Historické kalendárium

pro týden od 3. do 9. srpna

6. srpna 1926

Dne 6. srpna 1926 zavítal do Moravské Ostravy ministr veřejných prací Václav Roubík, aby zde podepsal smlouvu se zástupci Alpinské montánní společnosti, na jejímž základě odkoupil stát od této firmy důl Alpinka v Porubě u Orlové, dále koksovny a továrny na benzol tamtéž, důl Oskar v Heřmanicích (který se teprve začal hloubit) a několik obytných domů a pozemků. Kupní cena činila 30 milionů korun. Ministr Roubík poté navštívil důl Alpinka a následně se zúčastnil slavnostního banketu v Moravské Ostravě.

 

6. srpna 1951

Plenární zasedání Městského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě schválilo 6. srpna 1951 plán tzv. Nové Ostravy jako součást projektu výstavby socialistických měst na Ostravsku, když tak již 19. května téhož roku učinil Ústřední výbor KSČ. Výstavba byla projektována do prostoru obcí Poruba, Svinov a Polanka nad Odrou. Projekt byl inspirován architekturou stalinského Sovětského svazu. Jeho autor, architekt Vladimír Meduna předpokládal, že historické jádro města Ostravy bude zničeno (podobně jako v městě Most) a nové centrum města bude situováno západněji, mimo vliv předpokládané těžby černého uhlí. Nová Ostrava se měla stát „výrazem vítězného třídního boje… a musí vzhledem náměstí, ulic i veřejných a bytových staveb odpovídat socialistické dějinné epoše i národním výtvarným tradicím našeho lidu“. Záměr výstavby schválil následně 11. srpna Jednotný národní výbor v Ostravě.

 

8. srpna 1885

Dne 8. srpna 1885 se ve Vlčkovicích na Sedlčansku narodil herec Jaroslav Genttner. Své první divadelní vystoupení absolvoval v roce 1904 s divadelní společnosti Karla Štětky v hostinci U koule v Mariánských Horách. Prošel několika kočovnými společnostmi, až v roce 1911 získal angažmá v Divadle sdružených měst východočeských. V době 1. světové války pracoval v pražské nemocenské pojišťovně, zároveň však hostoval v několika divadlech v hlavním městě. V roce 1920 nastoupil do Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě, kde, nepočítaje dvě krátká působení v Praze, působil až do předčasného odchodu do důchodu v roce 1935, který zapříčinila dlouhodobá nemoc. Na ostravské scéně ztvárnil řadu rolí. Největšího úspěchu dosáhl v inscenaci W. Shakespeara Kupec benátský. J. Genttner zemřel 27. října 1953 v Ostravě. 

Foto: Model prvního obvodu Poruby.  

Zpracoval: Archiv města Ostravy