Historické kalendárium

pro týden od 15. října do 21. října

16. říjen 1912

belvedereDne 16. října 1912 byl na nároží dnešního Mariánského náměstí a Čelakovského ulice v Mariánských Horách otevřen hotel Belvedere. Hosté si zde mohli dát oběd nebo večeři ve velké restauraci dlouhé téměř 17 metrů. Mezi restaurací a vestibulem, kterým se vcházelo do hotelu, byla zřízena menší kavárna. Kdo si chtěl jen posedět u piva, měl k dispozici nálevnu přístupnou z náměstí. Pro ubytování návštěvníků bylo určeno sedm pokojů ve druhém patře. Místní tisk konstatoval, že „v Mariánských Horách dosud takového hotelu není, jelikož stávající tam hotely pouze tento název nesou…“ 

Foto: Hotel Belvedere v Mariánských Horách před rokem 1918.

18. říjen 1912

Dne 18. října 1912 byl na zasedání moravskoostravského obecného výboru ustaven stavební výbor pro stavbu nové radnice. Jeho členy byli zvoleni starosta Gustav Fiedler, čtyři radní a dva členové obecního výboru. Stavební referent Hans Ulrich, agilní a pracovitý radní, předložil tři varianty výstavby nové radnice, a to buď rozsáhlou adaptaci stávající budovy (dnes Ostravské muzeum) při ponechání aktuální dislokace úřadu a případnou koupi sousedního domu, nebo zbourání Staré radnice a výstavbu nové třípatrové budovy na stejném místě. Třetí variantu představovala výstavba Nové radnice na zcela jiném, vhodném místě. Při srovnání kalkulovaných nákladů a prostorových možností převážila poslední varianta. Slibný vývoj však byl zmařen vypuknutím 1. světové války.

21. říjen 1962

Dne 21. října 1962 v Ostravě zemřel Bedřich Čurda-Lipovský, člověk vskutku renesanční, mnoha zájmů, novinář, spisovatel, komunální politik, divadelní režisér, astronom. V roce 1919 založil Sdružení sociálně demokratických bezvěrců s ústředím v Moravské Ostravě, pro něž začal vydávat a redigovat čtrnáctideník Volné slovo. Za čs. sociálně demokratickou stranu byl od roku 1924 členem městského zastupitelstva a v letech 1935-1939 členem městské rady Moravské Ostravy. Už od studentských let byla jeho zálibou astronomie. Stál u zrodu astronomické sekce při Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě. Konal i mnoho vědeckých pozorování, stal se členem mezinárodní Unie pozorovatelů slunce a planet se sídlem v Curychu.

                                                                                                                                                       Připravil: Archiv města Ostravy