Historické kalendárium

pro týden od 21. července do 27. července

23. červenec 1955

Dne 23. 7. 1955 byl jako první v Československu zastřešen Zimní stadion Josefa Kotase. Sportoviště u sladovny pivovaru na křižovatce ulic Českobratrské a Cingrovy bylo předáno do užívání v roce 1947. První utkání se zde hrálo 28. 10. 1947 a skončilo vítězstvím výběru Čech nad Moravou 11:2. Ocelovou 320tunovou střešní konstrukci vyrobily Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Hutní montáže Ostrava provedly její vyzdvižení a usazení pomocí speciálních vrátků do výše patnácti metrů na čtyři sloupy, a to za pouhých jedenáct minut. Střešní konstrukce byla otevíratelná, což bylo v Evropě unikum. Stadion byl domovským hřištěm hokejistů Vítkovic a Baníku Ostrava. V roce 1959 se zde konala utkání jedné ze skupin mistrovství světa. V roce 1993 halu uzavřeli. Chátrající objekt byl v roce 2003 zbořen.

24. červenec 2001

Dne 24. 7. 2001 byly v budově Ostravsko-opavského biskupství na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě otevřeny dva měděné tubusy vyjmuté z rekonstruované báně kostela sv. Václava. Obsahovaly dokumenty uložené při poslední rekonstrukci kostelní věže v roce 1971, mj. zápisy o tehdejší farnosti Moravská Ostrava, dobové noviny, platidla či záruční list na klempířské práce vystavený na třicet let. Z dokumentace o dění ve farnosti mj. vyplynulo, že zde bylo v roce 1970 pokřtěno 333 osob, uskutečnilo se 260 církevních pohřbů a oddáno bylo 168 párů.

27. července 1894

Dne 27. 7. 1894 se v Moravské Ostravě narodil malíř Vladimír Kristin. Po studiu na gymnáziu odešel v roce 1911 na Školu uměleckých řemesel do Vídně. Za 1. světové války byl důstojníkem rakousko-uherské armády na Balkáně a v Itálii. Po vzniku ČSR opustil v roce 1921 armádu a začal vyučovat kreslení na německé reálce v Moravské Ostravě. Působil jako scénograf v Národním divadle moravskoslezské, byl zakládajícím členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců. V roce 1928 přestoupil společně s Augustinem Handzelem, Bohumírem Dvorským a Janem Sládkem do brněnské Skupiny výtvarných umělců a později do sdružení výtvarných umělců Mánes. V roce 1935 Kristin založil spolek Výtvarní umělci Moravská Ostrava, o čtyři roky později skupina splynula s Moravskoslezským sdružením výtvarných umělců. V roce 1946 byl zakládajícím členem Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Po jeho zrušení v roce 1948 vstoupil do Svazu čs. výtvarných umělců, byl i předsedou tvůrčí skupiny Ostrava. Vážný úraz z automobilové havárie (1957) ovlivnil jeho další tvorbu. Inspiraci Kristin nacházel hlavně v koloritu ostravské periferie, průmyslových areálech, ale také v krajině blízkých Beskyd. Zemřel 16. 11. 1970 v Ostravě.

Popisek k ilustraci:

Snímek ze zastřešování zimního stadionu Josefa Kotase.

Připravil Archiv města Ostravy