Trasa E

Centrum - Muglinov - Hrušov; Vratimov - Hrabová

Popis trasy

Cyklistická trasa E začíná na hranici s Vratimovem na ul. Mostní v Hrabové na křižovatce cyklistických tras 59 (vede od Frýdku-Místku), 6064 (od Havířova) a C (od Ostravy-jih). Trasa po křížení ul. Mostní pokračuje po pravobřežní hrázi řeky Ostravice k lávce na Šídlovec, kde kříží trasu A, a dále k vítkovickému jezu. Trasa sjíždí do bermy řeky Ostravice a pod mosty železniční trati tzv. polanecké spojky a ul. Rudné pokračuje na území Slezské Ostravy, vyjíždí opět na pravý břeh. Z břehu jsou z důvodu mimoúrovňových křížení s železniční tratí, báňské dráhy a komunikací vždy provedeny sjezdy a výjezdy pod mosty. Trasa přechází u nové tramvajové zastávky v blízkosti hradu tramvajovou trať a řeku Lučinu novou lávkou pro pěší a cyklisty. Od slezskoostravského hradu trasa pokračuje podjezdem pod ul. Frýdeckou a přes hradní lávku na moravskoostravský břeh řeky. Po tomto břehu je vedena cyklistická stezka podél Havlíčkova nábřeží, podjezdem pod ul. Českobratrskou a dále kolem nové radnice do Komenského sadů. U ul. Muglinovské kříží trasa řeku Ostravici a podjezdem pod touto ulicí přechází na pravý břeh řeky Ostravice, který sleduje až k podjezdu pod železniční tratí. Trasa pokračuje přes Hrušov ul. Riegrovou, Stará Cesta, Žižkova a Kaplířova (průjezd zčásti územím v asanaci) na ul. Bohumínskou, podél níž vede stezka až na hranici Ostravy a Bohumína. Po stezkách a místních komunikacích je možný příjezd až na začátek zástavby ve Vrbici, kde navazuje stezka podél vrbických jezer (křížení ul. Ostravské není ve Vrbici dořešeno, nutno dbát zvýšené opatrnosti).

 

Nebezpečná místa

  • podjezdy pod mosty silnic, komunikací, železničních tratí a vleček (nebezpečná klesání, zatáčky) – nutno dbát zvýšené opatrnosti
  • křížení galerií na Havlíčkově nábřeží a lávky mezi soudem a Gagarinovým náměstím – na galeriích při příznivém počasí nutno počítat se zvýšeným pěším provozem, pod lávkou provoz pouze ve směru z Komenského sadů k hradu, v opačném směru nutno jet po Havlíčkově nábřeží (stačí sledovat dopravní značení).

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

trasa E

 

 

Navazující trasy

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice;  Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava
Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice – Šenov, Koblov – Hrušov – Muglinov - centrum
Vratimov - Bartovice - Šenov - Havířov

Ukázky z trasy