Čestní občané města Ostravy

Čestné občanství města bylo uděleno poprvé v roce 1935 prezidentu T. G. Masarykovi. Pravidelně je udělováno do dnešních dnů významným osobnostem, kteří mají vztah k Ostravě nebo občanům města

Tomáš Garrigue Masaryk

Charakteristika činnosti: prezident ČSR v letech 1918-1935.
Zdůvodnění ocenění: za zvláštní zásluhy o československý stát při příležitosti Masarykových 85. narozenin.
Kdo a kdy udělil: slavnostní schůze městského zastupitelstva 7. 3. 1935

Edvard Beneš

Charakteristika činnosti: prezident Československé republiky.
Zdůvodnění ocenění: pocta udělena jako projev hluboké úcty a vděčné oddanosti za zásluhy o národ a stát.
Kdo a kdy udělil: zastupitelstvo města Moravské Ostravy 27. 5. 1938.
Zrušeno: rozhodnutím vládního komisaře města Moravské Ostravy 14. 10. 1939.
Znovu uděleno: 25. 3. 1946 na plenárním zasedání Ústředního národního výboru (ÚNV).

Gen. armády Andrej Ivanovič Jeremenko

Charakteristika činnosti: velitel 4. ukrajinského frontu, od r. 1955 maršál SSSR.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy o osvobození města Moravské Ostravy.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání národního výboru (NV) 29. 5. 1945.

Marie Bobyreva (Tamara)

Charakteristika činnosti: univerzitní profesorka v Kyjevě, sovětská rozvědčice, členka sovětské zpravodajské skupiny Avantgarda.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy při osvobozování města Moravské Ostravy.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání NV 29. 5. 1945.

Josef David

Charakteristika činnosti: předseda Prozatímního ústavodárného národního shromáždění a náměstek předsedy vlády v letech 1945-1948, člen Čsl. strany národně socialistické.
Zdůvodnění ocenění: za vynikající práci v zahraničí po dobu německé okupace a za zásluhy o obnovení ČSR.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání NV 24.8.1945.
Zrušeno: na plenárním zasedání Jednotného národního výboru (JNV) 31. 5. 1951.
Znovu obnoveno: 14. 9. 1990 na mimořádném plenárním zasedání NV

Jan Šrámek

Charakteristika činnosti: předseda lidové strany, náměstek předsedy vlády do r. 1948.
Zdůvodnění ocenění: za vynikající práci v zahraničí po dobu německé okupace a za zásluhy o obnovení ČSR.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání NV 24. 8. 1945.
Zrušeno: na plenárním zasedání Ústředního národního výboru (ÚNV) 5. 4. 1948.
Znovu obnoveno: 14. 9. 1990 na mimořádném plenárním zasedání NV.

Bohumil Laušman

Charakteristika činnosti: ministr průmyslu v letech 1945-1948, předseda Československé sociálně demokratické strany v letech 1947-1948.
Zdůvodnění ocenění: za jeho zahraniční činnost v době okupace republiky a za jeho zásluhy o znárodnění těžkého průmyslu.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání ÚNV 25. 3. 1946.
Zrušeno: 31. 5. 1951 na plenárním zasedání ÚNV.
Znovu uděleno: 14. 9. 1990 na mimořádném plenárním zasedání NV.

Armádní generál Ludvík Svoboda

Charakteristika činnosti: ministr národní obrany 1945-1950.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy o organizování a vedení vojenských jednotek v SSSR 1939-1945, dále za zásluhy v bojích o Sokolovo a Duklu a za zásluhy při osvobozování Ostravy.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání ÚNV 18. 4. 1947.

Petr Bezruč

Charakteristika činnosti: básník, národní umělec.
Zdůvodnění ocenění: za celoživotní básnické dílo.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání ÚNV 18. 4. 1947.

Vojtěch Martínek

Charakteristika činnosti: středoškolský profesor, člen Akademie věd a umění, předseda Kola moravských spisovatelů.
Zdůvodnění ocenění: za dlouholetou plodnou činnost pedagogickou, literární, osvětovou a publicistickou.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání ÚNV 18. 4. 1947.

Bohumil Malý

Charakteristika činnosti: lékař.
Zdůvodnění ocenění: za 30letou úspěšnou lékařskou činnost, zejména v boji proti tuberkulóze na Ostravsku.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání ÚNV 23. 9. 1948.

Josef Reiner

Charakteristika činnosti: podplukovník v záloze.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy v bojích při osvobozování Ostravy, v jejichž průběhu přišel o zrak.
Kdo a kdy udělil: plenární zasedání MěstNV 9. 4. 1965.

Emanuel Šrámek

Charakteristika činnosti: plukovník v záloze.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy při osvobozování města Ostravy v r. 1945.
Kdo a kdy udělil: mimořádné plenární zasedání NV 14. 9. 1990.

