Kanalizační přípojky

Seznam vyhlášených výzev na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti budování splaškových kanalizačních přípojek napojených na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Hledání výzev:


Vyhledávání je od roku 2024, starší záznamy jsou v archivu výzev
UKONČENÁ
01.06.2022 - 16.09.2022
Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 2001/ZM1822/33 ze dne 20. 04. 2022 vyhlašuje "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a Výzvu č. 1 na podporu projektů v rámci tohoto Programu
UKONČENÁ
28.06.2023 - 15.09.2023
Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 2001/ZM1822/33 ze dne 20. 04. 2022 vyhlásilo "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a nyní vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0312/ZM2226/8 ze dne 24. 05. 2023 Výzvu č. 2 na podporu projektů v rámci tohoto Programu