace je doplnění veřejného osvětlení podél hlavních komunikací pro pěší, úprava komunikace na ul. Novoveské zaslepením a vybudováním cyklostezky, vybudování chodníků a zpevněných ploch, revitalizace dvou rybníků a výstavba lávky nad mokřadem. V plánu je i výstavba hospodářského objektu a restauračního zařízení Malé Benátky na místě kdysi oblíbené Jarkovy výletní restaurace u spodních rybníků, možná i s projížďkami na lodičkách.

„Charakter investiční akce je z hlediska druhů stavebních prací velmi různorodý, tím hlavním úkolem nicméně bude radikální zlepšení stavu vegetace v lesoparku,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Celkové náklady na tuto revitalizaci překročí 100 milionů korun s tím, že významnou část nákladů budou tvořit stavební investice. „Právě připravujeme zakázku na vypracování projektové dokumentace," uvedla Šebestová s tím, že město zkoumá i možnosti využití dotací z Operačního programu Životní prostředí.