Jarmila Hrdličková

Charakteristika činnosti: tajemnice Krajského sekretariátu národně socialistické strany v Pardubicích (1946-48). V roce 1950 odsouzena k 20 letům těžkého žaláře (propuštěna po 8 letech), pokutě 10 tis. Kčs, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy (ZMO) 27. 4. 1993.

Milada Lubojacká

Charakteristika činnosti: r. 1949 zatčena a odsouzena k 16 letům vězení za údajnou velezradu (propuštěna po 8 letech). Po propuštění pracovala v čistírně.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Vlasta Pospěchová

Charakteristika činnosti: samostatná referentka personálního oddělení Ostravsko-karvinských elektráren, r. 1954 odsouzena za údajnou velezradu na 10 let vězení (propuštěna v rámci amnestie r. 1960), během věznění onemocněla dvakrát na zánět jater a na tyfus.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Dobromil Cvrkal

Charakteristika činnosti: sportovec - mistr střední váhy, r. 1949 zatčen a odsouzen na 15 let vězení, ve vazbě (8 měsíců) byl krutě mučen a bit, trest vykonával v jáchymovských dolech, r. 1960 byl v rámci amnestie propuštěn. V následujících letech až do důchodového věku pracoval u DPMO. Po r. 1989 se angažoval v občanských komisích.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Alois Čoček

Charakteristika činnosti: voják, Státním soudem Praha odsouzen na 8 let vězení, r. 1953 byl propuštěn s podmínkou. R. 1954 jej Krajský soud Ostrava odsoudil k 12 letům vězení. Propuštěn 1960 v rámci amnestie, později zaměstnán u Dopravních staveb Olomouc a od roku 1962 ve Vítkovických železárnách jako tesař.
Zdůvodnění ocenění: za účast na protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Vladimír Daniel

Charakteristika činnosti: dříve zaměstnán na ekonomickém úseku ve Vítkovických železárnách. V roce 1955 byl pro údajnou velezradu odsouzen k 20 letům vězení, propuštěn na amnestii a r. 1961 znovu odsouzen na 12 let. Po propuštění v r. 1968 pracoval opět ve Vítkovických železárnách.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Jan Filip

Charakteristika činnosti: v letech II. světové války člen protifašistického odboje, po válce úředník KNV a dispečer pozemních staveb. V roce 1955 zatčen a odsouzen pro údajnou velezradu na 12 let, r. 1960 propuštěn v rámci amnestie. Roku 1961 opět zatčen a odsouzen na 13 let, propuštěn se zlomenou páteří jako trvale invalidní. Pracoval příležitostně jako hlídač, dělník a strojník. Signatář Charty 77, po listopadu 1989 se angažoval v občanských komisích. 
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Evžen Haluzík

Charakteristika činnosti: soudce u Krajského soudu v Olomouci. R. 1949 zatčen a pro údajnou velezradu odsouzen k 12 letům těžkého žaláře, vězněn v jáchymovských dolech, propuštěn r. 1960 v rámci amnestie. Posléze pracoval až do r. 1972 v Meoptě Přerov.
Zdůvodnění ocenění: za účast na protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Stanislav Hampel

Charakteristika činnosti: 1948 zatčen a odsouzen k 15 letům těžkého žaláře, propuštěn 1959. Pracoval jako řezač v papírnách, později jako brusič skla a jako brigádník na Dole P. Bezruč. Po ukončení brigády nastoupil jako kopáč u pozemních staveb, kde později pracoval jako úkolář.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Miloslav Hladiš

Charakteristika činnosti: primář gynekologického oddělení v Novém Jičíně. R. 1950 zatčen a odsouzen Státním soudem Brno ke 14 letům vězení, pokutě 20 tis. Kčs a ke ztrátě občanských práv. V době výkonu trestu byl vězeňským lékařem, po 8 letech byl propuštěn s plicním nálezem TBC. Posléze pracoval jako důlní elektrikář na dole Odra. 1961 mu byla vrácena občanská práva a mohl vykonávat profesi ústavního roentgenisty ve Vsetíně, později byl závodním lékařem Bytostavu v Porubě.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protifašistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Emil Chorovský

Charakteristika činnosti: štábní strážmistr Veřejné bezpečnosti. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen k doživotnímu žaláři. K výkonu trestu nastoupil v jáchymovských dolech, odkud byl po těžkém zranění propuštěn r. 1960. Do r. 1971 pracoval jako vrátný v Divadle Petra Bezruče. V roce 1991 povýšen na kapitána české policie.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Miloslav Krejza

Charakteristika činnosti: r. 1950 byl odsouzen za údajné vyzvědačství a velezradu na 16 let vězení. Propuštěn při amnestii r. 1960. Po listopadu 1989 se angažoval v občanských komisích.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

František Kubáň

Charakteristika činnosti: strojní zámečník. V roce 1949 byl odsouzen pro údajnou velezradu a špionáž k 25 letům vězení. Prodělal tvrdou vazbu (9 měsíců), dva roky strávil v jáchymovských dolech. Po 11 letech byl propuštěn a posléze pracoval jako dělník v NHKG.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

František Kuchrýk

Charakteristika činnosti: v letech II. světově války účastník domácího odboje, r. 1942 byl zatčen gestapem. Po osvobození byl jmenován velitelem amerického armádního oddílu, policejním komisařem a starostou města Kraslic. V roce 1950 byl odsouzen za údajné vyzvědačství k trestu odnětí svobody na 25 let. Trest si odpykával v Jihlavě, Jáchymově, na Pankráci a v Leopoldově, kde jej krutě týrali. Po 11 letech byl propuštěn v rámci amnestie. Měl zakázáno vykonávat původní profesi, pracoval jako nádeník.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Zdeněk Růžička

Charakteristika činnosti: vyučen jako obráběč kovů, hráč házené za SK Slezská Ostrava. 1949 zatčen, 1950 odsouzen Státním soudem Brno za činnost ve skupině Sýkora a spol. ke 14 letům těžkého žaláře. Vězněn v Jáchymově a Valdicích. Propuštěn byl r. 1960 v rámci amnestie.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Ctibor Seidl

Charakteristika činnosti: zemědělec. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen za účast ve skupině Světlana-Makyta. V roce 1960 byl propuštěn v rámci amnestie a posléze pracoval jako tesař u VOKD.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Jan Schneider

Charakteristika činnosti: vyučen jako svářeč, v r. 1948 krátce zatčen pro nesouhlas s politikou komunistického režimu. Emigroval do západního Německa, ale brzy se vrátil. Ještě r. 1948 byl znovu zatčen a odsouzen za úklady proti republice k 20 letům vězení. Po neúspěšném útěku z borské věznice byl odsouzen na dalších 20 let vězení. Po 15 letech byl propuštěn a posléze pracoval v dílně na dole Hlubina.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Václav Šimíček

Charakteristika činnosti: zaměstnanec ČSD v Olomouci, 1950 zatčen a odsouzen pro údajnou velezradu k 12 letům těžkého žaláře, prošel nucenými pracemi v jáchymovských dolech. Při amnestii v r. 1960 byl propuštěn a posléze pracoval jako řidič u DPMO.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Felix Škarka

Charakteristika činnosti: majitel pokrývačské firmy, příslušník druhého odboje. Roku 1950 zatčen a odsouzen pro údajnou velezradu k trestu odnětí svobody na 23 let. Propuštěn v rámci amnestie r. 1960.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Zdeněk Štich

Charakteristika činnosti: po únoru 1948 vyloučen z politických důvodů ze studia na letecké vojenské akademii. Spoluzakladatel odbojové skupiny Vlasta l v Ostravě. V roce. 1948 zatčen a odsouzen k 10 letům vězení. Byl nasazen na nucené práce v jáchymovských dolech, pokusil se neúspěšně o útěk, při dopadení byl nelidsky zbit a týrán. R. 1953 byl propuštěn do domácího ošetřování. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka v.v.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

Oldřich Váňa

Charakteristika činnosti: obchodník v Ostravě-Přívoze. Byl označen za vedoucího skupiny Vlasta l a odsouzen k 10 letům vězení. V průběhu vazby byl krutě mučen. Propuštěn těsně před vypršením trestu. Posléze pracoval jako dělník v bohumínských železárnách, pak jako horník na Dole Jeremenko.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.

František Brázdil

Charakteristika činnosti: r. 1950 byl Státním soudem v Brně odsouzen pro údajnou velezradu k doživotí, pokutě 20 tis. Kčs, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Propuštěn po 11 letech.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, Fr. Brázdil zemřel 26. 9. 1988.

Jan Buchal

Charakteristika činnosti: r. 1949 zorganizoval odbojovou skupinu z příslušníků SNB a armády. Stal se obětí hrubé provokace orgánů ministerstva vnitra a 25.10.1949 byl zatčen. Pro zločin velezrady a vyzvědačství byl spolu s 13člennou skupinou M. Horákové odsouzen k trestu smrti.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, Jan Buchal byl popraven 27. 6. 1950.

Josef Hozman

Charakteristika činnosti: poručík Veřejné bezpečnosti. V roce. 1949 byl zatčen a odsouzen k 22 letů vězení, ve výkonu trestu pracoval 6 let v úpravně uranové rudy (tzv. Věž smrti) v Jáchymově, 1960 byl v rámci amnestie propuštěn. Posléze pracoval ve Vítkovických železárnách jako vazač. Po r. 1989 byl povýšen do hodnosti podplukovníka české policie.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, J. Hozman zemřel r. 1993.

Adolf Chlebus

Charakteristika činnosti: živnostník (výroba důlních strojů a prodej "aerovek"). V roce. 1949 zatčen a odsouzen k 15 letům vězení, po 10 letech propuštěn. Pracoval jako automechanik a později jako vedoucí autoopravny u VOKD.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Oldřich Justra

Charakteristika činnosti: poručík letectva, v letech II. světové války člen ilegální skupiny Ruská trojka, 1944 zatčen gestapem, účastnil se bojů s americkou armádou a po osvobození se stal zástupcem Bezpečnostního letectva v Praze. V roce 1949 zatčen ve věci M. Horákové a odsouzen k doživotí. Byl vězněn v Ostravě, Leopoldově a uranových dolech v Příbrami. Byl propuštěn po 11 letech a posléze pracoval v Bytostavu jako závozník a jako vedoucí skladového hospodářství.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Oldřich Korpas

Charakteristika činnosti: zaměstnanec Vítkovických železáren, po únoru 1948 musel své pracovní místo opustit, nové zaměstnání našel v Urxových závodech. Poprvé zatčen 1954, odsouzen pro údajnou velezradu k 10 letům vězení, 1960 propuštěn v rámci amnestie. Znovu zatčen 1961, odsouzen na 3 roky a na zbytek prvního trestu, byl vězněn v uranových dolech v Jáchymově a ve Valdicích, podruhé propuštěn 1968. Později opět zaměstnán ve Vítkovických železárnách, na závodě DIZ.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, O. Korpas zemřel 1992.

Otakar Lyčka

Charakteristika činnosti: zemědělec, vlastník Hospodářské školy v Opavě. V roce 1949 zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 24 let, po 11 letech byl propuštěn v rámci amnestie. Posléze pracoval jako zaměstnanec strojní a traktorové stanice, později na haldě dolu Paskov. Na sklonku života si byl nucen pro nízký důchod přivydělávat jako hlídač.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, O. Lyčka zemřel r. 1992.

Vilém Vaclík

Charakteristika činnosti: technický úředník, během II. světové války se účastnil odboje. R. 1949 zatčen a odsouzen za údajnou velezradu k doživotnímu trestu, po 12 letech byl propuštěn. Až do důchodu pracoval jako dělník ve Vítkovických železárnách.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, V. Vaclík zemřel 1983.

Miroslav Růžička

Charakteristika činnosti: vyučen jako jemný mechanik, v letech II. světové války totálně nasazen v Německu a posléze vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. V letech 1946-48 sloužil v československé armádě. V roce 1949 byl zatčen a 1950 odsouzen Státním soudem v Brně k 16 letům těžkého žaláře. Z jáchymovských dolů byl propuštěn r. 1960 při amnestii. Pro špatný zdravotní stav byl propuštěn z dolu Hlubina, v NHKG nebyl pro "politickou nespolehlivost" přijat.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, M. Růžička zemřel r. 1964 na embolii.

Gustav Staněk

Charakteristika činnosti: obchodní příručí, krátce před ukončením II. světové války se zapojil do odbojové činnosti. Po vykonání vojenské prezenční služby nastoupil jako zaměstnanec uranových dolů v Jáchymově. Za pomoc, kterou poskytoval vězňům, byl r. 1951 odsouzen ke 14 letům odnětí svobody. Po propuštění r. 1960 se stal dělníkem na Dole Salma.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Miroslav Sýkora

Charakteristika činnosti: účetní stavebních závodů. Pro údajnou velezradu a vyzvědačství byl odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 1. 8. 1951 v Ostravě.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Alois Vašíček

Charakteristika činnosti: 4 roky vězněn v nacistických koncentračních táborech, v letech 1945-1948 starosta Sokola a pak 12 let vězněn v jáchymovských dolech. Byl propuštěn jako práce neschopný invalida, po návratu domů zemřel na následky vězeňských útrap.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Jaromír Šavrda

Charakteristika činnosti: narodil se 25. 5. 1933 v Ostravě, absolvoval studia české literatury na UK v Praze, pracoval jako knihovník, posléze jako středoškolský profesor a spisovatel. Jako vedoucí právního a personálního oddělení v mládežnickém vydavatelství PULS vystudoval dálkově právnickou fakultu (nebyl však připuštěn k promoci). Jeho další existence byla poznamenána procesem normalizace. Bylo mu znemožněno vykonávat odpovídající zaměstnání, a tak se při práci skladníka v Geologickém průzkumu věnoval samizdatové činnosti. V r. 1978 byl zatčen a odsouzen nejprve k 30 měsícům odnětí svobody a posléze k dalším 25 měsícům vězení. Po odpykání trestu v celé jeho délce se aktivně zapojil do činnosti Charty 77. Vzdor svému povážlivému fyzickému stavu držel několikrát hladovku za osvobození politických vězňů. Byl jedním ze zakládajících členů Společnosti přátel USA. Zdůvodnění ocenění: za jeho významnou práci v disentu na Ostravsku v době normalizace.
Kdo a kdy udělil: 14. zasedání ZMO 27. 4. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, J. Šavrda zemřel 2. 5. 1988.

