Prosinec 2012

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Uvnitř listu

2 I letos Tříkrálová sbírka

3 S Petrem Pohunkem o astmatu dětí

4 Jízdné v MHD podraží

5 Novinky v elektronických službách

7 Psi musejí mít od 1. 1. 2013 čip

10 Galerie: Jan Zrzavý

12 Seniorem roku Jan Hališka

 

Strana 1

Ostrava, Katovice a oba regiony zvyšují tlak na národní vlády i Brusel

Ovzduší zlepšíme jen společně životní prostředí

V Nové radnici se 22. listopadu konalo setkání navazující na zářijovou schůzku primátorů Ostravy a Katovic. Na jednání, jehož společným jmenovatelem byla snaha o zlepšení ovzduší, vedli polskou delegaci členka Rady Slezského vojvodství Aleksandra Banasiaková a Michal Luty, náměstek primátora Katovic. Ostravu a kraj zastupovali primátor Petr Kajnar a hejtman Miroslav Novák.

Obě strany se dohodly na vytvoření pracovní skupiny, která zpracuje projekty pro zlepšení stavu ovzduší. „My i polští kolegové si uvědomujeme, že musíme proces urychlit v řádu měsíců tak, aby obě národní vlády mohly projekty a jejich financování z peněz Evropské unie zařadit do programovacího období 2014-2020. Zaměření projektů bude dáno největšími zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou průmysl, doprava a lokální topeniště,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar.

Hejtman Miroslav Novák mimo jiné podotkl, že obě města a regiony musí vytvořit tlak, také prostřednictvím Bruselu, na českou a polskou vládu. Náměstka katovického primátora Michala Lutyho překvapila informace o tom, že tři čtvrtiny znečištění přichází v období smogových situací na Ostravsko z Polska. Během měsíce proto u našich sousedů chtějí mít k dispozici analýzu, které zdroje se na transportu emisí nejvíce podílejí. (vi)

Foto: Účastnicí česko-polského jednání o stavu ovzduší (zprava) hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, primátor města Ostravy Petr Kajnar, členka Rady Slezského vojvodství Aleksandra Banasiaková a náměstek primátora města Katovic Michal Luty.

 

z jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy na svém 20. zasedání 5. prosince schválili rozpočet města pro rok 2013. Dlouhá diskuze byla vedena o bodu týkajícím se zachování prvoligové příslušnosti FC Baník Ostrava.

Až po provedeném auditu stávající společnosti budou moci zastupitelé rozhodnout, jakou variantu ve vztahu k populárnímu sportovnímu klubu zvolí včetně možnosti koupě nemovitosti. V dalším jednání schválili zastupitelé program regenerace městských památkových zón v Přívoze a v Porubě. Na pořadu jednání byl rovněž návrh na podání přihlášky města Ostravy na Evropské město sportu 2014, zhodnocení stavu a nové informace o Nové Karolině či informace o významné veřejné zakázce cyklostezce Seidlerovo nábřeží – Slezskoostravský hrad. Částku 1,6 miliardy korun za zmařenou investici chce po městě firma Amádeus Real, která měla stavět v Ostravě obchodní centrum. Zastupitelé rozhodli, že ji nezaplatí a spor zamíří k soudu. Dále bylo schváleno, že se má záležitostí dále zabývat obvod Mor. Ostrava a Přívoz. Zastupitelé jednali o řešení situace s absencí městské galerie. Předloženy byly dvě varianty – zajištění činnosti galerie v rámci Trojhalí Karolina, nebo zřízení nové příspěvkové organizace města. V době redakční uzávěrky nebylo o tomto bodu rozhodnuto. (red)

 

Na Vánočním kluzišti se bruslí

Na Masarykově náměstí vyrostlo Vánoční kluziště, které v roce 2010 zakoupila městská společnost SAREZA za téměř 4 miliony korun. Provoz, který stojí kolem tří milionů Kč, je ze dvou třetin hrazen městem Ostravou a jeho firmami. Na ledové ploše mohou zájemci bruslit do Nového roku. K dispozici mají půjčovnu bruslí, občerstvení, sociální zařízení a šatní skříňky. Oblíbená atrakce se vstupem zdarma je v provozu denně od 10 do 20 hodin. „Mobilní kluziště jsme pořídili, abychom oživili centrum města alespoň během vánočních svátků. Navzdory vysokým finančním částkám, kterými obvod Moravská Ostrava a Přívoz disponuje, je stav centra nevyhovující a přístup vedení obvodu překvapivě vlažný. Uvítali bychom ze strany jeho představitelů větší angažovanost a více konkrétních kroků, nejenom v období Vánoc, ale během celého roku. Ačkoliv má obvod jeden z nejvyšších příjmů, přispívá na podobné akce pouhým zlomkem,“ konstatoval primátor města Ostravy Petr Kajnar. ®


Strana 2

V Městské nemocnici Ostrava zvládli náročnou rekonstrukci za 62 dnů

Plicní oddělení v nových prostorách

V Městské nemocnici Ostrava 14. listopadu slavnostně otevřeli rekonstruovaný pavilon, do nějž se přestěhovalo plicní oddělení. Bývalé plicní oddělení se muselo vystěhovat ze staré budovy do jednopodlažního pavilonu, který byl postaven v roce 1947 jako dočasný a provizorní přístřešek pro ortopedii.

Po náročné rekonstrukci a modernizaci za pouhých 62 dnů tu začal odborný personál pracovat v nových, kvalitních podmínkách. Pacientům plicní oddělení poskytuje moderní diagnostiku, včetně vyšetření bronchoskopického a vyšetření ve funkčně-diagnostickém komplementu, společně s nabídkou komplexní péče ve spolupráci s interními, chirurgickými a rehabilitačními obory nemocnice. Pracoviště tvoří tři plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace (očkování proti tuberkulóze) a Centrum léčby závislosti na tabáku.

„Od roku 2009 už se v nemocnici rekonstruovala řada objektů, městská nemocnice je stále kvalitnější. Děkuji jménem zřizovatele, vedení i personálu za kvalitní práci, díky níž služeb městské nemocnice využívá stále více pacientů,“ řekla při otevření náměstkyně primátora Simona Piperková. Náklady na rekonstrukci plicního oddělení nemocnice dosáhly 22 milionů korun, z 80 % procent je hradil zřizovatel nemocnice – město Ostrava. (g)

Foto: Ředitel MNO Tomáš Nykel (zleva), náměstkyně primátora Simona Piperková, hejtman Miroslav Novák (vlevo) a primář Radovan Kozel při otevření plicního oddělení.

 

Koledníci se po Novém roce objeví v ulicích

Tříkrálová sbírka – přispějete?

Tříkrálová sbírka 2013 Charity ČR s účastí Charity sv. Alexandra se v Ostravě a okolí uskuteční od 1. do 14. ledna.

Získané peníze pomohou např. hospicovým službám, půjdou také na humanitární pomoc pro osoby bez přístřeší v Ostravě, pro rozvoj chráněných dílen, podporu chráněného bydlení ap.

Až se koledníci objeví v ulicích a u dveří, mají lidé možnost regulérně pomoci lidem v nouzi na rozdíl od pochybných pouličních výběrčích, kteří se většinou nemohou prokázat ničím, co by je k podobným sbírkám opravňovalo. Z výtěžku sbírky se 65 % získaných financí vrátí zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány, zbytek podpoří humanitární projekty diecézních charit u nás i v zahraničí. Jen 5 % je určeno na režii sbírky. Pokladničky jsou úředně zapečetěny i rozpečetěny na magistrátě města. Za všechny, i ty nejmenší dary, charity předem děkují. (o)

 

Řidiči, na červenou raději ne!

Na křižovatce ulic Českobratrské a Sokolské (na snímku) v centru Ostravy bylo v závěru listopadu, po 30denním testování, zprovozněno monitorování jízdy na červenou. Systém, který stál město 10 mil. korun, sleduje všechny čtyři vjezdy do křižovatky, umí změřit rychlost vozidel přijíždějících z mostu Pionýrů. Zároveň kontroluje, zda nejsou odcizená.

„Věříme, že zde dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jen na této křižovatce docházelo až k sedmi tisícům přestupků ročně,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Město, konkrétně městská policie, má oprávnění k těmto činnostem podle zákona o obcích. Jen od 24. do 25. 11. na křižovatce zjistila 44 přestupků – jízdu na červenou 24krát, překročení povolené rychlosti 20krát. Každý přestupek má identifikační údaje a je archivován pro další zpracování, nelze jej modifikovat či zneužít. Po vyhodnocení městskou policií budou přestupci předáni k řešení do správního řízení odboru dopravně správních činností magistrátu.

„Naším cílem není vybírání pokut, ale výchova řidičů k dodržování předpisů. Je možné, že podobně zabezpečíme i další dopravní uzly.“ podotkl primátor Petr Kajnar. (vk, vi)

 

aktuálně

Svinovské mosty: do centra i do Poruby

Vedení města se dohodlo se sdružením zhotovitelů, jehož členy jsou IMOS Brno a SDS Exmost, na zprůjezdnění rekonstruovaných Svinovských mostů v obou směrech do Poruby i do centra v předvánočním termínu 21.-22. prosince 2012. „Individuální automobilová doprava, autobusy a tramvaje MHD se tak po téměř roce, kdy řidiči museli používat objížďky po dálnici a Rudné ulici, vrátí k normálu,“ potvrzuje náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Doufejme, že stavbařům bude přát počasí a záludnosti zimního počasí uvedený termín neohrozí. Drobnější stavební práce na Svinovských mostech budou pokračovat ještě do konce smluvního termínu v březnu 2013.“ (vi)

 

Pomoc závislým

Obecně prospěšná společnost Renarkon, jejímž zřizovatelem je město Ostrava, otevřela po rekonstrukci Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Čeladné-Podolánkách. Tři dřevěné chaty ve velmi špatném technickém stavu, pro 15 klientů a 12 terapeutů, se podařilo opravit díky 17,5 milionové dotaci z ROP Moravskoslezsko (celkové náklady dosáhly 20 mil. korun). Renarkon poskytuje služby lidem, kteří užívají nealkoholové drogy nebo jsou jimi ohroženi. (vi)

 

Fifejdy jsou třetí!

Městská nemocnice Ostrava se v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic dostala na krásné třetí místo (v absolutním hodnocení všech ukazatelů), loni byla pátá. První místo obsadila Karvinská hornická nemocnice. (o)

 

Prodej stromků

Ostravské městské lesy a zeleň a. s. nabízejí ve středisku ve Staré Bělé široký sortiment palivového dříví. V ředitelství společnosti v Bělském lese začne prodej vánočních stromků 10. 12., v hájenkách v Bobrovníkách, Plesné a ve středisku Proskovice od 17. 12. Více na www.ostravskelesy.cz. (g)


Strana 3

S profesorem Petrem Pohunkem o závěrech Studie výskytu respiračních potíží u školních dětí v Ostravě

Vysoký výskyt astmatu se nepotvrdil

rozhovor

 l Pane profesore, popište, čím se zabývá Česká iniciativa pro astma.

„Česká iniciativa pro astma (ČIPA) je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 1996 třemi odbornými společnostmi České lékařské společnosti J. E. Purkyně jako společná platforma pneumologů, alergologů a odborníků v oblasti patofyziologie dýchání. Kromě standardizace péče o astma je hlavní náplní ČIPA vzdělávání odborníků i laiků v oblasti alergie a astmatu. Provádíme také stálý dohled nad epidemiologickou situací, sledujeme výskyt astmatu a alergických onemocnění.“

l Jak vznikla vaše studie o respiračních potížích ostravských dětí?

„Delší dobu se znepokojením sledujeme zdravotní problémy dětí na Ostravsku a zajímáme se o podstatu jejich potíží. Je nepochybné, že v Ostravě a okolí je problematická situace z pohledu znečištění ovzduší. Zkušenosti kolegů z alergologických ambulancí ukazují, že zde je souvislost se zvýšeným výskytem dýchacích potíží. Co však není zcela v souladu s dosud publikovanými údaji ze světové odborné literatury, jsou některé informace o tom, že v určitých oblastech Ostravy se objevuje vysoký výskyt průduškového astmatu. Znepokojily nás především informace, že v některých částech města se astma vyskytuje až u 40 % dětí. Pokud by tomu tak skutečně bylo, šlo by o absolutně nejvyšší výskyt na světě. Dosud publikované studie dokazují, že průmyslové znečištění ovzduší vede především ke zvýšenému výskytu respiračních infekcí, vede ke zhoršení již existujícího astmatu drážděním dýchacích cest a vyšší vnímavostí k virovým infekcím. Nebylo ale prokázáno, že by průmyslové znečištění vedlo ke vzniku alergie nebo astmatu. Tato onemocnění mají, především v dětství, základ v alergické přecitlivělosti na biologické alergenní látky a ty v průmyslovém znečištění obsaženy nejsou.“

l Proč jste zvolili právě Ostravu?

„Chtěli jsme přesněji určit, o jaké nemoci u dětí se v Ostravě skutečně jedná. Diagnóza průduškového astmatu je pro nemocného zcela zásadní. Pokud někdo má astma, jde u většiny pacientů o nemoc, která jej bude provázet celoživotně. Astma je často stanoveno i u jedinců, kteří ho nemají a jejichž dýchací potíže jsou dány jinými mechanizmy – např. infekcí s příznaky podobnými astmatu. Provedli jsme studii u ostravských dětí, vždyť v Radvanicích a Bartovicích byl uváděn výskyt astmatu u dětí mezi 30 a 40 %. Získávali jsme data za celou Ostravu i za její části.“

l Jak probíhalo vlastní měření?

„Pro naši studii jsme zvolili metodiku dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče školních dětí v kombinaci s objektivním měřením dětí spirometrií, což je měření funkční kapacity plic a průchodnosti dýchacích cest. Většina dětí, u nichž jsme zjistili sníženou průchodnost dýchacích cest, již byla pro astma sledována.“

l Kolik dětí jste vyšetřili a s jakým výsledkem?

„Celkem jsme v této pilotní studii vyšetřili 410 dětí z deseti ostravských škol. Podle očekávání bylo jako nejrizikovější období pro dýchací potíže uvedeno období od října do února. Výsledky nepotvrdily rozdílně vysoký výskyt astmatu v jednotlivých částech Ostravy. Diagnózu astmatu stanovenou lékařem uvedli rodiče u přibližně 12 % dětí rovnoměrně ve všech navštívených školách. Poruchu funkce plic s podezřením na obstrukci dýchacích cest jsme při spirometrickém vyšetření zjistili u 33 případů (8 % všech dětí). Po individuální kontrole všech křivek byla přítomnost objektivní obstrukce u dětí v oblasti východ potvrzena u 4 dětí (9,76 %). Alergie byla uvedena u 30 % dětí. Objevili jsme výskyt opakovaných infekcí dýchacích cest v posledním roce u 18 % dětí, u téměř 90 % dětí jsme nalezli kašel. Vyšší byla zátěž dětí pasivním kouřením (37 %), nejvíce ve východní části města. Zde jsme nalezli také vyšší zátěž lokálními topeništi ve srovnání se zbytkem Ostravy.“

l Můžete shrnout výsledky vaší studie?

„Naše studie nepotvrdila, že v Ostravě je významně vysoký výskyt průduškového astmatu nebo alergických potíží. Nezjistila ani údaje o velmi vysokém výskytu astmatu v oblasti východ. O spolehlivosti našeho způsobu sběru dat svědčí kromě použití mezinárodně uznávané metodiky i soulad s výsledky ČSAV z ostatních oblastí Ostravy. Je patrné, že v Ostravě se vyskytují respirační potíže, je zde vyšší nemocnost v zimě a objevují se potíže s kašlem a zápaly plic. Nejde ale zřejmě o astma ani o vyšší výskyt alergií. Považujeme naši studii za pilotní průzkum, který by měl vést k tomu, aby se podrobněji studovala souvislost mezi dětskými respiračními onemocněními a konkrétní zátěží jednotlivými zdroji znečištění.“

Připravil Petr Havránek

(Rozšířenou verzi rozhovoru s prof. Petrem Pohunkem si můžete přečíst na webu www.dychamproostravu.cz)

 

Diskutovali s občany

Veřejnou debatu s názvem „Ovzduší…a jak dál?“ uspořádalo město Ostrava první prosincové úterý v divadle loutek. Občané přišli diskutovat s představiteli kraje, města, Zdravotního ústavu a Českého hydrometeorologického ústavu.

V úvodu besedy shrnul primátor Petr Kajnar aktivity, které Ostrava dlouhodobě vyvíjí ve snaze zlepšit životní prostředí ve městě. Připomněl největší zdroje znečištění: průmysl, dopravu a lokální topeniště. Zabýval se také transportem emisí z Polska, který je pro Ostravsko a region problémem zejména během smogových situací. Resortní náměstek primátora Dalibor Madej hovořil o projektech spolufinancovaných z evropských peněz, jako jsou Zeleň pro Ostravu a revitalizace řeky Ostravice, opatřeních na snížení prašnosti např. intenzivnější čištění komunikací. Připomněl státem pozastavenou likvidaci lagun Ostramo, kde zbytek kalů čeká na dotěžení.

Po odborných prezentacích Jiřího Bílka, Libora Černikovského a Tomáše Kotyzy se rozběhla diskuse, ve které se občané zajímali mj. o osud žaloby Ostravy na stát ve věci životního prostředí, možnosti jak působit na průmyslové znečišťovatele apod. Zástupci ekologických iniciativ vyzvali město k intenzivnější spolupráci. „V otevřených debatách s občany o ovzduší i na další témata budeme pokračovat v příštím roce,“ slíbil na závěr večera primátor Petr Kajnar. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar (vpravo) a náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Mdej reagovali v diskusi na dotazy a připomínky občanů ke stavu ovzduší.


Strana 4

střípky

E-BIZ FORUM.

V hotelu Imperial se od 7. do 9. 11. uskutečnilo osmé e-biz forum o elektronických aukcích. Nástroje, který ve stále větší míře pomáhá firmám, státní správě i samosprávě šetřit finanční prostředky. Město Ostrava praktikuje spolu se společností e-CENTRE Systém sdružených nákupů od roku 2010 a ušetřilo téměř 150 mil. Kč. Mezi domácími i zahraničními delegáty své příspěvky přednesli také Bernd Huber z mnichovské pobočky firmy Google nebo Holger Plein, nákupní ředitel německé energetické společnosti RWE. Konference se konala pod záštitou primátora Petra Kajnara (na snímku předává zvláštní cenu v soutěži Fair Sourcing Awards Elżbietě Wiaderna-Bedrijczukové z Polska). (vi)

MÚZY Z DONĚCKA.

Do Ostravy zavítali ve dnech 8.–10. 11. umělci z partnerského ukrajinského města Doněcka. Koncertovali v Janáčkově konzervatoři, prohlédli si město, v radnici je přijal náměstek primátora Tomáš Petřík. Zpěváci, muzikanti a tanečníci, studenti a absolventi Doněcké státní hudební akademie Sergeje Prokofjeva se představili s projektem Hudba bez hranic, v jehož rámci zazněla díla Dvořáka, Ljudkeviče, Musorgského aj. V průběhu návštěvy podepsali ředitelka Soňa Javůrková a rektor Alex Skrupnik (na snímku) memorandum o spolupráci mezi ostravskou konzervatoří a doněckou hudební akademií. (vi)

 

Seniorské osobnosti města

Šestý ročník ankety Senior roku 2012 vyhlásili poslední listopadový čtvrtek v Nové radnici. Z několika desítek nominovaných odborná porota nakonec jako vítěze vybrala profesora Jana Hališku, významnou osobnost ostravského hudebního života (jeho medailon čtěte na str. 12).

Laureáty ankety byli vyhlášeni (na snímku zleva) pedagožka a propagátorka hry na akordeon Františka Machalíčková, senior roku 2012 Jan Hališka, cvičitelka Sokola Olga Bubeníková, dobrovolník Armády spásy a jiných neziskovek František Ožana, historik a letopisec Jiří Lexa a organizátor akcí svazu kardiaků Josef Schindler. Ceny vyznamenaným seniorům předali náměstkyně primátora Simona Piperková a zastupitel města Lubomír Pospíšil. (vi)

 

MHD: jízdné od 1. 1. 2013

Rada města Ostravy schválila na svém jednání 7. 11. úpravy jízdného v městské hromadné dopravě pro rok 2013. Konkrétně jde o ceny jízdného v tarifních zónách 1 – 4 v rámci integrovaného dopravního systému MS kraje ODIS. Změny se týkají Dopravního podniku Ostrava (DPO) a všech dopravců v ODIS. Radní dali ze dvou možností přednost menšímu zdražení jízdného při větším omezení stávajících slev před opačnou variantou. Změna tarifu ještě podléhá schválení valnou hromadou společnosti Koordinátor ODIS s. r. o., která se sejde 11. 12. 2012.

Např. cena 15minutové jízdenky se zvýší o korunu (z 15 na 16 Kč), 60minutová bude stát 26 Kč (z 24 Kč). U 24hodinových jízdenek se cena 75 Kč nemění, novinkou bude 24hod. skupinová jízdenka za 180 Kč až pro 5 cestujících bez ohledu na věk. Cena 30denních nezlevněných a zlevněných (od 6 do 15 let) jízdenek zůstane nezměněna u tří až čtyř zónových jízdenek. Za jednu zónu zaplatíme v příštím roce o 30 Kč více, za dvě zóny o 35 Kč více. U důchodců do 70 let je změna v poskytované slevě: 1 zóna na 30 dnů 252 Kč (nyní 214 Kč), 2 zóny 329 Kč (nyní 282 Kč) atd. Občané nad 70 let jízdné nadále platit nebudou.

Změny v tarifech jsou vynuceny růstem nákladů dopravců. V případě DPO půjde v roce 2013 o zhruba 50,7 mil. Kč, přičemž město požaduje snížení kompenzace, kterou MHD poskytuje, o 21,6 mil. Kč. Dopravní podnik Ostrava díky změnám v cenách jízdného počítá příští rok s nárůstem tržeb o 8,48 mil. Kč. (liv)

 

Jubileum legendárního stíhače

Starosta obvodu Poruba a člen rady města Lumír Palyza přijal brigádního generála Zdeňka Škarvadu u příležitosti jeho 95. narozenin, které oslavil 8. listopadu. Válečný stíhač, příslušník 310. čs. perutě britského královského letectva RAF, je nositelem řady našich a zahraničních vojenských vyznamenání, čestným občanem města Ostravy.

„Pan Škarvada je výjimečný člověk, kterého si nesmírně vážím. Je pro mne vzorem a cením si především jeho životních zkušeností, nadhledu a upřímnosti. Jeho svědectví o pohnutých válečných dnech by se mělo neustále připomínat, zejména mladé generaci,“ uvedl Lumír Palyza. Legendární letec, kterého při setkání se starostou doprovázela manželka Ivana, žije od roku 1966 v Ostravě-Porubě. (jk)

 

Doba pro klid a odpočinek

co je dobré vědět

Nová protihluková vyhláška, schválená radou a zastupitelstvem, platí od 1. listopadu 2012 na území města Ostravy. Jejím cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech. Nová vyhláška také přesně vymezuje dobu nočního klidu.

O nedělích, státních a ostatních svátcích po celý den, od pondělí do soboty v době od 20 do 22 hodin a také v době nočního klidu (22 – 6 hodin) se občané musí zdržet činností, které hluk způsobují. Patří mezi ně používání sekaček na trávu a křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů a vrtaček. Za rušení je považována také střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to v případě, že k činnosti dochází v menší vzdálenosti než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení. Zdržet se musí rovněž užívání zábavní pyrotechniky (mimo 31. 12. a 1. 1.).

Porušení této vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun. Výjimku mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení.

Návrh obecně závazné vyhlášky vznikl na základě požadavku Sboru starostů. Sankce za její porušení mohou ukládat v I. stupni úřady městských obvodů buď v přestupkovém řízení nebo v řízení o správních deliktech podle zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí na individuálním posouzení skutku a okolnostech jeho spáchání. Porušení povinností uložených v OZV v rámci své činnosti primárně řeší a oznamuje např. městská policie. (av)


Strana 5

Krátce

NOVÁ CYKLOSTEZKA.

Do cykloturistických map se v Ostravě zapisuje další stezka, spojila městské obvody Poruba a Krásné Pole. Vybudovala ji porubská radnice, které se na realizaci projektu podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stezka dlouhá dva kilometry přišla na zhruba 1,5 milionu korun.

NEJLEPŠÍ FAKULTNÍ V ČR.

Fakultní nemocnice Ostrava byla založena v roce 1912 jako malá epidemická nemocnice pro potřeby obyvatel Vítkovic a Zábřehu. Jedno z největších zdravotnických zařízení v ČR získalo letos titul Nejlepší fakultní nemocnice.

ŘIDIČI RISKUJÍ.

