Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

iniciuje osvětové výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti škol a školských zařízení,

b)

iniciuje zavádění nových metod do vzdělávání,

c)

iniciuje mezinárodní spolupráci škol a školských zařízení,

d)

iniciuje aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

II. Poradní funkce 

a)

dává stanoviska k aktuálnímu dění v oblasti školství a celoživotnímu vzdělávání,

b)

navrhuje způsob koordinace činnosti škol, školských a vzdělávacích zařízení,

c)

ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení se aktivně podílí na tvorbě zásadních koncepčních materiálů města v oblasti školství,

d)

projednává zásady programů pro poskytování účelových dotací a příspěvků v oblasti celoživotního vzdělávání dětí a mládeže, vědy a výzkumu,

e)

projednává a předkládá radě města návrhy na poskytnutí finančních prostředků v oblasti celoživotního vzdělávání dětí, mládeže, vědy a výzkumu z rozpočtu statutárního města Ostravy.

III. Kontrolní funkce

a)

provádí monitoring akcí spolufinancovaných městem účelovými dotacemi a příspěvky v oblasti celoživotního vzdělávání, vědy a výzkumu,

b)

iniciuje kontrolní šetření ve věcech efektivity vynaložených prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.

IV. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor kultury a školství magistrátu.

  

předseda:
 PaedDr. Ivona Klímová, MBA

 

členové:

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., člen ZM
Ing. Regina Gogelová, členka ZM
Marie Malcharová, členka ZM
Mgr. et Mgr. Karin Halfarová
Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Machalová
Mgr. Hana Strádalová
Zdeněk Ševčík
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.