Historické kalendárium

pro týden od 3. března do 9. března

4. březen 1899

Dnešní Masarykovo náměstí s radnicí, vpravo dům s kavárnou Union, pohlednice vydaná před 1. světovou válkou.Dne 4. 3. 1899 byla za velké účasti veřejnosti otevřena kavárna Union v Moravské Ostravě. Nejelegantnější kavárenský podnik ve městě se nacházel v  prvním patře novostavby na hlavním náměstí v bezprostřední blízkosti radnice. Interiéry kavárny zařídili ve stylu francouzského panovníka Ludvíka XV. Židle byly potaženy olivově zeleným plyšem a desky stolu provedeny z benátského mramoru.

6. březen 1739

Dne 6. 3. 1739 se na radnici v Moravské Ostravě dostavili tři měšťané a stěžovali si, že se „jejich dítky ve škole nic neučejí". Žádali, aby „své dítky, kde by se jim líbilo k učení poslati mohli, anebo aby jinší rektor přijat býti mohl". Stížnost byla oprávněná. Tehdejší rektor Petr Slatinský se věnoval více dobrému truňku, o školu nestaral a na výtky rodičů nedbal, spoléhaje na to, že jeho tchán je členem městské rady. Až rázný zásah moravskoostravského faráře Josefa Ignáce Kresty učinil konec rektorovu učení – neučení. V říjnu 1739 byl ze své funkce konečně odvolán.

9. březen 1977

Dne 9. 3. 1977 zemřel v Ostravě archivní, muzejní a vlastivědný pracovník Jaroslav Zahradník (narodil se 31. 1. 1890 ve Staré Pace, okr. Jičín). Byl šéfredaktorem národně demokratického Moravskoslezského deníku, který si za jeho éry držel postavení nejčtenějšího a nejatraktivnějšího listu na Ostravsku. Jako novinář hájil zájmy národně demokratické strany, v níž se také politicky angažoval. V letech 1948–1950 zastával funkci vedoucího městského muzea a archivu.  Svou činností výrazně přispěl k rozvoji českého národního uvědomění a kulturního života na Ostravsku a Těšínsku a k obohacení slezského národopisu o nové cenné poznatky.

Připravil Archiv města Ostravy