Trasa I

Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice

 

Popis trasy

Popisovaný úsek trasy začíná na hranici Klimkovic a Polanky v blízkosti restaurace Verdun (na klimkovické straně propojení po ul. Hraniční na trasu 6011 vedoucí přes Olbramice a Bílovec do Studénky). Trasa I vede po záhumenní cestě zrekonstruované v severní části tohoto cípu Polanky a po ul. Skotnice a Na Rybníčku míří ke středu obce. Po ul. Janovské a J. Šámala vede trasa opět na severní záhumenní cestu (ul. Za Humny) a napojuje se na Jantarovou stezku. Po krátkém souběhu trasa pokračuje ul. Úzkou a Obloukovou (pozor v opačném směru je jiný průběh trasy) k ul. K Pile, odkud trasa vede po ul. 1. Května na Honculu. Dokončen byl dělený úsek cyklistické stezky od železniční zastávky Polanka nad Odrou k mostu přes Odru. Přes most vchází trasa do Staré Bělé. V tomto úseku je nutno věnovat jízdě zejména v letních měsících zvýšenou pozornost (hrozí kolize pěších, cyklistické a motorové dopravy). Trasa je dále vedena podél ul. Na Lukách stezka pro chodce a cyklisty až do křižovatky s ul. Proskovickou, kde je ukončena.

Poznámka:
Krátký úsek trasy I je v provozu též podél Bělského lesa a na území městského obvodu Ostrava-jih. Úsek navazuje na trasu B v křižovatce ulic Chrobákova a Na Zámčiskách a dále vede podél Bělského lesa po ul. Studeňské, vyznačeno je i zbývající propojení k restauraci Dakota na ul.Plzeňské.
Další úsek začíná v křižovatce ulic Sámova, U Lesa (napojení na trasu A, N). Trasa I míří k Úřadu městského obvodu Ostrava-jih a pokračuje po ul. Rodinné k mostu Čs. Armády a k nádraží Vítkovice, odkud následuje prostřednictvím trasy W spojení až k ul. Místecké.

 

Nebezpečná místa

  • křižovatka ulic Moravská, Plzeňská a Horní v Hrabůvce (kolo nutno vést)

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

trasa-i.jpg


Navazující trasy

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice;  Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava
Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov
Polanka nad Odrou - Jistebník, Svinov - Poruba
Krásné Pole - Poruba-Ves; Poruba - Svinov; nádraží Vítkovice - Vítkovice
Jantarová stezka
Trasa 6011
Studénka - Bílovec - Klimkovice - Polanka nad Odrou

Ukázky z trasy