Historické kalendárium

pro týden od 1. do 7. října

1. října 1904

Dne 1. října 1904 zahájila svou činnost obecní spořitelna v Mariánských Horách. Poprvé se o jejím zřízení jednalo už v roce 1896. Na počátku 20. století tuto myšlenku opět oživil obecní tajemník Jan Grmela, ale jeho návrh byl zamítnut. Až v  roce 1902 byly ministerstvem vnitra schváleny stanovy a k slavnostnímu otevření spořitelny došlo v říjnu 1904. Prvním předsedou spořitelního výboru se stal starosta obce Adolf Sýkora. Nově byla také zřízena Nadace spořitelny, která podporovala české studenty z Mariánských Hor studující na středních všeobecných, průmyslových, obchodních a vysokých českých školách. Stipendia byla vyplácena po naplnění rezervního fondu částkou 8 000 Korun.

3. října 1870

Dne 3. října 1870 zemřel ve Vídni podnikatel v hornictví a hutnictví, poslanec Franz Kleinpeter. Narodil se 21. října 1787 v obci Růžová (okr. Děčín). V roce 1802 přijal místo hajného na dietrichsteinském panství Sloup na Moravě, kde se poprvé setkává se železárenským průmyslem. Od 1. července 1827 nastoupil do služeb olomouckého arcibiskupství a kapituly jako hutní správce. Zpočátku se zaměřil na získávání nových zdrojů surovin. V letech 1836–1837 zprovoznil rudné doly ve vyšších polohách Beskyd a provedl reorganizaci těžby ve městech na Bruntálsku. Ve 20. a 30. letech vybudoval Hamry na Ostravici a v Čeladné. Od roku 1828 byl vedoucím nově budované Rudolfovy huti ve Vítkovicích a mezi lety 1829 až 1835 se stal jejím prvním ředitelem. Zasazoval se o zlepšení situace nejchudších žijících v oblasti Pobeskydí, zasloužil se například o vytvoření nových pracovních příležitostí nebo o strategickou stavbu silnice přes Beskydy, která spojila Frýdlant nad Ostravicí se Slovenskem. Díky svým aktivitám si získal značnou oblibu. V roce 1848 byl navržen a následně zvolen poslancem celoněmeckého parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem za volební obvod Nový Jičín.

6. října 1993

Dne 6. října 1993 zahájila Janáčkova filharmonie Ostrava 40. koncertní sezonu skladbou Taras Bulba od Leoše Janáčka na jevišti Divadla Jiřího Myrona v rámci programu Malého koncertního cyklu. Po přestávce uvedla v české premiéře oratorium Stabat mater Antonína Tučapského, ve kterém účinkovali londýnští sólisté altistka Catherine Denleyová a barytonista Brian Rayner Cook a Brněnský filharmonický sbor. Provedení řídil stálý host Janáčkovy filharmonie, dirigent Jin Wang.

Příloha:

Pohled na Rudolfovu huť (Vítkovické železárny) v druhé polovině 19. století.

 Zpracoval Archiv města Ostravy