Historické kalendárium

pro týden od 23. listopadu do 29. listopadu

24. listopad 1881

Dne 24. listopadu 1881 vypukla předčasně stávka horníků na dole Zárubek ve Slezské Ostravě, který tehdy patřil Severní dráze Ferdinandově. Zahájení stávky mělo podle původního plánu začít na všech šachtách společnosti současně. Stávkující požadovali především odstranění neoblíbeného vedení dolu, zlepšení mezd a rozpuštění konzumních spolků. Tyto požadavky byly bez dalšího jednání vedením závodu zamítnuty. Horníci, kteří stávku vedli, byli později odvedeni četníky k okresnímu soudu do Bohumína a takto oslabené osazenstvo dolu se po několika dnech vrátilo na svá pracovní místa. Špatné podmínky ostravských horníků se však v důsledku této stávky začaly projednávat na půdě sněmovny ve Vídni.

24. listopad 1892

Dne 24. listopadu 1892 se v Mariánských Horách narodil hudební pedagog, dirigent a sbormistr Jan Pešat. Vyučoval na všeobecně vzdělávacích školách a zároveň vyvíjel významnou hudebně pedagogickou činnost. Byl mezi jinými učitelem Hudební školy pěveckého spolku Záboj či krajským inspektorem hudebních škol. Ve spolupráci s Františkem Míťou Hradilem a Josefem Przebindou vydal v roce 1945 Pamětní spis o reorganizaci hudebního školství a hudební výchovy, ve kterém požadoval například jednotný organizační statut pro všechny hudební školy a zrovnoprávnění všeobecně vzdělávacích a hudebních škol. Jan Pešat stál rovněž u založení amatérského Orchestrálního sdružení (1923), pozdější Ostravské filharmonie, kde dlouhodobě působil jako dirigent. Zemřel 9. 10. 1974 v Opavě.

26. listopad 1893

Dne 26. listopadu 1893 se konala ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v Polské (nyní Slezské) Ostravě. Spolu s informací o založení spolku v tisku (týdeník Ostravica a Opavský týdeník) byla otištěna i nabídka přijetí za člena, a to za člena zakládajícího, přispívajícího nebo činného. Přihlásilo se 51 činných členů, 9 přispívajících a 10 zakládajících. Valná hromada byla uspořádána v sále Glesingrova hotelu u slezskoostravského kostela. Předsedal jí Karel Jaromír Bukovanský, který byl posléze zvolen i předsedou spolku. Zapisovatelem byl Josef Mojžíšek, sbormistrem Cyril Metoděj Hrazdira. Na programu schůze bylo mezi jinými schválení stanov a výše členských příspěvků.

Popisek k ilustraci:
Důl Zárubek na snímku z první poloviny minulého století.

Připravil Archiv města Ostravy