V Ostravě je registrováno 182 560 vozidel, z toho však v 13 992 případech nemá majitel sjednáno povinné ručení, což představuje 7,7 %. V Moravskoslezském kraji v závěru roku 2011 nemělo povinné ručení 57 tisíc majitelů aut z celkového počtu 695 000 vozidel, tedy 8,2 %. Zbytečně riskují, že v případě nehody budou vlastní i cizí škody platit ze svého. (g)

 

Nový Svět techniky učí a baví

událost měsíce

Expozice U6 (na snímku), tzv. malý Svět techniky, byla 16. listopadu otevřena v Dolní oblasti Vítkovic. V budově VI. energetické ústředny má výstavní a výukovou část. Interaktivní muzeum ukazuje jevy a děje tak, jak probíhají v přírodě. Odhaluje tajemství vynálezů od parního stroje po moderní robotizovaná pracoviště. Malí i velcí návštěvníci mohou zkoušet, jak to či ono funguje. Osahat si technologie a postupy, které nemají šanci nikde jinde naživo vidět. Zatočit žentourem, tkát na stavu, vyrobit elektřinu vlastní silou, řídit na trenažéru auto aj. Exponáty jsou volně přístupné. V U6 mají otevřeno sedm dnů v týdnu (9-17, víkendy 10-18) za vstupné 90 Kč (děti do 6 let zdarma, 50 Kč do 15 let, studenti a senioři). Proměna oblasti Dolních Vítkovic bude pokračovat v příštích letech výstavbou „velkého“ Světa techniky, dopravním propojením s Vítkovicemi a centrem Prodlouženou Ruskou ulicí, cyklostezkou z Landeku apod. Na projektech se opět bude finančně podílet město Ostrava. (vi)

 

Dostavte silnice!

Představitelé podnikatelské sféry v Česku a na Slovensku jsou nespokojeni se stavem dopravní infrastruktury v příhraničních regionech. Na konferenci Transport 2012, která se konala 6. a 7. listopadu v Clarion Congress Hotelu, podepsali deklaraci, ve níž žádají o urychlení řešení a dostavbu dopravního spojení mezi regiony Česka, Slovenska a Polska. (ph)

 

VT park Ostrava se rozšíří

Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) má volnou plochu 26,5 ha, která se od roku 2013 začne dále zaplňovat. Ke stávajícím objektům, v nichž sídlí 26 firem, přibydou další. Vláda ČR na to schválila částku 205,9 milionu korun, což jsou peníze, které v minulých letech ušetřila státu Ostrava při budování průmyslové zóny Mošnov. „Projekt rozšíření VTPO považuji za naprosto klíčový pro další rozvoj města a kraje. Úzce naváže na rozvoj VŠB-TU, především na projekt IT4Innovations,“ uvedl již dříve primátor Petr Kajnar. (r)

 

Nově v elektronických službách občanům i organizacím

V roce 2012 zahájilo město Ostrava realizaci významných projektů v oblasti eGovernmentu, spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09, která je orientována na zavádění informačních technologií v územní veřejné správě a přenosu dat a informací v územní samosprávě.

Centrum ICT služeb

V rámci projektu „Centrum ICT služeb města Ostravy“ bude vybudováno datové úložiště, které umožní rozšíření služeb poskytovaných organizacím města i obcím ve správním obvodu. Základním cílem projektu je rozšíření kapacit pro zpracování dat na úrovni obce s rozšířenou působností. Vybudováním Centra ICT služeb získá město technologické kapacity například pro centrální provoz redakčních a eLearningových systémů, provozování regionálního geografického informačního systému včetně nových mapových služeb pro občany, úložiště dat pro provoz elektronických spisových služeb. Centrum ICT služeb umožní rovněž provoz hostovaných aplikací. Předpokládané celkové náklady projektu činí 28 156 800 Kč včetně DPH, z toho 85 %, tedy 23 933 280 Kč, bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na samotné vybudování Centra ICT služeb města Ostravy se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost Proact Czech Republic, s. r. o.

Dalším z projektů je „Integrace agendových systémů SMO“, jehož cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města. K cílům projektu patří integrace na systém základních registrů veřejné správy, ale také rozšíření informačního systému města o nové služby vůči veřejnosti. V rámci projektu bude mimo jiné vytvořen systém elektronických formulářů s vazbou na vybrané úřední agendy, což občanům zjednoduší podání vůči úřadům města Ostravy. Služby telefonického kontaktního centra Magistrátu města Ostravy budou rozšířeny o asistované služby při zpracování formulářů.

Na základě veřejné zakázky uzavřelo město smlouvu se společností GEOMANT CZ&SK, s. r. o., na realizaci projektu. Stávající celkové náklady projektu jsou 15 480 000 Kč včetně DPH, z toho dotací z prostředků Evropské unie bude pokryto 13 015 200 Kč. V roce 2013 bude zahájena další etapa projektu, která bude spočívat v samotné integraci informačního systému města na systém základních registrů.

Rozšíření portálu města

Posledním ze zahájených projektů je „Rozšíření portálu města Ostravy“. Předmětem projektu je vytvoření komplexního internetového portálu města. Portál bude integrovat stávající provozované webové prezentace a nově poskytovat například informace o dopravní situaci z on-line kamerových systémů nebo z městského televizního okruhu. Propojení s portálem veřejné správy zajistí občanům možnost snadného dohledání informací o řešení nejrůznějších životních situací. Náklady projektu činí 9 726 979 Kč včetně DPH, z toho předpokládaná dotace z prostředků Evropské unie ve výši 85 % bude činit 8 267 932 Kč. Realizační část projektu již zahájila společnost D3Soft, s. r. o.

Realizace výše uvedených projektů bude ukončena v první polovině roku 2013.

Projekty Centrum ICT služeb města Ostravy, Integrace agendových systémů SMO a Rozšíření portálu statutárního města Ostravy jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (MMO)


Strana 6

Nakupovat a parkovat se má v klidu

Nákupy, zejména v předvánočním období, by měly lidem přinést pocit bezpečí v obchodě i na parkovišti, to je náplň tradičního preventivního projektu ostravských policistů a městských strážníků v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Spolupracují v něm Policie České republiky, Městská policie Ostrava a ostravská obchodní centra. Má za úkol upozornit návštěvníky hypermarketů na neklesající počet majetkových trestných činů.

Ve vybraných termínech občanům strážníci radí, jak se chovat bezpečně, jak si dávat pozor na své věci, za které jsou zodpovědní. Promítání hraných příběhů s preventivní tématikou, ale také autentické záběry s průmyslových kamer, zachycující reálné krádeže věcí z nákupního vozíku a z vozidel zaparkovaných na přilehlých parkovištích, jsou součástí projektu. Občané mohou naopak policistům předávat nejrůznější podněty či poznatky o trestné činnosti, dostanou odpovědi na mnohé dotazy.

V každém obchodním centru stráví policisté dvě hodiny, a to v čase, který si určí sami jeho zástupci. Součástí každé akce je rovněž soutěž o ceny, které věnuje vedení obchodu.

Na konci každé prezentace jsou z řad návštěvníků, kteří se v preventivním „stánku“ policie zastaví, vylosováni tři výherci. Bezpečnostní akce v obchodních centrech začaly už v listopadu, v úterý 11. prosince v 16 hodin se poslední stánek s informacemi otevře v obchodním centru Globus. (d)

 

Kurzy pro veřejnost v roce 2013

Městská policie Ostrava pořádá v budově v Hlubinské ulici kurzy pro veřejnost, v nichž se lidé mohou dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava“ a absolvovat základy sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci.

V roce 2013 bude lednový kurz pojednávat téma „Městská policie občanům – co vše lidem strážníci nabízejí“. Únorové téma zní „Krok za krokem při dopravní nehodě“, březnové „Domácí lékař – zásady první pomoci“, dubnové „Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě“, květnové „Co se děje za zdí? aneb Pomoc obětem domácího násilí“, tento kurz se bude konat v Integrovaném bezpečnostním centru v Nemocniční ulici 3328/11 v Ostravě. V červnu pak kurz opět v Hlubinské nabídne téma před dovolenou „Tvůj dům – tvůj hrad, zabezpečení domu a bytu“.

V září budou kurzy pokračovat – na téma „Nebezpečný internet“, v říjnu „Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence“. Poslední, listopadový kurz, přinese poznatky na téma „Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování“. (p)

 

Celníci zabodovali

Podvod s minerálními oleji a únik na spotřební dani přes 12 mil. korun je výsledkem dlouhodobé sledovací akce ostravských celníků s krycím názvem „Koník“. Od března do září 2010 bylo do ČR z Polska dovezeno 38 autocisternových souprav s 1 102 261 litry minerálních olejů deklarovaných jako čisticí prostředek, který nepodléhá spotřební dani. Cisterny byly už na českém území označeny kódem motorové nafty. Poté putovaly do zásobníků čerpacích stanic v našem regionu, fingovaně však byly vyvezeny na Slovensko. V listopadu t. r. byl případ předán Policii ČR s návrhem na zahájení trestního stíhání jednatele české firmy. Případ je nadále v šetření. (pz)

 

stalo se

BOURALA BEZ PAPÍRŮ.

Pozornost strážníků upoutal řidič vozidla, který při jízdě před nimi náhle prudce změnil směr a vjel do řady stojících aut, z nichž jedno poškodil. Za volantem seděla žena, uvnitř se nacházeli ještě další dva muži. 19letá řidička se strážníkům přiznala, že nemá řidičské oprávnění, spolujezdci (21 a 22 let) se údajně chtěli jenom projet. Auto měl řídit mladík s řidičákem, ale nepřišel. Dívka, byť bez dokladů, se pak k řízení auta sama nabídla. Případ převzala Policie ČR.

VYHROŽUJE KDE KDO.

Hlídka městské policie sledovala mladíka, který na zastávce MHD, pak v tramvaji a posléze při zatčení neustále vyhrožoval lidem i strážníkům a mlátil hlavou do stěn zastávky tak silně, že se zranil. Všem vyhrožoval smrtí a nakonec opilý skončil na záchytné stanici. Jeho totožnost zjistili až v nemocnici. Také 33letý muž přistižený při krádeži kávy a tabáku v obchodě po zadržení napadal ochranku a vyhrožoval. Muž se vzpíral, jednoho ze strážníků chtěl hlavou udeřit do obličeje. Úderem do dřevěné příčky si přivodil zranění, musela být přivolána sanitka, šetření převzala policie. (mp)

 

Návštěva pilotů

V rámci svého listopadového víkendového pobytu v Ostravě navštívili piloti špičkového Hawk Display Teamu britského královského letectva Dětský domov ve Slezské Ostravě. V zajímavé besedě se mimo jiné piloti přiznali, že ve škole nepatřili k nejlepším, děti byly z jejich zážitků i zkušeností nadšené. Od pilotů dostali drobné dárky, naopak děti své návštěvě předaly vydařené kresby, ke kterým je inspirovaly letecké Dny NATO, do nichž se letecký tým zapojuje. Pilot Philip Bird ocenil, v jak pěkném a vstřícném prostředí domova děti žijí. (d)

 

Jízdní řád od 9. 12.

Právě vyšel vázaný šestý dodatek jízdního řádu ODIS Ostravsko 2011 až 2012, který obsahuje všechny příměstské autobusové a železniční linky ODIS a jen ty linky Dopravního podniku Ostrava, u nichž dochází od 9. 12. 2012 ke změně. Cena výtisku je 15 korun, s kuponem číslo sedm 10 korun. (d)

 

Hřbitovní správy posílají výzvy

upozornění

Všechny ostravské hřbitovy, ale i v jiných městech, řeší stejný problém. Mnoho majitelů hrobů pietní místo sice využívá, ale bez řádné smlouvy a poplatku, užívání hrobového místa nemá proto v těchto případech právní opodstatnění. Největší ostravský, centrální hřbitov ve Slezské Ostravě, má například kolem 21 tisíc hrobových míst, i tady je značná část užívána bez řádné smlouvy, majitelé za ně neplatí.

Hřbitovní správy to řeší výzvami, aby se majitelé hrobů postarali o řádné uzavření nájemní smlouvy. Výzvy jsou v podobě lístků nalepeny přímo na hrobech dlužníků. Jen malé procento vyzvaných majitelů na lístek na hrobě reaguje a dá věci do pořádku. Jiní používají nejrůznější výmluvy – lístku jsem si nevšimnul, lístek přelepí na sousední hrob nebo ho prostě zlikvidují a „nic neví“. Velmi smutné jsou situace, kdy platit za hrob odmítnou potomci, o pietní místo vůbec nestojí a nechají na obvodním úřadu, ať si s pozůstatky rodičů udělá, co chce. Řešení je složité, protože exhumace ostatků jsou velmi drahé a nový nájemce hrobového místa třeba cizí nebožtíky odmítne. V případě, kdy nájemní smlouva nebude uzavřena, úřad postupuje v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Neuposlechne-li majitel hrobového místa výzvy k uzavření smlouvy a zaplacení, na úřední desce musí být ze zákona rok vyvěšena informace o čísle hrobového místa a jeho fotografie, až poté může obvod nabídnout místo k pronájmu jinému zájemci. Roční poplatky za hrobové místo jsou nízké, řádově v několika stovkách korun. Ochota lidí platit za pietu však klesá nejen z finančních důvodů. (g)


Strana 7

Chovatelé, kteří po svých domácích miláčcích neuklízejí exrkementy, nerespektují zákon ani vyhlášky

Psů ve městě přibývá, a s nimi i nepořádku

o čem se mluví

Známe to všichni. Ať už pospícháme nebo jdeme na procházku, psí exkrement na chodníku nikoho nepotěší, nepřímý přínos způsobí jen zdravotníkům, kteří třeba zlomenou nohu po uklouznutí napravují. Trávníky v parcích a odpočinkových zónách jsou na tom ještě hůře, prostě nepatříme k civilizovaným národům, které po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí, protože vědí, že trávníky nepatří jen jim a cítí navíc zodpovědnost za pěkný vzhled své obce. Ten nepořádek na veřejných prostranstvích se vůbec netýká psů, ale výhradně jejich ,páníčků‘. A propos – ti v křovích či v lese neuklízejí ani po sobě. Zásadně.

O znečišťování veřejného prostranství pojednává zákon o přestupcích. Strážníci městské policie řeší v Ostravě ročně stovky podobných přestupků. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, patří znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Dalším velmi rozšířeným nešvarem je také nerespektování povinnosti vedení psa na vodítku.

Uklízejí jen slušní lidé

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigoval nějaký právní předpis. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů hřeší na skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby na plnění povinností dohlíželi. Objeví-li se totiž strážník aspoň na dohled, jen málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř každý má svého psa řádně na vodítku. Neuklizený exkrement může majitele pejska vyjít poměrně draho, lze na místě uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta vyměřená strážníkem na místě činí v nejvyšší sazbě taktéž 1 000 Kč.

Sáček mějte po ruce

Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek speciálních kontejnerů na psí exkrementy, ale to není důvodem, proč se plnění této povinnosti vyhýbat. Stačí mít v kapse připravený sáček, jdou-li s pejskem ven, a v případě potřeby exkrement v sáčku hodit do nejbližší nádoby na odpadky. Přitom psí exkrementy představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do styku děti. Zejména ty menší mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto by se psi neměli pohybovat na dětských hřištích a v místech, kde si děti hrají. Od ledna do října letošního roku strážníci v Ostravě řešili již 1 102 přestupků majitelů, kteří z veřejného prostranství neuklidili exkrementy svých psů. Některé obvody dávají pejskařům ve vybraných lokalitách sáčky, ale není to jejich povinnost. Dobře si v tomto směru vede Poruba, kde také prohřešky znečištění prostředí pejsky nejčastěji řeší.

Volné pobíhání psů

Nechávají-li majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat volně, bez vedení na vodítku tam, kde to není dovoleno, je tu další riziko. Každý pes může v určitých situacích zareagovat nepředvídatelně a i pro svého majitele často nečekaně. Případné následky, např. napadení člověka nebo i jiného zvířete, mohou být tragické. V této souvislosti je na místě připomenout, že již v září 2008 nabyla účinnosti novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, která stanovuje striktní povinnost vedení psa na vodítku na veřejném prostranství s výjimkou míst určených k volnému pobíhání psů. V letošním roce do konce října už strážníci řešili 2 014 přestupků spáchaných vedením psa bez vodítka v rozporu s uvedenou vyhláškou. Tato vyhláška z roku 2005 i její další novelizace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci úřad, potřebuji vyřídit, vyhlášky, dokumenty ke stažení atd., jsou tam i přesně vymezené lokality pro volný pohyb psů.

Strážníci budou důslední

Jen pro názornost – za letošní první pololetí řešili strážníci městské policie 1 262 přestupků volného pobíhání psů bez náhubku a vodítka, mimo vymezené lokality pro volný pohyb, z toho nejvíce v obvodu Ostrava-Jih – 419 a Poruba – 389 případů. Městská policie bude všechny zjištěné přestupky, které se týkají chovu a držení psů v Ostravě, ještě důsledněji řešit. Rozhodně nejsme národ, který respektuje zákony a nařízení, a už vůbec ne jistou úroveň slušnosti, která je projevem úcty k ostatním lidem a okolí. (g)

Foto: Strážníci chtějí přestupky pejskařů ještě důsledněji hlídat, oni sami musejí po svých svěřencích uklízet. Ilustrační foto: MPO

 

Podle nové vyhlášky musejí mít psi od ledna čip

nepřehlédněte

Zastupitelstvo města Ostravy se 24. října usneslo na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje trvalé označování psů a vedení evidence chovatelů. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2013. Důvodem pro vydání vyhlášky je snaha omezit počet toulavých, nalezených a zaběhnutých psů na území města Ostravy, umožnit identifikaci těchto psů a jejich návrat k chovateli, vyloučit možnou záměnu psů, pomoc při řešení konfliktních situací se psy a usnadnit práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Podle této vyhlášky je chovatel psa chovaného na území Ostravy povinen nechat svého psa nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil věku 3 měsíců, označit čipem. Aplikaci čipu provádějí veterinární lékaři, náklady na označení psa čipem nese jeho chovatel. Pohybují se v částce od 600 korun.

Chovatel psa je dále povinen do 30 dnů ode dne označení psa čipem se přihlásit do evidence chovatelů, kterou povedou jednotlivé městské obvody dle místní příslušnosti chovatele psa. Do evidence chovatel uvede tyto údaje: své jméno a příjmení, datum narození, údaj o trvalém pobytu jde-li o fyzickou osobu a sídlo jde-li o právnickou osobu. Požadované údaje týkající se psa jsou tyto: jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barva, příp. zvláštní znamení, číslo a typ čipu, jímž byl pes označen, datum označení psa čipem, kontaktní údaje pro případ ztráty psa. Údaje týkající se čipu dokládá chovatel potvrzením vydaným veterinárním lékařem, který provedl označení psa čipem. Chovatel dále oznamuje do evidence ukončení chovu psa, jeho úhyn, ztrátu nebo únik, nejpozději do 30 dnů, kdy některá z těchto skutečností nastala.

Pokud chovatel chová psa označeného čipem před účinností vyhlášky, je povinen požadované údaje nahlásit do konce března 2013 příslušnému městskému obvodu. Chovatel psa, který na území města chová psa staršího tří měsíců, který nebyl před účinností vyhlášky označen čipem, má povinnost nechat nejpozději do 31. prosince 2013 svého psa označit čipem a následně se přihlásit do evidence. (mmo)


Strana 8

Domov se zvláštním režimem v Zukalově ulici je v nepřetržitém provozu

Pro nemocné lidi bez domova

město investuje

Dva objekty v Zukalově ulici v Ostravě byly od dubna do listopadu letošního roku zrekonstruovány na domov se zvláštním režimem, do kterého se během prosince budou postupně stěhovat lidé bez domova se sníženou soběstačností, s chronickým duševním onemocněním, závislostí na návykových látkách či s demencemi různého typu.

„Poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší, které jsou nemocné nebo imobilní, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory, nám doposud na území města Ostravy scházelo. Otevřením domova se zvláštním režimem bude tento problém vyřešen. Zukalova doplní nabídku běžných zařízení pro osoby bez přístřeší, jejichž kapacita je v současné době dostatečná,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek, který se zúčastnil 30. listopadu kolaudace objektu. Provozovatelem zařízení je Armáda spásy. Jeho 17 zaměstnanců, z nichž 13 pracuje v přímé péči, se bude starat o nemocné na 29 lůžkách. Provoz zařízení bude nepřetržitý, na směny. Klienti do něj budou umísťováni z LDN nebo jiných zařízení na základě sociálního šetření.

„Projekt za 15 686 tisíc korun byl z 85 procent hrazen z dotací Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, z rozpočtu regionální rady. Zbytek nákladů neslo město Ostrava,“ doplnil náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina.

Domov se zvláštním režimem je dlouhodobým prioritním záměrem SMO, je součástí rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011 až 2014. Navazuje na Strategický plán rozvoje SMO do roku 2015 a také je jednou z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014. (vk)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek (vpravo) hovoří v jednom ze zrekonstruovaných pokojů s ředitelem zařízení Janem Vincencem.

 

aktivní senioři

Primátor Kajnar v palbě dotazů

Mezi delegáty aktivu ostravského Koordinačního centra (KC) organizací seniorů zavítal poslední listopadový čtvrtek do DpS Slunečnice v Porubě primátor Petr Kajnar.

Ve svém vystoupení zdůraznil, že Ostravsko bylo v posledních deseti letech po Praze druhým nejrychleji rostoucím regionem, směřovalo sem nejvíce investic v ČR. Výsledkem jsou obsazené průmyslové zóny a renomované firmy, které vytvářejí tisíce pracovních míst. Dobře si vedou univerzity, vysokou úroveň si udržují nemocnice. Primátor vyjádřil přesvědčení, že Ostrava má po překonání krize potenciál pro další rozvoj. Nevyhnul se ani věcem, které občany trápí. Připomněl rostoucí nezaměstnanost, ale také např. nejvyšší počet bezdomovců u nás a další sociální problémy. Petr Kajnar odpověděl na dotazy k Prodloužené Rudné, stavu ovzduší, bezpečnosti v ulicích, budoucnosti stadionu Bazaly aj. Ohledně aktivizace poradního sboru seniorů primátor ujistil, že senioři mají u něho dveře otevřené.

Aktiv zhodnotil průběh Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, zabýval se činností seniorských organizací v Ostravě a úkoly pro příští rok. (vi)

 

Vznikla studie věnovaná problému bezdomovectví

Před loňskou zimou bylo v Ostravě zhruba pět set lidí bez domova, podle sčítání v září 2012 se ve městě pohybuje už celkem 890 zjevných bezdomovců. Z toho 442 žije mimo zařízení (pobývají na ulici) a 448 v zařízeních sociálních služeb. Problém bezdomovectví průběžně narůstá.

Komunitní plánování

S ohledem na tuto skutečnost již od roku 2003 spolupracuje město Ostrava s různými organizacemi na vytvoření komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím komunitního plánování. Tato síť musí být dostupná komukoli a kdykoli, je pružná a dokáže reagovat na měnící se klientovy potřeby. V této souvislosti město zadalo zpracování Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě. V ní je zmapován pobyt bezdomovců na území města ve třech kategoriích – zjevné, skryté a potenciální bezdomovectví. Jsou zde popsány sociální služby pro tuto cílovou skupinu včetně možností v oblasti zdravotní péče.

Výstupy studie budou využívány v komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě a také pro provádění sociální práce a zajištění poradenství sociálními pracovníky na území města. Mohou být rovněž brány v úvahu při nastavování sociálního bydlení. Studii najdete na webových stránkách města Ostravy pod odkazem http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit/oddeleni-koncepce-a-rozvoje-socialnich-sluzeb/aktualni-informace.

Kde hledat pomoc?

V Ostravě je k dispozici 396 míst v azylových domech (158 pro muže a 238 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a 44 míst v domově se zvláštním režimem. Ten je určen pro bezdomovce starší 50 let se sníženou soběstačností a zhoršeným zdravotním stavem.

V zimních měsících doplňuje nabídku celoročně poskytovaných služeb tzv. Zimní program, během kterého organizace navyšují kapacity o 54 lůžek a 110 tzv. volných židlí. Intenzivnější je také terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují poradenství, příp. polévky, teplé nápoje či deky. Finanční podpora města Ostravy na zajištění Zimního programu 2012/2013 představuje výši 193 tisíc korun. V těchto dnech se otevírá další domov se zvláštním režimem v ulici Zukalově, který poskytuje sociální služby bezdomovcům se specifickými potřebami.

„Po analýze a vyhodnocení předchozích období vyplývá, že kapacita zařízení poskytujících sociální služby doplněná o Zimní program je dostačující. I přes aktivní motivaci a poskytování poradenství však neprojevují mnozí bezdomovci zájem využít nabízených možností. Podle zkušeností z návštěv sociálních pracovníků magistrátu v lokalitách s větším výskytem bezdomovců jsou si bezdomovci svých možností dobře vědomi. Přesto nechtějí opustit své improvizované přístřešky, ve kterých jim podle jejich slov nic nechybí,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Finanční podpora města

V roce 2012 na uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) poskytlo město Ostrava finanční podporu v celkovém objemu 14 094 tis. Kč. Obdobnou míru podpory lze předpokládat i v roce 2013. (red)


Strana 9

Kampaň Dejme dětem rodinu informuje veřejnost o pěstounské péči

Nejvíc potřebují pečující ruce

Už několik let běží v Ostravě kampaň na podporu náhradní rodinné péče Dejme dětem rodinu, která 22. listopadu vyvrcholila konferencí. Pořádalo ji Centrum sociálních služeb Ostrava, město Ostrava, Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj spolu s partnery kampaně. Za město převzal nad akcí záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek.

 „Jste o krok napřed před jinými kraji, velice si vážím konference i ostatní vaší práce v problematice pěstounské péče,“ řekl Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který ocenil vedení kampaně, sloužící k seznámení veřejnosti s problematikou náhradní rodinné péče a k hledání jednotného řešení ze strany státu, krajských a městských orgánů, organizací a dalších subjektů, které se náhradní rodinnou péčí zabývají.

Zajímavé byly rovněž informace o připravované novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upřednostňuje rodinnou péči, a tedy i náhradní rodiče a pěstounské rodiny včetně péče na přechodnou dobu před ústavními zařízeními. Podle této novely bude výběr pěstounů daleko přísnější, těmto rodinám však bude poskytnuta mnohem větší podpora různého zaměření, než je tomu dnes.

