Informace pro žadatele o dotace v oblasti rodinné politiky na rok 2022

(termín pro podání žádostí je ukončen) Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 1622/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Rodinná politika na rok 2022

Informace pro žadatele

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci na rok 2022

Od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Žadatelé o dotaci  - právnické osoby (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (dále jen „úplný výpis“).

POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů.

Právnické osoby, které disponují datovou schránkou, se mohou přihlásit pomocí ISDS (datové schránky) a vyžádat si úplný výpis tímto způsobem - viz Videonávod.

Právnické osoby, které nemají datovou schránku, musí podat na rejstříkový soud (krajský soud)  žádost o vydání výše uvedeného „úplného výpisu“, případně řešit záležitost přes notáře.

Vyřízení může trvat cca 30 dnů.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Sobota 01.01.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 15.09.2022 23:59

Postup podání žádosti

Jak si podat přihlášku

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuály k programu 602 XML Filler

Kontaktní informace

Kontaktní osoba 

Bc. Radomíra Grimmová T: 599 443 041

rgrimmova@ostrava.cz

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Výsledky

Informace pro příjemce

Pokyny příjemcům účelové dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy ke změnám v průběhu realizace projektu a podání závěrečného vyúčtování dotací v oblasti rodinná politika.

Pro účely propagace rodinné politiky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace slouží logo FAJNA RODINA!!! Ke stažení zde:


Pokyny k vyúčtování účelové dotace 

Obálku značte textem "NEOTVÍRAT - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE"