Odborné pracovní skupiny rady města

 

I. Seznam členů odborných pracovních skupin rady města

 

1. Odborná pracovní skupina rady města pro řešení problematiky výstupu důlních plynů na povrch  (9 členů)   

předseda:      Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM

členové:          Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.    
                           prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D.    
                           Ing. Josef Kasper             
                           Ing. Karel Fröml            
                           Ing. Bc. Libor Hroch
                           plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.        
                           Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.                      
                           Ing. Aleš Brázda  

usnesení RM čís. 662/10 ze dne 11.03.2003
usnesení RM čís. 328/6  ze dne 19.12.2006
usnesení RM čís. 905/15  ze dne 20.03.2007
usnesení RM čís. 1072/18  ze dne 10.04.2007
usnesení RM čís. 1363/RM1014/20 ze dne 10.05.2011
usnesení RM čís. 00437/RM1418/9  ze dne 20.01.2015

 

2. Odborná pracovní skupina rady města Nová Karolina (14 členů)

předseda:        Ing. Břetislav Riger         

členové:           Ing. Břetislav Glumbík
                             Ing. Jiří Halenčák
                             Ing. Petra Bernfeldová
                             Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.  
                             Ing. Dalibor Kanclíř     
                             Ing. Josef Kavala  
                             Mgr. Renata Kolková, MPA    
                             Ing. Jiří Kozelský       
                             Ing. Václav Palička    
                             Ing. Bc. Pavel Šmátrala  
                             Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.      
                             Mgr. Andrea Vojkovská     
                             Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA 

usnesení RM čís.  259/5  ze dne 12.12.2006
usnesení RM čís.  1063/18 ze dne 10.04.2007
usnesení RM čís.  2015/31 ze dne 21.08.2007
usnesení RM čís.  2566/40 ze dne 30.10.2007
usnesení RM čís.  3359/53 ze dne 19.02.2008
usnesení RM čís.  3884/59 ze dne 15.04.2008
usnesení RM čís.  4492/66 ze dne 17.06.2008
usnesení RM čís.  6134/82 ze dne  09.12.2008
usnesení RM čís.  7143/92 ze dne 07.04.2009
usnesení RM čís.  63/RM1014/3 ze dne 23.11.2010
usnesení RM čís.  8270/RM1014/108 ze dne 08.10.2013
usnesení RM čís.  00607/RM1418/11 ze dne 10.02.2015
usnesení RM čís.  02816/RM1418/41 ze dne 08.12.2015

 

3. Odborná pracovní skupina rady města  „Projektový tým EIB“ (11 členů) 

předseda:        Ing. Tomáš Macura, MBA, člen ZM

členové:            Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen ZM
                             Mgr. Radim Babinec, člen ZM
                             Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM 
                             Ing. Lumír Palyza 
                             Ing. Kamil Bednář 
                             Ing. Ivo Hařovský  
                             Ing. Věra Hrubá 
                             Ing. Lukáš Jančálek 
                             Ing. Dalibor Kanclíř
                             Ing. Václav Palička

usnesení RM čís. 7146/92 ze dne  07.04.2009
usnesení RM čís. 535/RM1014/10 ze dne 25.01.2011
usnesení RM čís. 1202/RM1014/17 ze dne 12.04.2011 
usnesení RM čís. 5487/RM1014/71 ze dne 02.10.2012
usnesení RM čís. 00629/RM1418/12 ze dne 24.02.2015 

 

4. Odborná pracovní skupina rady města pro optimalizaci řízení městských společností a organizací  (7 členů)

členové:           Mgr. Radim Babinec, člen ZM
                             Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM
                             Ing. Lumír Palyza 
                             Mgr. Barbora Stankušová 
                             Mgr. Renata Kolková, MPA 
                             Ing. Jana Lindovská 
                             Ing. Lenka Křížková 

usnesení RM č. 00585/RM1418/11 ze dne  10.02.2015
usnesení RM č. 01862/RM1418/28 ze dne  27.07.2015 

 

5. Odborná pracovní skupina rady města za účelem implementace systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následným dohledem na jeho funkčnost,  dodržování pravidel zavedeného systému   a jeho další zlepšování (16 členů)

předseda:         Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM

členové:              Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
                               Ing. Daniel Minařík, Ph.D. 
                               Ing. Michal Gacka
                               Simona Litnerová
                               Ing. Aleš Horák 
                               Mgr. Gabriela Balcaříková  
                               Ing. Jitka Krzemieňová 
                               Šárka Hulová
                               Ing. René Bartoš 
                               Ing. Karla Hellebrandová 
                               Ing. Jana Krátká 
                               Ing. David Wegiel 
                               Mgr. Marie Stráníková, DiS. 
                               Ing. Veronika Váňová
                               Bc. Jana Václavíková 

usnesení RM č. 02674/RM1418/39 ze dne  24.11.2015
usnesení RM č. 03880/RM1418/58 ze dne  10.05.2016
usnesení RM č. 04749/RM1418/68 ze dne  13.09.2016 
usnesení RM č. 07265/RM1418/102 ze dne  12.09.2017 
usnesení RM č. 10354/RM1418/138 ze dne  02.10.2018 

 

6. Odborná pracovní skupina rady města pro posuzování   žádostí   předložených     v   rámci výběrového řízení Programu na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018     (5 členů) 

garant programu:   Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM

členové:                      Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA 
                                       Ing. Václav Palička 
                                       Ing. arch. Ondřej Vysloužil
                                       M arch Marek Sivák

usnesení RM č. 08624/RM1418/120 ze dne  06.03.2018  

 

7. Odborná  pracovní  skupina rady města   k   projektu   "Implementace  Programu   zlepšování  kvality ovzduší na území města Ostravy"  (11 členů)

předseda:          Bc. Marcela Vajdová

členové:
              Ing. Pavel Vojáček
                               Ing. David Wegiel
                               Ing. Dalibor Kanclíř 
                               Mgr. Bc. Michal Bayer 
                               Mgr. Petr Topolčan 
                               Ing. Bc. Ivona Kubenková 
                               Ing. Marian Peiczka 
                               Bc. Jan Ševčík, DiS. 
                               Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. 
                               Ing. Aleš Horák 

usnesení RM č. 09353/RM1418/129 ze dne  05.06.2018