Zájem o pěstounskou péči přes vysoké nároky na pěstouny narůstá. Zatímco loni bylo v ČR 8 800 pěstounů, letos to je již 9 100. Je to však stále málo vzhledem k faktu, že do ústavních zařízení přibývá každým rokem 2 000 malých dětí. A právě pro vývoj těchto nejmenších dětí je raný pobyt v pečující a milující rodině nejdůležitější a nelze jej ničím nahradit. (vk)

 

Centrum pro děti i maminky

Mateřské centrum Smíšek působí v Ostravě již pět let. Ve svých dvou hernách (Hrabová a Dubina) provozuje cvičení pro děti od 2 měsíců do 4 let, do kurzů se přijímají děti po celý rok. V nabídce jsou i jednorázové oblíbené akce, činnost centra by se však neobešla bez spolufinancování ze strany Magistrátu města Ostravy. Na prosinec připravuje centrum tradiční Mikulášskou. Ale také maminky a babičky mohou každou středu od 18 hodin navštěvovat v centru kurz cvičení a tance, je zaměřený na cviky proti bolestem zad, orientální tance a zumbu – vše v jedné hodině. Podrobné informace o aktivitách jsou na www.mcsmisek.cz. (d)

 

Dobrovolníci roku

Město vyhlásilo Dobrovolníky roku 2012. Ceny za práci v sociá¬lních službách převzali z rukou náměstka primátora Martina Štěpánka Josef Hierzer (nominovaný OS Adra, dobrovolnické centrum), Zdeňka Odstrčilíková (Charita Ostrava, dobrovolníci), Marie Malá (Charita Ostrava, hospicové dobrovolnictví ), Ludmila Antalová (Senior servis), Květoslava Klimánková (sdružení S.T.O.P.), Květoslava Oračková (Společně-Jekhetane), Helena Chovancová (Slezská diakonie), Terry English (YMCA Poruba). Dobrovolnickou Seniorkou roku byla vyhlášena Miroslava Krajíčková (ADRA, dobrovolnické centrum). (ob)

 

Nové „walkodilky“

Osm souprav chodítek Walkodile předala 19. listopadu v Radnici města Ostravy zástupkyním stejného počtu mateřských škol, zřízených městem, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Marta Szüczová v rámci projektu Bezpečně na silnici. Chodítka získalo město pro školky díky sponzorskému daru korejské firmy ze zóny Hrabová. Chodítko pro šest malých dětí, které se ho drží a zároveň jsou k němu připoutány popruhy s karabinkami, zajišťuje dětem větší bezpečnost při procházkách. Město Ostrava přidalo ještě dvě reflexní vesty. (vk)

 

Lidé pomohli

Potravinová banka (PB) v Ostravě pořádala v říjnu u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby sérii potravinových sbírek s překvapivým výsledkem – 2,5 tuny potravin. Pro pracovníky PB to znamenalo zvýšený objem práce a třídění potravin pro nejrůznější sociální, humanitární a charitativní organizace. „Děkujeme všem dárcům, ať už jsou to organizace nebo jednotlivci, velmi si toho vážíme,“ uvedla Irena Mrázková, zástupkyně Potravinové banky v Ostravě. Činnost banky významně finančně podporuje Magistrát města Ostravy, Nadace OKD i Krajský úřad MS kraje. (m)

 

Mladí, zapojte se

Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách přijímá další členy do Parlamentu dětí a mládeže – vysokoškoláky, maminky na mateřské, dělníky – zkrátka všechny mladé od 15 do 30 let. Cílem je ustanovit parlament, který pravidelně v pracovních skupinách jedná o tématech, která zajímají všechny mladé lidi. Podmínkou je zaslání motivačního dopisu pro práci v parlamentu na adresu info@svc-korunka.cz do 31. prosince. Na webových stránkách www.svc-korunka.cz je také podrobné info o bohatém programu střediska. (d)

 

Lhůty pro zimní údržbu silnic upravuje vyhláška

doprava ve městě

O sjízdnost téměř 370 kilometrů silnic první, druhé a třetí třídy na území krajského města se v zimní sezoně starají Ostravské komunikace (OK), a. s. Při kalamitních stavech bývají silničáři často terčem kritiky řidičů. Než na ně začneme sesílat hromy a blesky, měli bychom si prostudovat vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů ČR z roku 1997, která stanovuje, v jakých časových intervalech musí být silnice upravené a sjízdné.

V § 45 (Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic) se mimo jiné uvádí: Pokyn k zahájení zásahu musí správce komunikace vydat neprodleně po zjištění jeho potřeby. Pluhování je třeba provádět již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Doba od zjištění závady do výjezdu prvních mechanizmů nesmí být delší než 30 minut. A jaké jsou lhůty, do kdy musí být zajištěna sjízdnost od výjezdu posypových vozů? Dálnice a rychlostní silnice (do 2 hodin), silnice I. pořadí (do 3 hod.), II. pořadí (do 6 hod.), III. pořadí (do 12 hod.). Sjízdnost místních komunikací řeší § 46: I. pořadí (do 4 hod.), II. pořadí (do 12 hod.), III. pořadí (do 48 hod.).

„Jedná se o nejzazší termíny. Cílem je, aby všechny silnice ve správě Ostravských komunikací byly ošetřeny v co možná nejkratší době,“ zdůrazňuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. „OK mají dostatečný vozový park a pro případ kalamit navíc nasmlouvané soukromníky, případně hasiče. Nehrozí, že by vyjížděli s časovým rozdílem na různé druhy silnic. Uplatňují rajónový způsob, každá technika má přesně určenu lokalitu, kterou udržuje. Díky tomu vyráží na všechny silnice zároveň a ve chvíli, kdy si to žádá změna klimatických podmínek.“

Informace o sjízdnosti silnic mohou řidiči a ostatní zájemci získat na webových stránkách Ostravských komunikací, a. s., www.okas.cz , města Ostravy www.ostrava.cz nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz. (vi)

Foto: Technika Ostravských komunikací je 24 hodin denně připravena k zásahu. Ilustrační foto


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Vánoční menu z Ostrčilovy

Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě má pestrý prosinec. Nabízí Mikulášskou nadílku, zážitkový výlet na Slovensko, výtvarné vánoční dílny, výtvarnou dílnu s návštěvou galerie, filmový maraton a dokonce dětskou tiskovou konferenci školních časopisů na téma Zvyky a tradice. Podrobně na www.svcoo.cz.

O životě dramaticky

V polovině listopadu se v Divadle loutek Ostrava uskutečnilo první setkání dramacenter ČR, která tu prezentovala své nejzajímavější vzdělávací akce pro děti prostřednictvím dramatické výchovy. Pracovních dramatických dílen se zúčastnily děti z mateřských škol, ale i žáci a studenti, seznámili se v nich například s pojmy jako šikana, hrdinství, demokracie aj.

Jistebník – odhalená krása

Tak se jmenuje fotopublikace, která může být skvělým dárkem pro každého, kdo umí vyznávat krásu. Fotograf Jan Lipina zachytil objektivem jistebnické rybníky nedaleko Ostravy v každé roční době zcela mimořádným způsobem, těžko by cizinec uvěřil, že něco tak půvabného a snového leží v blízkosti průmyslového města. Kniha je k dostání v knihkupectví Librex a v Ostravském informačním servisu.

Složili hudbu o městě

V Janáčkově konzervatoři Ostrava se 27. listopadu jako koncert Hudební současnost 2012 uceleně představil zajímavý projekt. Deset hudebních skladatelů, již známí nebo i mladí absolventi konzervatoře, tu představilo své skladby, které složili na téma např. Husův sad, halda Ema, Důl Anselm, Svinovské mosty a jiné ostravské náměty. Podle Markéty Dvořákové, předsedkyně Tvůrčího centra Ostrava, která s nápadem přišla, byly skladby překvapivě zajímavé.

Chcete prožít ,Sajns fikšn‘?

Kosmonauty v kosmické lodi v podobě hospody ale i ufony lze vidět v mírně ulítlé komedii Národního divadla moravskoslezského s názvem Sajns fikšn. Podle dramaturga Marka Pivovara autor Marian Palla nabízí svébytný humor, který nemá obdoby, a tak může nová hra, která měla premiéru 22. listopadu, diváky dobře naladit.

Koncerty, opery, divadla

Dům kultury města Ostravy nabízí opět pestrý program. Janek Ledecký vystoupí s Vánočním koncertem 13. prosince, zazní tradiční vánoční písničky i nově aranžované hity a koledy. Slavnou operu Aida mohou nadšenci vidět v přímém přenosu z Metropolitní opery New York 15. prosince, o den později lze živě sledovat balet Louskáček v přenosu z Moskvy. Vánoční speciál pražské travesti skupiny Screamers se nabízí 21. prosince, na Silvestra uvede těšínské divadlo v Ostravě Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. Podrobně na www.dkmoas.cz.

,Ozdobili‘ film 7 dní hříchu

Janáčkova filharmonie Ostrava nahrála hudbu k filmu „7 dní hříchu“, který právě běží v kinech. Skladatelem scénické hudby je Boris Urbánek. JFO však už vícekrát nahrávala pro filmy, dosud vždy zatím pro zahraniční.

Na co do Akordu

Bohatý prosincový program kulturního domu Akord zve například na vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka 12. prosince, další koncert Pohádkové Vánoce 20. prosince, 22. prosince pak na vánoční show taneční skupiny Beat Up a na Havajský Silvestr s bezva „dýdžejem“ v závěru roku. Podrobně o programu na www.dk-akord.cz.

Aaron Betsky ve Fiducii

Turné významného nizozemsko-amerického teoretika, specialisty na dějiny architektury 20. století, bude mít zastávku i v Ostravě. Aaron Betsky pořádá svou přednášku 14. prosince v 18 hodin v ostravském Klubu Fiducia, je zkušeným organizátorem na poli prezentace architektury.

Vznikne městská galerie

Ostrava chystá vznik nové galerie, mohlo by ji provozovat sdružení Trojhalí Nová Karolina, město je jeho členem, nebo příspěvková organizace města. Podle náměstkyně primátora Simony Piperkové by prostory rekonstruovaného Trojhalí byly vhodné a město svou ,kunsthalle‘ potřebuje. Vstupní náklady jsou odhadovány na 2,5 milionu korun, roční provoz by pak měl stát kolem 10 milionů.

Vrací se Ekofilm

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí Ekofilm má v Ostravě dlouhou tradici, před rokem 1989 byl ostře sledovaný odbornou veřejností z mnoha zemí světa. Od 6. do 9. prosince se má opět uskutečnit v Ostravě jako 38. ročník, vrací se do města po 15 letech. Ústředním tématem je Reuse a Recyklace – opětovné použití materiálů, zdrojů a surovin. Finanční podporu našel u Státního fondu životního prostředí i u Ministerstva ŽP ČR. Součástí je mimo jiné exkurze do Dolní oblasti Vítkovic. Výsledky budou vyhlášeny v Gongu 9. prosince.

Modroočko pro malé i velké

První novinkou letošní divadelní sezóny Divadla loutek Ostrava je pohádka pro celou rodinu Kocourek Modroočko, premiéru měla 2. listopadu. Hra pochází z oblíbené dětské knížky spisovatele a přírodovědce Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka (1965). Pohádku pro děti od tří let a jejich dospělé uvádí divadlo i 30. prosince.

Pohlednice pro Ostravu

Až do 15. prosince je ve foyer Nové radnice výstava fotografií, které ostravští autoři posílali do konce září do Ostravského informačního servisu v rámci soutěže o nejhezčí pohlednici. Porota koncem října vybrala nejzdařilejší, ze kterých po souhlasu autorů budou vyrobeny pohlednice. Vítězi jsou Jan Štilárek, Tomáš Janů a Kristýna Powerová.

 

Jan Zrzavý: Božská hra

Výstava pod tímto názvem přinese od 12. prosince ostravským milovníkům umění nový pohled na tvorbu i osobnost významného českého umělce Jana Zrzavého. Expozice je tematicky navržena v několika částech, které se budou zabývat umělcovou osobností, starověkými náměty, ilustracemi, díly inspirovanými cestováním, ale také jedinečným vztahem Jana Zrzavého k Ostravě.

Výstavu připravili Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zuzana Novotná a Karel Srp, uskuteční se u příležitosti osmdesátiletého výročí umělcovy expozice v Ostravě. Bude doplněna o fotografie Jana Zrzavého od předních českých fotografů. Zajímavostí má být rovněž audio ukázka mluveného slova Jana Zrzavého a projekce jednoho z dobových televizních dokumentů o tomto jedinečném umělci.

Projekt nabídne 250 exponátů, zapůjčilo je 30 veřejných i soukromých institucí a sběratelů. Návštěvníkům se naskytne unikátní setkání s pestrou škálou prací významného umělce a zároveň klasika české výtvarné scény dvacátého století. Expozici doplní vzdělávací programy pro školy i veřejnost, výstava bude otevřena až do 10. března. (jš)

Foto: Jan Zrzavý: Milenci

 

Káťu Kabanovou uvidí i v Brně

Jednu z nejkrásnějších oper Leoše Janáčka – Káťu Kabanovou – uvedlo v listopadové premiéře Národní divadlo moravskoslezské. V první premiéře vystoupila v titulní roli vynikající Morenike Fadayomi, která hostuje v předních evropských operních domech, o dva dny později ve druhé premiéře pak i ostravská sopranistka Eva Dřízgová-¬Jirušová, která roli přijala jako dárek k významnému životnímu jubileu. V roli Kabanichy zazářila také americká sopranistka Nadine Secunde. „Naše inscenace zbavuje Káťu atributů ruského maloměsta první poloviny 19. století a naopak se soustředí na psychologický aspekt příběhu. S trochou nadsázky říkám, že tuto operu inscenujeme jako psychothriller o nemožnosti odejít z prostředí, které nás deptá, z toho zvláštního vychýleného světa slabých mužů a jedné silné ovládající ženy, Kabanichy,“ říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Hudebního nastudování se ujal šéf ostravské opery a dirigent Robert Jindra. V dalších rolích v alternacích excelují Tomáš Černý/Gianluca Zampieri, Martin Gurbaľ/Ondrej Mráz, Luciano Mastro/Richard Samek a další. Nastudování opery se představí i v Brně. (g)

 

Opera Armida jde do světa

Dvořákova opera Armida v nastudování ostravského Národního divadla moravskoslezského se vydala do světa. Její záznam se poprvé vysílal 24. listopadu nejen na vlnách Českého rozhlasu 3, ale díky Evropské vysílací unii také v Belgii, Estonsku, Chorvatsku, Japonsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Spojených státech amerických, Srbsku, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku, a to v rámci Operní sezony Euroradia. Úspěch ostravské opery potvrzuje hudební redaktorka ČRo a členka Hudební skupiny Euroradia Dagmar Henžlíková: „Záznam představení je po umělecké stránce velice zdařilý. Ostravská opera tím prokazuje dílu, autorovi i naší kultuře mimořádnou službu. Účast v Operní sezoně Euroradia je unikátní formou propagace celého operního souboru i divadla, ale také výpovědí o stavu kultury ve městě a regionu. Jestliže vysílání záznamu přejímá 14 národních rozhlasů, podle statistik Evropské vysílací unie se počet posluchačů pohybuje přibližně kolem 2 milionů.“ (d)

 

Centra, která nabízejí nejen knihy

knihovna města ostravy

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace města, má kromě ústřední budovy ještě 26 poboček v městských obvodech. Přesto, že každá má svá specifika, jedno mají společné: ve všech je dnes velmi dobrý standard služeb a vybavení a všechny nabízejí řadu dalších aktivit kromě běžných knihovnických služeb.

„Právě nám končí desetiletí, v němž jsme za pomoci financí města jako našeho zřizovatele hodně rekonstruovali. Všechny pobočky jsou nyní ve stavu, za který se Ostrava nemusí stydět. Lidé se v nich dobře cítí, navštěvují je kvůli knihám i příjemnému prostoru otevřenému různým aktivitám a všem klientům, i těm, kteří mají dnes hlouběji do kapsy. Knihovny jsou tu každodenní jistotou, která do města patří,“ říká ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová.

Knihovna dneška

V posledních týdnech byly nově otevřeny knihovny v rekonstruovaných prostorech v Krásném Poli, kde už aktivity „přetékaly“ do zbytku úřadu obvodu, v němž sídlila, dále ve Svinově v krásné budově naproti nádraží nebo v pavilonu bývalé ZŠ na ul. 29. dubna ve Výškovicích. „V Krásném Poli budou moci děti v knihovně dokonce i spát o Noci s Andersenem, což je nesmírně oblíbená akce pro nejlepší malé čtenáře, v případě Svinova máme takový sen, že by se do knihovny mohli stavovat třeba cestující, kteří mají před odjezdem trochu času, nebo cestou od vlaku do zaměstnání nebo domů. Pobočka ve Výškovicích je velký počin, o který jsme usilovali několik let, protože jsme sídlili v problémovém areálu Odra. Ve spolupráci s obvodním úřadem Jih se podařilo získat polovinu školního pavilonu v ulici 29. dubna. Město Ostrava vyčlenilo na rekonstrukci 17 milionů korun, za které se vyměnila okna, spravila střecha, fasáda, zcela nově na míru požadovaného prostoru byl také upraven interiér,“ říká Miroslava Sabelová.

Centra kultury

Ve výškovické knihovně vznikly samostatné prostory pro dospělé, děti i teenagery, které jsou vzájemně propojené. Bezbariérová budova umožňuje vstup handicapovaným i maminkám s kočárky, takže sem přicházejí celé rodiny. Dospělí si čtou, vyhledávají informace na internetu, prohlížejí si inspirativní výstavu převážně místních autorů nebo poslouchají zajímavou přednášku, a děti si vedle čtou nebo hrají v relativně samostatném prostoru, ale pod dohledem. O víkendech přicházejí děti i s tatínky, během týdne třeba se sourozenci nebo s prarodiči.

„Je úžasné, že ve Výškovicích jsme získali možnost vytvořit centrum, do něhož mohou společně přicházet lidé různých generací a všem můžeme nabídnout společné i samostatné aktivity od rána do večera. Velký zájem je o společné výtvarné dílny pro rodiče nebo prarodiče s dětmi, do klubů malých čtenářů Knihovníčků, které ale máme v několika pobočkách, chodí dospělí s dětmi už od tří let. Učí se u nás co a jak číst dětem a proč je důležité jim číst. Děti pak pojímají knihovnu jako jeden z přirozených pilířů jejich života, kde se knížky a čtení propojují s pohybem, výtvarnem i časem stráveným s rodinnými příslušníky i s kamarády, s nimiž si třeba mohou zahrát hru na počítači nebo deskovou hru. Stáváme se tak zároveň místními centry kultury a místem, kde děti i dospělí nacházejí bezpečné prostředí, které znají,“ doplňuje ředitelka Sabelová.

Komunitní služby

I podle statistik to takto funguje – knihovnu navštěvuje každé třetí ostravské dítě. Přicházejí rovnou ze školy nebo o prázdninách, setkávají se tu s kamarády. A nejen ti malí. Ve Výškovicích, ale třeba také v Porubě, je prostor pro teenagery s grafiti na stěnách nebo bagy k sezení. Knihovna se stává komunitním centrem, do něhož docházejí děti z problémových rodin. V Kunčičkách nebo ve Vítkovicích knihovníci se sociálně vyloučenými skupinami pracují, s aktivními malými čtenáři vyjedou za odměnu třeba do zoo nebo na Landek. Ale hlavní je samozřejmě návyk čtení a vůbec setkání s knihou. Na konci listopadu se otevřela pobočka v Kunčičkách v budově rekonstruované z evropských zdrojů (sídlí zde také nízkoprahové centrum Horizont), která opět nabídne otevřený prostor a ve zdejší vyloučené lokalitě podá lidem pomocnou ruku.

„Máme plány i do dalšího období. Přáli bychom si podobnou velkou knihovnu jako ve Výškovicích také v Porubě v Podroužkově ulici. Poruba je obvod, kde se hodně čte, také o další služby je obrovský zájem. Tendence navštěvovat pravidelně knihovny stále vzrůstá, a tak bychom rádi všechen zájem o nás uspokojili,“ uzavírá Miroslava Sabelová.

 Připravila Vlasta Krzyžanková

Foto: V pobočce ve Vítkovicích se práce s dětmi daří. Foto: archiv Knihovny města Ostravy


Strana 12

Senior roku 2012 profesor Jan Hališka je pro ostravskou hudební i kulturní scénu žijící legendou

Titul je ve správných rukou

o lidech s lidmi

Ostravan každým coulem. Narodil se tu, v roce 1959 začal studovat na strojní fakultě VŠB, ale už po roce zahájil Jan Hališka studium na ostravské konzervatoři ve třídě doktora Ivana Měrky a v roce 1962 byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde se pod vedením profesora Bohuše Herana jeho osudovým nástrojem stalo violoncello. O tři roky později, ještě při studiu, začal hrát ve Státní filharmonii Brno jako zástupce koncertního mistra. Už to nasvědčuje tomu, že hudba a talent hrály roli od začátku. Jako koncertní mistr začal působit ve Státní filharmonii Ostrava (dnes Janáčkova filharmonie Ostrava) v roce 1967 a zůstal jí věrný. Příležitost předávat zkušenosti a pomáhat dalším talentům dostal při vyučování hry na violoncello na ostravské Janáčkově konzervatoři, dodnes tam jako pedagog působí. Pedagogické práci se však věnoval i na brněnské JAMU a fakultě umění Ostravské univerzity.

Co ho přivedlo k hudbě?

„Nikdo z mých předků nebyl muzikant, byli mezi nimi dělníci, ale k hudbě měli velmi blízký vztah. Dětství jsem v centru Ostravy trávil s jinými kluky především u řeky Ostravice a dost jsem sportoval. To byla doba Emila Zátopka, byl naším idolem, tak jsem se dal na atletiku, běhal jsem ještě při začátcích studia na VŠB. Ale hudba mě lákala, zpíval jsem i v dětském sboru a později jsem si našetřil na nástroj. Asi to bylo osudové. Na své začátky vzpomínám i při pedagogické práci, loni jsem jako pedagog předával zkušenosti i v Číně…“ vysvětluje pan profesor Hališka. Hudba, ale kultura všeobecně, jsou jedinečným fenoménem pro spojování lidí jakéhokoli věku i národnosti.

Důchodem nic nekončí

Snad nejvíce zúročil profesor Hališka svůj talent, znalosti, ale především vstřícný přístup k lidem, slušnost a korektnost v době, kdy Janáčkovu filharmonii vedl jako umělecký šéf a později ředitel až do roku 2004, kdy mohl odejít do penze. Věrnost hudbě však u žádného muzikanta nekončí důchodem. I nadále s filharmoniky spolupracoval a podílel se na dramaturgii koncertů. Když byl v listopadu 2011 po problémech odvolán ředitel tohoto tělesa Peter Krajniak, pan profesor Hališka dostal od města Ostravy, díky svým zkušenostem, šanci orchestr znovu zkonsolidovat po dobu, než bude vybrán nový ředitel JFO. V září letošního roku přebral orchestr nový ředitel Jan Žemla, uznale však hodnotil, co profesor Hališka za poměrně krátkou dobu dokázal. „Je to skutečný odborník a člověk oddaný své profesi na sto dvacet procent, málokdy se v životě setkáme s lidmi tak kompetentními a schopnými,“ tvrdí ředitel Žemla, který vysoko oceňuje profesionalitu práce profesora s orchestrem, ale také podíl na dramaturgii koncertů a koncertní sezony.

Doma i v zahraničí

Pracovní záběr profesora Jana Hališky je však ještě pestřejší. Spolu s manželkou, učitelkou LŠU, vedli také své dvě dcery k hudbě, obě jsou nyní členkami Janáčkovy filharmonie. Přes svou manažerskou a pedagogickou činnost stále působil jako sólový violoncellista a komorní hráč. Byl členem a sólistou Janáčkova komorního orchestru v Ostravě (1969–1995), orchestru Camerata Janáček Ostrava, ve Slezském komorním orchestru a v komorním souboru Musici Moravienses v letech 1968–1992. „Jako sólista jsem účinkoval v devatenácti evropských zemích, ale také v Kanadě, USA, Mexiku, Argentině, Japonsku a Korejské republice, hrál jsem s českými i zahraničními orchestry na Slovensku, v Německu, Španělsku, Rusku a Koreji a spolupracoval s pianisty světových jmen. Hudba nezná hranic a je skvělou příležitostí poznat nejen svět, ale především umělce a tělesa, pro které je hudba stejně důležitou životní náplní jako pro mne,“ hodnotí profesor Hališka. Dodejme, že z mnoha cest, ale také z natáčení v zahraničních studiích si zážitky a dojmy zdokumentoval ve fotografiích a filmech jako svého dalšího koníčka, z interpretačních kurzů pořídil i kvalitní dokumentaci, která propaguje českou kulturu i město Ostravu.

Za svou pedagogickou, sólovou a koncertní činnost byl už v dubnu 1991 jmenován docentem v oboru hra na violoncello a v listopadu 2007 ho pak prezident republiky jmenoval profesorem pro obor hudební umění. Letos oslavil pan profesor Hališka sedmdesátku. Město Ostrava rozhodlo ocenit jeho práci a významný přínos pro hudbu a kulturu titulem Senior roku 2012, protože bezesporu patří k těm, kdo umí vrchovatě naplnit život v jakémkoli věku.

Olga Kubačáková

Foto: Profesoru Janu Hališkovi blahopřál také ředitel JFO Jan Žemla (vlevo) a zastupitel města a předseda sociální komise Lubomír Pospíšil.


