Historické kalendárium

pro týden od 9. dubna do 15. dubna

9. duben 1870

Dne 9. dubna 1870 se v Polské Ostravě narodil báňský inženýr a vysokoškolský profesor Jaroslav Jičinský, pokračovatel rodinné tradice reprezentované jeho otcem Vilémem Jičinským, vynikajícím odborníkem v oboru hornictví. V roce 1892, rok po ukončení vysokoškolských studií, nastoupil Jaroslav do zaměstnání ve Vítkovických kamenouhelných dolech a poté působil jako báňský inženýr na dolech Hlubina v Moravské Ostravě, Louis ve Vítkovicích, Terezie ve Slezské Ostravě a Oskar v Petřkovicích. Později pracoval v rosicko–oslavanském revíru a v uhelném revíru Pětikostelí v Uhrách. Jako moderní manažer prosazoval koncepci centralizace uhelné těžby a technického zdokonalení v dobývání. Praxi báňského inženýra spojoval s všestrannou vědeckou a pedagogickou činností na Vysoké škole báňské v Příbrami. Zasloužil se mj. o založení prvního českého hornického časopisu, který začal vycházet v roce 1900 pod názvem Hornické a hutnické listy. Zemřel 2. května 1959 v Praze. 

10. duben 1923

Dne 10. dubna 1923 bylo založeno Orchestrální sdružení ve Vítkovicích, které vzniklo z původního Hudebního kroužku ve Vítkovicích působícího od roku 1922. Jeho dirigentem byl pedagog a organizátor hudebního života Jan Pešat. Amatérské orchestrální sdružení (většinu jeho členů tvořili úředníci, studenti a dělníci) bylo prvním orchestrem v Ostravě, který provozoval pouze symfonickou hudbu. Vedle něj zde existoval orchestr Národního divadla moravskoslezského, jehož angažmá však bylo spojeno s ostravskou operou. Sdružení, jenž bylo později přejmenováno na Filharmonické sdružení ve Vítkovicích, v roce 1935 na Ostravskou filharmonii a roku 1951 na Orchestrální sdružení, koncertovalo i v době nacistické okupace. Po válce se zaměřilo především na starou českou hudbu, aby repertoárem nekonkurovalo profesionálnímu Ostravskému symfonickému orchestru ustavenému v roce 1954. Svoji činnost ukončilo Orchestrální sdružení v 70. letech 20. století. 

11. duben 1887

martinekDne 11. dubna 1887 se v Brušperku narodil významný spisovatel, publicista a organizátor kulturního života Vojtěch Martínek. Po vysokoškolských studiích na Univerzitě Karlově a v Bonnu působil v letech 1914–1947, kromě období nacistické okupace, jako profesor na Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě. Jeho kulturně–organizační činnost byla nesmírně bohatá, vykonával funkci dramaturga Národního divadla moravskoslezského, redigoval časopisy, sborníky i kulturní rubriky novin a spolupracoval s ostravským rozhlasem. Po roce 1945 se značnou měrou zasloužil o rozvoj ostravského literárního života. Nejvíce se však proslavil jako spisovatel a básník. Publikoval od svých studentských let. Nejznámější jsou romány a povídky, ve kterých zachytil život pracujících ve městě i na venkově v období industrializace Ostravska. Z nejznámějších lze jmenovat Poslední noc Jakuba Hrona a jiné povídky, Stavy rachotí nebo trilogii Černá země a Kamenný řád. Z básnické tvorby vynikly jeho Monology Jury Třanovského.

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy

9. duben 1870

Dne 9. dubna 1870 se v Polské Ostravě narodil báňský inženýr a vysokoškolský profesor Jaroslav Jičinský, pokračovatel rodinné tradice reprezentované jeho otcem Vilémem Jičinským, vynikajícím odborníkem v oboru hornictví. V roce 1892, rok po ukončení vysokoškolských studií, nastoupil Jaroslav do zaměstnání ve Vítkovických kamenouhelných dolech a poté působil jako báňský inženýr na dolech Hlubina v Moravské Ostravě, Louis ve Vítkovicích, Terezie ve Slezské Ostravě a Oskar v Petřkovicích. Později pracoval v rosicko–oslavanském revíru a v uhelném revíru Pětikostelí v Uhrách. Jako moderní manažer prosazoval koncepci centralizace uhelné těžby a technického zdokonalení v dobývání. Praxi báňského inženýra spojoval s všestrannou vědeckou a pedagogickou činností na Vysoké škole báňské v Příbrami. Zasloužil se mj. o založení prvního českého hornického časopisu, který začal vycházet v roce 1900 pod názvem Hornické a hutnické listy. Zemřel 2. května 1959 v Praze. 

10. duben 1923

Dne 10. dubna 1923 bylo založeno Orchestrální sdružení ve Vítkovicích, které vzniklo z původního Hudebního kroužku ve Vítkovicích působícího od roku 1922. Jeho dirigentem byl pedagog a organizátor hudebního života Jan Pešat. Amatérské orchestrální sdružení (většinu jeho členů tvořili úředníci, studenti a dělníci) bylo prvním orchestrem v Ostravě, který provozoval pouze symfonickou hudbu. Vedle něj zde existoval orchestr Národního divadla moravskoslezského, jehož angažmá však bylo spojeno s ostravskou operou. Sdružení, jenž bylo později přejmenováno na Filharmonické sdružení ve Vítkovicích, v roce 1935 na Ostravskou filharmonii a roku 1951 na Orchestrální sdružení, koncertovalo i v době nacistické okupace. Po válce se zaměřilo především na starou českou hudbu, aby repertoárem nekonkurovalo profesionálnímu Ostravskému symfonickému orchestru ustavenému v roce 1954. Svoji činnost ukončilo Orchestrální sdružení v 70. letech 20. století. 

11. duben 1887

martinekDne 11. dubna 1887 se v Brušperku narodil významný spisovatel, publicista a organizátor kulturního života Vojtěch Martínek. Po vysokoškolských studiích na Univerzitě Karlově a v Bonnu působil v letech 1914–1947, kromě období nacistické okupace, jako profesor na Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě. Jeho kulturně–organizační činnost byla nesmírně bohatá, vykonával funkci dramaturga Národního divadla moravskoslezského, redigoval časopisy, sborníky i kulturní rubriky novin a spolupracoval s ostravským rozhlasem. Po roce 1945 se značnou měrou zasloužil o rozvoj ostravského literárního života. Nejvíce se však proslavil jako spisovatel a básník. Publikoval od svých studentských let. Nejznámější jsou romány a povídky, ve kterých zachytil život pracujících ve městě i na venkově v období industrializace Ostravska. Z nejznámějších lze jmenovat Poslední noc Jakuba Hrona a jiné povídky, Stavy rachotí nebo trilogii Černá země a Kamenný řád. Z básnické tvorby vynikly jeho Monology Jury Třanovského.

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy