Kanalizační přípojky

Seznam vyhlášených výzev na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti budování splaškových kanalizačních přípojek napojených na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2023, starší záznamy jsou v archivu výzev
UKONČENÁ
19.05.2021 - není nastaven
Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 1446/ZM1822/23 ze dne 19. 05. 2021 vyhlásilo "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a Výzvu č. 1 na podporu projektů v rámci tohoto Programu.
UKONČENÁ
22.04.2022 - 31.12.2025
Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 2001/ZM1822/33 ze dne 20. 04. 2022 vyhlašuje "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a Výzvu č. 1 na podporu projektů v rámci tohoto Programu