Strana 13

„Jedli na stříbře, drahé šperky nosili…“ – tak žili bohatí lidé ve druhé polovině 18. století

Luxus v životě ostravských velkoměšťanů

z archivu města

Druhá polovina 18. století se v našem městě nesla ve znamení rozkvětu řemesel a obchodu. Vyhledávané se staly dobytčí trhy konané nejprve na Zámostí a Kamenci (ve Slezské Ostravě), později přenesené na náměstí do Moravské Ostravy. Dobře se vedlo ostravským řezníkům a obchodníkům s dobytkem, ale nejen jim. Rostoucí životní úroveň měšťanů a s tím spojená větší kupní síla obyvatel města zvyšovaly poptávku po drahém zboží. Proto bohatí měšťané na trzích v širokém okolí nakupovali nebo si u vyhlášených řemeslnických mistrů objednávali různé zboží, aby si pohodlně a podle tehdejší módy zařizovali interiéry svých měšťanských domů. K vyhledávanému sortimentu patřily předměty denní potřeby, kuchyňské nádobí a náčiní, nábytek, nástěnné obrázky, ložní prádlo, ale také oděv a drahé šperky. Nejdražší a nejlépe zařízené měšťanské domy se nacházely na náměstí v Moravské Ostravě (dnešní Masarykovo náměstí). Jejich majitelé – velkoměšťané – zároveň představovali vedoucí vrstvu městského obyvatelstva, v jejich rukou spočívala správa města.

Bohatí Foltýnové

O úrovni vybavení a stylovém zařízení měšťanských domů vypovídají majetkové inventáře zemřelých měšťanů, které byly zapisovány do knih testamentů a dědických dělení. Z knih je patrné, že jedním z nejbohatších velkoměšťanů byl Jan Sarkander Foltýn (†1772), císařský daňový výběrčí, který vlastnil honosný dům č. 61 na náměstí v Moravské Ostravě s tehdy ve městě nevídanou okrasnou zahradou. Tento dům koupil už jeho otec František Karel, někdejší purkmistr Moravské Ostravy. Své peníze investovali bohatí Foltýnové jak do vzdělání svých dětí, tak také do vybavení interiéru domu. Zvláště si zakládali na vybraném stolování. Při slavnostních příležitostech proto nechybělo u Foltýnů na hodovním stole náčiní zhotovené ze zlata a stříbra, jako byly stříbrné lžičky, nože a poháry, nebo náčiní alespoň těmito kovy zdobené. Stříbrný pohár uvnitř zlacený, stříbrná dýka a dřevěný krucifix osázený 22 diamanty mohly sloužit k účelům dekorativním a zdobit tak interiér domácnosti. Při běžném stolování používali cínové nádobí. Víme, že Foltýnovi měli několik sad cínových talířů – hladkých i vykrojených, cínové polévkové a jídelní mísy, misku na máslo a dvě cínové konve a lahve. K dekorativním účelům jistě sloužilo šest bohatě zdobených cínových svícnů a cínový stojan na cukr, na kterém byly zavěšeny kávové lžičky.

Hostil císaře Josefa II.

Stejně okázale se stolovalo v domě bohatého řeznického mistra a purkmistra Josefa Máchy a především jeho syna Vavřince, také řeznického mistra a purkmistra v letech 1772-1775. Tento velkoměšťan dokonce hostil ve svém domě č. 67 na náměstí v Moravské Ostravě Josefa II. Habsburského, který se ve městě zastavil 11. července 1766, když tudy cestoval do Těšína. K hodovní tabuli zasedli vedle Josefa II. a jeho doprovodu také moravskoostravský purkmistr a bývalý rektor školy Jiří Antonín Zembal a samozřejmě Vavřinec Mácha. O slavnostním menu bohužel nemáme žádných zpráv, lze však předpokládat, že jednotlivé chody byly servírovány na stříbře, jak bývalo tehdy zvykem ve vyšších společenských kruzích. Nejen vytříbeným stolováním, ale také luxusními oděvy a drahými šperky dávali velkoměšťané najevo své bohatství. Jan Sarkander Foltýn vlastnil dva prsteny osázené dvěma a pěti diamanty a dva zlaté pečetní prsteny. Ve slavnostních chvílích si oblékal bílý soukenný kabát se stříbrnými smyčkami. Pod kabátem nosil tmavě modrou vestu s ozdobným stříbrným lemem a na hlavě stejnobarevný klobouk. Jeho druhý oblek byl ozdoben zlatou sponou a zlatě lemován. V zimních měsících nosil Jan Sarkander Foltýn drahý liščí kožich.

Řadu luxusních předmětů najdeme v domácnostech dalších velkoměšťanů, např. řeznický mistr Jiřík Mácha, který bydlel na náměstí v Moravské Ostravě v domě č. 62, vlastnil stříbrný pás, stříbrné knoflíky a stříbrné lžičky. Stříbrné lžičky, nože a stříbrnou solničku nacházíme v domácnosti jiného souseda, bývalého purkmistra Jana Ludvíka Adamce. Ten si ve slavnostní chvíli oblékal zelené šaty se zlatými ozdobami a po městě chodil s módní vycházkovou holí špaňhelkou „stříbrem obutou“. Běžně mívali velkoměšťané k dispozici velké finanční prostředky. Bohatý řeznický mistr Matěj Žídek měl v době sepsání testamentu v roce 1774 na hotovosti 120 zlatých kremnických dukátů v hodnotě 1 376 zlatých. Jiný bohatý obchodník s dobytkem Martin Osmančík disponoval dokonce pruskými, ruskými a holandskými penězi.

Jaroslava Novotná

Foto: Úvod k majetkovému inventáři velkoměšťana a daňového výběrčího Jana Sarkandera Foltýna (†1772), který byl zapsán do knihy testamentů a dědických dělení.

Pohled na město Moravskou Ostravu z roku 1728

Kniha testamentů a dědických dělení 1770-1818


Strana 14

Výzva

Oceňte pedagogy i v příštím roce

Město Ostrava vyzývá odbory Magistrátu města Ostravy, městské obvody a školská zařízení k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů škol a školských zařízení zřizovaných městskými obvody a městem, soukromých a církevních mateřských a základních škol na území města Ostravy u příležitosti Dne učitelů v roce 2013.

Ocenění se budou opět udělovat v kategorii Výrazná pedagogická osobnost za mimořádnou, aktivní a tvořivou výchovně-vzdělávací, odbornou a metodickou činnost, výraznou mimoškolní činnost, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, za tvorbu mezinárodních projektů nebo úspěšnou a výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Dále jsou ocenění udělována v kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost při minimální délce praxe 30 let. Obě ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.

Formuláře pro návrhy na ocenění a podrobnější informace týkající se návrhů na ocenění pedagogů v příštím roce najdete na www.ostrava.cz, v sekci oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Návrhy odevzdávejte písemně na totéž oddělení magistrátu v budově na Prokešově náměstí nebo elektronicky na mslovencikova@ostrava.cz. Termín podání je do 5. ledna 2013. (vk)

 

Ostravská zoo je mezi deseti největšími tuzemskými atraktivitami

Nejčerstvějším přírůstkem ostravské zoo je opět mládě vzácného gibona bělolícího, které přišlo na svět 24. října. Jedná se již o druhé mládě tohoto kriticky ohroženého primáta. Matkou mláděte je dvanáctiletá samice Sulu, která v Ostravě v loňském roce odchovala svého prvního potomka. Mládě tráví čas výhradně u své mámy na břiše, přidržuje se pevně její srsti, vydatně se krmí mateřským mlékem.

Sameček štětkouna kamerunského Tarzan, který do ostravské zoo přicestoval v květnu, se dočkal partnerky. Ze Zoo Budapešť přijela šestiletá samička jménem Pompom. Po několikadenním seznamování přes bariéru byla obě zvířata spojena. Samičku však museli znovu oddělit, protože zcela nečekaně porodila mládě (samečka). Rozhodně to ale nebyl výsledek harmonického soužití s Tarzanem, otcem je ještě budapešťský partner.

Největší novinkou je však zahájení výstavby nového vstupu do zoo. Starý je uzavřen, chodí se dočasně provizorním vstupem, za což se zoo návštěvníkům omlouvá. V novém moderním komplexu vstupní budovy budou opět pokladny, zooshop, toalety, zázemí pro rodiče s dětmi, ale také kanceláře a zázemí pro zaměstnance i sál pro akce. Rozšíří se rovněž parkoviště.

„Do jednoho roku by měl být projekt nového vstupu do zoo dokončen,“ konstatuje náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Na jeho stavbu vynaloží město Ostrava coby zřizovatel téměř 29 milionů korun. Náklady na výstavbu parkoviště a komunikací jsou z 60 procent spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko.“

Agentura CzechTourism zveřejnila komplexní data o návštěvnosti turistických atraktivit v České republice za rok 2011. Dosud Ostravu mezi TOP cíli dlouhodobě reprezentovala trojice provozovaná Ostravskými výstavami, tedy Hrad, Miniuni a Sklep strašidel. V aktuálním žebříčku návštěvnosti za rok 2011 však z patnáctého místa na sedmou příčku poskočila Zoo Ostrava s celkovým počtem 499,4 tisíc návštěvníků. Ředitel zoo Petr Čolas říká: „Posun mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v rámci ČR nás samozřejmě těší. K úspěchu přispěla i slonice Rashmi, která si získala přízeň obrovského množství lidí, ale začínáme také sklízet plody naší práce, kdy se díky významné podpoře našeho zřizovatele – města Ostravy – zásadně mění tvář naší zoo, připravujeme však pro své návštěvníky ještě mnoho dalších novinek, například otevření Návštěvnického centra s restaurací na jaře atd.“ (k)

Foto: Zoologická zahrada bude mít novou vstupní bránu (Vizualizace Zoo Ostrava)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BROUČEK

– 7letý pejsek, kříženec menšího vzrůstu, v útulku od června. Byl uvázán několik hodin u stromu. Je to pes kamarádské povahy, snáší se s některými pejsky. Vhodný do bytu i na zahrádku, raději ke starším lidem.

BOBINA

– 4,5 roku stará fena trpasličího pinče. Byla nalezena na odlehlém místě uvázána v lese loni v červnu v Ostravě-Hrabové. Je vhodná na zahrádku k rodinnému domku, kde bude mít pohyb, velmi dobře hlídá.

MERLIN

– 3letý pes, kříženec středního vzrůstu, nalezen letos v červenci v Mariánských Horách. Je to společenský pejsek, vyžaduje pozornost člověka. Vhodný ke starším lidem, do bytu i na zahrádku.

VANDA

– fenka stará necelé 2 roky. Nalezena letos v březnu ve Slezské Ostravě. Je to temperamentní fenka, kříženec středního vzrůstu. Vhodná do rodiny s většími dětmi, raději na zahrádku než do bytu.


Strana 15

Ostrava Evropským městem sportu?

Ostrava se bude ucházet o titul Evropské město sportu v roce 2014, který uděluje Asociace evropských měst sportu (ACES) při Evropské unii. Případný úspěch může moravskoslezskou metropoli zatraktivnit v evropském kontextu, přinést navýšení domácích i zahraničních investic, růst turistického ruchu.

„Chceme Ostravu představit v širším spektru sportovních aktivit, podpořit zázemí rekreačního sportu, realizovat výstavbu a rekonstrukce sportovišť. Uspořádáme konferenci na téma Zlepšení zdraví občanů,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. V této souvislosti se zmínil o probíhající přestavbě městského stadionu, chystaných projektech atletické haly u ČEZ Arény a veřejného hřiště pro in line bruslení ve Vítkovicích. Ostrava se uchází o titul Evropské město sportu 2014 v kategorii City. Letos se jím pyšní deset měst např. italská Pescara, španělské Bilbao, belgické Charleroi nebo náš Liberec. V nejvyšší kategorii Capital porotci vybírají vždy jen jedno město: Istanbul (2013), Antverpy (2014). Přihlášku do soutěže Ostrava podá v lednu 2013. Výsledek výběru ACES oznámí v prosinci 2013. Celkové náklady města nepřekročí 10 mil. Kč. (vi)

 

Kandidujeme na MS v hokeji

Ostrava má šanci pořádat s Prahou mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015. Pořadatelská země Česká republika ovšem pracuje také s druhou variantou, že by šampionát hostila kromě našeho hlavního města také slovenská Bratislava. Předpokladem pro to, aby se za dva a půl roku hrálo v hale ve Vítkovicích, je finanční závazek města a kraje ve výši dvakrát 30 milionů korun v průběhu tří let. Rady a zastupitelstva obou institucí teď mají projednat memorandum o spolupráci a finanční podpoře s Českým svazem ledního hokeje. Výhodou Ostravy je letos provedená rekonstrukce ČEZ Arény. Novinkou by byla jen světelná kostka nad ledem, jejíž pořízení se odhaduje na 15 až 20 mil. Kč. Rozhodnutí, zda šampionát v Ostravě opravdu bude, by mělo padnout v lednu 2013. Město hostilo MS v hokeji už v letech 1959 (Kotasův stadion) a 2004. (liv)

 

Blahopřání do Braunschweigu

První listopadový víkend se při jednání rady evropské atletické asociace v rumunské Bukurešti rozhodlo o pořadateli Mistrovství Evropy družstev v roce 2014. Stal se jím německý Braunschweig, kterému volitelé dali přednost před Ostravou. Moravskoslezská metropole musí plány na další velkou sportovní událost odložit. Město Ostravu v Bukurešti, reprezentovali zastupitelé Aleš Boháč, Jiří Srba, nechyběly špičky české atletiky Libor Varhaník, Oldřich Zvolánek a František Fojt. „Kandidatura Ostravy zanechala ve všech členech rady hluboký dojem. Naopak nemůže být pochyb, že evropská atletika bude v příštích letech pravidelným hostem na novém stadionu v Ostravě,“ konstatoval místopředseda EAA Jose-Luis de Carlos. (er)

 

Plavecké medaile z Chartres

Na mistrovství Evropy plavců v krátkém bazénu ve francouzském Chartres vybojoval znakař KpS Ostrava Martin Baďura jako člen polohové štafety na 4x50 m třetí místo a bronzovou medaili. Jeho klubová kolegyně Barbora Závadová skončila ve finále polohovek na 400 m a 200 m pátá, resp. sedmá, ve smíšené štafetě 4x50 m v. zp. osmá. Za polohovou štafetu ČR (2. místo) získala stříbro, i když ve finálové sestavě chyběla. (vi)

 

Chotaš mistrem

Na mistrovství České republiky ve volném stylu, které se konalo první prosincový víkend v Ostravě, zazářil domácí Vratislav Chotaš. Zápasník Sokola Vítkovice získal stejně jako v posledních pěti letech titul mistra republiky ve váze do 96 kilogramů. Český reprezentant tak korunoval úspěšný rok, v němž získal se svým klubem také ligový titul. Jako bonus si přivezl z ME policistů stříbrnou medaili. (ič)

 

Úspěch české gymnastiky

Na 150 mužů a žen z téměř čtyř desítek zemí závodilo ve vítkovické ČEZ Aréně na Grand Prix Ostrava 2012, která byla zařazena do Světového poháru Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Pořádání akce finančně podpořilo město Ostrava. V silné konkurenci, v níž nechyběli medailisté z olympiád, světových a evropských šampionátů, zazářila česká reprezentantka Kristýna Pálešová. Zvítězila ve finálových soutěžích na bradlech a kladině a připomněla tak lepší časy československé a české sportovní gymnastiky. (liv)

 

K+K Labyrint ve víru tance

Na listopadovém Světovém tanečním festivalu v latino show dance organizace IDO v Liberci byli hodně vidět tanečníci z Ostravy. V párových a sólových disciplínách se vystřídalo přes 1 600 účinkujících ze dvaceti zemí.

Taneční klub K+K Labyrint přidal k letošním domácím titulům také světové a evropské vavříny. Vybojoval 2 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile, ve finále se umístilo dalších šest choreografií. Absolutní vítězství v latino show sólo obhájila Katrin Žabenská, mistryně ČR v této disciplíně, ale také v salsa shine a v párovém tancování s Tomášem Žabenským. Mezi juniorkami se mistryní světa v salsa shine sólo stala Kristýna Kubíčková, stříbro získala v latino show sólo a v salsa shine duo s Terezou Lyskovou.

Další medaile a výborná umístění z šampionátů světa a Evropy přivezli z Liberce členové ostravských tanečních klubů Pierro Forte, Sokol Vítkovice-TK Akcent a tanečního studia Shaharazad. (liv)

Foto: Děvčata z Labyrintu skončila třetí na světě v Latino show malé skupiny. Foto: archiv

 

město podporuje

LIGA I SPENGLER CUP.

Hokejisté HC Vítkovice Steel se před Vánocemi představí v ČEZ Aréně v sobotu 22. 12. proti Plzni. Ve dnech 26.-31. 12. budou startovat na Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu. Po Novém roce přivítají doma Spartu (ne 6. 1.) a Liberec (pá 11. 1.) vždy v 17 hod.

O PRVNÍ MÍSTO.

Po startu českých házenkářek na mistrovství Evropy v Srbsku se interliga ohlásí o slovo v sobotu 5. 1., kdy vedoucí tým tabulky DHC Sokol Poruba hostí druhý Most. Hraje se od 18 hod. v hale Sareza na Hrušovské.

A TEĎ NYMBURK!

Štika Mattoni NBL Nová huť přivítá v úterý 18. 12. (17.30) v Bonver Aréně v dlouho očekávaném souboji mistra z Nymburka. Další domácí zápasy: NH-J. Hradec (so 29. 12.), NH-Děčín (so 12. 1.) vždy v 17.30 hod. Účastnice slovenské basketbalové extraligy ženy SBŠ Ostrava se v hale SC na Dubině utkají s Levicemi (ne 9. 12, 15.30) a s Good Angels Košice (pá 21. 12., 17).

DVAKRÁT DERBY.

Ostravské florbalové kluby Vítkovice a FBC se utkají v SC Dubina o postup v Poháru ČFbU (st 12. 12., 19), v lize pak v hale Sareza (čt 27. 12, 18). Další ligové zápasy: Vítkovice-Liberec (so 15. 12., 19.15), Vítkovice-Future (so 5. 1.), Vítkovice- Chodov (čt 10. 1.), FBC-Střešovice (ne 13. 1.). Extraligové hráčky Vítkovic přivítají v hale na Dubině Bohemians (so 15. 12., 16) a Elite Praha (so 12. 1.).

OCELÁŘSKÝ POHÁR.

BK Nová huť Ostrava pořádá ve dnech 27.–29. 12. v pořadí už 49. ročník Ocelářského poháru Xmas Cup 2012 pro kategorie chlapců U 15, 17 a 19. Kromě domácích týmů NH a BCM přijedou basketbalové naděje z Česka, Slovenska, Polska, Srbska, Ruska, Lotyšska a Maďarska. Hrát se bude v Bonver Aréně a dalších ostravských halách a tělocvičnách.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Muži VK Ostrava hostí v extralize Zlín (so 8. 12.), Liberec (so 22. 12.) a České Budějovice (so 12. 1.) v hale SAREZA. Ženy TJ Ostrava nastoupí proti TJ Šternberk (so 15. 12.) a Slavii Praha (so 22. 12.) v hale na Varenské. Začátky vždy v 17 hod. (liv)


Strana 16

Adventních radostí je dost pro všechny

VÁNOČNÍ TRHY V CENTRU.

Už od 30. listopadu se v centru města na Masarykově náměstí koná tradiční vánoční trh, ale také ukázky některých řemesel a další program, svítí tu vánoční strom. Atmosféru dotváří velký dřevěný betlém s živými zvířátky, zvonička s Ježíškovou poštou, vláček pro děti, dobové stánky s občerstvením, odpoledne tu vystupují kapely, sbory, divadla a kejklíři. Na každou adventní neděli je připraven jiný program, 16. prosince tu vystoupí také Heidi Janků. Až do začátku ledna oživuje náměstí hojně navštěvované kluziště, které dodává správnou zimní atmosféru.

OHŇOSTROJE BUDOU.

Městský obvod Ostrava-Jih pořádá novoroční ohňostroj 1. ledna v 18 hodin. Obvod Slezská Ostrava zve na silvestrovský ohňostroj u radnice o půlnoci.

CHCETE NA EMU?

Novoroční výstup na haldu Ema ve Slezské Ostravě se mohou Ostravané zúčastnit 1. ledna už potřinácté, od 9 do 13 hodin je pod Emou uvítají pořadatelé s účastnickými listy.

BALÓNKY JEŽÍŠKOVI.

Slezskoostravská radnice pořádá 14. prosince od 14.30 hodin přímo u budovy úřadu tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a další program. Balónky a přáníčka dostanou účastníci zdarma přímo na místě.

NOVOROČNÍ KONCERT.

Tradičně se uskuteční pod záštitou primátora Petra Kajnara 3. ledna v 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie přednese Smetanův cyklus Má vlast.

VYSTOUPÍ HRADIŠŤAN.

Vánoční koncert nabízí divadlo Komorní scéna Aréna 14. prosince v 19.30 hodin, kdy v evangelickém kostele v Českobratrské ulici vystoupí oblíbený Hradišťan Jiřího Pavlici. Vstupenky v KSA nebo informačních centrech.

JÍZDA S MIKULÁŠEM.

Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem pořádá Dopravní podnik Ostrava 8. prosince.

VE SVATÉ KATEŘINĚ.

Známý dřevěný kostel sv. Kateřiny v Hrabové přivítá 16. prosince v 16 hodin posluchače adventního koncertu, na kterém vystoupí ženské pěvecké sdružení Duha a cimbálová muzika Tolar.

SLAVNÉ NAROZENÍ.

O tom slavném narození neboli Vánoční hra Tomáše Vůjtka pojednává představení v Komorní scéně Aréna, které se uskuteční 9. prosince v 17 hodin v divadle Komorní scéna Aréna.

KDY NA VĚŽ?

Vyhlídková věž Nové radnice je otevřena také v období Vánoc a Nového roku. Na Štědrý den od 9 do 14 hodin, děti se kromě pěkného výhledu mohou těšit na vánoční workshop. Na Boží hod a Štěpána bude otevřeno od 12 do 17 hodin, na Silvestra pak od 9 do 17 hodin a 1. ledna přivítá věž návštěvníky od 12 do 17 hodin.

TO TU JEŠTĚ NEBYLO.

Ostravská hala Gong se 20. prosince, v předvečer ,konce světa‘, stane dějištěm happeningu a benefičního Koncertu proti konci světa. Vystoupí Ruda z Ostravy, Mňága a Žďorp, Charlie Straight, Xindl X, Buty a jako host Věra Špinarová. Totéž se ve stejné době koná v Praze a Brně, v přímém přenosu se koncerty propojí telemostem v ČT. Cílem projektu je shromáždit prostředky na charitativní účely.

NAVŠTIVTE KONZERVATOŘ.

Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře Ostrava pořádá vánoční koncert, a to 17. prosince ve 14 hodin, poté 18. a 19. prosince v 18.30 hodin v sále konzervatoře. Na programu je Bachovo Vánoční oratorium, komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře diriguje P. Šumník, vystoupí sbor Chorus Ostrava.

SOUZNĚNÍ PO PATNÁCTÉ.

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel se opět uskuteční od 13. do 16. prosince ve Václavovicích, Frýdku-Místku, Kozlovicích a Ostravě. V našem městě se v rámci festivalu koná v neděli 16. prosince slavnostní mše v kostele v Ostravě-Mariánských Horách, poté pak Galakoncert v Domě kultury města Ostravy. Více na www.souzneni-festival.cz.

PŘIVÍTÁ VÁS SV. FRANTIŠEK.

Oblíbená vánoční hra Jesličky sv. Františka zazní tradičně v kostele sv. Václava v Ostravě 18. a 19. prosince v 18 hodin, 26. prosince pak ve 14 hodin. Návštěvníci si mají donést svíčku. Vstupenky v Ostravském informačním servisu.

FIŠAROVÁ NABÍDNE ŠANSONY.

K adventním koncertům má patřit také vystoupení Radky Fišarové v mariánskohorském kostele 11. prosince, kde zazní francouzské šansony i songy z vlastní tvorby. Hostem bude Tomáš Savka. Koncert uvede ostravský pěvecký sbor Základní umělecké školy E. Marhuly, originálním vystoupením překvapí děti z Dětského domova Ostrava-Hrabová.

VE SVINOVĚ DO KOSTELA.

Předvánoční koncert Základní umělecké školy D. Lidmily se uskuteční 12. prosince v 18 hodin ve svinovském kostele Krista Krále.

SVĚTELNÝ DÉŠŤ V PORUBĚ.

Tradiční vánoční výzdoba v Ostravě¬Porubě se rozzářila první adventní neděli, Porubané se i letos těší z vánočních trhů na Alšově náměstí. Adventní koncert se uskuteční 20. prosince na Hlavní třídě, program obstarají žáci porubských základních škol.

NAJDĚTE SI PROGRAM.

Přesný přehled bohatého programu na každý adventní den je na www.ostravainfo.cz. (g)

 

Přijďte si zazpívat na náměstí!