Generálmajor Josef Buršík

Charakteristika činnosti: důstojník I. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, nositel Řádu bílého lva, bývalý Hrdina Sovětského svazu. Po válce velitel tankové brigády v Ostravě. 1946 kandidoval na severní Moravě za sociálně demokratickou stranu do Ústavodárného národního shromáždění , žil trvale v Ostravě. V roce 1949 zatčen Státní bezpečností a uvězněn na Mírově. Po úspěšném útěku z vězení emigroval do Velké Británie, kde r. 2002 zemřel.
Zdůvodnění ocenění: za jeho účast při osvobozovacích bojích o Ostravu a za jeho poválečnou politickou aktivitu ve prospěch města.
Kdo a kdy udělil: 15. zasedání ZMO 30. 6. 1993.

Jaroslav Pavlán

Charakteristika činnosti: účastník protifašistického odboje v době okupace. Místopředseda Národního výboru v Ostravě v letech 1945-48. V roce 1954 byl zatčen a odsouzen pro údajnou velezradu k 23 letům vězení, po více jak 8 letech (v květnu 1968) byl amnestován.
Zdůvodnění ocenění: za jeho činnost a zásluhy o rozvoj města Ostravy a za jeho účast na protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 15. zasedání ZMO 30. 6. 1993.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam, J. Pavlán zemřel 10. 2. 1985.

Chanan Rozen

Charakteristika činnosti: generální konzul České republiky v Izraeli, prezident Izraelské společnosti přátel České republiky.
Zdůvodnění ocenění: za celoživotní činnost ve prospěch města Ostravy a České republiky.
Kdo a kdy udělil: 23. zasedání ZMO 2. 11. 1994.
Poznámka: Ch. Rozen se narodil 24. 9. 1918 ve Slezské Ostravě, vyučil se u Vítkovických železáren, republiku opustil v r. 1938.

Ladislav Cée

Charakteristika činnosti: narodil se 27. 2. 1908 v Železném Brodě. Žil v Ostravě-Hrušově a až do svého zatčení v r. 1949 působil u Sboru národní bezpečnosti. Pro údajné přípravy ke státnímu převratu byl v r. 1950 odsouzen k trestu smrti. 1. 8. 1951 byl L. Cée spolu s M. Sýkorou, M. Morávkem a J. Polomským na dvoře Krajského věznice v Ostravě popraven.
Zdůvodnění ocenění: za účast v protikomunistickém odboji.
Kdo a kdy udělil: 17. zasedání ZMO dne 18. 6. 1997.
Poznámka: ocenění bylo uděleno in memoriam.

Ilja Hurník

Charakteristika činnosti: narodil se 25. 11. 1922 v Porubě (dnes m. č. Ostravy). Proslul jako hudební skladatel, klavírista a spisovatel. Ve svém hudebním díle se I. Hurník často vrací ke svému rodnému kraji. Zemřel 7. září 2013 v Praze.
Zdůvodnění ocenění: za celoživotní dílo.
Kdo a kdy udělil: 17. zasedání ZMO dne 18. 6. 1997.

Ivan Lendl

Charakteristika činnosti: narodil se 7. 3. 1960 v Ostravě. Vynikl především v oblasti sportovní jako hráč tenisu. První titul Mistra ČSSR ve dvouhře získal na dvorcích v ostravských Komenského sadech. Pro trvalé neshody s představiteli komunistické nomenklatury se později natrvalo usadil v USA a stal se jednou z největších postav světového tenisu (mj. se držel rekordních 157 týdnů na prvním místě žebříčku ATP).
Zdůvodnění ocenění: I. Lendl je jedním z nejslavnějších ostravských rodáků.
Kdo a kdy udělil: 17. zasedání ZMO dne 18. 6. 1997.

Andrzej Kaczorowski

Charakteristika činnosti: narodil se 30. 6. 1953 v obci Parzniewice. Diplomatickou kariéru zahájil v roce 1984 na Velvyslanectví Polské republiky v Bonnu, později šest let řídil Generální konzulát Polské republiky v Mnichově. Generálním konzulem Polské republiky v Ostravě se stal v srpnu 2002.
Zdůvodnění ocenění: zasloužil se o rozvoj všestranných hospodářských, kulturních sportovních a dalších vztahů mezi polskými a českými partnery.
Kdo a kdy udělil: 18. zasedání ZMO dne 30. 6. 2004.

Plukovník Robert Matula

Charakteristika činnosti: narodil se 16. 1. 1919 v Radvanicích (m. č. Ostravy). Po okupaci českých zemí nacisty v roce 1939 odešel do zahraničí. Bojoval ve Francii a Velké Británii. V roce 1944 byl vybrán za člena parašutistické skupiny Wolfram, která jako jedna z posledních operovala na území Protektorátu Čechy a Morava. Patřil k necelé stovce československých vojáků, kteří se přihlásili k nebezpečné akci v týlu nepřítele. Prokázal mimořádné občanské, morální a vojenské vlastnosti, odvahu a statečnost. V roce 1948 emigroval do Kanady, i přes politické ústrky však nadále udržoval úzký kontakt s domovem. Zasloužil se o vybudování pomníku československým parašutistům 2. světové války v Praze. Česká televize odvysílala v pořadu Týden v regionech reportáž věnovanou Robertu Matulovi.
Zdůvodnění ocenění: za zásluhy v boji proti fašismu.
Kdo a kdy udělil: 37. zasedání ZMO dne 26. 4. 2006.

