Historické kalendárium

pro týden od 29. prosince do 4. ledna

1. leden 1954

Na Nový rok 1954 zemřela MUDr. Emilie Lukášová (nar. 30. 9. 1900), ředitelka Masarykova ústavu pro matky a kojence v Ostravě-Zábřehu. Lékařství vystudovala na univerzitě v Brně. Do Ostravy nastoupila nejprve do státní porodnice ve Slezské Ostravě. O několik let později byla pověřena dozorem nad prvním útulkem pro matky a kojence ve Slezské Ostravě. Později se ujala ředitelského místa nově zřízeného ústavu pro matky a kojence v Zábřehu, který byl otevřen 1. 11. 1930. Svou obětavou prací nad rámec povinností pozvedla ústav na velmi vysokou úroveň, díky které byla zabezpečena péče nejen o novorozence a matku, ale mj. i o nedonošené děti. Za svého působení dokázala vyškolit kvalitní profesionály, kteří mohli pokračovat v započaté péči o děti. Roku 1953 byla za své zásluhy oceněna Řádem práce. Na počest obětavé lékařky a ženy nese její jméno Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové v Klegově ulici v Ostravě-Hrabůvce. Ve stejné čtvrti je ulice Dr. Lukášové.

2. leden 1900

Dne 2. 1. 1900 vypukla kvůli nevyslyšeným požadavkům o zvýšení mezd, zkrácení pracovní doby a také špatnému technickému zabezpečení práce v dolech stávka. Ta zprvu probíhala hlavně na dolech Karolina a Šalomoun v Moravské Ostravě. Později se rozšířila po celém revíru. Stávkovali dokonce i horníci v Čechách. Koncem ledna se do protestu zapojilo na 51 tisíc horníků. Stávka se nakonec rozšířila po celé tehdejší rakousko-uherské monarchii. Počet stávkujících se vyšplhal až na 70 tisíc osob. Na přelomu 19. a 20. století to byl jeden z největších stávkových bojů v evropských poměrech.

3. leden 1902

Dne 3. 1. 1902 se kvůli častým a opakujícím se epidemiím nakažlivých chorob rozhodl obecní výbor v Moravské Ostravě vybudovat tři přízemní infekční pavilony čítající 24 lůžek, které měly alespoň z části řešit problematiku nedostatku místa pro pacienty v Městské nemocnici na Fifejdách. Zástupci města se také již dříve pokoušeli v případě propuknutí nákazy informovat a zároveň chránit obyvatelstvo pomocí vytištění informační vyhlášky, která popisovala mimo jiné zákaz prodeje potravin z oblastí, kde nákaza propukla nebo omezovala možnost soukromého ubytování osobám z nakažených oblastí. I přes tento krok však vzrůstal počet stížností na špatné poměry v této ostravské nemocnici.

Popisek k ilustraci:

Na fotografii je zakladatelka ústavu pro matky a kojence v Ostravě-Zábřehu MUDr. Emilie Lukášová (1900-1954).

Připravil Archiv města Ostravy