Trasa Q

Krásné Pole - Poruba; Poruba - Martinov; Petřkovice - Nordpól

 

Popis trasy

Trasa je zprovozněna podél ul. Průběžné jako společná stezka pro pěší a cyklisty. Pouze počáteční úsek od vyústění trasy M z Plesné po ul. O. Synka je veden po vozovce (pozor na vyjíždění autobusů ze zastávek). Možné napojení na trasy D a T. Z ul. Průběžné trasa pokračuje podél ul. Martinovské jako stezka pro cyklisty až k ul. Na Hrázi a po této komunikaci přes tramvajový přejezd, vlečkový a železniční přejezd až k ul. U Opavice, kde se napojuje na Jantarovou stezku.

Na podzim 2012 byl zprovozněn MOb Poruba za přispění regionální rady Moravskoslezsko cca 2 km dlouhý úsek trasy Q od ulice Studentské (autobusová zastávka Studentské koleje) po hvězdárnu v Krásném Poli. Trasa je vhodná vzhledem k spádům, typu povrchu a odvodňovacím žlabům spíše pro trekingová kola, v jednom úseku je nutno objet závoru (upozorňuje na ni dopravní značení).

Poznámka:
Další úsek trasy Q začíná na petřkovickém náměstí (křižovatka ulic Hlučínská, Koblovská a Balbínova), kde je možno trasu shlédnout i na mapě cyklistických tras okolí Petřkovic. Po ul. Balbínově trasa vede do místní části Nordpól, odkud směřuje po vyznačené trase 6185 do Ludgeřovického lesa směrem na Bobrovníky a Hlučín.

 

Nebezpečná místa

  • ul.Balbínova v Petřkovicích u školy - zpomalovací prahy

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

profil trasa Q

 

Navazující trasy

Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov; Hrabová - Vratimov
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald
Martinov - Poruba - Třebovice
Jantarová stezka
Hlučín - Petřkovice

Ukázky z trasy