Historické kalendárium

pro týden od 23. do 29. července

26. července 1832

Dne 26. července 1832 se narodil v Brně Gustav Meretta, architekt baziliky Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Vystudoval techniku v Brně a poté působil na panstvích rodů Lobkowitzů. V letech 1857 až 1858 pobýval ve Vídni a posléze byl zaměstnancem stavebního úřadu olomouckého arcibiskupství v Kroměříži. Užíval titulu diecézní architekt, byl rovněž držitelem papežského řádu sv. Jiří. K jeho nejvýznamnějším pracím patří regotizace katedrály sv. Václava v Olomouci a moravskoostravský chrám Božského Spasitele. Neorenesanční kostel, jehož stavba spadá do let 1883 – 1889, disponuje druhým největším vnitřním prostorem na Moravě po bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě, a pojme až 4000 osob. Gustav Meretta zemřel 4. srpna 1888 v Kroměříži.

29. července 1953

Utkáním TJ Tatran Ostrava – ÚDA (Ústřední dům armády) Praha byl 29. července 1953 otevřen v Komenského sadech ústřední tenisový dvorec TJ Tatran Ostrava, nacházející se v blízkosti dvou sousedních kurtů oddílů TJ Tatran Ostrava a Baník Ostrava. Sportoviště postavené za 100 dnů bylo jedním z nejmodernějších v Československu a pojmulo 3120 sedících a 300 stojících diváků. Již počátkem srpna areál hostil účastníky tenisového mistrovství Československa, které se zde pořádalo i v dalších letech. Jedním z republikových šampionů byl také ostravský rodák Ivan Lendl, který zde zvítězil v roce 1978.

29. července 1953

Dne 29. července 1953 proběhly v Divadle Zdeňka Nejedlého za přítomnosti ministra paliv a energetiky Václava Pokorného, ministra hutního průmyslu a rudných dolů Josefa Reitmajera a dalších hostů promoce prvních 83 studentů Vysoké školy báňské z řad horníků, hutníků a jiných zaměstnanců, kteří absolvovali tzv. dělnické přípravky a posléze inženýrské studium. Přes dobové pozitivní hodnocení této formy výuky byly „dělnické kádry“ v mnoha případech nedostatečně připraveny na výkon vedoucích funkcí, na které byly dosazovány. Dobový tisk však nešetřil optimismem a předpovídal, že technická inteligence „z krve dělnické třídy“ pozvedne výrobu tak, aby „bez namáhavé dřiny zvedla se procenta splněných plánů vysoko nad číslici 100, a náš lid brzy vešel do šťastného období socialismu“. 

Fota:

1) Tenisový kurt v Komenského sadech v 90. letech 20. století.

2) Vnitřní prostor chrámu Božského Spasitele v 40. letech 20. století.

Zpracoval Archiv města Ostravy