Trasa J

Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice - Šenov, Koblov - Hrušov - Muglinov - centrum

 

Popis trasy

Vyznačen je úsek trasy J po ul. Koněvově, Stromovka, Michálkovické a Pikartské, kde naváže na realizovaný úsek od hranice městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice v blízkosti VVUÚ. Trasa vede po ul. Radvanické a Rokycanově k ul. Vrchlického a Těšínské (v opačném směru vede trasa ul. Dalimilovou). Od rondelu v Radvanicích se trasa stáčí k ul. Na Hrázkách a podél ul. Rudné vede trasa do dolní části Bartovic. Ul. Bartovickou a Nad Lučinou míří trasa ke křižovatce s trasou K u statku v Bartovicích. Po ul. U Statku vede trasa na katastr Šenova, kde je možné buď pokračování zpět k areálu Ještěrka v Bartovicích po ul. Na Hrázkách nebo po ul. Vráclavské k městskému úřadu v Šenově, kde se nachází křížení s trasou 6063 (směr Petřvald, Václavovice).

Další zprovozněný úsek této trasy vede od trolejbusové smyčky v Koblově stezkou přes koblovský most na pravobřežní hráz Odry, po které míří trasa proti proudu řeky až k soutoku s Ostravicí. Stezka podchází dálniční most a vede po břehu proti proudu Ostravice, kde se v prostoru ul. Riegrovy navazuje na trasu E. Společně míří pod most ul. Muglinovské a trasa J dále pokračuje stezkou k ul. Bohumínské a podél domova důchodců na Kamenci k lávce k Nové radnici. Trasa vede dále po stezce na Seidlerovo nábřeží, podjíždí Sýkorův most, vede kolem loděnice a navazuje u hradní lávky na cyklotrasu E,

 

Nebezpečná místa

připravuje se ...

 

Mapa trasy

 

Výškový profil

profil trasa J

Navazující trasy

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Vítkovice - Slezská Ostrava - centrum - Muglinov - Hrušov - Vrbice
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Třebovice - Hošťálkovice - Mariánské Hory - Přívoz - Petřkovice - Koblov - Antošovice 
Bartovice - Radvanice - Petřvald
Petřkovice, Přívoz
Vratimov - Havířov

Ukázky z trasy