Komise pro IT/IS (11 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

vyjadřuje se ke koncepci, rozvoji a fungování ICT (Information and Communication Technologies),

b)

vyjadřuje se k využitelnosti stávajících a plánovaných součástí ICT,

c)

navrhuje a vyjadřuje se k sestavení informační strategie rozvoje ICT,

d)

doporučuje plán (programy, projekty a další nástroje) k realizaci informační strategie,

e)

kontroluje plnění a případně aktualizuje informační strategii,

f)

vyjadřuje se k plánu investičních záměrů, stejně jako k návrhu provozního rozpočtu na příslušný rok a k dalším operativním záležitostem v oblasti ICT.

II. Kontrolní funkce

 V rozsahu stanoveném radou města.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce, související s činností komise, zajišťuje odbor projektů IT služeb a outsourcingu magistrátu.

 

předseda: 

 Michal Brabec  


členové:

Mgr. Petr Mika, člen ZM
Bc. Maxim Pachomov, člen ZM
Zdeněk Rodek, člen ZM
Ing. Rostislav Řeha, člen ZM
Ing. Robert Adámek 
RNDr. Mojmír Krejčíček
Ing. et Ing. Leo Luzar, Ph.D.
Radim Pientka
Ing. Petr Pražák
Matěj Týn