Generál Zdeněk Škarvada

Charakteristika činnosti: narodil se 8. 11. 1917 v Olešnici na Blanensku.  Bývalý vojenský stíhací pilot britské Royal Air Force se za druhé světové války podílel mimořádnými činy na záchraně lidských životů. Za statečnost obdržel řadu vyznamenání doma i v zahraničí. Je nositelem čtyř britských, dvou polských a osmi československých a českých vyznamenání. Do hodnosti generála byl povýšen v roce 2000.  Ostrava se mu však stala domovem na padesát let po válce, kdy byl politicky persekvován a pracoval mimo jiné v dolech. Zemřel 11. května 2013.
Zdůvodnění ocenění: za mimořádné činy a záchranu lidských životů
Kdo a kdy udělil: 11. zasedání ZMO ze dne 24. 10. 2007

Ivo Stolařík

Charakteristika činnosti: etnograf, folklorista a muzikolog (1923). Spolupracoval s cimbálovými muzikami Vsacan nebo Malá muzika Čs. rozhlasu v Ostravě. V roce 1949 stál u zrodu kariéry zpěvačky Jarmily Šulákové. Založil 1. dětský rozhlasový sbor Ostrava, který až do roku 1955 sám dirigoval. Nelze opomenout jeho činnost v Janáčkově filharmonii a na Pedagogické fakultě, která mu udělila čestným doktorát. Své celoživotní dílo zachytil v memoárové knize Život není fráze.
Zdůvodnění ocenění: za celoživotní záslužnou práci v oblasti rozvoje kultury
Kdo a kdy udělil: 22. zasedání ZMO ze dne 26. listopadu 2008

Plukovník Mikuláš Končický

Charakteristika činnosti: válečný veterán, plukovník v. v. (1925), pocházející z oblasti obývané Volyňskými Čechy na území Polska. Po osvobození Volyně v roce 1944 se stal příslušníkem 1. československé tankové brigády. Zúčastnil se bojů na Dukle, absolvoval Ostravsko-opavskou operaci. Svou bojovou cestu ukončil v Praze. Po srpnu 1968 byl pro své politické názory z armády propuštěn. Předseda MěV Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské v Ostravě je nositelem československých a zahraničních válečných vyznamenání.
Zdůvodnění ocenění: za aktivní podíl při osvobozování naší země a města Ostravy v 2. světové válce
Kdo a kdy udělil: 22. zasedání ZMO ze dne 26. listopadu 2008

Plukovník Jindřich Heřkovič

Charakteristika činnosti: válečný veterán, plukovník v. v., rodák z Podkarpatské Rusi na území ČSR (1923), sloužil od roku 1943 jako samopalník v 1. čs. tankové brigádě na území SSSR. Bojoval v Dukelském průsmyku a v Ostravsko-opavské operaci, během níž byl těžce zraněn. Po válce vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1953 byl z politických důvodů poslán pracovat na Důl Hlubina do Ostravy. Je nositelem Čs. válečného kříže a řady dalších vojenských vyznamenání.
Zdůvodnění ocenění: za aktivní podíl při osvobozování naší země a města Ostravy v 2. světové válce
Kdo a kdy udělil: 22. zasedání ZMO ze dne 26. listopadu 2008

Plukovník Vladimír Palička

Charakteristika činnosti: válečný veterán, plukovník v. v., který se narodil v rodině Volyňských Čechů na polském území (1923). Za války tam bojoval v řadách partyzánské brigády D. M. Medvěděva. V roce 1944 se přihlásil do čs. armádního sboru. S posádkou legendárního tanku „Žižka“ absolvoval v řadách 1. čs. tankové brigády operaci v Dukelském průsmyku, kde utrpěl zranění. Na jaře 1945 se zúčastnil bojů v Ostravsko-opavské operaci, kde byl opět raněn. O svých osudech napsal knihu Nezaváto větrem.
Zdůvodnění ocenění: za aktivní podíl při osvobozování naší země a města Ostravy v 2. světové válce
Kdo a kdy udělil: 22. zasedání ZMO ze dne 26. listopadu 2008

Plukovník
Jan Pavlíček

Charakteristika činnosti: válečný veterán, plukovník v. v., rodák z Palkovic (1917). V prosinci 1939 uprchl z Protektorátu do Libanonu, odkud byl spolu s dalšími čs. vojáky přepraven do Francie, kde v roce 1940 bojoval proti Němcům. Po přesunu do Anglie se jako výsadkář připravoval na seskok do okupované vlasti. V rámci invaze v Normandii v červnu 1944 byl se svou jednotkou vysazen do týlu nepřítele, zúčastnil se bojů ve Francii a Belgii. Po válce dokončil studia ČVUT, pracoval jako inženýr-měřič v OKD. Byl nositelem řady čs. válečných vyznamenání. Zemřel 12. června 2010.
Zdůvodnění ocenění: za aktivní podíl při osvobozování naší země a města Ostravy v 2. světové válce
Kdo a kdy udělil: 22. zasedání ZMO ze dne 26. listopadu 2008

