V Ostravě vznikají nová pracovní místa

25. 2. 2015. Zahraničním i českým investorům se v Ostravě daří, v letošním roce mají v plánu rozšiřovat svou výrobu a přijímat nové zaměstnance.

„Dosavadní výsledky nás těší, ale jsme si vědomi toho, že v úsilí o vznik nových pracovních míst musíme ještě přidat, abychom dokázali nejen absorbovat zanikající pracovní místa, ale fakticky snižovat také nezaměstnanost, která je jednou z nejvyšších v České republice. Zvlášť v souvislosti s očekávanými změnami ve společnostech Vítkovice Steel a OKD,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Největší IT společnost v Ostravě Tieto Czech zaměstnává více než dva tisíce lidí. V roce 2014 společnost přijala bezmála 300 nových pracovníků a v náboru pokračuje i v tomto roce. Hned v lednu do společnosti nastoupilo 30 nových zaměstnanců. „Neustále rozšiřujeme naše řady o vysoce specializované IT odborníky, kteří mají znalosti a dovednosti starat se a prostřednictvím informačních technologií rozvíjet byznys našich zákazníků po celém světě (ať už se jedná o dřevozpracující, výrobní nebo energetické společnosti, o banky, nemocnice nebo třeba městské úřady),“ sdělil ředitel ostravské pobočky Petr Lukasík.

Také automobilový průmysl, který je na Ostravsku stále na vzestupu, podporuje řada společností. V loňském roce například došlo k rozšíření prostor společnosti Brembo, kde v současnosti pracuje 970 zaměstnanců na výrobě brzdových destiček.  V průběhu roku 2015 mají v úmyslu navýšit počet pracovních míst také společnosti PLAKOR CZECH zabývající se výrobou plastových součástí automobilů (o 31 pozic) či CROMODORA WHEELS vyrábějící litá hliníková kola na osobní automobily (o 13 pozic). Výrobce dílů pro chlazení automobilových motorů MAHLE Behr Ostrava pro změnu rozšíří svůj závod v Mošnově. V letošním roce společnost zkolauduje 10 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch.  Zaměstnance začala firma nabírat již se zahájením stavby v průběhu roku 2014; šlo celkem o 64 nových pracovních pozic pro odborné a speciální profese, a dále pak 110 přímých dělnických profesí. Ve svém strategickém výhledu do roku 2019 společnost plánuje další rozvoj, a to i co do počtu zaměstnanců.

Především pak ale společnost Hyundai Mobis plánuje v nejbližší době postavit zcela novou továrnu na výrobu světlometů v mošnovské průmyslové zóně. Firma by chtěla vyrábět světla až pro milion automobilů ročně, a to jak pro společnost Hyundai, tak pro její sesterskou automobilku Kia v Žilině. V první fázi výroby by mohlo v Mošnově najít práci zhruba šest stovek lidí (do roku 2018), další čtyři stovky by mohly přibýt po roce 2020. Další závazek investora je, aby se v letech 2023 a 2024 vytvořilo 600 pracovních míst v rámci subdodavatelských společností.

Ani společnosti operující v logistice nezůstávají stranou. Daří se společnosti GEIS, která uvádí pozitivní reference s podnikáním v regionu. Navíc CTP Invest v zóně v Ostravě-Hrabové avizuje v letošním roce navýšení počtu zaměstnanců u svých nájemců až o 360 míst ze současných 4 640.

Ostrava intenzivně pracuje také na rozvoji zázemí pro nové technologie a na rozvoji moderních technologických postupů, podporovaných výzkumem a vývojem. Projekty, jakými jsou například rozšíření Vědecko-technologického parku, projekt IT4Innovations nebo Centrum buněčné terapie a diagnostiky, dává Ostrava investorům jasný signál, že se výrazně rozvíjí i v oblasti nejvyspělejších technologií a center vzdělání, výzkumu a vývoje. 

