Historické kalendárium

pro týden od 7. března do 13. března

10. březen 1926

Dne 10. března 1926 se konala ustavující schůze Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců. Spolek malířů, sochařů a grafiků navazoval na činnost Skupiny výtvarných umělců při umělecko-výchovném odboru kultury Kulturní rady pro širší Ostravsko, založené v roce 1921. Prvním předsedou sdružení byl zvolen sochař Augustin Handzel. Jeho záměrem bylo vytvořit výběrovou organizaci, ovšem „umělecké síly, usazené v této době ve městě, k tomu nedávaly dostatečné předpoklady“. Postupně se však mezi členy objevily významné osobnosti jako Vladimír Kristin, Josef Dvořák, Helena Salichová, Josef Dobeš a další. Sdružení působilo až do roku 1949. O jeho oživení se na krátký čas pokusila na počátku normalizace po roce 1968 konzervativní část moravskoslezské výtvarné obce.

11. březen 1609

Dne 11. března 1609 vydala městská rada v Moravské Ostravě privilegium novému cechu kovářskému a zámečnickému, k němuž patřili i nožíři, mečíři, bednáři a koláři. Výsady mimo jiné stanovily, že jeho členem může být jen bezúhonný člověk pocházející z řádného manželství, vyučený svému řemeslu. Každý řemeslník, pokud ještě nebyl ženat, se musel do čtvrt roku po přijetí do cechu oženit a pokud tak neučinil, musel cechu každé čtvrtletí dát jeden achtl piva (asi 6 litrů). Cechovní artikule též obsahovaly zásady poctivého prodeje zboží, zaměstnávání učňů, předkupní právo na koupi uhlí a další. „Toto všecko, co se svrchu píše, slíbili svrchupsaní a cechmistři sami za sebe i potomky, cele chvalitebně a dokonale nyní i na potomní časy zdržeti, a tomu všemu zadosti učiniti bez všelijakého umenšení.“

11. březen 1928

Dne 11. března 1928 se ve Svinově narodil herec Oldřich Celerýn. Herectví studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde byli jeho spolužáky Květa Fialová, Blanka Bohdanová nebo Eduard Cupák. Nejprve působil v Těšínském divadle a po absolvování vojenské služby nastoupil do činohry Státního divadla v Brně, kde strávil dvacet let (1953–1973). Na tomto jevišti odehrál přes sedmdesát rolí. Ve filmu a televizních inscenacích se objevoval sporadicky. Bohaté uplatnění ale našel v brněnském rozhlase, kde vystoupil mj. jako zpěvák šansonů, a také v dabingu. Svou poslední divadelní roli Celerýn nastudoval ve hře Jiřího Mahena Chroust. Svůj život herec zakončil tragicky, sebevraždou 30. ledna 1973.

Popisek k ilustraci:
Augustin Handzel (1886–1952), busta ostravského sochaře a prvního předsedy Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců.

Připravil Archiv města Ostravy