Ceny města Ostravy

Ceny města Ostravy udělené od roku 1996. Zde přinášíme seznam všech nositelů ocenění Cena města Ostravy, které udělilo v uplynulých letech Zastupitelstvo města Ostravy. Ocenění jsou řazeni chronologicky, jak jim byla postupně Cena města udělena.

Navrhovat mohou jednotlivci i organizace při dodržení těchto Pravidel pro udělování čestného občanství a cen statutárního města Ostravy.

Formální podoba návrhů není nijak předepsána, použít ale můžete například tento jednoduchý formulář.