Su-čou má dlouhou historii i průmyslovou zónu

13. 11. 2014. Su-čou je historické a kulturní město v blízkosti Šanghaje (založeno v r. 514 př. n. l.) se zhruba 5,4 mil. obyvatel.

Za posledních 20 let patří mezi nejmodernější města na východním čínském pobřeží. Leží v ekonomicky silné provincii Jiangsu a je 9. nejbohatším městem v Číně. Město Su-čou má 30 univerzit. Město má řadu pozoruhodných atraktivit např. klasické zahrady, které byly v letech 1997-2000 v seznamu památek světového dědictví UNESCO. Su-čou bývá často nazýváno Benátkami východu nebo Čínskými Benátkami.

Průmyslová zóna

Na jeho území leží Suzhou Industrial Park (SIP, průmyslová zóna), který vznikl jako společný projekt čínské a singapurské vlády zahájený v roce 1994. Rozloha správního území průmyslového parku činí 288 km2, z toho aktivity čínsko-singapurské spolupráce zahrnují areál 80 km2 s původně plánovaným počtem rezidentů kolem 1,2 milionu.

SIP je považován za jednu z největších hodnot města v současnosti.

Průmyslový park má dobré dopravní napojení – blízkost řeky Jang-ce, vysokorychlostní vlak do Pekingu (5 hod.) a do Šanghaje (1 hod.), řadu rychlostních komunikací do sousedních měst a provincií.

Industriální park má mj. vlastní celnici, vlastní free zónu a řadu logistických a obchodních systémů. SIP dosahuje průměrného ekonomického ročního růstu ve výši 30 %. Přitáhl přes 4900 zahraničních investorů a 18 000 domácích společností. Moderní podzemní infrastruktura rozvodů vody, energie, odpadu, telekomunikací, plynu, páry a odvodnění umožňuje investorům všechny druhy podnikání. Tato průmyslová zóna má také vlastní elektrárnu a kvalitní energetickou rozvodnou síť.

SIP je rovněž rezidenční čtvrtí, jeho plocha zahrnuje 45 % zeleně a celé území parku obdrželo certifikát ISO14001 jako známku kvalitního životního prostředí. Čtvrť – industriální zóna – zahrnuje mj. cizojazyčné školy, zahraniční nemocnice, nejrůznější typy hotelů, síť divadel a kin, golfová hřiště aj. Stěžejními obory industriálního parku jsou elektronika a IT a strojírenství.

Koncem roku 2012 zahájilo v průmyslovém parku činnost 5 500 expertů nanotechnologie ze zhruba 100 společností a 20 univerzit, nanotechnologie se stala prestižním oborem v této průmyslové zóně. V únoru 2013 bylo v SIP otevřeno obří nanotechnologické centrum se zahraniční participací, vítá všechny zahraniční investory v tomto oboru a má šanci stát se největším nanocentrem na světě. Celá struktura podnikání, rozmanitost a výstupní ukazatele SIP v čínském Su-čou jsou naprosto nesrovnatelné s jakoukoli průmyslovou zónou v ČR i v EU.

Vstup ČR do SIP

Součástí zóny Suzhou Industrial Park je od letošního roku také CzechTechChina Center (CTCC) založené společností Czech Trade. Přenos české biotechnologie Hydal na čínský trh je prvním pilotním projektem českého centra v Číně. Centrum má také pomáhat českým firmám a institucím, které chtějí Číně nabídnout špičkové technologie.

Obchodní model centra je založen na nabídce česko-čínských technologických projektů, nabídce odborných znalostí z oblasti marketingu a podpory prodeje, znalostí pro komercializaci výsledků vědeckého výzkumu a odborných znalostí pro tvorbu obchodní strategie pro čínský a globální trh.