Odborné pracovní skupiny rady města

 

I. Seznam členů odborných pracovních skupin rady města

 

1. Odborná pracovní skupina rady města Nová Karolina (14 členů)

předseda:        Ing. Břetislav Riger, člen ZM         

členové:           Ing. Břetislav Glumbík
                             Ing. Jiří Halenčák
                             Ing. Petra Bernfeldová
                             Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.  
                             Ing. Dalibor Kanclíř     
                             Ing. Josef Kavala  
                             Mgr. Renata Kolková, MPA    
                             Ing. Jiří Kozelský       
                             Ing. Václav Palička    
                             Ing. Bc. Pavel Šmátrala  
                             Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA      
                             Mgr. Andrea Vojkovská     
                             Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA 

usnesení RM čís.  259/5  ze dne 12.12.2006
usnesení RM čís.  1063/18 ze dne 10.04.2007
usnesení RM čís.  2015/31 ze dne 21.08.2007
usnesení RM čís.  2566/40 ze dne 30.10.2007
usnesení RM čís.  3359/53 ze dne 19.02.2008
usnesení RM čís.  3884/59 ze dne 15.04.2008
usnesení RM čís.  4492/66 ze dne 17.06.2008
usnesení RM čís.  6134/82 ze dne  09.12.2008
usnesení RM čís.  7143/92 ze dne 07.04.2009
usnesení RM čís.  63/RM1014/3 ze dne 23.11.2010
usnesení RM čís.  8270/RM1014/108 ze dne 08.10.2013
usnesení RM čís.  00607/RM1418/11 ze dne 10.02.2015
usnesení RM čís.  02816/RM1418/41 ze dne 08.12.2015

 

2. Odborná  pracovní  skupina týkající se bytového fondu Bedřiška (8 členů)

předseda:        Ing. Tomáš Macura, MBA, člen ZM 

členové:            Mgr. Zuzana Bajgarová, členka ZM

                             Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen ZM
                             Jiří Vávra, člen ZM
                             Mgr. Radim Babinec                             

                             Ing. Václav Palička
                             Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.
                             Ing. Lukáš Lesňák                              

 usnesení RM č. 01493/RM1822/24 ze dne  04.06.2019
 usnesení RM č. 05661/RM1822/84 ze dne 12.01.2021   

 

3. Odborná  pracovní  skupina pro vytvoření nové koncepce bydlení SMO (21 členů)

předseda:        Mgr. Radim Babinec

členové:            Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen ZM
                             Ing. David Witosz, člen ZM
                             Markéta Langrová, členka ZM
                             Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM
                             Jiří Vávra, člen ZM
                             Mgr. Richard Vereš
                             Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
                             RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
                             prof. Ing. arch. Michal Kohout
                             Martin Sládeček
                             Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
                             Ing. Libor Tandler
                             Radomíra Vlčková
                             Richard Čermák
                             Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
                             Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.
                             Ing. Ladislav Rožnai
                             Mgr. Kateřina Bonito
                             Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA
                             Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 

usnesení RM č. 02223/RM1822/33 ze dne  17.09.2019
usnesení RM č. 05732/RM1822/85 ze dne  19.01.2021   

 

 

4. Odborná  pracovní  skupina pro spolupráci při efektivním využívání dat statutárního
města Ostravy   (26 členů)

předsedkyně: Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM

členové:            Mgr. Libuše Dobrá
                             Mgr. Josef Tračík
                             Ing. Michal Hrotík
                             Ing. Josef Genserek 
                             Ing. Zdeněk Procner
                             Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, MPA  
                             Ing. František Švub
                             Ing. Sylva Sládečková
                             Ing. Pavel Vojáček
                             Ing. Miloslav Světlík
                             Ing. René Bartoš
                             Ing. Jan Šrámek
                             Mgr. Petr Kočíř
                             MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.
                             Mgr. Vladimír Plutko
                             Ing. Dominika Vašnovská
                             Mgr. Martin Jašík
                             Vladimír Jakub Mitura       
                             Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
                             Ing. Jana Krátká
                             Ing. Tomáš Linart     
                             Mgr. Jan Lasevič
                             Ing. Lenka Čermáková
                             Ing. Ivo Korduliak
                             Mgr. Tereza Nádvorníková         

usnesení RM č. 07311/RM1822/112 ze dne  24.08.2021

 

5. Odborná pracovní skupina  pro energetické využití odpadů města Ostravy (5 členů)

předsedkyně:     Bc. Aleš Boháč, MBA, člen ZM

členové:                Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
                                 Mgr. Jiří Hudec
                                 Ing. Karel Belda
                                 Ing. Petr Konečný, MBA     

usnesení RM č. 08546/RM1822/132 ze dne 18.01.2022 

usnesení RM č. 01644/RM2226/32 ze dne 06.06.2023


 

6. Odborná pracovní skupina při zajištění transparentního procesu, informovanosti a záštity při pořizování  Ostravských stavebních předpisů (20 členů)

garant:                Ing. Hana Tichánková, členka ZM

členové:               Mgr. Jan Dohnal, člen ZM

                                JUDr. Josef Babka, člen ZM

                                Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM

                                Bc. Aleš Boháč, MBA, člen ZM

                                Ing. Peter Harvánek, člen ZM

                                Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., členka ZM

                                Ing. Břetislav Riger, člen ZM

                                Mgr. Jiří Hudec

                                Mgr. František Korbel, Ph.D.

                                Ing. arch. Kamil Kubiš

                                Ing. arch. Markéta Opělová 

                                Ing. Jindřich Pater

                                prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

                                doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 

                                Ing. Miroslav Vlach

                                Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA

                                Ing. arch. Ondřej Vysloužil

                                Ing. arch. Jan Tesárek

                                doc. Ing. arch. David Tichý                                

usnesení RM č. 01732/RM2226/33 ze dne  13.06.2023