Trasa A

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice; Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava

Popis trasy

Trasa začíná u mostu přes Odru mezi Polankou a Starou Bělou a pokračuje směrem k obvodu Ostrava-Jih, kde navazuje na cyklostezku. Trasa A vede po ulicích K Odře, Husarova, Svornosti, přes Bělský les, dále přes Podhájí, přes sídliště Bělský Les, po ul. V. Vlasákové na most přes ul. Horní, po ul. Matuška, kolem školských zařízení až na ul. Oráčovu a podjezdem pod ul. Místeckou do Hrabové. Zde trasa pokračuje po ul. Šídlovecké na lávku přes Ostravici a podél řeky do ul. Ostravického, po Frýdecké a Bártově k podchodu pod nádražím Kunčice. Dále trasa míří k jižní bráně a hlavní bráně Nové Huti, kde je v současnosti ukončena.

Poznámka:
Krátký spojovací úsek trasy A je vyznačen i v Polance nad Odrou mezi Jantarovou stezkou a trasou R do Jistebníka podél potoka Polančice.
Další krátký úsek je realizován prostřednictvím Lávky Unie spojující Moravskou a Slezskou Ostravu mezi Černou loukou a Slezskoostravským hradem. Dokončen je úsek trasy A od mostu přes Odru k železniční zastávce Polanka nad Odrou.

 

Nebezpečná místa

  • podchod pod ul.Místeckou v Hrabůvce (kolo nutno vést)
  • podchod pod nádražím Ostrava - Kunčice (kolo nutno vést)
  • křížení ul. Proskovické (kolo nutno vést)

 

Mapa trasy

                                

 

Výškový profil

profil trasa A

 

Navazující trasy 

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Hrabová - Vítkovice - Slezská Ostrava - centrum - Muglinov - Hrušov - Vrbice
Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice
Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov
Polanka nad Odrou - Jistebník, Svinov - Poruba 
Zábřeh - Bělský les; centrum - sídliště Fifejdy
Jantarová stezka

 

Ukázky z trasy