Historické kalendárium

pro týden od 2. července do 8. července

2. červenec 1975

Dne 2. 7. 1975 zemřela známá ostravská malířka, grafička, spisovatelka a publicistka Helena Salichová. Po úspěšném absolvování Akademie výtvarného umění v Praze a sňatku s akademickým malířem Antonínem Hálou se od roku 1926 trvale usadila v Polance nad Odrou. Zde vznikla většina jejich literárních i malířských děl. Záliba a studium lidové slovesnosti ji již během 1. světové války přivedly ke sběru folklorního bohatství a malířské tvorbě. Pohádky jí poskytly příležitost k výtvarnému umění (např. v pohádkové knížce O hodném děvčátku a kravičce Babulce a jiné slezské pohádky, pak v dalších knížkách s barevnými dřevoryty). Plně se její dílo projevilo v cyklu desíti grafických listů Slezské písně Petra Bezruče. Své práce vystavovala nejprve u Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě, po válce pak na výstavách Svazu československých výtvarných umělců nebo Sdružení umělců slezských v Opavě. Na počest nesou její jméno Základní škola a Základní umělecká škola v Polance nad Odrou.

3. červenec 1883

Dne 3. 7. 1883 byla v Moravské Ostravě založena odbočka Ústřední Matice školské, v jejímž čele stál mj. JUDr. Edmund Palkovský, který se ve spolupráci se členy ostravské inteligence zasadil o založení první české střední školy na Ostravsku. Vznik této organizace předcházel vzniku Matice Ostravské, která byla schopná školu vést a dále zlepšovat stav místního školství na všech úrovních. Soukromé matiční gymnázium bylo otevřeno v září 1897.

6. červenec 1908

kinoDne 6. 7. 1908 zahájilo činnost první stálé kino v Moravské Ostravě. Neslo název The Empire Bio Company. Halu umístěnou na Antonínově náměstí (nyní Smetanovo náměstí) v blízkosti divadla zdobily dvě věže a osvětlovaly stovky barevných žárovek. Podlaha byla z udusané hlíny, sedadla tvořily fošny. Program sestával z většího počtu kratších filmů. Zpočátku se hrálo každý den, avšak klesající zájem vedl k omezení provozu na víkendy a svátky. Přestože bylo kino vytápěno, neudrželo se v něm dostatečné množství tepla a tak od 5. prosince 1908 zahájilo zimní provoz na Hammerlingově ulici (nyní Hollarova). Kinu se však díky rostoucí konkurenci na území Vítkovic a Mariánských Hor nedařilo dobře. Jeho původní majitel F. Schafer jej proto prodal (1910) J. Maurerovi, majiteli elektrotechnického závodu v Moravské Ostravě, kterému se však nevedlo lépe. Kino bylo více známé pod názvem „bleší bouda“ nebo „blechárna“ a sloužilo veřejnosti až do 1. června 1920.