Oldřich Šuleř

Charakteristika činnosti: JUDr. Oldřich Šuleř (1924), získal titul Čestný občan města Ostravy za mimořádný přínos se vztahem ke statutárnímu městu Ostrava ve své umělecké, publicistické a redaktorské činnosti. Ostravský rodák pracoval za okupace mimo jiné na jámě Hubert v Hrušově. Po válce vystudoval práva, působil jako knihovník, v rozhlase, v časopise Červený květ, byl předsedou Obce spisovatelů v Ostravě. Je autorem více než čtyř desítek knih, z nichž řada zobrazuje Ostravu jako město kulturní, zajímavé, se specifickou poetikou. Z jeho tvorby připomeňme Letopisy v žule, Na srnčích nohách, Zbojnické pohádky a pověsti z Valašska, Bílý kůň ve znaku, Hořela lípa, hořela, Úhlavní přítel, Laskavé medailony, Třináctá komnata, Měsíční krajina aj. 
Zdůvodnění ocenění: za mimořádný přínos se vztahem ke statutárnímu městu Ostrava ve své umělecké, publicistické a redaktorské činnosti
Kdo a kdy udělil: 29. zasedání ZMO ze dne 24. června 2009

Jiří Kandus

Charakteristika činnosti: Lékař a vědecký pracovník Doc. MUDr. Jiří Kandus, CSc., (1930), externí učitel LF UK v Praze, emeritní prezident Lékařské společnosti J. E. Purkyně, soudní znalec a člen mnoha redakčních rad odborných zahraničních časopisů je dosud aktivním zaměstnancem Městské nemocnice v Ostravě, kde provozuje klinickou praxi. Zabýval se ostravskou průmyslovou populací v oblasti uhlokopské pneumokoniózy a hutnické silikózy a také nejčastější nemocí průmyslové populace – chronickou bronchitidou. Byl činný i v popularizační osvětově-vědecké činnosti v tisku, TV i na divadle, vydal mnoho úspěšných titulů týkajících se i problematiky kouření.
Zdůvodnění ocenění: za mimořádný vědecký přínos se vztahem ke statutárnímu městu Ostrava v oblasti lékařského výzkumu v roce jeho životního jubilea (80 let)
Kdo a kdy udělil: 40. zasedání ZMO ze dne 30. 6. 2010

Jaroslav Šimíček

Charakteristika činnosti: Uznávaný český kardiolog, vysokoškolský pedagog, vědec a celoživotní propagátor běhu pro zdraví doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc. (nar. 1931) žije a pracuje v Ostravě od roku 1958. Zaměřuje se především na nemoci srdce a cév. V pol. 60. let založil v Ostravě první spiroergometrickou laboratoř v ČR, v roce 1968 se stal průkopníkem implantací kardiostimulátorů v Ostravě. Ostravské centrum se pod jeho vedením stalo jedním z nejlepších v ČR. Byl prvním děkanem Zdravotně sociální fakulty OU (nyní lékařská fakulta). Doc. Šimíček je členem řady odborných vědeckých společností, přednáší a publikuje v tuzemsku i zahraničí. Je dosud činný ve zdravotnictví i na vysoké škole.

Zdůvodnění ocenění: jako zvláštní projev uznání za celoživotní mimořádné úspěchy a přínos městu Ostrava při jeho rozvoji, u příležitosti jeho životního jubilea (80 let).

Kdo a kdy udělil: 12. zasedání ZMO dne 2. listopadu 2011

Tomáš Čermák

Charakteristika činnosti: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. (nar. 1943) byl prvním polistopadovým rektorem VŠB, ve funkci působil 14 let. Pod jeho vedením se VŠB-TU transformovala na vysokou školu polytechnického a ekonomického charakteru. Podílel se velkou měrou na zakládání nových oborů, výzkumných pracovišť a navazování zahraničních kontaktů. Prof. Čermák je činný v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti v oboru silnoproudá elektrotechnika. Publikoval řadu odborných skript, publikací, expertíz, patentů a odborných zpráv, je členem akademických institucí a členem orgánů několika průmyslových podniků. Žije a pracuje v Ostravě, nyní jako ředitel vysokoškolského ústavu Centrum ENET.

Zdůvodnění ocenění: za mimořádný přínos a dosažení významných úspěchů ve vědecké činnosti se vztahem k městu Ostrava při jeho rozvoji.

Kdo a kdy udělil: 12. zasedání ZMO dne 2. listopadu 2011

Stanislav Kolíbal

Charakteristika činnosti: Akademický sochař a výtvarník. Významný představitel českého konceptuálního umění s celosvětovým významem. Mezi známá díla patří např. reliéfní zeď čs. velvyslanectví v Londýně nebo Pankrácké předmostí nuselského mostu. V roce 2005 převzal státní vyznamenání - Medaili za zásluhy.

