Komise pro strategický rozvoj a energetiku (15 členů)

I. Iniciativní funkce 

a)

podpora malého a středního podnikání ve městě Ostrava,

b)

strategický plán rozvoje města Ostravy,

c)

spolufinancování projektů statutárního města Ostravy,

d)

strategické projekty statutárního města Ostravy,

e)

investiční příležitosti statutárního města Ostravy,

f)

mezinárodní hospodářská spolupráce statutárního města Ostravy,

g)

strategické projekty privátních investorů,

h)

projekty Operačního programu Spravedlivá transformace,

i)

rozvoj energetiky statutárního města Ostrava.

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města. 

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce, související s činností komise, zajišťuje odbor strategického rozvoje magistrátu.

 

předseda:
 Ing. Vladimír Cigánek, člen ZM


členové: 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.,  členka ZM
Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM
Markéta Langrová, členka ZM
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, MBA, člen ZM
Mgr. Libor Pavel, člen ZM
Mgr. Petr Psotka, člen ZM
Ing. Tomáš Výtisk, člen ZM
Dr. Tadeáš Hlawiczka
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Miroslav Paul
Ing. Eva Schwarzová
Mgr. Hana Strádalová
Mgr. Ondřej Sýkora

..........................................................