VÝZVA V RÁMCI PROGRAMU NA ZMÍRNĚNÍ EKONOMICKÝCH DOPADŮ ROSTOUCÍCH CEN ENERGIÍ NA ČINNOST SUBJEKTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU SMO NA ROK 2022 V rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit.

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1997/ZM1822/33 ze dne 20.04.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií.

 

Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 08.08.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pondělí 22.08.2022 23:59

Postup podání žádosti

Prezentace k programu

Prezentace - seminář

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: 

Šárka Böhmerová T: 599 443 083

E: 

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Výsledky