Historické kalendárium

od 23. dubna do 29. dubna

24. duben 1453

Dnem 24. dubna 1453 je datována listina, kterou Hedvika, vdova po husitském hejtmanovi Janu Čapkovi ze Sán, prodala hukvaldské panství, včetně Moravské a Polské Ostravy, dalšímu husitskému hejtmanu Janu Talafúsovi z Ostrova. Jan Čapek se na Hukvaldech usadil v roce 1438 ihned po jejich koupi od Mikuláše Sokola z Lamberka, který také patřil mezi velitele husitských vojsk. V době, kdy se Jan Čapek neúčastnil vojenských výprav, pobýval na Hukvaldech nebo v Ostravě. K držbě Ostravy Janem Talafúsem se dochovala jediná zpráva z roku 1454 v souvislosti se zřízením bočního oltáře ke cti sv. Cecílie v kostele sv. Václava. 

24. duben 1811

KnippelDne 24. dubna 1811 se v obci Ściegny v dnešním Polsku narodil malíř, grafik a majitel litografické dílny Ernst Wilhelm Knippel. Na Ostravsko přišel poprvé v roce 1847. Přijal pozvání Rothschildů na jejich zámek v Šilheřovicích a vytvořil pro ně barevné litografie zámku a vesnice Šilheřovice, Hlučína, pohled z Landeku aj. V letech 1847–1851 působil v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích a vytvořil historicky i umělecky ceněné kolorované litografie mj. Anselmovy a Rudolfovy hutě ve Vítkovicích, pohledy na Slezskoostravský hrad a řetězový most přes Ostravici. Na zakázku olomouckého arcibiskupství namaloval panoramatický pohled z Lysé hory. Podnikatelská rodina Kleinů si u něj objednala litografie jejich průmyslových podniků v Sobotíně, Koutech nad Desnou aj. Ernst W. Knippel zemřel 26. 4. 1900 v polských Kowarech. 

Popisek: Reprodukce výřezu litografie E. W. Knippela – pohled z Landeku na Moravskou Ostravu a okolí (1847-1857).

25. duben 1895

Dne 25. dubna 1895 se v Kyjovicích narodila malířka, grafička, etnografa a spisovatelka Helena Salichová. Po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala mj. u Vojtěcha Hynaise a Vratislava Nechleby, se v roce 1926 trvale usadila v Polance nad Odrou, kde také vznikla většina jejích malířských a literárních prací. Převážná část výtvarné tvorby – linoryty, dřevoryty, kresby a akvarely – vznikala jako ilustrace k jejím sbírkám slezských pohádek, písní a jiným dílům národopisného charakteru. Z její iniciativy a z výtěžku výtvarných prací zachycujících válečné škody ve slezských obcích, vznikla rozsáhlá akce Budujeme Slezsko vyhlášená 23. 9. 1945 na Ostré hůrce u Opavy. Zemřela 2. 7. 1975 v Ostravě. Na její odkaz navazuje Slezský soubor Heleny Salichové působící při VŠB–Technické univerzitě, její jméno nese ZŠ v Polance n. O. Životě a dílu této významné osobnosti se věnoval Petr Pavliňák v monografii Helena Salichová. 

27. duben 1947

Dne 27. dubna 1947 zahájil předseda Ústředního národního výboru Ostrava Josef Kotas stavbu zimního stadionu, který byl po něm později pojmenován. První umělá ledová plocha v Ostravě byla dokončena 28. 10. 1947 a zastřešena na jaře 1955 jako první v ČSR. Hokejisté Vítkovic zde získali titul mistra ligy v letech 1952 a 1981. V roce 1959 stadion hostil několik utkání mistrovství světa v hokeji. Od poloviny 80. let 20. století sportoviště chátralo a v roce 2003 byl stadion zbořen, mj. z důvodu rozšiřování mimoúrovňové křižovatky.

                                                                                              Připravuje: Archiv města Ostravy