Ve Vědecko-technologickém parku Ostrava ke konci roku 2014 pracovalo 593 zaměstnanců, obsazenost prostor multifunkčních budov činila 90% disponibilní plochy. V areálu jsou umístěny také komerční objekty společností Ingeteam a ELCOM, ve kterých bylo ke konci roku zaměstnáno 160 zaměstnanců. V průběhu letošního roku budou otevřeny dvě nové multifunkční budovy o celkové rozloze 5 298 m2, které ještě rozšíří kapacitu stávajícího parku.

V rámci projektu Národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií, IT4Innovations, dojde nejpozději do července 2015 ke spuštění superpočítače, který bude jedním ze sta nejvýkonnějších strojů na světě. Národní superpočítačové centrum se zavázalo, že do konce roku 2015 vytvoří 200 pracovních míst v přepočtu na celý úvazek. Tento stav byl naplněn již před koncem roku 2014. I v letošním roce pak IT4Innovations počítá s vytvářením nových pracovních pozic, bude se jednat o vysoce kvalifikovaná místa se zaměřením na HPC.

Investoři oceňují taktéž síť vysokoškolských a vědeckých institucí, v nichž pracuje téměř 4 000 zaměstnanců.  Vědecké pozice vznikají také v laboratořích loni otevřeného biotechnologického parku 4Medical Innovations, kde by mělo cílově pracovat až 250 osob z oblastí medicíny, biologie a chemie.

Ostrava má také velmi dobrý potenciál k rozvoji v oblasti center sdílených služeb. Ty se již nesoustředí pouze na informační technologie, ale stále více mezinárodních společností zakládá centrum, které zpracovává komplexní finanční operace, nebo řeší otázky týkající se řízení lidských zdrojů nebo řízení zásob. Na území města existuje asi 15 center sdílených služeb, z nichž největší jsou Tieto Czech, která se zaměřuje především na skandinávský trh, dále GE MONEY BANK, SIEMENS nebo OKIN BPS, která patří mezi největší poskytovatele business process services (BPS) v České republice. Právě OKIN BPS již v roce 2014 přijala celkem 300 nových pracovníků a překročila tak hranici 1000 zaměstnanců. Divize, která v posledních letech roste tempem několika stovek zaměstnanců ročně, letos plánuje přijmout do svých delivery center v Ostravě a Praze dalších 500 lidí. Kvůli přílivu nových pracovních sil nyní také otevřela další patra v budovách Orchard a Nordica v Ostravě. Zhruba třetina nových pracovníků obsadila technické pozice, na kterých budou spravovat datová centra, konfigurovat síťové prvky a spravovat telekomunikační připojení. Další zkušení IT specialisté, ale také začátečníci z řad absolventů, budou zastávat role administrátorů a koordinátorů projektů koncových zákazníků. Zmíněná společnost Siemens, patřící mezi největší elektrotechnické firmy v ČR, v současné době zaměstnává 720 osob a právě obsazuje 21 pozic v centru sdílených služeb. V souvislosti s novým projektem hledá v současné době programátory pro vznikající kompetenční centrum pro správu koncernových informačních systémů (SAP) napříč Evropou. V první fázi bude mít SAP pobočky v Mohelnici na Šumpersku, Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku a v Ostravě, v budoucnu předpokládá další rozšíření. V centru vznikne v první vlně 25 pracovních míst.

Místní nízké mzdové náklady, vysoce strategická poloha, pozitivní zkušenosti stávajících investorů a statut přirozeného průmyslového uzlu zaručují Ostravě i nadále obrovský růstový potenciál.

Počet nových pracovních míst pro rok 2015

Tieto Czech

30 (leden 2015) *

PLAKOR CZECH

31

CROMODORA WHEELS

13

PZ Ostrava-Hrabová (CTP Invest)

360

4Medical Innovations

250

OKIN BPS

500 ***

Siemens

33 ****

mezisoučet

1 184

Hyundai Mobis

600 (do r. 2018)

400 (do r. 2020)

600 u subdodavatelských firem   (2023 – 2024)

            *          další nábor v průběhu roku 2015, počet pracovních míst neupřesněn

            **        předpoklad do roku 2019

            ***      předpoklad pro delivery centra v Ostravě a Praze

            ****25 míst v rámci SAP a 8 pozic v rámci CCS (zbylé pozice vznikají v rámci fluktuace)