Historické kalendárium

pro týden od 28. ledna do 3. února

30. 1. 1990

Dne 30. ledna 1990 bylo radou Severomoravského krajského národního výboru odvoláno k 31. 1. 1990 88 ředitelů středních škol. V době od 23. do 26. ledna se probíhaly volby, při nichž kolektivy pedagogických pracovníků vyslovovaly stávajícímu řediteli důvěru či nedůvěru. K opětnému zvolení do funkce musel stávající ředitel získat nadpoloviční většinu. V opačném případě navrhl kolektiv pedagogů ze svého středu kandidáta, o jehož důvěře opět rozhodly volby. Získal-li nadpoloviční většinu hlasů, byl navržen radě Severomoravského krajského národního výboru ke schválení do funkce ředitele. Pokud se tak nestalo, byl vyhlášen konkurs.

31. 1. 1908

31. ledna 1908 se v Moravské Ostravě narodil archivář muzejní a vlastivědný pracovník Oldřich Dušek (zemřel 3. ledna 1994 v Karlových Varech). Svou životní dráhu spojil s ostravským městským archivem a muzeem, kde pracoval od roku 1925, v letech 1937–1942 a 1945–1948 jako ředitel. Po osvobození v roce 1945 se zasloužil o rekonstrukci muzejních sbírek a archiválií zavlečených do mnoha míst Slezska, Moravy a Čech. V ostravském muzeu uspořádal řadu výstav, podílel se na vybudování ostravských expozic na výstavách v Přerově a v Uherském hradišti, spolupracoval na zřízení muzea v Rožnově pod Radhoštěm a muzea bratří Jaroňků. V roce 1948 byl nespravedlivě obviněn z obohacování a zneužití funkce. Přestože obvinění nebylo prokázáno, musel v roce 1951 v rámci akce 70 000 do výroby odejít do dolů na Slovensko.

31. 1. 1939

31. ledna 1939 policejní ředitelství v Moravské Ostravě zastavilo činnost českých fašistických gard R. Gajdy, které měly jen v Moravské Ostravě asi 800 členů. Ty se pak přejmenovaly na Svatoplukovy gardy, jádro pozdější fašistické organizace Vlajka. K aktivitám těchto extremistických organizací patřila např. žádost adresovaná Adolfu Hitlerovi, aby byla Moravská Ostrava připojena k německé říši.

Foto: Oldřich Dušek.

Zpracoval Archiv města Ostravy