Zvláštní orgány města

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava (16 členů)

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje primátor města k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi a rovněž primátor je její předsedou.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (10 členů)

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností , sleduje působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně právní ochraně dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí.