INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACÍ V OBLASTI VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2023

Podmínky a formuláře pro žadatele o dotaci pro rok 2023 v oblasti Volný čas. Termín podání žádostí od 17.10.2022 do 27.10.2022.

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 2242/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Volný čas na rok 2023.


Důležité upozornění pro žadatele o dotaci na rok 2023

Od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Žadatelé o dotaci  - právnické osoby (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (dále jen „úplný výpis“).

POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů.

Právnické osoby, které disponují datovou schránkou, se mohou přihlásit pomocí ISDS (datové schránky) a vyžádat si úplný výpis tímto způsobem - viz Videonávod.

Právnické osoby, které nemají datovou schránku, musí podat na rejstříkový soud (krajský soud)  žádost o vydání výše uvedeného „úplného výpisu“, případně řešit záležitost přes notáře.

Vyřízení může trvat cca 30 dnů.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 17.10.2022 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 27.10.2022 23:59

Postup podání žádosti

Jak si podat přihlášku

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuály k programu 602 XML Filler

Kontaktní informace

Kontaktní osoba

Šárka Böhmerová T: 599 443 083

sbohmerova@ostrava.cz

Technická podpora

Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Přílohy - formuláře ke stažení

Informace pro příjemce

Jak dotaci vyúčtovat

Obálku značte textem "NEOTVÍRAT - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE"