Historické kalendárium

pro týden od 25. června do 1. července

25. červen 1825

Dne 25. 6. 1825 se v Nové Lublici (okr. Opava) narodil starosta Moravské Ostravy Alois Anderka (zemřel 7. 4. 1886 v Moravské Ostravě). Ve vedení města působil od roku 1861, starostou byl v letech 1864-1873. Jeho nejslavnější funkční období spadá do doby Prusko-rakouské války. Když v červenci 1866 dorazily do Moravské Ostravy dva regimenty pruské okupační armády, jmenoval pruský civilní komisař von Selchow starostu A. Anderku hejtmanem s mimořádnými pravomocemi. Tehdy se starosta o město velmi zasloužil, protože dokázal zabránit značným škodám a uvalení rozsáhlých kontribucí. Po uzavření míru byl vyznamenán císařem. Také další roky jeho úřadování byly vcelku úspěšné. V roce 1868 město získalo povolení zřídit tzv. hlavní školu. V následujícím roce se na základě starostovy osobní intervence ve Vídni podařilo umístit nové nádraží Ostravsko-frýdlantské dráhy do těsné blízkosti města (dnešní nádraží Ostrava-střed). Roku 1870 bylo zavedeno plynové osvětlení a o rok později založen nový městský hřbitov u Říšské silnice (dnes 28. října).

28. červen 1906

cisarDne 28. 6. 1906 navštívil Moravskou Ostravu císař František Josef I. u příležitosti X. moravské zemské střelby, jejímž pořadatelem byl Moravskoostravský střelecký spolek. Císařova již druhá návštěva se uskutečnila v době, kdy s pokračujícím růstem města a jeho významu rostly i politické, sociální a zejména národnostní spory. Zatímco německý tisk vítal císaře s nadšením, byla pro české noviny císařská návštěva záminkou ke kritice poměrů v monarchii i ve městě, jehož vedení bylo pevně v rukou německých představitelů. Sám císař se snažil svou přízeň dělit rovnoměrně mezi obě národnosti. Po uvítacích projevech na přívozském nádraží projel císař slavnostně vyzdobenou Nádražní třídou do centra Moravské Ostravy a před radnicí na Hlavním (dnes Masarykově) náměstí vyslechl další slavnostní projevy. Poté následovala prohlídka Nové střelnice v dnešních Komenského sadech a návštěva Vítkovických železáren. Kolem půl třetí odpoledne odjel císař z Přívozu zpět vlakem do Vídně.

Na snímku příjezd Františka Josefa I. do Ostravy.

1. červenec 1929

Dne 1. 7. 1929 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu Ostrava z tehdejší hasičské zbrojnice na Denisově (dnes Smetanově) náměstí. Na programu byl koncert ostravského rozhlasového orchestru, na který navázala přednáška středoškolského profesora a kulturního činitele Rudolfa Tlapáka o významu moravskoostravského rozhlasu a jeho vzdělávacích možnostech. První vysílání zakončil koncert sólistů opery Národního divadla moravskoslezského. Vše se vysílalo živě, natáčení tehdy ještě neexistovalo. Ostravské vysílání představovalo v počátcích přibližně tři hodiny denně, další program se přebíral z Prahy a Brna.

Připravuje: Archiv města Ostravy