Trasa M

Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald

 

Popis trasy

Souvisle zprovozněný úsek trasy M vede od Krajského úřadu podél tř. 28. Října k Domu energetiky a dále směrem na Hulváky. Trasa pokračuje řízeným přejezdem a po ulici Výstavní, vnitroblokem k objektu Dalkie a dále přes ul. 1. máje po vozovkách komunikací ul. Cottonové, Daliborově, Kopaniny, Tilschové a Kremličkově.

Poznámka:
Další úsek trasy M začíná na severním konci VIII. stavebního obvodu Poruby (návaznost na trasu Q) na ul. Průběžné a vede podél lesa Osošník směrem severním do Plesné. Tam trasa míří k centru obvodu po ul. K. Svobody. Odtud je trasa vyznačena po ul. 26. dubna až k chodníku na ul. Dobroslavickou (veďte kolo) a dále v souběhu s okruhem Radegast cyklo track na hranici Dobroslavic.
Podél ul. Opavské v Porubě vede cyklistická stezka od ul. 17. listopadu až po ul. Sjízdnou v návaznosti na dříve dokončený úsek mezi nádražím ve Svinově a ČS PHM ESSO u TESCA. V rámci komplexního řešení přednádražního prostoru byly stezky dobudovány v definitivní podobě po ul. Bílovecké, byl realizován též úsek po ul. Lipové. Od úřadu městského obvodu Svinov vede návazný úsek trasy M v rámci obytné zóny v ul. Radhošťské (v opačném směru po ul. Králka), dále po ul. Bratří Sedláčků k železničnímu přejezdu. Za podjezdem pod dálnicí zahýbá trasa na ul. Fr. a Anny Ryšových, po které vede až k mostu bývalé Vítkovické závodní dráhy přes Odru. Za mostem, který je značen jako stezka pro chodce a cyklisty, vyúsťuje trasa do ul. U Hrůbků a po ní vede ke křižovatce s ul. U Boříka, kde dočasně končí (návaznost trasa L směr Hošťálkovice). Dokončen je úsek trasy M v Porubě podél ul. Opavské od TESCA ke křižovatce u supermarketu Interspar včetně světelně řízeného přejezdu křižovatky s ul. Francouzskou, Opavskou a Sjízdnou a propojení tohoto úseku podél ul. Opavské s trasou D podél ul. 17. listopadu (u restaurace Slovan).
Poslední úsek vede od Dolu Michal v Michálkovicích po ul. Čs. armády až do Rychvaldu.

 

Nebezpečná místa

  • úsek trasy u Krajského úřadu - před ul.Na Jízdárně nutno sesednout z kola
  • ul.Králka a Radhošťská - retardéry

 

Mapa trasy

   

Výškový profil

trasa M
 

Navazující trasy

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov; Hrabová - Vratimov
Hošťálkovice - Mar.Hory - Nová Ves - Zábřeh - Výškovice ; Proskovice - Stará Bělá
Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov
Krásné Pole - Poruba; Poruba - Martinov; Petřkovice - Nordpól
Heřmanice - Michálkovice
Martinov - Poruba - Třebovice
Jantarová stezka
Velká Polom - Plesná - Dobroslavice

Ukázky z trasy