Zdůvodnění ocenění: jako zvláštní projev úcty a uznání za dosažení významných uměleckých úspěchů v domácím i světovém kontextu.

Kdo a kdy udělil: 34. zasedání ZMO dne 10. září 2014

Brigádní generál Bedřich Opočenský

Charakteristika činnosti: (*1924 v Českém Boratíně na Volyni, zesnul 29. 10. 2016). Během německé okupace Volyně se zapojil do odbojové činnosti. V roce 1944 vstoupil do Čs. armádního sboru v SSSR a stal se řidičem tanku. Zúčastnil se bojů na Dukla a u Jasla, po vstupu na území Československa se stal velitelem tanku. V bojích o Ostravu dokázal držet přístup k Říšskému mostu (dnešnímu Mostu Miloše Sýkory) a krýt postup legendárního tanku č. 051 na Slezskou Ostravu. Po odchodu z armády hospodařil na svém statku v Sedlci u Litoměřic, po znárodnění pracoval v JZD a textilce.
Zdůvodnění ocenění: jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné hrdinství a zásluhy v bojích II. světové války a při osvobození města Ostravy.
Kdo a kdy udělil: 5. zasedání ZMO ze dne 29. 4. 2015.

Plukovník Karel Šerák

Charakteristika činnosti: Narodil se 20. 7. 1923 v Českém Boratíně na Volyni, zesnul 18.7.2016. Jako příslušník 1. čs. samostatné tankové brigády se zúčastnil bojů na Dukle a u Jasla. V průběhu Ostravsko–opavské operace v dubnu 1945 se jako velitel tanku podílel na osvobození a vyčištění Ostravy od německých okupačních vojsk. Po osvobození města vyrazil s jednotkou směrem na Olomouc a pak do Prahy. V roce 1946 byl Karel Šerák demobilizován a přestěhoval se do Chotiněvsi na Litoměřicku. Po kolektivizaci zemědělství pracoval v zemědělském družstvu jako zootechnik. Zemřel 17. července 2016.
Zdůvodnění ocenění: jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné hrdinství a zásluhy v bojích II. světové války a při osvobození města Ostravy.
Kdo a kdy udělil: 5. zasedání ZMO ze dne 29. 4. 2015.

Rajko Doleček

Charakteristika činnosti: Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. (nar. 1925) je významnou osobností našeho lékařství v oborech endokrinologie a dietologie. Syn českého otce a bosenské Srbky prožil mládí v Bělehradě. Za druhé světové války bojoval za svobodu Jugoslávie. V Ostravě žije od roku 1950. Patří k propagátorům zdravého životního stylu, byl průvodcem televizními pořady Nebezpečný svět kalorií, Tajemný svět hormonů nebo Dejte léta životu. Je autorem odborných, populárně-naučných knih a publikací, které vyšly u nás i v zahraničí. Pracuje jako internista-endokrinolog ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Zdůvodnění ocenění: za celoživotní práci a významný přínos pro město Ostravu.

Kdo a kdy udělil: 17. zasedání ZMO 25. května 2016.

 Luděk Eliáš

Charakteristika činnosti: divadelní a filmový herec, moderátor a publicista. K divadlu se dostal v terezínském ghettu, přežil vyhlazovací tábor v Osvětimi, Birkenau, Sachshausen, nálety i pochod smrti. Od roku 1956 zakotvil natrvalo v Divadle Petra Bezruče, kterého se stal v roce 1961 ředitelem. Uplatnil se také v televizi a rozhlase jako moderátor, při okupaci v roce 1968 vysílal z improvizovaného studia ČT a podílel se na svobodném pookupačním vysílání. Je ve svém věku 94 let činorodý, pravidelně navštěvuje střední školy a beseduje se studenty o zážitcích z války a srpna 1968 a následné normalizace. Členem ostravské pobočky ČSBS, nositelem ceny Jaroslava Šavrdy a rotariánského ocenění Paul Harris Felow.

Zdůvodnění ocenění: za mimořádný umělecký přínos pro kulturu města Ostravy, osobní statečnost a zásluhy při vzdělávání mladé generace v oblasti válečné historie

Kdo a kdy udělil: 31. zasedání ZMO 13. prosince 2017.

Věroslav Dušek

Charakteristika činnosti: lékař-chirurg, sokol, bojovník za svobodu a demokracii. Aktivně pracoval za války v sokolském odboji, byl zatčen a deportován do koncentračního tábora Dachau, během 5 let prošel dalšími německými koncentračními tábory. Zapojil se do boje za demokracii v období Pražského jara v roce 1968 a po obnovení Sokolské župy moravskoslezské byl jejím prvním starostou až do roku 1997.

Zdůvodnění ocenění: za osobní hrdinství v boji za demokracii a svobodu

Kdo a kdy udělil: 31. zasedání ZMO 13. prosince 2017.