TVOŘÍME PROSTOR 2023 - 2024 - 5. výzva

Statutární město Ostrava vyhlašuje již 6. ročník dotačního programu s názvem TVOŘÍME PROSTOR pro období 2023 - 2024.

Informace pro žadatele

Účelem programu je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném (městském) prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a komunit na území statutárního města Ostravy. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Realizace a údržba projektu je založena na dobrovolnické práci. 

 

Podmínky

Podmínky dotačního programu naleznete ke stažení ZDE.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Čtvrtek 06.06.2024 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pondělí 05.08.2024 23:59

Postup podání žádosti

Do prvního kola hodnocení projektů se podává pouze projektový záměr a rozpočet (viz příloha č. 1 a 2). Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí. Žádost o dotaci je podávána (tzn. včetně všech povinných příloh, jejichž seznam naleznete v podmínkách programu) až do třetího kola hodnocení.

Kontaktní informace

www.tvorimeprostor.cz

Marie Tvrdá

odbor strategického rozvoje

+420 599 443 273

Přílohy - formuláře ke stažení

PŘIHLÁŠKA – elektronický formulář EvAgend

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR (příloha č.1)

ROZPOČET PRO 1. KOLO (příloha č.2)

ROZPOČET PRO 3. KOLO (příloha č.3)

PODPISOVÝ ARCH (příloha č.4)

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE.

Návod na vyplnění formuláře ke stažení naleznete ZDE.

Výsledky

Přehled poskytnutých dotací jsou k dispozici na dotačním portále zde

Pro vyhledávání lze využít filtr např. dle oblasti podpory - Oblast revitalizace veřejného prostoru nebo dle identifikačních údajů žadatele.

Informace pro příjemce

POKYNY PRO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Formulář na finanční vypořádání dotace

Postup při finančním vypořádání dotace

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Smlouva - fyzická osoba

Smlouva - právnická osoba