Ostrava se i letos připojí k ojedinělé akci Česko zpívá koledy. Na desítkách míst v celé republice se 12. prosince v 18 hodin sejdou tisíce lidí a společně si zazpívají pět koled – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Dej Bůh štěstí tomu domu a Pásli ovce Valaši. Loni se na Masarykově náměstí sešlo na koledy 2 000 lidí, letos se předpokládá ještě větší účast. Texty písní jsou na www.moravskoslezskydenik.cz.


titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Uvnitř listu

2 I letos Tříkrálová sbírka

3 S Petrem Pohunkem o astmatu dětí

4 Jízdné v MHD podraží

5 Novinky v elektronických službách

7 Psi musejí mít od 1. 1. 2013 čip

10 Galerie: Jan Zrzavý

12 Seniorem roku Jan Hališka

 

Strana 1

Ostrava, Katovice a oba regiony zvyšují tlak na národní vlády i Brusel

Ovzduší zlepšíme jen společně životní prostředí

V Nové radnici se 22. listopadu konalo setkání navazující na zářijovou schůzku primátorů Ostravy a Katovic. Na jednání, jehož společným jmenovatelem byla snaha o zlepšení ovzduší, vedli polskou delegaci členka Rady Slezského vojvodství Aleksandra Banasiaková a Michal Luty, náměstek primátora Katovic. Ostravu a kraj zastupovali primátor Petr Kajnar a hejtman Miroslav Novák.

Obě strany se dohodly na vytvoření pracovní skupiny, která zpracuje projekty pro zlepšení stavu ovzduší. „My i polští kolegové si uvědomujeme, že musíme proces urychlit v řádu měsíců tak, aby obě národní vlády mohly projekty a jejich financování z peněz Evropské unie zařadit do programovacího období 2014-2020. Zaměření projektů bude dáno největšími zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou průmysl, doprava a lokální topeniště,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar.

Hejtman Miroslav Novák mimo jiné podotkl, že obě města a regiony musí vytvořit tlak, také prostřednictvím Bruselu, na českou a polskou vládu. Náměstka katovického primátora Michala Lutyho překvapila informace o tom, že tři čtvrtiny znečištění přichází v období smogových situací na Ostravsko z Polska. Během měsíce proto u našich sousedů chtějí mít k dispozici analýzu, které zdroje se na transportu emisí nejvíce podílejí. (vi)

Foto: Účastnicí česko-polského jednání o stavu ovzduší (zprava) hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, primátor města Ostravy Petr Kajnar, členka Rady Slezského vojvodství Aleksandra Banasiaková a náměstek primátora města Katovic Michal Luty.

 

z jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy na svém 20. zasedání 5. prosince schválili rozpočet města pro rok 2013. Dlouhá diskuze byla vedena o bodu týkajícím se zachování prvoligové příslušnosti FC Baník Ostrava.

Až po provedeném auditu stávající společnosti budou moci zastupitelé rozhodnout, jakou variantu ve vztahu k populárnímu sportovnímu klubu zvolí včetně možnosti koupě nemovitosti. V dalším jednání schválili zastupitelé program regenerace městských památkových zón v Přívoze a v Porubě. Na pořadu jednání byl rovněž návrh na podání přihlášky města Ostravy na Evropské město sportu 2014, zhodnocení stavu a nové informace o Nové Karolině či informace o významné veřejné zakázce cyklostezce Seidlerovo nábřeží – Slezskoostravský hrad. Částku 1,6 miliardy korun za zmařenou investici chce po městě firma Amádeus Real, která měla stavět v Ostravě obchodní centrum. Zastupitelé rozhodli, že ji nezaplatí a spor zamíří k soudu. Dále bylo schváleno, že se má záležitostí dále zabývat obvod Mor. Ostrava a Přívoz. Zastupitelé jednali o řešení situace s absencí městské galerie. Předloženy byly dvě varianty – zajištění činnosti galerie v rámci Trojhalí Karolina, nebo zřízení nové příspěvkové organizace města. V době redakční uzávěrky nebylo o tomto bodu rozhodnuto. (red)

 

Na Vánočním kluzišti se bruslí

Na Masarykově náměstí vyrostlo Vánoční kluziště, které v roce 2010 zakoupila městská společnost SAREZA za téměř 4 miliony korun. Provoz, který stojí kolem tří milionů Kč, je ze dvou třetin hrazen městem Ostravou a jeho firmami. Na ledové ploše mohou zájemci bruslit do Nového roku. K dispozici mají půjčovnu bruslí, občerstvení, sociální zařízení a šatní skříňky. Oblíbená atrakce se vstupem zdarma je v provozu denně od 10 do 20 hodin. „Mobilní kluziště jsme pořídili, abychom oživili centrum města alespoň během vánočních svátků. Navzdory vysokým finančním částkám, kterými obvod Moravská Ostrava a Přívoz disponuje, je stav centra nevyhovující a přístup vedení obvodu překvapivě vlažný. Uvítali bychom ze strany jeho představitelů větší angažovanost a více konkrétních kroků, nejenom v období Vánoc, ale během celého roku. Ačkoliv má obvod jeden z nejvyšších příjmů, přispívá na podobné akce pouhým zlomkem,“ konstatoval primátor města Ostravy Petr Kajnar. ®


Strana 2

V Městské nemocnici Ostrava zvládli náročnou rekonstrukci za 62 dnů

Plicní oddělení v nových prostorách

V Městské nemocnici Ostrava 14. listopadu slavnostně otevřeli rekonstruovaný pavilon, do nějž se přestěhovalo plicní oddělení. Bývalé plicní oddělení se muselo vystěhovat ze staré budovy do jednopodlažního pavilonu, který byl postaven v roce 1947 jako dočasný a provizorní přístřešek pro ortopedii.

Po náročné rekonstrukci a modernizaci za pouhých 62 dnů tu začal odborný personál pracovat v nových, kvalitních podmínkách. Pacientům plicní oddělení poskytuje moderní diagnostiku, včetně vyšetření bronchoskopického a vyšetření ve funkčně-diagnostickém komplementu, společně s nabídkou komplexní péče ve spolupráci s interními, chirurgickými a rehabilitačními obory nemocnice. Pracoviště tvoří tři plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace (očkování proti tuberkulóze) a Centrum léčby závislosti na tabáku.

„Od roku 2009 už se v nemocnici rekonstruovala řada objektů, městská nemocnice je stále kvalitnější. Děkuji jménem zřizovatele, vedení i personálu za kvalitní práci, díky níž služeb městské nemocnice využívá stále více pacientů,“ řekla při otevření náměstkyně primátora Simona Piperková. Náklady na rekonstrukci plicního oddělení nemocnice dosáhly 22 milionů korun, z 80 % procent je hradil zřizovatel nemocnice – město Ostrava. (g)

Foto: Ředitel MNO Tomáš Nykel (zleva), náměstkyně primátora Simona Piperková, hejtman Miroslav Novák (vlevo) a primář Radovan Kozel při otevření plicního oddělení.

 

Koledníci se po Novém roce objeví v ulicích

Tříkrálová sbírka – přispějete?

Tříkrálová sbírka 2013 Charity ČR s účastí Charity sv. Alexandra se v Ostravě a okolí uskuteční od 1. do 14. ledna.

Získané peníze pomohou např. hospicovým službám, půjdou také na humanitární pomoc pro osoby bez přístřeší v Ostravě, pro rozvoj chráněných dílen, podporu chráněného bydlení ap.

Až se koledníci objeví v ulicích a u dveří, mají lidé možnost regulérně pomoci lidem v nouzi na rozdíl od pochybných pouličních výběrčích, kteří se většinou nemohou prokázat ničím, co by je k podobným sbírkám opravňovalo. Z výtěžku sbírky se 65 % získaných financí vrátí zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány, zbytek podpoří humanitární projekty diecézních charit u nás i v zahraničí. Jen 5 % je určeno na režii sbírky. Pokladničky jsou úředně zapečetěny i rozpečetěny na magistrátě města. Za všechny, i ty nejmenší dary, charity předem děkují. (o)

 

Řidiči, na červenou raději ne!

Na křižovatce ulic Českobratrské a Sokolské (na snímku) v centru Ostravy bylo v závěru listopadu, po 30denním testování, zprovozněno monitorování jízdy na červenou. Systém, který stál město 10 mil. korun, sleduje všechny čtyři vjezdy do křižovatky, umí změřit rychlost vozidel přijíždějících z mostu Pionýrů. Zároveň kontroluje, zda nejsou odcizená.

„Věříme, že zde dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jen na této křižovatce docházelo až k sedmi tisícům přestupků ročně,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Město, konkrétně městská policie, má oprávnění k těmto činnostem podle zákona o obcích. Jen od 24. do 25. 11. na křižovatce zjistila 44 přestupků – jízdu na červenou 24krát, překročení povolené rychlosti 20krát. Každý přestupek má identifikační údaje a je archivován pro další zpracování, nelze jej modifikovat či zneužít. Po vyhodnocení městskou policií budou přestupci předáni k řešení do správního řízení odboru dopravně správních činností magistrátu.

„Naším cílem není vybírání pokut, ale výchova řidičů k dodržování předpisů. Je možné, že podobně zabezpečíme i další dopravní uzly.“ podotkl primátor Petr Kajnar. (vk, vi)

 

aktuálně

Svinovské mosty: do centra i do Poruby

Vedení města se dohodlo se sdružením zhotovitelů, jehož členy jsou IMOS Brno a SDS Exmost, na zprůjezdnění rekonstruovaných Svinovských mostů v obou směrech do Poruby i do centra v předvánočním termínu 21.-22. prosince 2012. „Individuální automobilová doprava, autobusy a tramvaje MHD se tak po téměř roce, kdy řidiči museli používat objížďky po dálnici a Rudné ulici, vrátí k normálu,“ potvrzuje náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Doufejme, že stavbařům bude přát počasí a záludnosti zimního počasí uvedený termín neohrozí. Drobnější stavební práce na Svinovských mostech budou pokračovat ještě do konce smluvního termínu v březnu 2013.“ (vi)

 

Pomoc závislým

Obecně prospěšná společnost Renarkon, jejímž zřizovatelem je město Ostrava, otevřela po rekonstrukci Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Čeladné-Podolánkách. Tři dřevěné chaty ve velmi špatném technickém stavu, pro 15 klientů a 12 terapeutů, se podařilo opravit díky 17,5 milionové dotaci z ROP Moravskoslezsko (celkové náklady dosáhly 20 mil. korun). Renarkon poskytuje služby lidem, kteří užívají nealkoholové drogy nebo jsou jimi ohroženi. (vi)

 

Fifejdy jsou třetí!

Městská nemocnice Ostrava se v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic dostala na krásné třetí místo (v absolutním hodnocení všech ukazatelů), loni byla pátá. První místo obsadila Karvinská hornická nemocnice. (o)

 

Prodej stromků

Ostravské městské lesy a zeleň a. s. nabízejí ve středisku ve Staré Bělé široký sortiment palivového dříví. V ředitelství společnosti v Bělském lese začne prodej vánočních stromků 10. 12., v hájenkách v Bobrovníkách, Plesné a ve středisku Proskovice od 17. 12. Více na www.ostravskelesy.cz. (g)


Strana 3

S profesorem Petrem Pohunkem o závěrech Studie výskytu respiračních potíží u školních dětí v Ostravě

Vysoký výskyt astmatu se nepotvrdil

rozhovor

 l Pane profesore, popište, čím se zabývá Česká iniciativa pro astma.

„Česká iniciativa pro astma (ČIPA) je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 1996 třemi odbornými společnostmi České lékařské společnosti J. E. Purkyně jako společná platforma pneumologů, alergologů a odborníků v oblasti patofyziologie dýchání. Kromě standardizace péče o astma je hlavní náplní ČIPA vzdělávání odborníků i laiků v oblasti alergie a astmatu. Provádíme také stálý dohled nad epidemiologickou situací, sledujeme výskyt astmatu a alergických onemocnění.“

l Jak vznikla vaše studie o respiračních potížích ostravských dětí?

„Delší dobu se znepokojením sledujeme zdravotní problémy dětí na Ostravsku a zajímáme se o podstatu jejich potíží. Je nepochybné, že v Ostravě a okolí je problematická situace z pohledu znečištění ovzduší. Zkušenosti kolegů z alergologických ambulancí ukazují, že zde je souvislost se zvýšeným výskytem dýchacích potíží. Co však není zcela v souladu s dosud publikovanými údaji ze světové odborné literatury, jsou některé informace o tom, že v určitých oblastech Ostravy se objevuje vysoký výskyt průduškového astmatu. Znepokojily nás především informace, že v některých částech města se astma vyskytuje až u 40 % dětí. Pokud by tomu tak skutečně bylo, šlo by o absolutně nejvyšší výskyt na světě. Dosud publikované studie dokazují, že průmyslové znečištění ovzduší vede především ke zvýšenému výskytu respiračních infekcí, vede ke zhoršení již existujícího astmatu drážděním dýchacích cest a vyšší vnímavostí k virovým infekcím. Nebylo ale prokázáno, že by průmyslové znečištění vedlo ke vzniku alergie nebo astmatu. Tato onemocnění mají, především v dětství, základ v alergické přecitlivělosti na biologické alergenní látky a ty v průmyslovém znečištění obsaženy nejsou.“

l Proč jste zvolili právě Ostravu?

„Chtěli jsme přesněji určit, o jaké nemoci u dětí se v Ostravě skutečně jedná. Diagnóza průduškového astmatu je pro nemocného zcela zásadní. Pokud někdo má astma, jde u většiny pacientů o nemoc, která jej bude provázet celoživotně. Astma je často stanoveno i u jedinců, kteří ho nemají a jejichž dýchací potíže jsou dány jinými mechanizmy – např. infekcí s příznaky podobnými astmatu. Provedli jsme studii u ostravských dětí, vždyť v Radvanicích a Bartovicích byl uváděn výskyt astmatu u dětí mezi 30 a 40 %. Získávali jsme data za celou Ostravu i za její části.“

l Jak probíhalo vlastní měření?

„Pro naši studii jsme zvolili metodiku dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče školních dětí v kombinaci s objektivním měřením dětí spirometrií, což je měření funkční kapacity plic a průchodnosti dýchacích cest. Většina dětí, u nichž jsme zjistili sníženou průchodnost dýchacích cest, již byla pro astma sledována.“

l Kolik dětí jste vyšetřili a s jakým výsledkem?

„Celkem jsme v této pilotní studii vyšetřili 410 dětí z deseti ostravských škol. Podle očekávání bylo jako nejrizikovější období pro dýchací potíže uvedeno období od října do února. Výsledky nepotvrdily rozdílně vysoký výskyt astmatu v jednotlivých částech Ostravy. Diagnózu astmatu stanovenou lékařem uvedli rodiče u přibližně 12 % dětí rovnoměrně ve všech navštívených školách. Poruchu funkce plic s podezřením na obstrukci dýchacích cest jsme při spirometrickém vyšetření zjistili u 33 případů (8 % všech dětí). Po individuální kontrole všech křivek byla přítomnost objektivní obstrukce u dětí v oblasti východ potvrzena u 4 dětí (9,76 %). Alergie byla uvedena u 30 % dětí. Objevili jsme výskyt opakovaných infekcí dýchacích cest v posledním roce u 18 % dětí, u téměř 90 % dětí jsme nalezli kašel. Vyšší byla zátěž dětí pasivním kouřením (37 %), nejvíce ve východní části města. Zde jsme nalezli také vyšší zátěž lokálními topeništi ve srovnání se zbytkem Ostravy.“

l Můžete shrnout výsledky vaší studie?

„Naše studie nepotvrdila, že v Ostravě je významně vysoký výskyt průduškového astmatu nebo alergických potíží. Nezjistila ani údaje o velmi vysokém výskytu astmatu v oblasti východ. O spolehlivosti našeho způsobu sběru dat svědčí kromě použití mezinárodně uznávané metodiky i soulad s výsledky ČSAV z ostatních oblastí Ostravy. Je patrné, že v Ostravě se vyskytují respirační potíže, je zde vyšší nemocnost v zimě a objevují se potíže s kašlem a zápaly plic. Nejde ale zřejmě o astma ani o vyšší výskyt alergií. Považujeme naši studii za pilotní průzkum, který by měl vést k tomu, aby se podrobněji studovala souvislost mezi dětskými respiračními onemocněními a konkrétní zátěží jednotlivými zdroji znečištění.“

Připravil Petr Havránek

(Rozšířenou verzi rozhovoru s prof. Petrem Pohunkem si můžete přečíst na webu www.dychamproostravu.cz)

 

Diskutovali s občany

Veřejnou debatu s názvem „Ovzduší…a jak dál?“ uspořádalo město Ostrava první prosincové úterý v divadle loutek. Občané přišli diskutovat s představiteli kraje, města, Zdravotního ústavu a Českého hydrometeorologického ústavu.

V úvodu besedy shrnul primátor Petr Kajnar aktivity, které Ostrava dlouhodobě vyvíjí ve snaze zlepšit životní prostředí ve městě. Připomněl největší zdroje znečištění: průmysl, dopravu a lokální topeniště. Zabýval se také transportem emisí z Polska, který je pro Ostravsko a region problémem zejména během smogových situací. Resortní náměstek primátora Dalibor Madej hovořil o projektech spolufinancovaných z evropských peněz, jako jsou Zeleň pro Ostravu a revitalizace řeky Ostravice, opatřeních na snížení prašnosti např. intenzivnější čištění komunikací. Připomněl státem pozastavenou likvidaci lagun Ostramo, kde zbytek kalů čeká na dotěžení.

Po odborných prezentacích Jiřího Bílka, Libora Černikovského a Tomáše Kotyzy se rozběhla diskuse, ve které se občané zajímali mj. o osud žaloby Ostravy na stát ve věci životního prostředí, možnosti jak působit na průmyslové znečišťovatele apod. Zástupci ekologických iniciativ vyzvali město k intenzivnější spolupráci. „V otevřených debatách s občany o ovzduší i na další témata budeme pokračovat v příštím roce,“ slíbil na závěr večera primátor Petr Kajnar. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar (vpravo) a náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Mdej reagovali v diskusi na dotazy a připomínky občanů ke stavu ovzduší.


Strana 4

střípky

E-BIZ FORUM.

V hotelu Imperial se od 7. do 9. 11. uskutečnilo osmé e-biz forum o elektronických aukcích. Nástroje, který ve stále větší míře pomáhá firmám, státní správě i samosprávě šetřit finanční prostředky. Město Ostrava praktikuje spolu se společností e-CENTRE Systém sdružených nákupů od roku 2010 a ušetřilo téměř 150 mil. Kč. Mezi domácími i zahraničními delegáty své příspěvky přednesli také Bernd Huber z mnichovské pobočky firmy Google nebo Holger Plein, nákupní ředitel německé energetické společnosti RWE. Konference se konala pod záštitou primátora Petra Kajnara (na snímku předává zvláštní cenu v soutěži Fair Sourcing Awards Elżbietě Wiaderna-Bedrijczukové z Polska). (vi)

MÚZY Z DONĚCKA.

Do Ostravy zavítali ve dnech 8.–10. 11. umělci z partnerského ukrajinského města Doněcka. Koncertovali v Janáčkově konzervatoři, prohlédli si město, v radnici je přijal náměstek primátora Tomáš Petřík. Zpěváci, muzikanti a tanečníci, studenti a absolventi Doněcké státní hudební akademie Sergeje Prokofjeva se představili s projektem Hudba bez hranic, v jehož rámci zazněla díla Dvořáka, Ljudkeviče, Musorgského aj. V průběhu návštěvy podepsali ředitelka Soňa Javůrková a rektor Alex Skrupnik (na snímku) memorandum o spolupráci mezi ostravskou konzervatoří a doněckou hudební akademií. (vi)

 

Seniorské osobnosti města

Šestý ročník ankety Senior roku 2012 vyhlásili poslední listopadový čtvrtek v Nové radnici. Z několika desítek nominovaných odborná porota nakonec jako vítěze vybrala profesora Jana Hališku, významnou osobnost ostravského hudebního života (jeho medailon čtěte na str. 12).

Laureáty ankety byli vyhlášeni (na snímku zleva) pedagožka a propagátorka hry na akordeon Františka Machalíčková, senior roku 2012 Jan Hališka, cvičitelka Sokola Olga Bubeníková, dobrovolník Armády spásy a jiných neziskovek František Ožana, historik a letopisec Jiří Lexa a organizátor akcí svazu kardiaků Josef Schindler. Ceny vyznamenaným seniorům předali náměstkyně primátora Simona Piperková a zastupitel města Lubomír Pospíšil. (vi)

 

MHD: jízdné od 1. 1. 2013

Rada města Ostravy schválila na svém jednání 7. 11. úpravy jízdného v městské hromadné dopravě pro rok 2013. Konkrétně jde o ceny jízdného v tarifních zónách 1 – 4 v rámci integrovaného dopravního systému MS kraje ODIS. Změny se týkají Dopravního podniku Ostrava (DPO) a všech dopravců v ODIS. Radní dali ze dvou možností přednost menšímu zdražení jízdného při větším omezení stávajících slev před opačnou variantou. Změna tarifu ještě podléhá schválení valnou hromadou společnosti Koordinátor ODIS s. r. o., která se sejde 11. 12. 2012.

Např. cena 15minutové jízdenky se zvýší o korunu (z 15 na 16 Kč), 60minutová bude stát 26 Kč (z 24 Kč). U 24hodinových jízdenek se cena 75 Kč nemění, novinkou bude 24hod. skupinová jízdenka za 180 Kč až pro 5 cestujících bez ohledu na věk. Cena 30denních nezlevněných a zlevněných (od 6 do 15 let) jízdenek zůstane nezměněna u tří až čtyř zónových jízdenek. Za jednu zónu zaplatíme v příštím roce o 30 Kč více, za dvě zóny o 35 Kč více. U důchodců do 70 let je změna v poskytované slevě: 1 zóna na 30 dnů 252 Kč (nyní 214 Kč), 2 zóny 329 Kč (nyní 282 Kč) atd. Občané nad 70 let jízdné nadále platit nebudou.

Změny v tarifech jsou vynuceny růstem nákladů dopravců. V případě DPO půjde v roce 2013 o zhruba 50,7 mil. Kč, přičemž město požaduje snížení kompenzace, kterou MHD poskytuje, o 21,6 mil. Kč. Dopravní podnik Ostrava díky změnám v cenách jízdného počítá příští rok s nárůstem tržeb o 8,48 mil. Kč. (liv)

 

Jubileum legendárního stíhače

Starosta obvodu Poruba a člen rady města Lumír Palyza přijal brigádního generála Zdeňka Škarvadu u příležitosti jeho 95. narozenin, které oslavil 8. listopadu. Válečný stíhač, příslušník 310. čs. perutě britského královského letectva RAF, je nositelem řady našich a zahraničních vojenských vyznamenání, čestným občanem města Ostravy.

„Pan Škarvada je výjimečný člověk, kterého si nesmírně vážím. Je pro mne vzorem a cením si především jeho životních zkušeností, nadhledu a upřímnosti. Jeho svědectví o pohnutých válečných dnech by se mělo neustále připomínat, zejména mladé generaci,“ uvedl Lumír Palyza. Legendární letec, kterého při setkání se starostou doprovázela manželka Ivana, žije od roku 1966 v Ostravě-Porubě. (jk)

 

Doba pro klid a odpočinek

co je dobré vědět

Nová protihluková vyhláška, schválená radou a zastupitelstvem, platí od 1. listopadu 2012 na území města Ostravy. Jejím cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech. Nová vyhláška také přesně vymezuje dobu nočního klidu.

O nedělích, státních a ostatních svátcích po celý den, od pondělí do soboty v době od 20 do 22 hodin a také v době nočního klidu (22 – 6 hodin) se občané musí zdržet činností, které hluk způsobují. Patří mezi ně používání sekaček na trávu a křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů a vrtaček. Za rušení je považována také střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to v případě, že k činnosti dochází v menší vzdálenosti než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení. Zdržet se musí rovněž užívání zábavní pyrotechniky (mimo 31. 12. a 1. 1.).

Porušení této vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun. Výjimku mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení.

Návrh obecně závazné vyhlášky vznikl na základě požadavku Sboru starostů. Sankce za její porušení mohou ukládat v I. stupni úřady městských obvodů buď v přestupkovém řízení nebo v řízení o správních deliktech podle zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí na individuálním posouzení skutku a okolnostech jeho spáchání. Porušení povinností uložených v OZV v rámci své činnosti primárně řeší a oznamuje např. městská policie. (av)


Strana 5

Krátce

NOVÁ CYKLOSTEZKA.

Do cykloturistických map se v Ostravě zapisuje další stezka, spojila městské obvody Poruba a Krásné Pole. Vybudovala ji porubská radnice, které se na realizaci projektu podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stezka dlouhá dva kilometry přišla na zhruba 1,5 milionu korun.

NEJLEPŠÍ FAKULTNÍ V ČR.

Fakultní nemocnice Ostrava byla založena v roce 1912 jako malá epidemická nemocnice pro potřeby obyvatel Vítkovic a Zábřehu. Jedno z největších zdravotnických zařízení v ČR získalo letos titul Nejlepší fakultní nemocnice.

ŘIDIČI RISKUJÍ.

V Ostravě je registrováno 182 560 vozidel, z toho však v 13 992 případech nemá majitel sjednáno povinné ručení, což představuje 7,7 %. V Moravskoslezském kraji v závěru roku 2011 nemělo povinné ručení 57 tisíc majitelů aut z celkového počtu 695 000 vozidel, tedy 8,2 %. Zbytečně riskují, že v případě nehody budou vlastní i cizí škody platit ze svého. (g)

 

Nový Svět techniky učí a baví

událost měsíce

Expozice U6 (na snímku), tzv. malý Svět techniky, byla 16. listopadu otevřena v Dolní oblasti Vítkovic. V budově VI. energetické ústředny má výstavní a výukovou část. Interaktivní muzeum ukazuje jevy a děje tak, jak probíhají v přírodě. Odhaluje tajemství vynálezů od parního stroje po moderní robotizovaná pracoviště. Malí i velcí návštěvníci mohou zkoušet, jak to či ono funguje. Osahat si technologie a postupy, které nemají šanci nikde jinde naživo vidět. Zatočit žentourem, tkát na stavu, vyrobit elektřinu vlastní silou, řídit na trenažéru auto aj. Exponáty jsou volně přístupné. V U6 mají otevřeno sedm dnů v týdnu (9-17, víkendy 10-18) za vstupné 90 Kč (děti do 6 let zdarma, 50 Kč do 15 let, studenti a senioři). Proměna oblasti Dolních Vítkovic bude pokračovat v příštích letech výstavbou „velkého“ Světa techniky, dopravním propojením s Vítkovicemi a centrem Prodlouženou Ruskou ulicí, cyklostezkou z Landeku apod. Na projektech se opět bude finančně podílet město Ostrava. (vi)

 

Dostavte silnice!

Představitelé podnikatelské sféry v Česku a na Slovensku jsou nespokojeni se stavem dopravní infrastruktury v příhraničních regionech. Na konferenci Transport 2012, která se konala 6. a 7. listopadu v Clarion Congress Hotelu, podepsali deklaraci, ve níž žádají o urychlení řešení a dostavbu dopravního spojení mezi regiony Česka, Slovenska a Polska. (ph)

 

VT park Ostrava se rozšíří

Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) má volnou plochu 26,5 ha, která se od roku 2013 začne dále zaplňovat. Ke stávajícím objektům, v nichž sídlí 26 firem, přibydou další. Vláda ČR na to schválila částku 205,9 milionu korun, což jsou peníze, které v minulých letech ušetřila státu Ostrava při budování průmyslové zóny Mošnov. „Projekt rozšíření VTPO považuji za naprosto klíčový pro další rozvoj města a kraje. Úzce naváže na rozvoj VŠB-TU, především na projekt IT4Innovations,“ uvedl již dříve primátor Petr Kajnar. (r)

 

Nově v elektronických službách občanům i organizacím

V roce 2012 zahájilo město Ostrava realizaci významných projektů v oblasti eGovernmentu, spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09, která je orientována na zavádění informačních technologií v územní veřejné správě a přenosu dat a informací v územní samosprávě.

Centrum ICT služeb

V rámci projektu „Centrum ICT služeb města Ostravy“ bude vybudováno datové úložiště, které umožní rozšíření služeb poskytovaných organizacím města i obcím ve správním obvodu. Základním cílem projektu je rozšíření kapacit pro zpracování dat na úrovni obce s rozšířenou působností. Vybudováním Centra ICT služeb získá město technologické kapacity například pro centrální provoz redakčních a eLearningových systémů, provozování regionálního geografického informačního systému včetně nových mapových služeb pro občany, úložiště dat pro provoz elektronických spisových služeb. Centrum ICT služeb umožní rovněž provoz hostovaných aplikací. Předpokládané celkové náklady projektu činí 28 156 800 Kč včetně DPH, z toho 85 %, tedy 23 933 280 Kč, bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na samotné vybudování Centra ICT služeb města Ostravy se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost Proact Czech Republic, s. r. o.

Dalším z projektů je „Integrace agendových systémů SMO“, jehož cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města. K cílům projektu patří integrace na systém základních registrů veřejné správy, ale také rozšíření informačního systému města o nové služby vůči veřejnosti. V rámci projektu bude mimo jiné vytvořen systém elektronických formulářů s vazbou na vybrané úřední agendy, což občanům zjednoduší podání vůči úřadům města Ostravy. Služby telefonického kontaktního centra Magistrátu města Ostravy budou rozšířeny o asistované služby při zpracování formulářů.

Na základě veřejné zakázky uzavřelo město smlouvu se společností GEOMANT CZ&SK, s. r. o., na realizaci projektu. Stávající celkové náklady projektu jsou 15 480 000 Kč včetně DPH, z toho dotací z prostředků Evropské unie bude pokryto 13 015 200 Kč. V roce 2013 bude zahájena další etapa projektu, která bude spočívat v samotné integraci informačního systému města na systém základních registrů.

Rozšíření portálu města

Posledním ze zahájených projektů je „Rozšíření portálu města Ostravy“. Předmětem projektu je vytvoření komplexního internetového portálu města. Portál bude integrovat stávající provozované webové prezentace a nově poskytovat například informace o dopravní situaci z on-line kamerových systémů nebo z městského televizního okruhu. Propojení s portálem veřejné správy zajistí občanům možnost snadného dohledání informací o řešení nejrůznějších životních situací. Náklady projektu činí 9 726 979 Kč včetně DPH, z toho předpokládaná dotace z prostředků Evropské unie ve výši 85 % bude činit 8 267 932 Kč. Realizační část projektu již zahájila společnost D3Soft, s. r. o.

Realizace výše uvedených projektů bude ukončena v první polovině roku 2013.

Projekty Centrum ICT služeb města Ostravy, Integrace agendových systémů SMO a Rozšíření portálu statutárního města Ostravy jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (MMO)


Strana 6

Nakupovat a parkovat se má v klidu

Nákupy, zejména v předvánočním období, by měly lidem přinést pocit bezpečí v obchodě i na parkovišti, to je náplň tradičního preventivního projektu ostravských policistů a městských strážníků v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Spolupracují v něm Policie České republiky, Městská policie Ostrava a ostravská obchodní centra. Má za úkol upozornit návštěvníky hypermarketů na neklesající počet majetkových trestných činů.

Ve vybraných termínech občanům strážníci radí, jak se chovat bezpečně, jak si dávat pozor na své věci, za které jsou zodpovědní. Promítání hraných příběhů s preventivní tématikou, ale také autentické záběry s průmyslových kamer, zachycující reálné krádeže věcí z nákupního vozíku a z vozidel zaparkovaných na přilehlých parkovištích, jsou součástí projektu. Občané mohou naopak policistům předávat nejrůznější podněty či poznatky o trestné činnosti, dostanou odpovědi na mnohé dotazy.

V každém obchodním centru stráví policisté dvě hodiny, a to v čase, který si určí sami jeho zástupci. Součástí každé akce je rovněž soutěž o ceny, které věnuje vedení obchodu.

Na konci každé prezentace jsou z řad návštěvníků, kteří se v preventivním „stánku“ policie zastaví, vylosováni tři výherci. Bezpečnostní akce v obchodních centrech začaly už v listopadu, v úterý 11. prosince v 16 hodin se poslední stánek s informacemi otevře v obchodním centru Globus. (d)

 

Kurzy pro veřejnost v roce 2013

Městská policie Ostrava pořádá v budově v Hlubinské ulici kurzy pro veřejnost, v nichž se lidé mohou dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava“ a absolvovat základy sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci.

V roce 2013 bude lednový kurz pojednávat téma „Městská policie občanům – co vše lidem strážníci nabízejí“. Únorové téma zní „Krok za krokem při dopravní nehodě“, březnové „Domácí lékař – zásady první pomoci“, dubnové „Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě“, květnové „Co se děje za zdí? aneb Pomoc obětem domácího násilí“, tento kurz se bude konat v Integrovaném bezpečnostním centru v Nemocniční ulici 3328/11 v Ostravě. V červnu pak kurz opět v Hlubinské nabídne téma před dovolenou „Tvůj dům – tvůj hrad, zabezpečení domu a bytu“.

V září budou kurzy pokračovat – na téma „Nebezpečný internet“, v říjnu „Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence“. Poslední, listopadový kurz, přinese poznatky na téma „Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování“. (p)

 

Celníci zabodovali

Podvod s minerálními oleji a únik na spotřební dani přes 12 mil. korun je výsledkem dlouhodobé sledovací akce ostravských celníků s krycím názvem „Koník“. Od března do září 2010 bylo do ČR z Polska dovezeno 38 autocisternových souprav s 1 102 261 litry minerálních olejů deklarovaných jako čisticí prostředek, který nepodléhá spotřební dani. Cisterny byly už na českém území označeny kódem motorové nafty. Poté putovaly do zásobníků čerpacích stanic v našem regionu, fingovaně však byly vyvezeny na Slovensko. V listopadu t. r. byl případ předán Policii ČR s návrhem na zahájení trestního stíhání jednatele české firmy. Případ je nadále v šetření. (pz)

 

stalo se

BOURALA BEZ PAPÍRŮ.

Pozornost strážníků upoutal řidič vozidla, který při jízdě před nimi náhle prudce změnil směr a vjel do řady stojících aut, z nichž jedno poškodil. Za volantem seděla žena, uvnitř se nacházeli ještě další dva muži. 19letá řidička se strážníkům přiznala, že nemá řidičské oprávnění, spolujezdci (21 a 22 let) se údajně chtěli jenom projet. Auto měl řídit mladík s řidičákem, ale nepřišel. Dívka, byť bez dokladů, se pak k řízení auta sama nabídla. Případ převzala Policie ČR.

VYHROŽUJE KDE KDO.

Hlídka městské policie sledovala mladíka, který na zastávce MHD, pak v tramvaji a posléze při zatčení neustále vyhrožoval lidem i strážníkům a mlátil hlavou do stěn zastávky tak silně, že se zranil. Všem vyhrožoval smrtí a nakonec opilý skončil na záchytné stanici. Jeho totožnost zjistili až v nemocnici. Také 33letý muž přistižený při krádeži kávy a tabáku v obchodě po zadržení napadal ochranku a vyhrožoval. Muž se vzpíral, jednoho ze strážníků chtěl hlavou udeřit do obličeje. Úderem do dřevěné příčky si přivodil zranění, musela být přivolána sanitka, šetření převzala policie. (mp)

 

Návštěva pilotů

V rámci svého listopadového víkendového pobytu v Ostravě navštívili piloti špičkového Hawk Display Teamu britského královského letectva Dětský domov ve Slezské Ostravě. V zajímavé besedě se mimo jiné piloti přiznali, že ve škole nepatřili k nejlepším, děti byly z jejich zážitků i zkušeností nadšené. Od pilotů dostali drobné dárky, naopak děti své návštěvě předaly vydařené kresby, ke kterým je inspirovaly letecké Dny NATO, do nichž se letecký tým zapojuje. Pilot Philip Bird ocenil, v jak pěkném a vstřícném prostředí domova děti žijí. (d)

 

Jízdní řád od 9. 12.

Právě vyšel vázaný šestý dodatek jízdního řádu ODIS Ostravsko 2011 až 2012, který obsahuje všechny příměstské autobusové a železniční linky ODIS a jen ty linky Dopravního podniku Ostrava, u nichž dochází od 9. 12. 2012 ke změně. Cena výtisku je 15 korun, s kuponem číslo sedm 10 korun. (d)

 

Hřbitovní správy posílají výzvy

upozornění

Všechny ostravské hřbitovy, ale i v jiných městech, řeší stejný problém. Mnoho majitelů hrobů pietní místo sice využívá, ale bez řádné smlouvy a poplatku, užívání hrobového místa nemá proto v těchto případech právní opodstatnění. Největší ostravský, centrální hřbitov ve Slezské Ostravě, má například kolem 21 tisíc hrobových míst, i tady je značná část užívána bez řádné smlouvy, majitelé za ně neplatí.

Hřbitovní správy to řeší výzvami, aby se majitelé hrobů postarali o řádné uzavření nájemní smlouvy. Výzvy jsou v podobě lístků nalepeny přímo na hrobech dlužníků. Jen malé procento vyzvaných majitelů na lístek na hrobě reaguje a dá věci do pořádku. Jiní používají nejrůznější výmluvy – lístku jsem si nevšimnul, lístek přelepí na sousední hrob nebo ho prostě zlikvidují a „nic neví“. Velmi smutné jsou situace, kdy platit za hrob odmítnou potomci, o pietní místo vůbec nestojí a nechají na obvodním úřadu, ať si s pozůstatky rodičů udělá, co chce. Řešení je složité, protože exhumace ostatků jsou velmi drahé a nový nájemce hrobového místa třeba cizí nebožtíky odmítne. V případě, kdy nájemní smlouva nebude uzavřena, úřad postupuje v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Neuposlechne-li majitel hrobového místa výzvy k uzavření smlouvy a zaplacení, na úřední desce musí být ze zákona rok vyvěšena informace o čísle hrobového místa a jeho fotografie, až poté může obvod nabídnout místo k pronájmu jinému zájemci. Roční poplatky za hrobové místo jsou nízké, řádově v několika stovkách korun. Ochota lidí platit za pietu však klesá nejen z finančních důvodů. (g)


Strana 7

Chovatelé, kteří po svých domácích miláčcích neuklízejí exrkementy, nerespektují zákon ani vyhlášky

Psů ve městě přibývá, a s nimi i nepořádku

o čem se mluví

Známe to všichni. Ať už pospícháme nebo jdeme na procházku, psí exkrement na chodníku nikoho nepotěší, nepřímý přínos způsobí jen zdravotníkům, kteří třeba zlomenou nohu po uklouznutí napravují. Trávníky v parcích a odpočinkových zónách jsou na tom ještě hůře, prostě nepatříme k civilizovaným národům, které po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí, protože vědí, že trávníky nepatří jen jim a cítí navíc zodpovědnost za pěkný vzhled své obce. Ten nepořádek na veřejných prostranstvích se vůbec netýká psů, ale výhradně jejich ,páníčků‘. A propos – ti v křovích či v lese neuklízejí ani po sobě. Zásadně.

O znečišťování veřejného prostranství pojednává zákon o přestupcích. Strážníci městské policie řeší v Ostravě ročně stovky podobných přestupků. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, patří znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Dalším velmi rozšířeným nešvarem je také nerespektování povinnosti vedení psa na vodítku.

Uklízejí jen slušní lidé

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigoval nějaký právní předpis. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů hřeší na skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby na plnění povinností dohlíželi. Objeví-li se totiž strážník aspoň na dohled, jen málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř každý má svého psa řádně na vodítku. Neuklizený exkrement může majitele pejska vyjít poměrně draho, lze na místě uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta vyměřená strážníkem na místě činí v nejvyšší sazbě taktéž 1 000 Kč.

Sáček mějte po ruce

Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek speciálních kontejnerů na psí exkrementy, ale to není důvodem, proč se plnění této povinnosti vyhýbat. Stačí mít v kapse připravený sáček, jdou-li s pejskem ven, a v případě potřeby exkrement v sáčku hodit do nejbližší nádoby na odpadky. Přitom psí exkrementy představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do styku děti. Zejména ty menší mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto by se psi neměli pohybovat na dětských hřištích a v místech, kde si děti hrají. Od ledna do října letošního roku strážníci v Ostravě řešili již 1 102 přestupků majitelů, kteří z veřejného prostranství neuklidili exkrementy svých psů. Některé obvody dávají pejskařům ve vybraných lokalitách sáčky, ale není to jejich povinnost. Dobře si v tomto směru vede Poruba, kde také prohřešky znečištění prostředí pejsky nejčastěji řeší.

Volné pobíhání psů

Nechávají-li majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat volně, bez vedení na vodítku tam, kde to není dovoleno, je tu další riziko. Každý pes může v určitých situacích zareagovat nepředvídatelně a i pro svého majitele často nečekaně. Případné následky, např. napadení člověka nebo i jiného zvířete, mohou být tragické. V této souvislosti je na místě připomenout, že již v září 2008 nabyla účinnosti novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, která stanovuje striktní povinnost vedení psa na vodítku na veřejném prostranství s výjimkou míst určených k volnému pobíhání psů. V letošním roce do konce října už strážníci řešili 2 014 přestupků spáchaných vedením psa bez vodítka v rozporu s uvedenou vyhláškou. Tato vyhláška z roku 2005 i její další novelizace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci úřad, potřebuji vyřídit, vyhlášky, dokumenty ke stažení atd., jsou tam i přesně vymezené lokality pro volný pohyb psů.

Strážníci budou důslední

Jen pro názornost – za letošní první pololetí řešili strážníci městské policie 1 262 přestupků volného pobíhání psů bez náhubku a vodítka, mimo vymezené lokality pro volný pohyb, z toho nejvíce v obvodu Ostrava-Jih – 419 a Poruba – 389 případů. Městská policie bude všechny zjištěné přestupky, které se týkají chovu a držení psů v Ostravě, ještě důsledněji řešit. Rozhodně nejsme národ, který respektuje zákony a nařízení, a už vůbec ne jistou úroveň slušnosti, která je projevem úcty k ostatním lidem a okolí. (g)

Foto: Strážníci chtějí přestupky pejskařů ještě důsledněji hlídat, oni sami musejí po svých svěřencích uklízet. Ilustrační foto: MPO

 

Podle nové vyhlášky musejí mít psi od ledna čip

nepřehlédněte

Zastupitelstvo města Ostravy se 24. října usneslo na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje trvalé označování psů a vedení evidence chovatelů. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2013. Důvodem pro vydání vyhlášky je snaha omezit počet toulavých, nalezených a zaběhnutých psů na území města Ostravy, umožnit identifikaci těchto psů a jejich návrat k chovateli, vyloučit možnou záměnu psů, pomoc při řešení konfliktních situací se psy a usnadnit práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Podle této vyhlášky je chovatel psa chovaného na území Ostravy povinen nechat svého psa nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil věku 3 měsíců, označit čipem. Aplikaci čipu provádějí veterinární lékaři, náklady na označení psa čipem nese jeho chovatel. Pohybují se v částce od 600 korun.

Chovatel psa je dále povinen do 30 dnů ode dne označení psa čipem se přihlásit do evidence chovatelů, kterou povedou jednotlivé městské obvody dle místní příslušnosti chovatele psa. Do evidence chovatel uvede tyto údaje: své jméno a příjmení, datum narození, údaj o trvalém pobytu jde-li o fyzickou osobu a sídlo jde-li o právnickou osobu. Požadované údaje týkající se psa jsou tyto: jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barva, příp. zvláštní znamení, číslo a typ čipu, jímž byl pes označen, datum označení psa čipem, kontaktní údaje pro případ ztráty psa. Údaje týkající se čipu dokládá chovatel potvrzením vydaným veterinárním lékařem, který provedl označení psa čipem. Chovatel dále oznamuje do evidence ukončení chovu psa, jeho úhyn, ztrátu nebo únik, nejpozději do 30 dnů, kdy některá z těchto skutečností nastala.

Pokud chovatel chová psa označeného čipem před účinností vyhlášky, je povinen požadované údaje nahlásit do konce března 2013 příslušnému městskému obvodu. Chovatel psa, který na území města chová psa staršího tří měsíců, který nebyl před účinností vyhlášky označen čipem, má povinnost nechat nejpozději do 31. prosince 2013 svého psa označit čipem a následně se přihlásit do evidence. (mmo)


Strana 8

Domov se zvláštním režimem v Zukalově ulici je v nepřetržitém provozu

Pro nemocné lidi bez domova

město investuje

Dva objekty v Zukalově ulici v Ostravě byly od dubna do listopadu letošního roku zrekonstruovány na domov se zvláštním režimem, do kterého se během prosince budou postupně stěhovat lidé bez domova se sníženou soběstačností, s chronickým duševním onemocněním, závislostí na návykových látkách či s demencemi různého typu.

„Poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší, které jsou nemocné nebo imobilní, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory, nám doposud na území města Ostravy scházelo. Otevřením domova se zvláštním režimem bude tento problém vyřešen. Zukalova doplní nabídku běžných zařízení pro osoby bez přístřeší, jejichž kapacita je v současné době dostatečná,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek, který se zúčastnil 30. listopadu kolaudace objektu. Provozovatelem zařízení je Armáda spásy. Jeho 17 zaměstnanců, z nichž 13 pracuje v přímé péči, se bude starat o nemocné na 29 lůžkách. Provoz zařízení bude nepřetržitý, na směny. Klienti do něj budou umísťováni z LDN nebo jiných zařízení na základě sociálního šetření.

„Projekt za 15 686 tisíc korun byl z 85 procent hrazen z dotací Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, z rozpočtu regionální rady. Zbytek nákladů neslo město Ostrava,“ doplnil náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina.

Domov se zvláštním režimem je dlouhodobým prioritním záměrem SMO, je součástí rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011 až 2014. Navazuje na Strategický plán rozvoje SMO do roku 2015 a také je jednou z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014. (vk)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek (vpravo) hovoří v jednom ze zrekonstruovaných pokojů s ředitelem zařízení Janem Vincencem.

 

aktivní senioři

Primátor Kajnar v palbě dotazů

Mezi delegáty aktivu ostravského Koordinačního centra (KC) organizací seniorů zavítal poslední listopadový čtvrtek do DpS Slunečnice v Porubě primátor Petr Kajnar.

Ve svém vystoupení zdůraznil, že Ostravsko bylo v posledních deseti letech po Praze druhým nejrychleji rostoucím regionem, směřovalo sem nejvíce investic v ČR. Výsledkem jsou obsazené průmyslové zóny a renomované firmy, které vytvářejí tisíce pracovních míst. Dobře si vedou univerzity, vysokou úroveň si udržují nemocnice. Primátor vyjádřil přesvědčení, že Ostrava má po překonání krize potenciál pro další rozvoj. Nevyhnul se ani věcem, které občany trápí. Připomněl rostoucí nezaměstnanost, ale také např. nejvyšší počet bezdomovců u nás a další sociální problémy. Petr Kajnar odpověděl na dotazy k Prodloužené Rudné, stavu ovzduší, bezpečnosti v ulicích, budoucnosti stadionu Bazaly aj. Ohledně aktivizace poradního sboru seniorů primátor ujistil, že senioři mají u něho dveře otevřené.

Aktiv zhodnotil průběh Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, zabýval se činností seniorských organizací v Ostravě a úkoly pro příští rok. (vi)

 

Vznikla studie věnovaná problému bezdomovectví

Před loňskou zimou bylo v Ostravě zhruba pět set lidí bez domova, podle sčítání v září 2012 se ve městě pohybuje už celkem 890 zjevných bezdomovců. Z toho 442 žije mimo zařízení (pobývají na ulici) a 448 v zařízeních sociálních služeb. Problém bezdomovectví průběžně narůstá.

Komunitní plánování

S ohledem na tuto skutečnost již od roku 2003 spolupracuje město Ostrava s různými organizacemi na vytvoření komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím komunitního plánování. Tato síť musí být dostupná komukoli a kdykoli, je pružná a dokáže reagovat na měnící se klientovy potřeby. V této souvislosti město zadalo zpracování Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě. V ní je zmapován pobyt bezdomovců na území města ve třech kategoriích – zjevné, skryté a potenciální bezdomovectví. Jsou zde popsány sociální služby pro tuto cílovou skupinu včetně možností v oblasti zdravotní péče.

Výstupy studie budou využívány v komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě a také pro provádění sociální práce a zajištění poradenství sociálními pracovníky na území města. Mohou být rovněž brány v úvahu při nastavování sociálního bydlení. Studii najdete na webových stránkách města Ostravy pod odkazem http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit/oddeleni-koncepce-a-rozvoje-socialnich-sluzeb/aktualni-informace.

Kde hledat pomoc?

V Ostravě je k dispozici 396 míst v azylových domech (158 pro muže a 238 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a 44 míst v domově se zvláštním režimem. Ten je určen pro bezdomovce starší 50 let se sníženou soběstačností a zhoršeným zdravotním stavem.

V zimních měsících doplňuje nabídku celoročně poskytovaných služeb tzv. Zimní program, během kterého organizace navyšují kapacity o 54 lůžek a 110 tzv. volných židlí. Intenzivnější je také terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují poradenství, příp. polévky, teplé nápoje či deky. Finanční podpora města Ostravy na zajištění Zimního programu 2012/2013 představuje výši 193 tisíc korun. V těchto dnech se otevírá další domov se zvláštním režimem v ulici Zukalově, který poskytuje sociální služby bezdomovcům se specifickými potřebami.

„Po analýze a vyhodnocení předchozích období vyplývá, že kapacita zařízení poskytujících sociální služby doplněná o Zimní program je dostačující. I přes aktivní motivaci a poskytování poradenství však neprojevují mnozí bezdomovci zájem využít nabízených možností. Podle zkušeností z návštěv sociálních pracovníků magistrátu v lokalitách s větším výskytem bezdomovců jsou si bezdomovci svých možností dobře vědomi. Přesto nechtějí opustit své improvizované přístřešky, ve kterých jim podle jejich slov nic nechybí,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Finanční podpora města

V roce 2012 na uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) poskytlo město Ostrava finanční podporu v celkovém objemu 14 094 tis. Kč. Obdobnou míru podpory lze předpokládat i v roce 2013. (red)


Strana 9

Kampaň Dejme dětem rodinu informuje veřejnost o pěstounské péči

Nejvíc potřebují pečující ruce

Už několik let běží v Ostravě kampaň na podporu náhradní rodinné péče Dejme dětem rodinu, která 22. listopadu vyvrcholila konferencí. Pořádalo ji Centrum sociálních služeb Ostrava, město Ostrava, Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj spolu s partnery kampaně. Za město převzal nad akcí záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek.

 „Jste o krok napřed před jinými kraji, velice si vážím konference i ostatní vaší práce v problematice pěstounské péče,“ řekl Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který ocenil vedení kampaně, sloužící k seznámení veřejnosti s problematikou náhradní rodinné péče a k hledání jednotného řešení ze strany státu, krajských a městských orgánů, organizací a dalších subjektů, které se náhradní rodinnou péčí zabývají.

Zajímavé byly rovněž informace o připravované novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upřednostňuje rodinnou péči, a tedy i náhradní rodiče a pěstounské rodiny včetně péče na přechodnou dobu před ústavními zařízeními. Podle této novely bude výběr pěstounů daleko přísnější, těmto rodinám však bude poskytnuta mnohem větší podpora různého zaměření, než je tomu dnes.

