Trasa T

Martinov - Poruba - Třebovice

 

Popis trasy

Dokončený úsek trasy T vede od úřadu městského obvodu Martinov, kde se napojuje na trasu D, podél ul. Martinovské, k ul. Na Svobodě. Zde je vybudována cykl.stezka k ul. Průběžné a dále na území Poruby podél Martinovské k ul. B. Nikodéma, zde trasa překračuje ul. Martinovskou a celé propojení podél východní strany této ulice míří do Třebovic až po ul. Třebovickou včetně napojení místní komunikace. Dále trasa pokračuje přejezdem přes ul. Třebovickou a vjezdy k čerpací stanici pohonných hmot a pneuservisu a stále podél ul. Martinovské stoupá ke křižovatce s ul. Opavskou, kde přechází světelně řízeným přejezdem a napojuje se na trasu M (souběžně podél supermarketu Albert). U ul. Francouzské se trasa T odpojuje a vede po stezce dělené na část pro chodce a část pro cyklisty k Hlavní třídě. Odsud pokračují cyklistické pruhy po vozovce až ke křižovatce s ul. Příčnou. Trasa je dále vedena stezkou pro cyklisty podél vozovky až k ul. Nad Porubkou, kde navazuje na trasu T do Svinova.

 

Nebezpečná místa

  • křížení ul.Průběžné a Martinovské (kolo nutno vést)

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

profil trasa T 

 

Navazující trasy

Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov; Hrabová - Vratimov
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald 
 Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov
Krásné Pole - Poruba; Poruba - Martinov; Petřkovice - Nordpól
Polanka nad Odrou - Jistebník
Hošťálkovice; Třebovice - Poruba

Ukázky z trasy