Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků

Zastupitelstvo města se usneslo dne 20. března 2013 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků, se doplňuje o zóny se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, a to v rozsahu uvedeném v příloze této obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. dubna 2013.

 

Ing. Petr Kajnar
primátor

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora

 

Příloha č. 1

Mapa