Zájem o pěstounskou péči přes vysoké nároky na pěstouny narůstá. Zatímco loni bylo v ČR 8 800 pěstounů, letos to je již 9 100. Je to však stále málo vzhledem k faktu, že do ústavních zařízení přibývá každým rokem 2 000 malých dětí. A právě pro vývoj těchto nejmenších dětí je raný pobyt v pečující a milující rodině nejdůležitější a nelze jej ničím nahradit. (vk)

 

Centrum pro děti i maminky

Mateřské centrum Smíšek působí v Ostravě již pět let. Ve svých dvou hernách (Hrabová a Dubina) provozuje cvičení pro děti od 2 měsíců do 4 let, do kurzů se přijímají děti po celý rok. V nabídce jsou i jednorázové oblíbené akce, činnost centra by se však neobešla bez spolufinancování ze strany Magistrátu města Ostravy. Na prosinec připravuje centrum tradiční Mikulášskou. Ale také maminky a babičky mohou každou středu od 18 hodin navštěvovat v centru kurz cvičení a tance, je zaměřený na cviky proti bolestem zad, orientální tance a zumbu – vše v jedné hodině. Podrobné informace o aktivitách jsou na www.mcsmisek.cz. (d)

 

Dobrovolníci roku

Město vyhlásilo Dobrovolníky roku 2012. Ceny za práci v sociá¬lních službách převzali z rukou náměstka primátora Martina Štěpánka Josef Hierzer (nominovaný OS Adra, dobrovolnické centrum), Zdeňka Odstrčilíková (Charita Ostrava, dobrovolníci), Marie Malá (Charita Ostrava, hospicové dobrovolnictví ), Ludmila Antalová (Senior servis), Květoslava Klimánková (sdružení S.T.O.P.), Květoslava Oračková (Společně-Jekhetane), Helena Chovancová (Slezská diakonie), Terry English (YMCA Poruba). Dobrovolnickou Seniorkou roku byla vyhlášena Miroslava Krajíčková (ADRA, dobrovolnické centrum). (ob)

 

Nové „walkodilky“

Osm souprav chodítek Walkodile předala 19. listopadu v Radnici města Ostravy zástupkyním stejného počtu mateřských škol, zřízených městem, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Marta Szüczová v rámci projektu Bezpečně na silnici. Chodítka získalo město pro školky díky sponzorskému daru korejské firmy ze zóny Hrabová. Chodítko pro šest malých dětí, které se ho drží a zároveň jsou k němu připoutány popruhy s karabinkami, zajišťuje dětem větší bezpečnost při procházkách. Město Ostrava přidalo ještě dvě reflexní vesty. (vk)

 

Lidé pomohli

Potravinová banka (PB) v Ostravě pořádala v říjnu u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby sérii potravinových sbírek s překvapivým výsledkem – 2,5 tuny potravin. Pro pracovníky PB to znamenalo zvýšený objem práce a třídění potravin pro nejrůznější sociální, humanitární a charitativní organizace. „Děkujeme všem dárcům, ať už jsou to organizace nebo jednotlivci, velmi si toho vážíme,“ uvedla Irena Mrázková, zástupkyně Potravinové banky v Ostravě. Činnost banky významně finančně podporuje Magistrát města Ostravy, Nadace OKD i Krajský úřad MS kraje. (m)

 

Mladí, zapojte se

Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách přijímá další členy do Parlamentu dětí a mládeže – vysokoškoláky, maminky na mateřské, dělníky – zkrátka všechny mladé od 15 do 30 let. Cílem je ustanovit parlament, který pravidelně v pracovních skupinách jedná o tématech, která zajímají všechny mladé lidi. Podmínkou je zaslání motivačního dopisu pro práci v parlamentu na adresu info@svc-korunka.cz do 31. prosince. Na webových stránkách www.svc-korunka.cz je také podrobné info o bohatém programu střediska. (d)

 

Lhůty pro zimní údržbu silnic upravuje vyhláška

doprava ve městě

O sjízdnost téměř 370 kilometrů silnic první, druhé a třetí třídy na území krajského města se v zimní sezoně starají Ostravské komunikace (OK), a. s. Při kalamitních stavech bývají silničáři často terčem kritiky řidičů. Než na ně začneme sesílat hromy a blesky, měli bychom si prostudovat vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů ČR z roku 1997, která stanovuje, v jakých časových intervalech musí být silnice upravené a sjízdné.

V § 45 (Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic) se mimo jiné uvádí: Pokyn k zahájení zásahu musí správce komunikace vydat neprodleně po zjištění jeho potřeby. Pluhování je třeba provádět již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Doba od zjištění závady do výjezdu prvních mechanizmů nesmí být delší než 30 minut. A jaké jsou lhůty, do kdy musí být zajištěna sjízdnost od výjezdu posypových vozů? Dálnice a rychlostní silnice (do 2 hodin), silnice I. pořadí (do 3 hod.), II. pořadí (do 6 hod.), III. pořadí (do 12 hod.). Sjízdnost místních komunikací řeší § 46: I. pořadí (do 4 hod.), II. pořadí (do 12 hod.), III. pořadí (do 48 hod.).

„Jedná se o nejzazší termíny. Cílem je, aby všechny silnice ve správě Ostravských komunikací byly ošetřeny v co možná nejkratší době,“ zdůrazňuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. „OK mají dostatečný vozový park a pro případ kalamit navíc nasmlouvané soukromníky, případně hasiče. Nehrozí, že by vyjížděli s časovým rozdílem na různé druhy silnic. Uplatňují rajónový způsob, každá technika má přesně určenu lokalitu, kterou udržuje. Díky tomu vyráží na všechny silnice zároveň a ve chvíli, kdy si to žádá změna klimatických podmínek.“

Informace o sjízdnosti silnic mohou řidiči a ostatní zájemci získat na webových stránkách Ostravských komunikací, a. s., www.okas.cz , města Ostravy www.ostrava.cz nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz. (vi)

Foto: Technika Ostravských komunikací je 24 hodin denně připravena k zásahu. Ilustrační foto


Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

Vánoční menu z Ostrčilovy

Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě má pestrý prosinec. Nabízí Mikulášskou nadílku, zážitkový výlet na Slovensko, výtvarné vánoční dílny, výtvarnou dílnu s návštěvou galerie, filmový maraton a dokonce dětskou tiskovou konferenci školních časopisů na téma Zvyky a tradice. Podrobně na www.svcoo.cz.

O životě dramaticky

V polovině listopadu se v Divadle loutek Ostrava uskutečnilo první setkání dramacenter ČR, která tu prezentovala své nejzajímavější vzdělávací akce pro děti prostřednictvím dramatické výchovy. Pracovních dramatických dílen se zúčastnily děti z mateřských škol, ale i žáci a studenti, seznámili se v nich například s pojmy jako šikana, hrdinství, demokracie aj.

Jistebník – odhalená krása

Tak se jmenuje fotopublikace, která může být skvělým dárkem pro každého, kdo umí vyznávat krásu. Fotograf Jan Lipina zachytil objektivem jistebnické rybníky nedaleko Ostravy v každé roční době zcela mimořádným způsobem, těžko by cizinec uvěřil, že něco tak půvabného a snového leží v blízkosti průmyslového města. Kniha je k dostání v knihkupectví Librex a v Ostravském informačním servisu.

Složili hudbu o městě

V Janáčkově konzervatoři Ostrava se 27. listopadu jako koncert Hudební současnost 2012 uceleně představil zajímavý projekt. Deset hudebních skladatelů, již známí nebo i mladí absolventi konzervatoře, tu představilo své skladby, které složili na téma např. Husův sad, halda Ema, Důl Anselm, Svinovské mosty a jiné ostravské náměty. Podle Markéty Dvořákové, předsedkyně Tvůrčího centra Ostrava, která s nápadem přišla, byly skladby překvapivě zajímavé.

Chcete prožít ,Sajns fikšn‘?

Kosmonauty v kosmické lodi v podobě hospody ale i ufony lze vidět v mírně ulítlé komedii Národního divadla moravskoslezského s názvem Sajns fikšn. Podle dramaturga Marka Pivovara autor Marian Palla nabízí svébytný humor, který nemá obdoby, a tak může nová hra, která měla premiéru 22. listopadu, diváky dobře naladit.

Koncerty, opery, divadla

Dům kultury města Ostravy nabízí opět pestrý program. Janek Ledecký vystoupí s Vánočním koncertem 13. prosince, zazní tradiční vánoční písničky i nově aranžované hity a koledy. Slavnou operu Aida mohou nadšenci vidět v přímém přenosu z Metropolitní opery New York 15. prosince, o den později lze živě sledovat balet Louskáček v přenosu z Moskvy. Vánoční speciál pražské travesti skupiny Screamers se nabízí 21. prosince, na Silvestra uvede těšínské divadlo v Ostravě Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. Podrobně na www.dkmoas.cz.

,Ozdobili‘ film 7 dní hříchu

Janáčkova filharmonie Ostrava nahrála hudbu k filmu „7 dní hříchu“, který právě běží v kinech. Skladatelem scénické hudby je Boris Urbánek. JFO však už vícekrát nahrávala pro filmy, dosud vždy zatím pro zahraniční.

Na co do Akordu

Bohatý prosincový program kulturního domu Akord zve například na vánoční koncert ZUŠ L. Janáčka 12. prosince, další koncert Pohádkové Vánoce 20. prosince, 22. prosince pak na vánoční show taneční skupiny Beat Up a na Havajský Silvestr s bezva „dýdžejem“ v závěru roku. Podrobně o programu na www.dk-akord.cz.

Aaron Betsky ve Fiducii

Turné významného nizozemsko-amerického teoretika, specialisty na dějiny architektury 20. století, bude mít zastávku i v Ostravě. Aaron Betsky pořádá svou přednášku 14. prosince v 18 hodin v ostravském Klubu Fiducia, je zkušeným organizátorem na poli prezentace architektury.

Vznikne městská galerie

Ostrava chystá vznik nové galerie, mohlo by ji provozovat sdružení Trojhalí Nová Karolina, město je jeho členem, nebo příspěvková organizace města. Podle náměstkyně primátora Simony Piperkové by prostory rekonstruovaného Trojhalí byly vhodné a město svou ,kunsthalle‘ potřebuje. Vstupní náklady jsou odhadovány na 2,5 milionu korun, roční provoz by pak měl stát kolem 10 milionů.

Vrací se Ekofilm

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí Ekofilm má v Ostravě dlouhou tradici, před rokem 1989 byl ostře sledovaný odbornou veřejností z mnoha zemí světa. Od 6. do 9. prosince se má opět uskutečnit v Ostravě jako 38. ročník, vrací se do města po 15 letech. Ústředním tématem je Reuse a Recyklace – opětovné použití materiálů, zdrojů a surovin. Finanční podporu našel u Státního fondu životního prostředí i u Ministerstva ŽP ČR. Součástí je mimo jiné exkurze do Dolní oblasti Vítkovic. Výsledky budou vyhlášeny v Gongu 9. prosince.

Modroočko pro malé i velké

První novinkou letošní divadelní sezóny Divadla loutek Ostrava je pohádka pro celou rodinu Kocourek Modroočko, premiéru měla 2. listopadu. Hra pochází z oblíbené dětské knížky spisovatele a přírodovědce Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka (1965). Pohádku pro děti od tří let a jejich dospělé uvádí divadlo i 30. prosince.

Pohlednice pro Ostravu

Až do 15. prosince je ve foyer Nové radnice výstava fotografií, které ostravští autoři posílali do konce září do Ostravského informačního servisu v rámci soutěže o nejhezčí pohlednici. Porota koncem října vybrala nejzdařilejší, ze kterých po souhlasu autorů budou vyrobeny pohlednice. Vítězi jsou Jan Štilárek, Tomáš Janů a Kristýna Powerová.

 

Jan Zrzavý: Božská hra

Výstava pod tímto názvem přinese od 12. prosince ostravským milovníkům umění nový pohled na tvorbu i osobnost významného českého umělce Jana Zrzavého. Expozice je tematicky navržena v několika částech, které se budou zabývat umělcovou osobností, starověkými náměty, ilustracemi, díly inspirovanými cestováním, ale také jedinečným vztahem Jana Zrzavého k Ostravě.

Výstavu připravili Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zuzana Novotná a Karel Srp, uskuteční se u příležitosti osmdesátiletého výročí umělcovy expozice v Ostravě. Bude doplněna o fotografie Jana Zrzavého od předních českých fotografů. Zajímavostí má být rovněž audio ukázka mluveného slova Jana Zrzavého a projekce jednoho z dobových televizních dokumentů o tomto jedinečném umělci.

Projekt nabídne 250 exponátů, zapůjčilo je 30 veřejných i soukromých institucí a sběratelů. Návštěvníkům se naskytne unikátní setkání s pestrou škálou prací významného umělce a zároveň klasika české výtvarné scény dvacátého století. Expozici doplní vzdělávací programy pro školy i veřejnost, výstava bude otevřena až do 10. března. (jš)

Foto: Jan Zrzavý: Milenci

 

Káťu Kabanovou uvidí i v Brně

Jednu z nejkrásnějších oper Leoše Janáčka – Káťu Kabanovou – uvedlo v listopadové premiéře Národní divadlo moravskoslezské. V první premiéře vystoupila v titulní roli vynikající Morenike Fadayomi, která hostuje v předních evropských operních domech, o dva dny později ve druhé premiéře pak i ostravská sopranistka Eva Dřízgová-¬Jirušová, která roli přijala jako dárek k významnému životnímu jubileu. V roli Kabanichy zazářila také americká sopranistka Nadine Secunde. „Naše inscenace zbavuje Káťu atributů ruského maloměsta první poloviny 19. století a naopak se soustředí na psychologický aspekt příběhu. S trochou nadsázky říkám, že tuto operu inscenujeme jako psychothriller o nemožnosti odejít z prostředí, které nás deptá, z toho zvláštního vychýleného světa slabých mužů a jedné silné ovládající ženy, Kabanichy,“ říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Hudebního nastudování se ujal šéf ostravské opery a dirigent Robert Jindra. V dalších rolích v alternacích excelují Tomáš Černý/Gianluca Zampieri, Martin Gurbaľ/Ondrej Mráz, Luciano Mastro/Richard Samek a další. Nastudování opery se představí i v Brně. (g)

 

Opera Armida jde do světa

Dvořákova opera Armida v nastudování ostravského Národního divadla moravskoslezského se vydala do světa. Její záznam se poprvé vysílal 24. listopadu nejen na vlnách Českého rozhlasu 3, ale díky Evropské vysílací unii také v Belgii, Estonsku, Chorvatsku, Japonsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Spojených státech amerických, Srbsku, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku, a to v rámci Operní sezony Euroradia. Úspěch ostravské opery potvrzuje hudební redaktorka ČRo a členka Hudební skupiny Euroradia Dagmar Henžlíková: „Záznam představení je po umělecké stránce velice zdařilý. Ostravská opera tím prokazuje dílu, autorovi i naší kultuře mimořádnou službu. Účast v Operní sezoně Euroradia je unikátní formou propagace celého operního souboru i divadla, ale také výpovědí o stavu kultury ve městě a regionu. Jestliže vysílání záznamu přejímá 14 národních rozhlasů, podle statistik Evropské vysílací unie se počet posluchačů pohybuje přibližně kolem 2 milionů.“ (d)

 

Centra, která nabízejí nejen knihy

knihovna města ostravy

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace města, má kromě ústřední budovy ještě 26 poboček v městských obvodech. Přesto, že každá má svá specifika, jedno mají společné: ve všech je dnes velmi dobrý standard služeb a vybavení a všechny nabízejí řadu dalších aktivit kromě běžných knihovnických služeb.

„Právě nám končí desetiletí, v němž jsme za pomoci financí města jako našeho zřizovatele hodně rekonstruovali. Všechny pobočky jsou nyní ve stavu, za který se Ostrava nemusí stydět. Lidé se v nich dobře cítí, navštěvují je kvůli knihám i příjemnému prostoru otevřenému různým aktivitám a všem klientům, i těm, kteří mají dnes hlouběji do kapsy. Knihovny jsou tu každodenní jistotou, která do města patří,“ říká ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová.

Knihovna dneška

V posledních týdnech byly nově otevřeny knihovny v rekonstruovaných prostorech v Krásném Poli, kde už aktivity „přetékaly“ do zbytku úřadu obvodu, v němž sídlila, dále ve Svinově v krásné budově naproti nádraží nebo v pavilonu bývalé ZŠ na ul. 29. dubna ve Výškovicích. „V Krásném Poli budou moci děti v knihovně dokonce i spát o Noci s Andersenem, což je nesmírně oblíbená akce pro nejlepší malé čtenáře, v případě Svinova máme takový sen, že by se do knihovny mohli stavovat třeba cestující, kteří mají před odjezdem trochu času, nebo cestou od vlaku do zaměstnání nebo domů. Pobočka ve Výškovicích je velký počin, o který jsme usilovali několik let, protože jsme sídlili v problémovém areálu Odra. Ve spolupráci s obvodním úřadem Jih se podařilo získat polovinu školního pavilonu v ulici 29. dubna. Město Ostrava vyčlenilo na rekonstrukci 17 milionů korun, za které se vyměnila okna, spravila střecha, fasáda, zcela nově na míru požadovaného prostoru byl také upraven interiér,“ říká Miroslava Sabelová.

Centra kultury

Ve výškovické knihovně vznikly samostatné prostory pro dospělé, děti i teenagery, které jsou vzájemně propojené. Bezbariérová budova umožňuje vstup handicapovaným i maminkám s kočárky, takže sem přicházejí celé rodiny. Dospělí si čtou, vyhledávají informace na internetu, prohlížejí si inspirativní výstavu převážně místních autorů nebo poslouchají zajímavou přednášku, a děti si vedle čtou nebo hrají v relativně samostatném prostoru, ale pod dohledem. O víkendech přicházejí děti i s tatínky, během týdne třeba se sourozenci nebo s prarodiči.

„Je úžasné, že ve Výškovicích jsme získali možnost vytvořit centrum, do něhož mohou společně přicházet lidé různých generací a všem můžeme nabídnout společné i samostatné aktivity od rána do večera. Velký zájem je o společné výtvarné dílny pro rodiče nebo prarodiče s dětmi, do klubů malých čtenářů Knihovníčků, které ale máme v několika pobočkách, chodí dospělí s dětmi už od tří let. Učí se u nás co a jak číst dětem a proč je důležité jim číst. Děti pak pojímají knihovnu jako jeden z přirozených pilířů jejich života, kde se knížky a čtení propojují s pohybem, výtvarnem i časem stráveným s rodinnými příslušníky i s kamarády, s nimiž si třeba mohou zahrát hru na počítači nebo deskovou hru. Stáváme se tak zároveň místními centry kultury a místem, kde děti i dospělí nacházejí bezpečné prostředí, které znají,“ doplňuje ředitelka Sabelová.

Komunitní služby

I podle statistik to takto funguje – knihovnu navštěvuje každé třetí ostravské dítě. Přicházejí rovnou ze školy nebo o prázdninách, setkávají se tu s kamarády. A nejen ti malí. Ve Výškovicích, ale třeba také v Porubě, je prostor pro teenagery s grafiti na stěnách nebo bagy k sezení. Knihovna se stává komunitním centrem, do něhož docházejí děti z problémových rodin. V Kunčičkách nebo ve Vítkovicích knihovníci se sociálně vyloučenými skupinami pracují, s aktivními malými čtenáři vyjedou za odměnu třeba do zoo nebo na Landek. Ale hlavní je samozřejmě návyk čtení a vůbec setkání s knihou. Na konci listopadu se otevřela pobočka v Kunčičkách v budově rekonstruované z evropských zdrojů (sídlí zde také nízkoprahové centrum Horizont), která opět nabídne otevřený prostor a ve zdejší vyloučené lokalitě podá lidem pomocnou ruku.

„Máme plány i do dalšího období. Přáli bychom si podobnou velkou knihovnu jako ve Výškovicích také v Porubě v Podroužkově ulici. Poruba je obvod, kde se hodně čte, také o další služby je obrovský zájem. Tendence navštěvovat pravidelně knihovny stále vzrůstá, a tak bychom rádi všechen zájem o nás uspokojili,“ uzavírá Miroslava Sabelová.

 Připravila Vlasta Krzyžanková

Foto: V pobočce ve Vítkovicích se práce s dětmi daří. Foto: archiv Knihovny města Ostravy


Strana 12

Senior roku 2012 profesor Jan Hališka je pro ostravskou hudební i kulturní scénu žijící legendou

Titul je ve správných rukou

o lidech s lidmi

Ostravan každým coulem. Narodil se tu, v roce 1959 začal studovat na strojní fakultě VŠB, ale už po roce zahájil Jan Hališka studium na ostravské konzervatoři ve třídě doktora Ivana Měrky a v roce 1962 byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde se pod vedením profesora Bohuše Herana jeho osudovým nástrojem stalo violoncello. O tři roky později, ještě při studiu, začal hrát ve Státní filharmonii Brno jako zástupce koncertního mistra. Už to nasvědčuje tomu, že hudba a talent hrály roli od začátku. Jako koncertní mistr začal působit ve Státní filharmonii Ostrava (dnes Janáčkova filharmonie Ostrava) v roce 1967 a zůstal jí věrný. Příležitost předávat zkušenosti a pomáhat dalším talentům dostal při vyučování hry na violoncello na ostravské Janáčkově konzervatoři, dodnes tam jako pedagog působí. Pedagogické práci se však věnoval i na brněnské JAMU a fakultě umění Ostravské univerzity.

Co ho přivedlo k hudbě?

„Nikdo z mých předků nebyl muzikant, byli mezi nimi dělníci, ale k hudbě měli velmi blízký vztah. Dětství jsem v centru Ostravy trávil s jinými kluky především u řeky Ostravice a dost jsem sportoval. To byla doba Emila Zátopka, byl naším idolem, tak jsem se dal na atletiku, běhal jsem ještě při začátcích studia na VŠB. Ale hudba mě lákala, zpíval jsem i v dětském sboru a později jsem si našetřil na nástroj. Asi to bylo osudové. Na své začátky vzpomínám i při pedagogické práci, loni jsem jako pedagog předával zkušenosti i v Číně…“ vysvětluje pan profesor Hališka. Hudba, ale kultura všeobecně, jsou jedinečným fenoménem pro spojování lidí jakéhokoli věku i národnosti.

Důchodem nic nekončí

Snad nejvíce zúročil profesor Hališka svůj talent, znalosti, ale především vstřícný přístup k lidem, slušnost a korektnost v době, kdy Janáčkovu filharmonii vedl jako umělecký šéf a později ředitel až do roku 2004, kdy mohl odejít do penze. Věrnost hudbě však u žádného muzikanta nekončí důchodem. I nadále s filharmoniky spolupracoval a podílel se na dramaturgii koncertů. Když byl v listopadu 2011 po problémech odvolán ředitel tohoto tělesa Peter Krajniak, pan profesor Hališka dostal od města Ostravy, díky svým zkušenostem, šanci orchestr znovu zkonsolidovat po dobu, než bude vybrán nový ředitel JFO. V září letošního roku přebral orchestr nový ředitel Jan Žemla, uznale však hodnotil, co profesor Hališka za poměrně krátkou dobu dokázal. „Je to skutečný odborník a člověk oddaný své profesi na sto dvacet procent, málokdy se v životě setkáme s lidmi tak kompetentními a schopnými,“ tvrdí ředitel Žemla, který vysoko oceňuje profesionalitu práce profesora s orchestrem, ale také podíl na dramaturgii koncertů a koncertní sezony.

Doma i v zahraničí

Pracovní záběr profesora Jana Hališky je však ještě pestřejší. Spolu s manželkou, učitelkou LŠU, vedli také své dvě dcery k hudbě, obě jsou nyní členkami Janáčkovy filharmonie. Přes svou manažerskou a pedagogickou činnost stále působil jako sólový violoncellista a komorní hráč. Byl členem a sólistou Janáčkova komorního orchestru v Ostravě (1969–1995), orchestru Camerata Janáček Ostrava, ve Slezském komorním orchestru a v komorním souboru Musici Moravienses v letech 1968–1992. „Jako sólista jsem účinkoval v devatenácti evropských zemích, ale také v Kanadě, USA, Mexiku, Argentině, Japonsku a Korejské republice, hrál jsem s českými i zahraničními orchestry na Slovensku, v Německu, Španělsku, Rusku a Koreji a spolupracoval s pianisty světových jmen. Hudba nezná hranic a je skvělou příležitostí poznat nejen svět, ale především umělce a tělesa, pro které je hudba stejně důležitou životní náplní jako pro mne,“ hodnotí profesor Hališka. Dodejme, že z mnoha cest, ale také z natáčení v zahraničních studiích si zážitky a dojmy zdokumentoval ve fotografiích a filmech jako svého dalšího koníčka, z interpretačních kurzů pořídil i kvalitní dokumentaci, která propaguje českou kulturu i město Ostravu.

Za svou pedagogickou, sólovou a koncertní činnost byl už v dubnu 1991 jmenován docentem v oboru hra na violoncello a v listopadu 2007 ho pak prezident republiky jmenoval profesorem pro obor hudební umění. Letos oslavil pan profesor Hališka sedmdesátku. Město Ostrava rozhodlo ocenit jeho práci a významný přínos pro hudbu a kulturu titulem Senior roku 2012, protože bezesporu patří k těm, kdo umí vrchovatě naplnit život v jakémkoli věku.

Olga Kubačáková

Foto: Profesoru Janu Hališkovi blahopřál také ředitel JFO Jan Žemla (vlevo) a zastupitel města a předseda sociální komise Lubomír Pospíšil.


