Historické kalendárium

pro týden od 5. do 11. října

8. – 10. října 1938

Proběhlo na základě podepsání Mnichovské dohody připojení některých obcí dnešní Ostravy k nacistickému Německu. Na německém území se ocitly obce Antošovice, Koblov, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice. Staly se součástí Slezské provincie. Řeka Odra se tak opět po 20 letech stala státní hranicí. Součástí tzv. Sudetské župy se staly slezské obce na levém břehu Odry: Svinov, Poruba, Třebovice, Pustkovec, Martinov, Plesná, Polanka nad Odrou a Krásné Pole.  

9. října 1849

Ve Vítkovicích se narodil Otto Andrée, praktický lékař, městský zastupitel, syn důlního ředitele vítkovických kamenouhelných dolů Alberta Andréeho. Po absolvování gymnázia v Těšíně, studoval medicínu na univerzitách ve Würzburgu a Vídni, promoval v roce 1872. Usadil se jako praktický lékař v Moravské Ostravě. Angažoval se zejména na poli boje proti tuberkulóze. Oženil se s Annou, rozenou Mládkovou, která pocházela z významné rodiny báňských odborníků. Zemřel 6. dubna 1910 v Moravské Ostravě. 

10. října 1886

Vysvětil prelát a probošt Hanel nově postavený kostel sv. Pavla ve Vítkovicích. Plány trojlodního novogotického kostela z režného zdiva a asymetricky umístěnou zvonicí, zpracoval vídeňský stavitel August Kirstein. Výstavba započala v roce 1880 a Vítkovické železárny pro stavbu kostela a fary darovaly pozemek a asi 1 milion kusů cihel. 

Foto: Kostel sv. Pavla ve Vítkovicích 

Zpracoval: Archiv města Ostravy