Historické kalendárium

pro týden od 11. července do 17. července

11. červenec 1846

Dne 11. 7. 1846 se v Moravské Ostravě narodil Adalbert Johanny, lékárník a starosta Moravské Ostravy (zemřel 20. 12. 1919 ve Slezské Ostravě). Byl synem majitele tehdy jediné moravsko-ostravské lékárny „U Zlaté koruny" Severina Johannyho. Vystudoval chemii a farmacii ve Vídni, kde získal doktorát a magisterský titul. V roce 1869 převzal po otci lékárnu a stal se tak jedním z mála lékárníků v monarchii, kteří disponovali takto fundovaným vzděláním. Veřejného života se účastnil jako náhradník obecního výboru (1873). V roce 1876 byl zvolen do sboru radních a 9. 7. 1888 se stal starostou Moravské Ostravy. V letech 1890–1902 byl poslancem moravského zemského sněmu. V době jeho působení ve funkci starosty byly otevřeny první tramvajové linky do Přívozu, Vítkovic a Mariánských Hor (1894, 1899), vystavěna veřejná nemocnice na Fifejdách (1898), zřízena městská vodárna v Nové Vsi (1890) a započalo se s elektrifikací města. Za zásluhy obdržel v roce 1895 rytířský kříž řádu Františka Josefa, byl jmenován čestným občanem města a nová ulice v Moravské Ostravě byla pojmenována Johannyho třídou (dnešní Sokolská třída). V úřadě setrval do roku 1901, kdy odmítl znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Podíl na rezignaci měla patrně i jeho účast na slavnostním otevření Polského domu (1900), z níž udělaly německé listy aféru a obvinily ho ze zrady němectví. Johanny prodal lékárnu, kterou žádný z jeho synů nehodlal převzít, odstěhoval se do Klosterneuburgu v Rakousku a zcela se stáhl z veřejného života. 

15. červenec 1946

Dne 15. 7. 1946 byl zahájen pravidelný letecký provoz na lince Ostrava – Praha. Z letiště v Ostravě-Hrabůvce vzlétl letoun JU 52 v 6.30 ráno a v 8.10 doletěl do Prahy. Cena letenky činila 850 korun, zpáteční 1530 korun. Letadlo pojalo 14 cestujících a autobus na letiště odjížděl každý den od kina Kosmos (dnes Akademický filmový klub – kino Vesmír). V následujícím roce měla Ostrava spojení také s Olomoucí, Zlínem, lázněmi Piešťany, o rok později s Brnem. Letiště v Mošnově funguje od roku 1959.

17. červenec 1936

Dne 17. 7. 1936 byla uzavřena smlouva o předání budov měšťanských škol ve Slezské Ostravě na Hranečníku pro účely dislokace 1. praporu 8. slezského pěšího pluku z Místku. Se stavbou škol město Slezská Ostrava započalo na počátku 30. let, avšak hospodářská krize a rostoucí zadluženost města způsobily, že stavba zůstala nedokončená. Tuto situaci se slezskoostravští představitelé snažili řešit jednáním s čs. státem, jež však uzavření dohody podmiňoval dokončením stavby, ke kterému došlo až v roce 1938. Kasárna byla pojmenována Jubilejní kasárna Masarykova a vojenským účelům sloužila do roku 1999.

Popisky k ilustracím:
Lékárník, zemský poslanec a komunální politik Adalbert (Vojtěch) Johanny (1846–1919).
Letadlo ČSA a odbavovací budova na letišti v Hrabůvce (1946).

Připravil Archiv města Ostravy