Strana 13

„Jedli na stříbře, drahé šperky nosili…“ – tak žili bohatí lidé ve druhé polovině 18. století

Luxus v životě ostravských velkoměšťanů

z archivu města

Druhá polovina 18. století se v našem městě nesla ve znamení rozkvětu řemesel a obchodu. Vyhledávané se staly dobytčí trhy konané nejprve na Zámostí a Kamenci (ve Slezské Ostravě), později přenesené na náměstí do Moravské Ostravy. Dobře se vedlo ostravským řezníkům a obchodníkům s dobytkem, ale nejen jim. Rostoucí životní úroveň měšťanů a s tím spojená větší kupní síla obyvatel města zvyšovaly poptávku po drahém zboží. Proto bohatí měšťané na trzích v širokém okolí nakupovali nebo si u vyhlášených řemeslnických mistrů objednávali různé zboží, aby si pohodlně a podle tehdejší módy zařizovali interiéry svých měšťanských domů. K vyhledávanému sortimentu patřily předměty denní potřeby, kuchyňské nádobí a náčiní, nábytek, nástěnné obrázky, ložní prádlo, ale také oděv a drahé šperky. Nejdražší a nejlépe zařízené měšťanské domy se nacházely na náměstí v Moravské Ostravě (dnešní Masarykovo náměstí). Jejich majitelé – velkoměšťané – zároveň představovali vedoucí vrstvu městského obyvatelstva, v jejich rukou spočívala správa města.

Bohatí Foltýnové

O úrovni vybavení a stylovém zařízení měšťanských domů vypovídají majetkové inventáře zemřelých měšťanů, které byly zapisovány do knih testamentů a dědických dělení. Z knih je patrné, že jedním z nejbohatších velkoměšťanů byl Jan Sarkander Foltýn (†1772), císařský daňový výběrčí, který vlastnil honosný dům č. 61 na náměstí v Moravské Ostravě s tehdy ve městě nevídanou okrasnou zahradou. Tento dům koupil už jeho otec František Karel, někdejší purkmistr Moravské Ostravy. Své peníze investovali bohatí Foltýnové jak do vzdělání svých dětí, tak také do vybavení interiéru domu. Zvláště si zakládali na vybraném stolování. Při slavnostních příležitostech proto nechybělo u Foltýnů na hodovním stole náčiní zhotovené ze zlata a stříbra, jako byly stříbrné lžičky, nože a poháry, nebo náčiní alespoň těmito kovy zdobené. Stříbrný pohár uvnitř zlacený, stříbrná dýka a dřevěný krucifix osázený 22 diamanty mohly sloužit k účelům dekorativním a zdobit tak interiér domácnosti. Při běžném stolování používali cínové nádobí. Víme, že Foltýnovi měli několik sad cínových talířů – hladkých i vykrojených, cínové polévkové a jídelní mísy, misku na máslo a dvě cínové konve a lahve. K dekorativním účelům jistě sloužilo šest bohatě zdobených cínových svícnů a cínový stojan na cukr, na kterém byly zavěšeny kávové lžičky.

Hostil císaře Josefa II.

Stejně okázale se stolovalo v domě bohatého řeznického mistra a purkmistra Josefa Máchy a především jeho syna Vavřince, také řeznického mistra a purkmistra v letech 1772-1775. Tento velkoměšťan dokonce hostil ve svém domě č. 67 na náměstí v Moravské Ostravě Josefa II. Habsburského, který se ve městě zastavil 11. července 1766, když tudy cestoval do Těšína. K hodovní tabuli zasedli vedle Josefa II. a jeho doprovodu také moravskoostravský purkmistr a bývalý rektor školy Jiří Antonín Zembal a samozřejmě Vavřinec Mácha. O slavnostním menu bohužel nemáme žádných zpráv, lze však předpokládat, že jednotlivé chody byly servírovány na stříbře, jak bývalo tehdy zvykem ve vyšších společenských kruzích. Nejen vytříbeným stolováním, ale také luxusními oděvy a drahými šperky dávali velkoměšťané najevo své bohatství. Jan Sarkander Foltýn vlastnil dva prsteny osázené dvěma a pěti diamanty a dva zlaté pečetní prsteny. Ve slavnostních chvílích si oblékal bílý soukenný kabát se stříbrnými smyčkami. Pod kabátem nosil tmavě modrou vestu s ozdobným stříbrným lemem a na hlavě stejnobarevný klobouk. Jeho druhý oblek byl ozdoben zlatou sponou a zlatě lemován. V zimních měsících nosil Jan Sarkander Foltýn drahý liščí kožich.

Řadu luxusních předmětů najdeme v domácnostech dalších velkoměšťanů, např. řeznický mistr Jiřík Mácha, který bydlel na náměstí v Moravské Ostravě v domě č. 62, vlastnil stříbrný pás, stříbrné knoflíky a stříbrné lžičky. Stříbrné lžičky, nože a stříbrnou solničku nacházíme v domácnosti jiného souseda, bývalého purkmistra Jana Ludvíka Adamce. Ten si ve slavnostní chvíli oblékal zelené šaty se zlatými ozdobami a po městě chodil s módní vycházkovou holí špaňhelkou „stříbrem obutou“. Běžně mívali velkoměšťané k dispozici velké finanční prostředky. Bohatý řeznický mistr Matěj Žídek měl v době sepsání testamentu v roce 1774 na hotovosti 120 zlatých kremnických dukátů v hodnotě 1 376 zlatých. Jiný bohatý obchodník s dobytkem Martin Osmančík disponoval dokonce pruskými, ruskými a holandskými penězi.

Jaroslava Novotná

Foto: Úvod k majetkovému inventáři velkoměšťana a daňového výběrčího Jana Sarkandera Foltýna (†1772), který byl zapsán do knihy testamentů a dědických dělení.

Pohled na město Moravskou Ostravu z roku 1728

Kniha testamentů a dědických dělení 1770-1818


Strana 14

Výzva

Oceňte pedagogy i v příštím roce

Město Ostrava vyzývá odbory Magistrátu města Ostravy, městské obvody a školská zařízení k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů škol a školských zařízení zřizovaných městskými obvody a městem, soukromých a církevních mateřských a základních škol na území města Ostravy u příležitosti Dne učitelů v roce 2013.

Ocenění se budou opět udělovat v kategorii Výrazná pedagogická osobnost za mimořádnou, aktivní a tvořivou výchovně-vzdělávací, odbornou a metodickou činnost, výraznou mimoškolní činnost, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, za tvorbu mezinárodních projektů nebo úspěšnou a výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Dále jsou ocenění udělována v kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost při minimální délce praxe 30 let. Obě ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.

Formuláře pro návrhy na ocenění a podrobnější informace týkající se návrhů na ocenění pedagogů v příštím roce najdete na www.ostrava.cz, v sekci oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Návrhy odevzdávejte písemně na totéž oddělení magistrátu v budově na Prokešově náměstí nebo elektronicky na mslovencikova@ostrava.cz. Termín podání je do 5. ledna 2013. (vk)

 

Ostravská zoo je mezi deseti největšími tuzemskými atraktivitami

Nejčerstvějším přírůstkem ostravské zoo je opět mládě vzácného gibona bělolícího, které přišlo na svět 24. října. Jedná se již o druhé mládě tohoto kriticky ohroženého primáta. Matkou mláděte je dvanáctiletá samice Sulu, která v Ostravě v loňském roce odchovala svého prvního potomka. Mládě tráví čas výhradně u své mámy na břiše, přidržuje se pevně její srsti, vydatně se krmí mateřským mlékem.

Sameček štětkouna kamerunského Tarzan, který do ostravské zoo přicestoval v květnu, se dočkal partnerky. Ze Zoo Budapešť přijela šestiletá samička jménem Pompom. Po několikadenním seznamování přes bariéru byla obě zvířata spojena. Samičku však museli znovu oddělit, protože zcela nečekaně porodila mládě (samečka). Rozhodně to ale nebyl výsledek harmonického soužití s Tarzanem, otcem je ještě budapešťský partner.

Největší novinkou je však zahájení výstavby nového vstupu do zoo. Starý je uzavřen, chodí se dočasně provizorním vstupem, za což se zoo návštěvníkům omlouvá. V novém moderním komplexu vstupní budovy budou opět pokladny, zooshop, toalety, zázemí pro rodiče s dětmi, ale také kanceláře a zázemí pro zaměstnance i sál pro akce. Rozšíří se rovněž parkoviště.

„Do jednoho roku by měl být projekt nového vstupu do zoo dokončen,“ konstatuje náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Na jeho stavbu vynaloží město Ostrava coby zřizovatel téměř 29 milionů korun. Náklady na výstavbu parkoviště a komunikací jsou z 60 procent spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko.“

Agentura CzechTourism zveřejnila komplexní data o návštěvnosti turistických atraktivit v České republice za rok 2011. Dosud Ostravu mezi TOP cíli dlouhodobě reprezentovala trojice provozovaná Ostravskými výstavami, tedy Hrad, Miniuni a Sklep strašidel. V aktuálním žebříčku návštěvnosti za rok 2011 však z patnáctého místa na sedmou příčku poskočila Zoo Ostrava s celkovým počtem 499,4 tisíc návštěvníků. Ředitel zoo Petr Čolas říká: „Posun mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v rámci ČR nás samozřejmě těší. K úspěchu přispěla i slonice Rashmi, která si získala přízeň obrovského množství lidí, ale začínáme také sklízet plody naší práce, kdy se díky významné podpoře našeho zřizovatele – města Ostravy – zásadně mění tvář naší zoo, připravujeme však pro své návštěvníky ještě mnoho dalších novinek, například otevření Návštěvnického centra s restaurací na jaře atd.“ (k)

Foto: Zoologická zahrada bude mít novou vstupní bránu (Vizualizace Zoo Ostrava)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BROUČEK

– 7letý pejsek, kříženec menšího vzrůstu, v útulku od června. Byl uvázán několik hodin u stromu. Je to pes kamarádské povahy, snáší se s některými pejsky. Vhodný do bytu i na zahrádku, raději ke starším lidem.

BOBINA

– 4,5 roku stará fena trpasličího pinče. Byla nalezena na odlehlém místě uvázána v lese loni v červnu v Ostravě-Hrabové. Je vhodná na zahrádku k rodinnému domku, kde bude mít pohyb, velmi dobře hlídá.

MERLIN

– 3letý pes, kříženec středního vzrůstu, nalezen letos v červenci v Mariánských Horách. Je to společenský pejsek, vyžaduje pozornost člověka. Vhodný ke starším lidem, do bytu i na zahrádku.

VANDA

– fenka stará necelé 2 roky. Nalezena letos v březnu ve Slezské Ostravě. Je to temperamentní fenka, kříženec středního vzrůstu. Vhodná do rodiny s většími dětmi, raději na zahrádku než do bytu.


Strana 15

Ostrava Evropským městem sportu?

Ostrava se bude ucházet o titul Evropské město sportu v roce 2014, který uděluje Asociace evropských měst sportu (ACES) při Evropské unii. Případný úspěch může moravskoslezskou metropoli zatraktivnit v evropském kontextu, přinést navýšení domácích i zahraničních investic, růst turistického ruchu.

„Chceme Ostravu představit v širším spektru sportovních aktivit, podpořit zázemí rekreačního sportu, realizovat výstavbu a rekonstrukce sportovišť. Uspořádáme konferenci na téma Zlepšení zdraví občanů,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek. V této souvislosti se zmínil o probíhající přestavbě městského stadionu, chystaných projektech atletické haly u ČEZ Arény a veřejného hřiště pro in line bruslení ve Vítkovicích. Ostrava se uchází o titul Evropské město sportu 2014 v kategorii City. Letos se jím pyšní deset měst např. italská Pescara, španělské Bilbao, belgické Charleroi nebo náš Liberec. V nejvyšší kategorii Capital porotci vybírají vždy jen jedno město: Istanbul (2013), Antverpy (2014). Přihlášku do soutěže Ostrava podá v lednu 2013. Výsledek výběru ACES oznámí v prosinci 2013. Celkové náklady města nepřekročí 10 mil. Kč. (vi)

 

Kandidujeme na MS v hokeji

Ostrava má šanci pořádat s Prahou mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015. Pořadatelská země Česká republika ovšem pracuje také s druhou variantou, že by šampionát hostila kromě našeho hlavního města také slovenská Bratislava. Předpokladem pro to, aby se za dva a půl roku hrálo v hale ve Vítkovicích, je finanční závazek města a kraje ve výši dvakrát 30 milionů korun v průběhu tří let. Rady a zastupitelstva obou institucí teď mají projednat memorandum o spolupráci a finanční podpoře s Českým svazem ledního hokeje. Výhodou Ostravy je letos provedená rekonstrukce ČEZ Arény. Novinkou by byla jen světelná kostka nad ledem, jejíž pořízení se odhaduje na 15 až 20 mil. Kč. Rozhodnutí, zda šampionát v Ostravě opravdu bude, by mělo padnout v lednu 2013. Město hostilo MS v hokeji už v letech 1959 (Kotasův stadion) a 2004. (liv)

 

Blahopřání do Braunschweigu

První listopadový víkend se při jednání rady evropské atletické asociace v rumunské Bukurešti rozhodlo o pořadateli Mistrovství Evropy družstev v roce 2014. Stal se jím německý Braunschweig, kterému volitelé dali přednost před Ostravou. Moravskoslezská metropole musí plány na další velkou sportovní událost odložit. Město Ostravu v Bukurešti, reprezentovali zastupitelé Aleš Boháč, Jiří Srba, nechyběly špičky české atletiky Libor Varhaník, Oldřich Zvolánek a František Fojt. „Kandidatura Ostravy zanechala ve všech členech rady hluboký dojem. Naopak nemůže být pochyb, že evropská atletika bude v příštích letech pravidelným hostem na novém stadionu v Ostravě,“ konstatoval místopředseda EAA Jose-Luis de Carlos. (er)

 

Plavecké medaile z Chartres

Na mistrovství Evropy plavců v krátkém bazénu ve francouzském Chartres vybojoval znakař KpS Ostrava Martin Baďura jako člen polohové štafety na 4x50 m třetí místo a bronzovou medaili. Jeho klubová kolegyně Barbora Závadová skončila ve finále polohovek na 400 m a 200 m pátá, resp. sedmá, ve smíšené štafetě 4x50 m v. zp. osmá. Za polohovou štafetu ČR (2. místo) získala stříbro, i když ve finálové sestavě chyběla. (vi)

 

Chotaš mistrem

Na mistrovství České republiky ve volném stylu, které se konalo první prosincový víkend v Ostravě, zazářil domácí Vratislav Chotaš. Zápasník Sokola Vítkovice získal stejně jako v posledních pěti letech titul mistra republiky ve váze do 96 kilogramů. Český reprezentant tak korunoval úspěšný rok, v němž získal se svým klubem také ligový titul. Jako bonus si přivezl z ME policistů stříbrnou medaili. (ič)

 

Úspěch české gymnastiky

Na 150 mužů a žen z téměř čtyř desítek zemí závodilo ve vítkovické ČEZ Aréně na Grand Prix Ostrava 2012, která byla zařazena do Světového poháru Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Pořádání akce finančně podpořilo město Ostrava. V silné konkurenci, v níž nechyběli medailisté z olympiád, světových a evropských šampionátů, zazářila česká reprezentantka Kristýna Pálešová. Zvítězila ve finálových soutěžích na bradlech a kladině a připomněla tak lepší časy československé a české sportovní gymnastiky. (liv)

 

K+K Labyrint ve víru tance

Na listopadovém Světovém tanečním festivalu v latino show dance organizace IDO v Liberci byli hodně vidět tanečníci z Ostravy. V párových a sólových disciplínách se vystřídalo přes 1 600 účinkujících ze dvaceti zemí.

Taneční klub K+K Labyrint přidal k letošním domácím titulům také světové a evropské vavříny. Vybojoval 2 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile, ve finále se umístilo dalších šest choreografií. Absolutní vítězství v latino show sólo obhájila Katrin Žabenská, mistryně ČR v této disciplíně, ale také v salsa shine a v párovém tancování s Tomášem Žabenským. Mezi juniorkami se mistryní světa v salsa shine sólo stala Kristýna Kubíčková, stříbro získala v latino show sólo a v salsa shine duo s Terezou Lyskovou.

Další medaile a výborná umístění z šampionátů světa a Evropy přivezli z Liberce členové ostravských tanečních klubů Pierro Forte, Sokol Vítkovice-TK Akcent a tanečního studia Shaharazad. (liv)

Foto: Děvčata z Labyrintu skončila třetí na světě v Latino show malé skupiny. Foto: archiv

 

město podporuje

LIGA I SPENGLER CUP.

Hokejisté HC Vítkovice Steel se před Vánocemi představí v ČEZ Aréně v sobotu 22. 12. proti Plzni. Ve dnech 26.-31. 12. budou startovat na Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu. Po Novém roce přivítají doma Spartu (ne 6. 1.) a Liberec (pá 11. 1.) vždy v 17 hod.

O PRVNÍ MÍSTO.

Po startu českých házenkářek na mistrovství Evropy v Srbsku se interliga ohlásí o slovo v sobotu 5. 1., kdy vedoucí tým tabulky DHC Sokol Poruba hostí druhý Most. Hraje se od 18 hod. v hale Sareza na Hrušovské.

A TEĎ NYMBURK!

Štika Mattoni NBL Nová huť přivítá v úterý 18. 12. (17.30) v Bonver Aréně v dlouho očekávaném souboji mistra z Nymburka. Další domácí zápasy: NH-J. Hradec (so 29. 12.), NH-Děčín (so 12. 1.) vždy v 17.30 hod. Účastnice slovenské basketbalové extraligy ženy SBŠ Ostrava se v hale SC na Dubině utkají s Levicemi (ne 9. 12, 15.30) a s Good Angels Košice (pá 21. 12., 17).

DVAKRÁT DERBY.

Ostravské florbalové kluby Vítkovice a FBC se utkají v SC Dubina o postup v Poháru ČFbU (st 12. 12., 19), v lize pak v hale Sareza (čt 27. 12, 18). Další ligové zápasy: Vítkovice-Liberec (so 15. 12., 19.15), Vítkovice-Future (so 5. 1.), Vítkovice- Chodov (čt 10. 1.), FBC-Střešovice (ne 13. 1.). Extraligové hráčky Vítkovic přivítají v hale na Dubině Bohemians (so 15. 12., 16) a Elite Praha (so 12. 1.).

OCELÁŘSKÝ POHÁR.

BK Nová huť Ostrava pořádá ve dnech 27.–29. 12. v pořadí už 49. ročník Ocelářského poháru Xmas Cup 2012 pro kategorie chlapců U 15, 17 a 19. Kromě domácích týmů NH a BCM přijedou basketbalové naděje z Česka, Slovenska, Polska, Srbska, Ruska, Lotyšska a Maďarska. Hrát se bude v Bonver Aréně a dalších ostravských halách a tělocvičnách.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Muži VK Ostrava hostí v extralize Zlín (so 8. 12.), Liberec (so 22. 12.) a České Budějovice (so 12. 1.) v hale SAREZA. Ženy TJ Ostrava nastoupí proti TJ Šternberk (so 15. 12.) a Slavii Praha (so 22. 12.) v hale na Varenské. Začátky vždy v 17 hod. (liv)


Strana 16

Adventních radostí je dost pro všechny

VÁNOČNÍ TRHY V CENTRU.

Už od 30. listopadu se v centru města na Masarykově náměstí koná tradiční vánoční trh, ale také ukázky některých řemesel a další program, svítí tu vánoční strom. Atmosféru dotváří velký dřevěný betlém s živými zvířátky, zvonička s Ježíškovou poštou, vláček pro děti, dobové stánky s občerstvením, odpoledne tu vystupují kapely, sbory, divadla a kejklíři. Na každou adventní neděli je připraven jiný program, 16. prosince tu vystoupí také Heidi Janků. Až do začátku ledna oživuje náměstí hojně navštěvované kluziště, které dodává správnou zimní atmosféru.

OHŇOSTROJE BUDOU.

Městský obvod Ostrava-Jih pořádá novoroční ohňostroj 1. ledna v 18 hodin. Obvod Slezská Ostrava zve na silvestrovský ohňostroj u radnice o půlnoci.

CHCETE NA EMU?

Novoroční výstup na haldu Ema ve Slezské Ostravě se mohou Ostravané zúčastnit 1. ledna už potřinácté, od 9 do 13 hodin je pod Emou uvítají pořadatelé s účastnickými listy.

BALÓNKY JEŽÍŠKOVI.

Slezskoostravská radnice pořádá 14. prosince od 14.30 hodin přímo u budovy úřadu tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a další program. Balónky a přáníčka dostanou účastníci zdarma přímo na místě.

NOVOROČNÍ KONCERT.

Tradičně se uskuteční pod záštitou primátora Petra Kajnara 3. ledna v 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie přednese Smetanův cyklus Má vlast.

VYSTOUPÍ HRADIŠŤAN.

Vánoční koncert nabízí divadlo Komorní scéna Aréna 14. prosince v 19.30 hodin, kdy v evangelickém kostele v Českobratrské ulici vystoupí oblíbený Hradišťan Jiřího Pavlici. Vstupenky v KSA nebo informačních centrech.

JÍZDA S MIKULÁŠEM.

Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem pořádá Dopravní podnik Ostrava 8. prosince.

VE SVATÉ KATEŘINĚ.

Známý dřevěný kostel sv. Kateřiny v Hrabové přivítá 16. prosince v 16 hodin posluchače adventního koncertu, na kterém vystoupí ženské pěvecké sdružení Duha a cimbálová muzika Tolar.

SLAVNÉ NAROZENÍ.

O tom slavném narození neboli Vánoční hra Tomáše Vůjtka pojednává představení v Komorní scéně Aréna, které se uskuteční 9. prosince v 17 hodin v divadle Komorní scéna Aréna.

KDY NA VĚŽ?

Vyhlídková věž Nové radnice je otevřena také v období Vánoc a Nového roku. Na Štědrý den od 9 do 14 hodin, děti se kromě pěkného výhledu mohou těšit na vánoční workshop. Na Boží hod a Štěpána bude otevřeno od 12 do 17 hodin, na Silvestra pak od 9 do 17 hodin a 1. ledna přivítá věž návštěvníky od 12 do 17 hodin.

TO TU JEŠTĚ NEBYLO.

Ostravská hala Gong se 20. prosince, v předvečer ,konce světa‘, stane dějištěm happeningu a benefičního Koncertu proti konci světa. Vystoupí Ruda z Ostravy, Mňága a Žďorp, Charlie Straight, Xindl X, Buty a jako host Věra Špinarová. Totéž se ve stejné době koná v Praze a Brně, v přímém přenosu se koncerty propojí telemostem v ČT. Cílem projektu je shromáždit prostředky na charitativní účely.

NAVŠTIVTE KONZERVATOŘ.

Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře Ostrava pořádá vánoční koncert, a to 17. prosince ve 14 hodin, poté 18. a 19. prosince v 18.30 hodin v sále konzervatoře. Na programu je Bachovo Vánoční oratorium, komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře diriguje P. Šumník, vystoupí sbor Chorus Ostrava.

SOUZNĚNÍ PO PATNÁCTÉ.

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel se opět uskuteční od 13. do 16. prosince ve Václavovicích, Frýdku-Místku, Kozlovicích a Ostravě. V našem městě se v rámci festivalu koná v neděli 16. prosince slavnostní mše v kostele v Ostravě-Mariánských Horách, poté pak Galakoncert v Domě kultury města Ostravy. Více na www.souzneni-festival.cz.

PŘIVÍTÁ VÁS SV. FRANTIŠEK.

Oblíbená vánoční hra Jesličky sv. Františka zazní tradičně v kostele sv. Václava v Ostravě 18. a 19. prosince v 18 hodin, 26. prosince pak ve 14 hodin. Návštěvníci si mají donést svíčku. Vstupenky v Ostravském informačním servisu.

FIŠAROVÁ NABÍDNE ŠANSONY.

K adventním koncertům má patřit také vystoupení Radky Fišarové v mariánskohorském kostele 11. prosince, kde zazní francouzské šansony i songy z vlastní tvorby. Hostem bude Tomáš Savka. Koncert uvede ostravský pěvecký sbor Základní umělecké školy E. Marhuly, originálním vystoupením překvapí děti z Dětského domova Ostrava-Hrabová.

VE SVINOVĚ DO KOSTELA.

Předvánoční koncert Základní umělecké školy D. Lidmily se uskuteční 12. prosince v 18 hodin ve svinovském kostele Krista Krále.

SVĚTELNÝ DÉŠŤ V PORUBĚ.

Tradiční vánoční výzdoba v Ostravě¬Porubě se rozzářila první adventní neděli, Porubané se i letos těší z vánočních trhů na Alšově náměstí. Adventní koncert se uskuteční 20. prosince na Hlavní třídě, program obstarají žáci porubských základních škol.

NAJDĚTE SI PROGRAM.

Přesný přehled bohatého programu na každý adventní den je na www.ostravainfo.cz. (g)

 

Přijďte si zazpívat na náměstí!

Ostrava se i letos připojí k ojedinělé akci Česko zpívá koledy. Na desítkách míst v celé republice se 12. prosince v 18 hodin sejdou tisíce lidí a společně si zazpívají pět koled – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Dej Bůh štěstí tomu domu a Pásli ovce Valaši. Loni se na Masarykově náměstí sešlo na koledy 2 000 lidí, letos se předpokládá ještě větší účast. Texty písní jsou na www.moravskoslezskydenik.cz.