Trasa V

Heřmanice - Michálkovice

 

Popis trasy

Trasa V je vedena po vozovce ul. Vrbické od prostoru Heřmanických rybníků (začátek v křižovatce s ul. Orlovskou) přes centrum Heřmanic (napojení na trasu F) až na hranici Michálkovic (křižovatka s ul. Košickou). Dokončeno bylo pokračování po ul. Briketářské k bývalé točně autobusů s průchodem po stezce pro chodce a cyklisty k průjezdu pod Báňskou dráhou a dále po trase M po ul. Čs. armády k trolejbusovému obratišti u areálu Průmyslového muzea na dole Michal, ve výhledu se počítá s odbočkou přes Rychvald do Petřvaldu.

 

Nebezpečná místa

připravuje se ...

Mapa trasy

 

Výškový profil

profil trasa V

 

 

Navazující trasy

Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald

Ukázky z trasy